Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể xoay vòng cột trong bảng bằng cách tổng hợp các giá trị khớp trong cột để tạo hướng bảng mới. Bảng trước tiên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo các giá trị trong cột đầu tiên.  

Trực quan hóa khái niệm xoay vòng

Khi xoay vòng, bạn thực hiện hai cột gốc và tạo một cặp thuộc tính-giá trị mới đại diện cho điểm giao nhau của cột mới:

 • Thuộc tính Các giá trị giống hệt nhau từ một cột thuộc tính ban đầu (có màu lục ở bên trái) được xoay thành một vài cột mới (màu lục ở bên phải).

 • Các giá trị từ cột chưa xoay ban đầu (màu lam ở bên trái) được phân bố dưới dạng giá trị cho các cột mới tương ứng (màu lam ở bên phải). 

Dưới đây là dữ liệu mẫu được sử dụng trong quy trình này.

Kết quả Xoay vòng Cột

 1. Để mở truy vấn, hãy định vị truy vấn đã tải trước đó từ Trình soạn thảo Power Query, chọn một ô trong dữ liệu, rồi chọn Truy vấn> Sửa. Để biết thêm thông tin , hãy xem mục Tạo, tải hoặc chỉnh sửa truy vấn trong Excel.

 2. Chọn cột bạn muốn xoay. Trong ví dụ, chọn Ngày. Các giá trị duy nhất của cột này trở thành các cột và tiêu đề cột mới.

 3. Chọn Chuyển đổi > Pivot Column

 4. Trong hộp thoại Cột Pivot , trong danh sách Cột Giá trị, chọn Amt.

 5. Chọn Tùy chọn nâng cao, rồi chọn Hàm Giá trị Tổng hợp. Trong ví dụ, chọn Tổng

  Các tùy chọn sẵn dùng là: Không tổng hợp, Đếm (tất cả), Đếm (không trống) , Tốithiểu, Tốiđa, Trung vị, TổngTrung bình

  Mẹo     Nếu bạn không muốn đếm ô không có giá trị, hãy chọn Đếm (không trống). Ví dụ, nếu có mười ô trong một cột và hai ô trống, thì số đếm là tám.

 6. Chọn OK.

Kết quả

Cột Ngày từ bảng ban đầu được xoay để tính tổng tất cả các giá trị từ cột Amt gốc tại giao điểm của Quốc gia và mỗi cột Ngày mới.

Ví dụ Xoay vòng Cột

Dưới đây là dữ liệu mẫu được sử dụng trong quy trình này.

Ví dụ về dữ liệu trước khi xoay vòng không tổng hợp

Bạn có thể xoay vòng cột mà không tổng hợp khi bạn làm việc với các cột không thể tổng hợp hoặc bạn không muốn tổng hợp các giá trị.

 1. Để mở truy vấn, hãy định vị truy vấn đã tải trước đó từ Trình soạn thảo Power Query, chọn một ô trong dữ liệu, rồi chọn Truy vấn> Sửa. Để biết thêm thông tin , hãy xem mục Tạo, tải hoặc chỉnh sửa truy vấn trong Excel.

 2. Chọn cột bạn muốn xoay. Trong ví dụ, chọn Vị trí. Các giá trị duy nhất của cột này trở thành các cột và tiêu đề cột mới.

 3. Chọn Chuyển đổi > Pivot Column

 4. Trong hộp thoại Cột Pivot , trong danh sách Cột Giá trị , chọn Sản phẩm.

 5. Chọn Tùy chọn nâng cao, rồi chọn Hàm Giá trị Tổng hợp. Trong ví dụ, chọn Không tổng hợp

 6. Chọn OK.

Kết quả

Ví dụ về dữ liệu sau khi xoay vòng không tổng hợp

Cột Vị trí từ bảng ban đầu được xoay để lấy giá trị từ cột Sản phẩm gốc tại giao điểm quốc gia và mỗi cột Vị trí mới.

Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng ví dụ từ phần "Pivot và tổng hợp cột":

Kết quả Xoay vòng Cột

Nếu bạn xoay cột Ngày, hãy chọn Amt trong danh sách Cột Giá trị, rồi trong tùy chọn Nâng cao , chọn Không tổng hợp cho Hàm Tổng hợp, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

"Expression.Error: Có quá nhiều thành phần trong việc liệt kê để hoàn thành thao tác."

Lỗi này xảy ra vì tùychọn Không tổng hợp được thiết kế để hoạt động với một giá trị duy nhất được trả về cho giao điểm của Quốc gia và Ngày, chứ không phải nhiều giá trị.

Bạn có thể không thấy lỗi này ngay lập tức. Khi bạn đã xác định giá trị ban đầu, các điều kiện của dữ liệu đã tạo ra một giá trị duy nhất tại điểm giao cắt. Sau thao tác làm mới trong tương lai, các điều kiện của dữ liệu đã thay đổi và bây giờ có thể có nhiều giá trị tại điểm giao nhau. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng lệnh Pivot với phép tổng hợp.

Xem thêm

Power Query trợ giúp về Excel

Bỏ xoay cột (Power Query)

Xoay vòng cột (docs.com)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×