Kết xuất Surface Duo 2

Surface Duo 2

Hoàn thành nhiều việc hơn theo những cách mới với Surface Duo 2 và hai màn hình. Với Bản lề Cách mạng, nó thích ứng với bạn và những điều bạn muốn làm trong suốt cả ngày của mình.

Các tính năng của Surface Duo 2

Nhiều cách khác nhau để sử dụng Surface Duo

Khám phá Surface Duo

Surface Duo 2 với các kiểu khác nhau

Nhiều cách khác nhau để sử dụng Surface Duo

Tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng hai màn hình để hoàn thành nhiều việc hơn.

Tìm hiểu về các chế độ khác nhau

Surface Duo 2 với giao diện người dùng Điện thoại

Thực hiện cuộc gọi trên Surface Duo

Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè.

Tìm hiểu thêm về cuộc gọi

Surface Duo 2 đi kèm Bút Mỏng Surface 2

Kết nối Surface Slim Pen 2 với Surface Duo 2

Viết và vẽ trên Surface Duo 2 để giữ cho các ý tưởng luôn trôi chảy.

Tìm hiểu cách kết nối

Surface Duo 2 với bộ giảm chấn có 4 màu khác nhau

Giúp bảo vệ Surface Duo của bạn

Tìm hiểu cách gắn bộ giảm chấn Surface Duo đi kèm.

Tìm hiểu về Bộ giảm chấn

Bạn có thắc mắc?

Đăng câu hỏi hoặc theo dõi các cuộc thảo luận về Surface Duo trong Cộng đồng Microsoft.

Đi tới Cộng đồng Microsoft

Surface Duo 2 trên bàn