CÁCH: lưu một báo cáo trình quản lý thiết bị sang tệp văn bản

TRONG TÁC VỤ NÀY

Tóm tắt

Bài viết này mô tả cách tạo báo cáo trình quản lý thiết bị và lưu nó vào tệp văn bản. Trình quản lý thiết bị không có lệnh lưu sẵn dùng cho bạn để lưu báo cáo vào tệp văn bản. Để lưu một báo cáo trình quản lý thiết bị vào một tệp văn bản, bạn phải cài đặt một văn bản chỉ chung và sau đó chuyển hướng báo cáo trình quản lý thiết bị đến máy in này:

Giải

  1. Bấm vào bắt đầu, trỏ tới thiết đặt, bấm vào máy in, bấm đúp vào trình hướng dẫn thêm máy in, rồi làm theo các bước để cài đặt một máy in "chỉ chung/văn bản".

  2. Bấm vào bắt đầu, trỏ tới thiết đặt, bấm Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào hệ thống, bấm vào tab phần cứng , rồi bấm trình quản lý thiết bị.

  3. Bấm vào dạng xem, rồi bấm in.Lưu ý: để tạo một báo cáo đầy đủ, hãy bấm để chọn hộp kiểm tất cả thiết bị và tóm tắt hệ thống .

  4. Chọn hộp kiểm "generic/Text only", rồi bấm để chọn hộp kiểm in ra tệp .

  5. Bấm in, rồi nhập đường dẫn và tên tệp cho báo cáo trình quản lý thiết bị. Ví dụ: C:\DevMan.txt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×