Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Một số sản phẩm sẽ không khả dụng ở quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Để Surface Duo 2 luôn hoạt động tốt nhất, hãy đảm bảo bạn có bản cập nhật Surface mới nhất.

Cách tải bản cập nhật

Các bản cập nhật Surface được phát hành theo giai đoạn — không phải mọi Surface đều nhận được bản cập nhật cùng một lúc nhưng sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, hãy xem Cập nhật Surface Duo.

Lưu ý: 

  • Không thể gỡ cài đặt hoặc hoàn nguyên các bản cập nhật phần mềm về phiên bản trước đó.

  • Khi cài đặt bản cập nhật mới nhất, bạn cũng sẽ nhận được tất cả các bản cập nhật trước đó nếu Surface của bạn chưa có các bản cập nhật đó. Chỉ những bản cập nhật áp dụng cho Surface Duo mới được tải xuống và cài đặt.

  • Sau khi cài đặt bản cập nhật, hãy gõ nhẹ vào Khởi động lại ngay.

Các cải tiến và bản sửa lỗi trong bản cập nhật

Các bản cập nhật trong Tháng Mười năm 2021

Bản phát hành 22 Tháng Mười

Các bản cập nhật sau đây sẵn dùng cho Surface Duo 2.

Phiên bản phần mềm

Cập nhật thông tin

2021.827.34

Cập nhật này:

  • Cải thiện tính ổn định của thiết bị.

Các sự cố đã biết về Surface Duo 2

Chúng tôi luôn lắng nghe. Chất lượng là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi muốn giúp bạn luôn được thông báo về các sự cố ảnh hưởng đến khách hàng.

  • Hiện tại, không có sự cố đã biết nào.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×