Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Thêm sự kiện vào lịch dùng chung trong Microsoft 365 giữ cho tất cả mọi người trên nhóm thông báo và trên cùng một trang. Bạn có thể thêm mỗi lần một sự kiện hoặc nhiều sự kiện cùng lúc. Hãy xem video ngắn này để tìm hiểu thêm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×