Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Khắc phục sự cố khi thiết lập Surface Headphones của bạn

Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập hoặc kết nối Surface Headphones 2, dưới đây là một số bước để khắc phục.

Bạn gặp sự cố khi sử dụng tai nghe? Xem khắc phục sự cố khi sử dụng Surface Headphones.

Sự cố khi thiết lập Surface Headphones

Hãy thử các bước sau nếu bạn gặp sự cố khi ghép nối Surface Headphones với điện thoại hoặc Windows 10 PC/11. Những vấn đề này bao gồm:

 • Surface Headphones của bạn đang ở chế độ ghép nối, nhưng PC hoặc điện thoại của bạn không tìm thấy chúng.

 • PC hoặc điện thoại tìm thấy tai nghe nhưng bạn gặp lỗi khi ghép nối qua Bluetooth.

Những cách cần thử

Bật Bluetooth

 • Trên Windows 10: Mở trung tâm hành động và đảm bảo đã bật hành động nhanh Bluetooth.

 • Vào Windows 11:Chọn Mạng ở bên phải của thanh tác vụ, sau đó chọn cài đặt nhanh Bluetooth.

 • Trên iOS: Mở Cài đặt, nhấn Bluetooth và đảm bảo bluetooth đã bật.

 • Trên Android: Mở Cài đặt và đảm bảo Bluetooth đã bật.

Nếu Bluetooth đã được bật, hãy tắt bluetooth, sau đó bật lại để xem cách đó có giúp khắc phục sự cố không.

Nếu PC hoặc điện thoại không thể tìm thấy tai nghe, hãy kiểm tra và đảm bảo tai nghe của bạn đang ở chế độ ghép nối để có thể phát hiện tai nghe.

Đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối

 1. Nếu tai nghe của bạn đang bật, hãy nhấn và thả nút nguồn để tắt.

 2. Nhấn và thả nút nguồn để bật lại. Bạn sẽ nghe thấy lượng pin còn lại.

 3. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây—cho đến khi bạn nghe thấy "You're ready to pair" (Bạn đã sẵn sàng ghép nối).

 4. Hãy thử ghép nối tai nghe của bạn.
  Để biết thêm thông tin, hãy Thiết lập Surface Headphones.

Nếu tai nghe đã được ghép nối với PC hoặc điện thoại Windows 10/11 trước đây, hãy xóa tai nghe khỏi điện thoại hoặc PC rồi thử ghép nối lại.

Xóa thiết bị Bluetooth

Vào Windows 10:

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt và >bị >Bluetooth và & thiết bị khác.

 2. Chọn Surface Headphones >Xóa thiết >có để xác nhận.

Vào Windows 11:

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt >Bluetooth và & thiết bị >Xem thêm thiết bị.

 2. Chọn Tùy chọn khác (ba dấu chấm dọc) bên cạnh Surface Headphones > Xóa thiết > có để xác nhận.

Trên iOS:

 1. Mở Cài đặt, rồi nhấn Bluetooth.

 2. Nhấn vào biểu tượng i bên cạnh Surface Headphones, rồi nhấn Quên Thiết bị Này.

Trên Android:

 1. Mở cài đặt Bluetooth , sau đó nhấn vào biểu tượng Bánh răng bên cạnh Surface Headphones.

 2. Nhấn Hủy ghép nối.

Sau khi bạn khởi động lại PC hoặc điện thoại, hãy thử ghép nối lại. Để biết thêm thông tin, hãy Thiết lập Surface Headphones.

Đảm bảo điện thoại hoặc PC Windows 10/11 của bạn hỗ trợ Bluetooth 4.0 trở lên.

Surface Pro Surface 3 trở lên hỗ trợ Bluetooth 4.0. Nếu bạn có PC từ nhà sản xuất khác, hãy kiểm tra trang web của nhà sản xuất đó để xem PC của bạn có hỗ trợ Bluetooth 4.0 trở lên hay không.

Để biết thêm thông tin, hãy Thiết lập Surface Headphones.

Để biết thêm thông tin về cách đặt lại tai nghe, hãy xem Đặt lại Surface Headphones. Sau khi bạn đặt lại chúng, hãy thử ghép nối lại.

Nếu bạn đang sử dụng PC chạy Windows 10/11, hãy chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Bluetooth để xem cách đó có khắc phục được sự cố hay không.

Trên PC Windows 10: Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật >Khắc phục > Bluetooth > Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.

Trên PC Windows 11 của bạn: Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Hệ thống >Khắc phục > Trình khắc phục sự cố >Chạy bên cạnh Bluetooth.

Nếu bạn đang gặp sự cố chung với Bluetooth trên PC Windows 10/11, hãy xem Khắc phục sự cố Bluetooth trong Windows.

Nếu bạn có MỘT PC, điện thoại hoặc thiết bị khác được hỗ trợ, hãy thử ghép nối Surface Headphones với thiết bị đó để xem PC, điện thoại có hoạt động không. Điều này có thể giúp bạn xác định xem tai nghe của bạn không thể ghép nối với một thiết bị nhất định hay bất kỳ thiết bị nào.

Không thể kết nối với Surface Headphones

Hãy thử cách sau nếu tai nghe của bạn đã được ghép nối qua Bluetooth nhưng không thể kết nối với điện thoại hoặc pc Windows 10 bạn.

Những cách cần thử

Bật Bluetooth

 • Trên Windows 10: Mở trung tâm hành động và đảm bảo bạn đã bật hành động nhanh bluetooth.

 • Vào Windows 11:Chọn Mạng ở bên phải của thanh tác vụ, sau đó chọn cài đặt nhanh Bluetooth.

 • Trên iOS: Mở Cài đặt, nhấn Bluetooth và đảm bảo bluetooth đã bật.

 • Trên Android: Mở Cài đặt và đảm bảo Bluetooth đã bật.

Nếu Bluetooth đã được bật, hãy tắt bluetooth, sau đó bật lại để xem cách đó có giúp khắc phục sự cố không.

Tắt tai nghe, sau đó bật lại. Để thực hiện việc này, hãy nhấn và thả nút nguồn để tắt, sau đó nhấn và thả nút nguồn để bật lại.

Mở cài đặt Bluetooth trên điện thoại hoặc PC của bạn, sau đó xem liệu bạn có thể kết nối từ đó hay không.

Kết nối trong cài đặt Bluetooth

Trên Windows 10:

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt và >bị >Bluetooth và & thiết bị khác.

 2. Trong Âm thanh, chọn Surface Headphones >Kết nối.

Vào Windows 11:

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt và >bị Bluetooth &thiết bị >Xem thêm thiết bị.

 2. Chọn Tùy chọn khác (ba dấu chấm dọc) bên cạnh Surface Headphones, rồi chọn Kết nối.

Trên iOS:

 1. Mở Cài đặt, rồi nhấn Bluetooth.

 2. Nhấn vào Surface Headphones để kết nối.

Trên Android:

 1. Mở cài đặt Bluetooth .

 2. Nhấn vào Surface Headphones để kết nối.

Bạn có thể ghép nối Surface Headphones của mình với tối đa tám thiết bị. Tuy nhiên, chỉ có thể kết nối chúng với hai thiết bị cùng một lúc. Khi bạn bật tai nghe, chúng sẽ cho bạn biết bạn đang kết nối với thiết bị nào. Bạn có thể ngắt kết nối khỏi thiết bị bằng cách sử dụng ứng dụng Surface hoặc có thể ngắt kết nối khỏi thiết bị bằng cách đi tới cài đặt Bluetooth trên thiết bị, sau đó chọn Surface Headphones.

Ngắt kết nối Surface Headphones bằng cách sử dụng ứng dụng Surface

Vào Windows 10/11:

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Surface trong danh sách ứng dụng.

 2. Chọn Surface Headphones để >Thông tin thiết bị.

 3. Trong Thiết bị đã ghép nối, chọn nút bật tắt bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.

Trên iOS hoặc Android:

 1. Mở ứng dụng Surface .

 2. Nhấn vào Tài > Surface Headphones để >thông tin thiết bị.

 3. Trong Thiết bị đã ghép nối, nhấn vào nút bật tắt bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.

Chủ đề liên quan

Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập hoặc kết nối Surface Headphones, dưới đây là một số bước để khắc phục.

Bạn gặp sự cố khi sử dụng tai nghe? Xem khắc phục sự cố khi sử dụng Surface Headphones.

Sự cố khi thiết lập Surface Headphones

Hãy thử các bước sau nếu bạn gặp sự cố khi ghép nối Surface Headphones với điện thoại hoặc pc Windows 10/11. Những vấn đề này bao gồm:

 • Surface Headphones của bạn đang ở chế độ ghép nối, nhưng PC hoặc điện thoại của bạn không tìm thấy chúng.

 • PC hoặc điện thoại tìm thấy tai nghe nhưng bạn gặp lỗi khi ghép nối qua Bluetooth.

Những cách cần thử

Bật Bluetooth

 • Trên Windows 10: Mở trung tâm hành động và đảm bảo đã bật hành động nhanh Bluetooth.

 • Vào Windows 11:Chọn Mạng ở bên phải của thanh tác vụ, sau đó chọn cài đặt nhanh Bluetooth.

 • Trên iOS: Mở Cài đặt, nhấn Bluetooth và đảm bảo bluetooth đã bật.

 • Trên Android: Mở Cài đặt và đảm bảo Bluetooth đã bật.

Nếu Bluetooth đã được bật, hãy tắt bluetooth, sau đó bật lại để xem cách đó có giúp khắc phục sự cố không.

Nếu PC hoặc điện thoại không thể tìm thấy tai nghe, hãy kiểm tra và đảm bảo tai nghe của bạn đang ở chế độ ghép nối để có thể phát hiện tai nghe.

Đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối

 1. Nếu tai nghe của bạn đang bật, hãy nhấn và thả nút nguồn để tắt.

 2. Nhấn và thả nút nguồn để bật lại. Bạn sẽ nghe thấy lượng pin còn lại.

 3. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây—cho đến khi bạn nghe thấy "You're ready to pair" (Bạn đã sẵn sàng ghép nối).

 4. Hãy thử ghép nối tai nghe của bạn.
  Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập Surface Headphones.

Nếu tai nghe đã được ghép nối với PC hoặc điện thoại Windows 10/11 trước đây, hãy xóa tai nghe khỏi điện thoại hoặc PC rồi thử ghép nối lại.

Xóa thiết bị Bluetooth

Vào Windows 10:

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt và >bị >Bluetooth và & thiết bị khác.

 2. Chọn Surface Headphones >Xóa thiết >có để xác nhận.

Vào Windows 11:

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt >Bluetooth và & thiết bị >Xem thêm thiết bị.

 2. Chọn Tùy chọn khác (ba dấu chấm dọc) bên cạnh Surface Headphones > Xóa thiết > có để xác nhận.

Trên iOS:

 1. Mở Cài đặt, rồi nhấn Bluetooth.

 2. Nhấn vào biểu tượng i bên cạnh Surface Headphones, rồi nhấn Quên Thiết bị Này.

Trên Android:

 1. Mở cài đặt Bluetooth , sau đó nhấn vào biểu tượng Bánh răng bên cạnh Surface Headphones.

 2. Nhấn Hủy ghép nối.

Sau khi bạn khởi động lại PC hoặc điện thoại, hãy thử ghép nối lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập Surface Headphones.

Đảm bảo điện thoại hoặc PC Windows 10/11 của bạn hỗ trợ Bluetooth 4.0 trở lên.

Surface Pro Surface 3 trở lên hỗ trợ Bluetooth 4.0. Nếu bạn có PC từ nhà sản xuất khác, hãy kiểm tra trang web của nhà sản xuất đó để xem PC của bạn có hỗ trợ Bluetooth 4.0 trở lên hay không.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập Surface Headphones.

Để biết thêm thông tin về cách đặt lại tai nghe, hãy xem Đặt lại Surface Headphones. Sau khi bạn đặt lại chúng, hãy thử ghép nối lại.

Nếu bạn đang sử dụng PC chạy Windows 10/11, hãy chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Bluetooth để xem cách đó có khắc phục được sự cố hay không.

Trên PC Windows 10: Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật >Khắc phục > Bluetooth > Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc.

Trên PC Windows 11 của bạn: Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Hệ thống >Khắc phục > Trình khắc phục sự cố >Chạy bên cạnh Bluetooth.

Nếu bạn đang gặp sự cố chung với Bluetooth trên PC Windows 10/11, hãy xem Khắc phục sự cố Bluetooth trong Windows.

Nếu bạn có MỘT PC, điện thoại hoặc thiết bị khác được hỗ trợ, hãy thử ghép nối Surface Headphones với thiết bị đó để xem PC, điện thoại có hoạt động không. Điều này có thể giúp bạn xác định xem tai nghe của bạn không thể ghép nối với một thiết bị nhất định hay bất kỳ thiết bị nào.

Không thể kết nối với Surface Headphones

Hãy thử cách sau nếu tai nghe của bạn đã được ghép nối qua Bluetooth nhưng không thể kết nối với điện thoại hoặc pc Windows 10 bạn.

Những cách cần thử

Bật Bluetooth

 • Trên Windows 10: Mở trung tâm hành động và đảm bảo bạn đã bật hành động nhanh bluetooth.

 • Vào Windows 11:Chọn Mạng ở bên phải của thanh tác vụ, sau đó chọn cài đặt nhanh Bluetooth.

 • Trên iOS: Mở Cài đặt, nhấn Bluetooth và đảm bảo bluetooth đã bật.

 • Trên Android: Mở Cài đặt và đảm bảo Bluetooth đã bật.

Nếu Bluetooth đã được bật, hãy tắt bluetooth, sau đó bật lại để xem cách đó có giúp khắc phục sự cố không.

Tắt tai nghe, sau đó bật lại. Để thực hiện việc này, hãy nhấn và thả nút nguồn để tắt, sau đó nhấn và thả nút nguồn để bật lại.

Mở cài đặt Bluetooth trên điện thoại hoặc PC của bạn, sau đó xem liệu bạn có thể kết nối từ đó hay không.

Kết nối trong cài đặt Bluetooth

Trên Windows 10:

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt và >bị >Bluetooth và & thiết bị khác.

 2. Trong Âm thanh, chọn Surface Headphones >Kết nối.

Vào Windows 11:

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi nhập cài đặt. Chọn Cài đặt > thiết &Bluetooth và >Xem thêm thiết bị.

 2. Chọn Tùy chọn khác (ba dấu chấm dọc) bên cạnh Surface Headphones, rồi chọn Kết nối.

Trên iOS:

 1. Mở Cài đặt, rồi nhấn Bluetooth.

 2. Nhấn vào Surface Headphones để kết nối.

Trên Android:

 1. Mở cài đặt Bluetooth .

 2. Nhấn vào Surface Headphones để kết nối.

Bạn có thể ghép nối Surface Headphones của mình với tối đa tám thiết bị. Tuy nhiên, chỉ có thể kết nối chúng với hai thiết bị cùng một lúc. Khi bạn bật tai nghe, chúng sẽ cho bạn biết bạn đang kết nối với thiết bị nào. Bạn có thể ngắt kết nối khỏi thiết bị bằng cách sử dụng ứng dụng Surface hoặc có thể ngắt kết nối khỏi thiết bị bằng cách đi tới cài đặt Bluetooth trên thiết bị, sau đó chọn Surface Headphones.

Ngắt kết nối Surface Headphones bằng cách sử dụng ứng dụng Surface

Vào Windows 10/11:

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Surface trong danh sách ứng dụng.

 2. Chọn Surface Headphones để >Thông tin thiết bị.

 3. Trong Thiết bị đã ghép nối, chọn nút bật tắt bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.

Trên iOS hoặc Android:

 1. Mở ứng dụng Surface .

 2. Nhấn vào Tài > Surface Headphones để >thông tin thiết bị.

 3. Trong Thiết bị đã ghép nối, nhấn vào nút bật tắt bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×