Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thiết lập Surface Headphones

Chúc mừng bạn về việc nhận Surface Headphones 2 mới! Bước đầu tiên là ghép nối chúng với điện thoại hoặc pc Windows 10/11 bằng Bluetooth. Sau đó, hãy thiết lập chúng trong ứng dụng Microsoft Surface. Các ứng dụng cho phép bạn cập nhật tai nghe, cá nhân hóa cài đặt cho tai nghe và hơn thế nữa.

Ứng dụng Microsoft Surface: Tải xuống và cài đặt Windows 10/11 PC, thiết bị Android hoặc iOS

Tải ứng dụng từ Microsoft Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127791

Tải ứng dụng này trên Google Play
Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127852

Tải xuống trên Apple Store
Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127790

1. Ghép nối Surface Headphones qua Bluetooth

Để bắt đầu, hãy ghép nối Surface Headphones qua Bluetooth với điện thoại hoặc PC Windows 10/11.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết họ đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên Android, mở cài đặt Bluetooth , chọn tùy chọn ghép nối thiết bị mới, sau đó nhấn vào Surface Headphones.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên thiết bị iOS của bạn, mở Cài đặt, rồi nhấn Bluetooth.

 3. Đảm bảo đã bật Bluetooth , sau đó nhấn Surface Headphones trong Thiết bị Khác.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên PC Windows 10/11, chọn Kết nối nếu xuất hiện thông báo cho Surface Headphones.
  Bạn không thấy thông báo? Trên Windows 10, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Thiết bị >Bluetooth & thiết bị khác > Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác > Bluetooth > Surface Headphones > Xong.     Trên Windows 11, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt >Thiết bị & Bluetooth > Thêm thiết bị >Bluetooth > Surface Headphones > Xong.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

2. Thiết lập Surface Headphones của bạn trong ứng dụng Surface

Ứng dụng Surface cho phép bạn cập nhật Surface Headphones, cá nhân hóa cài đặt cho tai nghe và hơn thế nữa. Sau đây là cách thiết lập.

 1. Đảm bảo đã bật tai nghe. Nếu không bật, hãy nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật.

 2. Mở ứng dụng Surface .

 3. Trong ứng dụng Surface, nhấn vào Tài khoản >Surface Headphones.
  Bạn không thấy Surface Headphones trong danh sách? Chọn Thêm thiết bị Surface mới >Surface Headphones, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Nếu bạn đã kết nối một cặp Surface Headphones hoặc Surface Earbuds trong ứng dụng Surface, hãy nhấn vào Tài khoản > Thêm thiết bị Surface mới để thêm một cặp khác.

 1. Đảm bảo đã bật tai nghe. Nếu không bật, hãy nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật.

 2. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Surface trong danh sách ứng dụng.
  Tai nghe của bạn sẽ được kết nối tự động.

 3. Khi được hỏi liệu bạn có muốn Sử dụng Surface Headphones với các ứng dụng Office hay không, hãy chọn OK, rồi chọn Cho phép ghép nối qua Bluetooth LE.

 4. Trong ứng dụng Surface, chọn Surface Headphones.

Chủ đề liên quan

Chúc mừng bạn về việc nhận Surface Headphones 2+! Bước đầu tiên là ghép nối chúng qua Bluetooth (trên PC Windows 10/11, máy Mac hoặc điện thoại di động) hoặc cắm Microsoft Surface USB Link vào cổng USB trên PC hoặc máy Mac Windows 10/11 của bạn. Sau đó, hãy thiết lập chúng trong ứng dụng Microsoft Surface. Các ứng dụng cho phép bạn cập nhật tai nghe, cá nhân hóa cài đặt cho tai nghe và hơn thế nữa.

Ứng dụng Microsoft Surface: Tải xuống và cài đặt Windows 10/11 PC, thiết bị Android hoặc iOS

Tải ứng dụng từ Microsoft Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127791

Tải ứng dụng này trên Google Play
Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127852

Tải xuống trên Apple Store
Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127790

Lưu ý: Ứng dụng Surface không khả dụng cho macOS.

1. Kết nối Surface Headphones của bạn

Để bắt đầu, hãy ghép nối Surface Headphones 2+ qua Bluetooth. Trên PC Windows 10/11 hoặc máy Mac, bạn có thể cắm Liên kết USB của Microsoft Surface thay vì sử dụng Bluetooth.

Kết nối Surface Headphones với PC Windows 10/11 qua Bluetooth hoặc sử dụng Microsoft Surface USB Link. Bluetooth cho phép bạn kết nối không dây mà không cần sử dụng Liên kết USB Surface. Tuy nhiên, Surface USB Link có thể giúp bạn có được kết nối tốt hơn.

Lưu ý: Để sử dụng Surface Headphones 2+ trong Microsoft Teams khi kết nối bằng Bluetooth trên PC Windows 10/11, bạn cần cài đặt bản cập nhật vi chương trình mới nhất. Để tìm hiểu cách cập nhật tai nghe, hãy xem Cập nhật Surface Headphones.

Sử dụng Bluetooth

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên PC Windows 10/11, chọn Kết nối nếu xuất hiện thông báo cho Surface Headphones.
  Bạn không thấy thông báo? Trên Windows 10, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Thiết bị >Bluetooth & thiết bị khác > Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác > Bluetooth > Surface Headphones > Xong.     Trên Windows 11, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt >Thiết bị & Bluetooth > Thêm thiết bị >Bluetooth > Surface Headphones > Xong.

Sử dụng Liên kết USB của Microsoft Surface

 1. Cắm Liên kết USB Microsoft Surface vào cổng USB trên PC Windows 10/11.

 2. Nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật tai nghe.
  Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng được kết nối với Microsoft Surface USB Link. Đèn LED trên cả Surface USB Link và tai nghe sẽ có màu trắng đồng nhất.

Máy Mac của bạn cần chạy macOS 11/10.14.

 1. Cắm Liên kết USB Của Microsoft Surface vào cổng USB trên máy Mac của bạn.

 2. Nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật tai nghe.
  Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng được kết nối với Microsoft Surface USB Link. Đèn LED trên cả Surface USB Link và tai nghe sẽ có màu trắng đồng nhất.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết họ đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên Android, mở cài đặt Bluetooth , chọn tùy chọn ghép nối thiết bị mới, sau đó nhấn vào Surface Headphones.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên thiết bị iOS của bạn, mở Cài đặt, rồi nhấn Bluetooth.

 3. Đảm bảo đã bật Bluetooth , sau đó nhấn Surface Headphones trong Thiết bị Khác.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

2. Thiết lập Surface Headphones của bạn trong ứng dụng Microsoft Surface

Ứng dụng Microsoft Surface cho phép bạn cập nhật Surface Headphones, cá nhân hóa cài đặt cho tai nghe và hơn thế nữa. Sau đây là cách thiết lập.

 1. Đảm bảo đã bật tai nghe. Nếu không bật, hãy nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật.

 2. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Surface trong danh sách ứng dụng.

 3. Trong ứng dụng Surface, chọn Surface Headphones.

 1. Đảm bảo đã bật tai nghe. Nếu không bật, hãy nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật.

 2. Mở ứng dụng Surface .

 3. Trong ứng dụng Surface, nhấn vào Tài khoản >Surface Headphones.
  Bạn không thấy Surface Headphones trong danh sách? Chọn Thêm thiết bị Surface mới >Surface Headphones, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Nếu bạn đã kết nối một cặp Surface Headphones hoặc Surface Earbuds trong ứng dụng Surface, hãy nhấn vào Tài khoản > Thêm thiết bị Surface mới để thêm một cặp khác.

Chủ đề liên quan

Chúc mừng bạn về việc nhận Surface Headphones mới! Bước đầu tiên là ghép nối chúng với điện thoại hoặc pc Windows 10/11 bằng Bluetooth. Sau đó, hãy thiết lập chúng trong ứng dụng Microsoft Surface. Các ứng dụng cho phép bạn cập nhật tai nghe, cá nhân hóa cài đặt cho tai nghe và hơn thế nữa.

Ứng dụng Microsoft Surface: Tải xuống và cài đặt Windows 10/11 PC, thiết bị Android hoặc iOS

Tải ứng dụng từ Microsoft Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127791

Tải ứng dụng này trên Google Play
Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127852

Tải xuống trên Apple Store
Tải xuống ngayhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2127790

Lưu ý: Nếu Cửa hàng Google Play không khả dụng ở quốc gia hoặc khu vực mà bạn sống, bạn có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng Surface trên thiết bị Android từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

1. Ghép nối Surface Headphones qua Bluetooth

Để bắt đầu, hãy ghép nối Surface Headphones qua Bluetooth với điện thoại hoặc PC Windows 10/11.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết họ đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên Android, mở cài đặt Bluetooth , chọn tùy chọn ghép nối thiết bị mới, sau đó nhấn vào Surface Headphones.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên thiết bị iOS của bạn, mở Cài đặt, rồi nhấn Bluetooth.

 3. Đảm bảo đã bật Bluetooth , sau đó nhấn Surface Headphones trong Thiết bị Khác.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 5 giây để đặt tai nghe của bạn vào chế độ ghép nối. Bạn sẽ nghe thấy một thông báo cho biết chúng đã sẵn sàng để ghép nối và đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng.

 2. Trên PC Windows 10/11, chọn Kết nối nếu xuất hiện thông báo cho Surface Headphones.
  Bạn không thấy thông báo? Trên Windows 10, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Thiết bị >Bluetooth & thiết bị khác > Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác > Bluetooth > Surface Headphones > Xong.     Trên Windows 11, hãy chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt >Thiết bị & Bluetooth > Thêm thiết bị >Bluetooth > Surface Headphones > Xong.

Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động chuyển sang chế độ ghép nối.

2. Thiết lập Surface Headphones của bạn trong ứng dụng Surface

Ứng dụng Surface cho phép bạn cập nhật Surface Headphones, cá nhân hóa cài đặt cho tai nghe và hơn thế nữa. Sau đây là cách thiết lập.

 1. Đảm bảo đã bật tai nghe. Nếu không bật, hãy nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật.

 2. Mở ứng dụng Surface .

 3. Trong ứng dụng Surface, nhấn vào Tài khoản >Surface Headphones.
  Bạn không thấy Surface Headphones trong danh sách? Chọn Thêm thiết bị Surface mới >Surface Headphones, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mẹo: Nếu bạn đã kết nối một cặp Surface Headphones hoặc Surface Earbuds trong ứng dụng Surface, hãy nhấn vào Tài khoản > Thêm thiết bị Surface mới để thêm một cặp khác.

 1. Đảm bảo đã bật tai nghe. Nếu không bật, hãy nhấn và thả nút nguồn nhanh chóng để bật.

 2. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Surface trong danh sách ứng dụng.

 3. Trong ứng dụng Surface, chọn Surface Headphones.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×