Chủ đề liên quan
×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Your Surface updates automatically through Windows Update. Find out what’s included in each update and learn how to update your Surface manually.

Select your device to see your Surface update history:

Surface Book

Surface Duo

Surface Go

Surface Laptop

Surface Pro

Surface Studio

Other devices

Related topics

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×