Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các thiết bị Surface sẽ nhận được thông tin cập nhật về vi chương trình và trình điều khiển cho đến ngày được nêu trong Chính sách vòng đời vi chương trình và trình điều khiển Surface.

Để Surface Laptop Studio 2 của bạn hoạt động tốt nhất, hãy đảm bảo rằng bạn có các bản cập nhật Surface mới nhất.

Cách tải bản cập nhật

Các bản cập nhật Surface được phát hành theo giai đoạn—không phải mọi thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu trước đây bạn chưa nhận được các bản cập nhật, bạn có thể tự cập nhật bằng cách làm theo các bước tại Tải xuống các trình điều khiển và vi chương trình cho Surface

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng của trình điều khiển Surface và chương trình cơ sở bằng ứng dụng Surface.

Mở ứng dụng Surface

 1. Trong ứng dụng Surface, bung rộng phần Trợ giúp và hỗ trợ để kiểm tra trạng thái cập nhật.

 2. Nếu có bản cập nhật, hãy chọn nút Kiểm tra bản cập nhật để mở Windows Update, rồi cài đặt các bản cập nhật khả dụng. 

Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Surface, bạn có thể tải xuống ứng dụng Surface từ Microsoft Store. Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy chọn Bắt đầu và nhập Surface trong Tìm kiếm. Sau đó, chọn ứng dụng   từ danh sách kết quả

Lưu ý: 

 • Bạn không thể gỡ cài đặt hay hoàn nguyên bản cập nhật vi chương trình về phiên bản cũ hơn.

 • Khi cài đặt bản cập nhật mới nhất, bạn cũng sẽ nhận được mọi nội dung cập nhật trước đó nếu thiết bị Surface chưa có được. Surface sẽ chỉ tải xuống và cài đặt những bản cập nhật áp dụng cho mình.

 • Sau khi cài đặt bản cập nhật, hãy khởi động lại thiết bị để hoàn thành quá trình cài đặt. Để khởi động lại thiết bị, hãy chọn Bắt đầu, rồi chọn Nguồn > Khởi động lại.

Các bản sửa lỗi và cải tiến trong các bản cập nhật

Bản cập nhật tháng 5 năm 2024

Bản phát hành ngày 08 tháng 5

Bản cập nhật sau khả dụng cho các thiết bị Surface Laptop Studio 2 chạy bản cập nhật Windows 10 tháng 9 năm 2022, Phiên bản 22H2 trở lên.

Các cải tiến và bản sửa lỗi:

 • Đảm bảo phát lại và ghi âm thanh liền mạch, cải thiện độ ổn định ngăn chặn lỗi và bỏ âm thanh.

 • Khắc phục sự cố tiềm ẩn có thể vô tình tắt tiếng thiết bị khi sử dụng Tai nghe Jabra.

 • Cải thiện khả năng kết nối thiết bị với Wi-Fi và giải quyết các mối lo ngại về ghép nối Bluetooth khi thiết bị ở chế độ chờ.

 • Khắc phục sự cố nhấp nháy màn hình hoặc nhấp nháy khi thiết bị được kết nối với Surface Dock 2.

 • Khắc phục sự cố với camera hiển thị hộp màu đen thay vì hình ảnh trong khi sử dụng Teams.

Bản phát hành này chứa các cấu phần sau. Các cấu phần cụ thể được cài đặt dựa trên cấu hình của thiết bị:

Windows Update Tên

Trình quản lý Thiết bị

Intel Corporation - Bộ tăng tốc Điện toán - 31.0.100.2016

Intel(R) NPU - Bộ tăng tốc tính toán

Intel Corporation - MEDIA - 10.29.0.9677

Intel Smart Sound Technology cho USB Audio - Bộ điều khiển âm thanh, video và trò chơi

Intel Smart Sound Technology BUS - Thiết bị hệ thống

Intel Corporation - Hệ thống - 10.29.0.9677

Intel Corporation - Hệ thống - 10.29.0.9677

Intel Smart Sound Technology OED - Thiết bị hệ thống

Intel(R) Bluetooth Không dây(R) - Bluetooth

Intel Corporation - Bluetooth - 23.30.0.3

Intel - net - 23.30.0.6

Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz - Bộ điều hợp mạng

Surface - Phần mở rộng - 6.16.8.0

Bản cập nhật Vi chương trình Surface Dock 2 - Tiện ích mở rộng

Bản phát hành ngày 01 tháng 3

Bản cập nhật sau khả dụng cho các thiết bị Surface Laptop Studio 2 chạy bản cập nhật Windows 10 tháng 9 năm 2022, Phiên bản 22H2 trở lên.

Các cải tiến và bản sửa lỗi:

 • Cải thiện chất lượng âm thanh trong khi sử dụng Microsoft Teams và video dành cho thiết bị sử dụng Window 10.

 • Khắc phục sự cố về tính tương thích của cổng USB-C với một số màn hình và cáp nhất định, đồng thời bao gồm các cải tiến đối với việc thu thập và báo cáo dữ liệu.

 • Ngăn chặn các sự cố có thể khiến phát trực tuyến âm thanh không thành công bằng cách cải thiện độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống âm thanh để cho phép phát lại và ghi âm thanh không bị gián đoạn mà không có lỗi hoặc gián đoạn ngoài dự kiến.

 • Cung cấp trải nghiệm chơi trò chơi tốt nhất cho các trò chơi mới nhất hỗ trợ công nghệ DLSS 2.

Bản phát hành này chứa các cấu phần sau. Các cấu phần cụ thể được cài đặt dựa trên cấu hình của thiết bị:

Windows Update Tên

Trình quản lý Thiết bị

Dolby - Cấu phần Phần mềm - 3.30508.581.0

Thiết bị Dolby APO SWC - Các cấu phần phần mềm

Dolby - Cấu phần Phần mềm - 3.30201.210.0

Dolby APO Software Device (HSA) - Các cấu phần phần mềm

Dolby - Phần mở rộng - 8.605.313.22

Phần mở rộng Thiết bị Dolby

NVIDIA - Màn hình - 31.0.15.3758

NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU/NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU - Bộ điều hợp màn hình

Realtek Semiconductor Corp. - MEDIA - 6.0.9561.5

Realtek High-Definition Audio SST) - Bộ điều khiển âm thanh, video và trò chơi

Surface - Hệ thống - 89.0.2.0

Tích hợp Surface - Thiết bị hệ thống

Surface - Phần mở rộng - 2.26.7.0

Bản cập nhật Vi chương trình Surface Thunderbolt (TM) 4 - Vi chương trình

Bản phát hành ngày 15 tháng 12 

Bản cập nhật sau khả dụng cho các thiết bị Surface Laptop Studio 2 chạy bản cập nhật Windows 10 tháng 9 năm 2022, Phiên bản 22H2 trở lên.

Các cải tiến và bản sửa lỗi:

 • Khắc phục các yêu cầu quy định về thu thập dữ liệu.

Bản phát hành này chứa các cấu phần sau. Các cấu phần cụ thể được cài đặt dựa trên cấu hình của thiết bị:

Windows Update Tên

Trình quản lý thiết bị

Surface - Phần mở rộng - 6.197.9.0

Dịch vụ Phép đo từ xa thiết bị Microsoft - Tiện ích mở rộng

Surface - Màn hình - 1.90.1.0

Pa-nen Hiệu chỉnh Surface V2 - Màn hình

Surface - Hệ thống - 1.60.1.0

Phần cứng Hiển thị Surface - Thiết bị hệ thống

Surface - Phần mở rộng - 6.16.5.0

Bản cập nhật Vi chương trình Surface Dock 2 - Phần mở rộng

Surface - Hệ thống - 3.204.20.0

Surface Hot Plug - Thiết bị hệ thống

Surface - Hệ thống - 6.213.30.0

Dịch vụ Tích hợp Surface - Thiết bị hệ thống

Surface - Hệ thống - 6.35.10.0

Thiết bị Dịch vụ Học Máy Surface - Thiết bị hệ thống 

Surface - Hệ thống - 1.173.29.0

Surface SMF Intel CPU Client Driver (Microsoft) - Thiết bị hệ thống

Surface - Hệ thống - 2.148.11.0

Surface SPT Core - Thiết bị hệ thống

Surface - Hệ thống - 10.104.30.0

Surface System Telemetry Driver - Thiết bị hệ thống

Surface - Vi chương trình - 16.200.143.0

Surface UEFI - Vi chương trình

Bản phát hành ngày 2 tháng 10 

Bản cập nhật sau khả dụng cho các thiết bị Surface Laptop Studio 2 chạy bản cập nhật Windows 10 tháng 9 năm 2022, Phiên bản 22H2 trở lên.

Các cải tiến và bản sửa lỗi:

 • Khởi chạy bản cập nhật để cải thiện trải nghiệm sản phẩm.

Bản phát hành này chứa các cấu phần sau. Các cấu phần cụ thể được cài đặt dựa trên cấu hình của thiết bị.

Windows Update Tên

Trình quản lý thiết bị

Intel Corporation - ComputeAccelerator - 29.0.100.1221

Intel(R) Movidius(TM) VPU - Bộ xử lý thần kinh

Intel - Net - 22.240.2.1

Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz - Bộ điều hợp mạng

Intel Corporation - Bluetooth - 22.240.0.2

Intel(R) Bluetooth Không dây(R) - Bluetooth

NVIDIA - Màn hình - 31.0.15.3667

NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU/NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU - Bộ điều hợp màn hình

Surface - SurfaceSystemManagement - 2.149.5.0

Trình điều khiển Bộ điều khiển Nguồn IHV GPU Surface - Quản lý Hệ thống Surface

Surface - HIDClass - 3.54.5.0

Surface Pen BLE LC Adaptation Driver - Thiết bị Giao diện Con người

Surface - Vi chương trình - 10.26.139.0

Bộ tập hợp Hệ thống Surface - Vi chương trình

Surface - Hệ thống - 10.104.14.0

Surface System Telemetry Driver - System

Surface - Phần mở rộng - 1.1770.193.0

Bản cập nhật Vi chương trình Surface Touch G6 - Phần mở rộng

Surface – Phần mở rộng – 1.439.178.0

Bản cập nhật Vi chương trình G7 cho Bàn chạm Surface - Phần mở rộng

Surface – Phần mở rộng – 22.18.139.0

Bộ xử lý Surface TouchPad - Phần mở rộng

Surface - Vi chương trình - 15.10.143.0

Surface UEFI - Vi chương trình

Các bước bổ sung cho Surface Laptop Studio 2

Chúng tôi đang lắng nghe và chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi muốn cho bạn biết về thông tin bổ sung và các bước có thể được yêu cầu sau khi cài đặt bản cập nhật mới nhất.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại Surface để hoàn tất bất kỳ phần còn lại nào của quá trình cài đặt. Để khởi động lại thiết bị, hãy chọn Bắt đầu, rồi chọn Nguồn > Khởi động lại. Nếu bạn vẫn cảm thấy thiết bị Surface không hoạt động đúng cách, hãy truy nhập trang trợ giúp cho thiết bị Surface, chọn cách bạn muốn nhận hỗ trợ, nhập nội dung bạn cần hỗ trợ, rồi làm theo trợ giúp hoặc bài viết được đề xuất.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×