Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Với khả Microsoft Edge, bạn có thể cài đặt và quản lý các ứng dụng từ các website ưa thích của bạn trên thiết bị của bạn để truy nhập nhanh chóng. Sử dụng trang edge://apps để xem các ứng dụng đã cài đặt và quản lý các quyền của ứng dụng. Bạn có thể sắp xếp các ứng dụng đã cài đặt theo ngày cài đặt, được sử dụng gần đây và theo thứ tự bảng chữ cái. Mỗi ứng dụng của bạn được hiển thị bằng một thẻ để bạn có thể xem chi tiết ứng dụng và quản lý các hành động ứng dụng như ghim, điều khiển quyền riêng tư và gỡ cài đặt ứng dụng. 

Cài đặt ứng dụng trong Microsoft Edge 

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Dẫn hướng đến ứng dụng web bạn muốn cài đặt

 • Nếu ứng dụng web là một tính PWA, Microsoft Edge sẽ nhắc bạn về khả năng cài đặt ứng dụng. 
  Cài PWA

 • Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bất kỳ website nào bằng cách đi tới góc trên cùng của trình duyệt và chọn một Cài đặt nhiều hơn nữa ... > Apps > Install this site as an app. 

  Cài đặt dưới dạng ứng dụng Sau khi cài đặt ứng dụng, ứng dụng sẽ xuất hiện bên dưới edge://apps.

Mở ứng dụng từ Microsoft Edge  

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Đi tới edge://apps, chọn thẻ của ứng dụng bạn muốn mở.
  Mở ứng dụng

Cho phép ứng dụng tự động khởi động trên đăng nhập thiết bị 

 1. Mở Microsoft Edge và chuyển đến edge://apps.

 2. Chọn Chi tiết trên thẻ của ứng dụng mà bạn muốn khởi chạy tự động khi đăng nhập.

 3. Chọn Tự động bắt đầu trên đăng nhập thiết bị.

Tạo lối tắt đến ứng dụng 

 1. Mở Microsoft Edge và chuyển đến edge://apps

 2. Chọn Chi tiết trên thẻ của ứng dụng bạn muốn ghim.

 • Chọn Ghim vào thanh tác vụ / Ghim vào Màn hình bắt đầu / Tạo lối tắt Màn hình nền Windows.

 • Chọn lối tắt Tạo Màn hình nền trên Linux.

 • Chọn Tạo lối tắt trên macOS.

Gỡ cài đặt ứng dụng trong Microsoft Edge 

 1. Mở Microsoft Edge rồi chuyển đến edge://apps.

 2. Chọn Chi tiết trên thẻ của ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.

 3. Cuộn xuống, rồi chọn Gỡ cài đặt.

 4. Xác nhận xem bạn có muốn xóa dữ liệu khỏi bản gốc được liên kết không, rồi chọn Loại bỏ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×