Cập Nhật cho LTE Surface Pro-bề mặt SAM-phần mềm

Bản cập nhật này cải thiện độ tin cậy pin của Surface Pro LTE.

Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Nó sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows như sau:

Surface – Firmware– 234.2110.1.0


Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.


Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.


Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Bề mặt hệ thống tập hợp phần mềm-phần mềm (234.2110.1.0)

Tìm hiểu vềthuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×