Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Bắt đầu với đào tạo quan trọng

Thiết lập trên đám mây và trên các thiết bị của bạn và tìm hiểu cách bảo mật cũng như quản lý môi trường và dữ liệu của bạn.

Bắt đầu đào tạo

Nội dung đào tạo nổi bật

Cộng tác và hội họp

Tìm hiểu cách để cộng tác tốt hơn ở cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp của bạn.

Tập hợp nhóm của bạn

Làm việc từ mọi nơi

Thiết bị di động và dung lượng lưu trữ đám mây cho phép bạn kiểm tra các tác vụ từ bất cứ đâu.

Bắt đầu làm việc

Lưu trữ và chia sẻ

Đưa tài liệu của bạn lên đám mây và chia sẻ chúng một cách an toàn.

Bắt đầu chia sẻ

Làm việc với khách hàng

Duy trì kết nối với đối tác và khách hàng của bạn.

Kết nối với khách hàng

Khởi đầu, điều hành và phát triển doanh nghiệp của bạn

Tìm các mẹo và mẫu giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đề ra.

Tìm hiểu cách thức

Các mẹo và công cụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Chăm sóc sức khỏe

Sử dụng các mẫu này để khởi đầu và vận hành doanh nghiệp y tế, nha khoa hoặc các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác của bạn.

Lấy mẫu chăm sóc sức khỏe

Dịch vụ chuyên nghiệp

Sử dụng các mẫu này để khởi đầu và vận hành một doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp.

Tải mẫu dịch vụ

Dịch vụ bán lẻ và thực phẩm

Sử dụng các mẫu này để khởi đầu và vận hành quán café, nhà hàng hoặc cửa hàng bán lẻ của bạn.

Lấy mẫu kinh doanh bán lẻ

Hội thảo và đào tạo ảo

Tham gia hội thảo và đào tạo ảo tương tác do Microsoft Store Associates giảng dạy trực tiếp.

Tìm một sự kiện

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả