Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Chia sẻ danh sách

Dễ dàng cộng tác và hoàn thành công việc với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình bằng chức năng chia sẻ danh sách.

Khám phá To Do

Lịch và danh sách tác vụ

Tập trung vào những gì quan trọng

Quản lý mọi thứ với Ngày của Tôi, một danh sách làm mới hàng ngày.

Lập kế hoạch cho ngày của bạn

Bức vẽ một người trỏ đến danh sách tác vụ được cách điệu.

Mọi thứ ở một nơi

Sắp xếp cả công việc và vui chơi với To Do trong Outlook.

Tập trung

Một bức vẽ hai người vẫy tay chào nhau

Cộng tác dễ dàng

Theo dõi các dự án gần và xa với danh sách được chia sẻ.

Bắt đầu chia sẻ

Một người nhìn vào điện thoại của họ và một người khác nhìn vào máy tính xách tay của họ. Dấu kiểm màu xanh lá cây bao quanh chúng.

Cùng nhau hoàn thành nhiều việc hơn

Ưu tiên và ủy quyền với các nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ

Ngày của tôi và đề xuất

Sử dụng Đề xuất Ngày của tôi để lập kế hoạch cho ngày của bạn và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn.

Lập kế hoạch cho ngày của bạn

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả