Gửi bản tóm tắt bài tập hàng tuần cho phụ huynh và người giám hộ

Microsoft Teams dành cho Giáo dục thể giúp phụ huynh và người giám hộ luôn được cập nhật về công việc của học sinh. Cho phép email của cha mẹ/người giám hộ gửi cho họ bản tóm tắt bài tập hàng tuần.

Quan trọng: 

  • Người quản trị CNTT cho trường học và học khu của bạn phải bật tính năng này trước khi bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này. Đọc thêm Hướng dẫn dành cho Người quản trị CNTT.

  • Nếu Người quản trị CNTT của bạn đã bật email hàng tuần, thiết đặt này có thể được bật theo mặc định. Đọc hướng dẫn bên dưới để tìm hiểu cách điều chỉnh cài đặt cho từng lớp học.

Có gì trong bản tóm tắt bài tập hàng tuần?

Khi email được bật, phụ huynh/người giám hộ sẽ nhận được email nêu chi tiết bài tập của học sinh từ tuần trước, bao gồm trạng thái bài tập đã chấm hoặc bị thiếu.

Bản tóm tắt cũng bao gồm ngày đến hạn của tuần sắp tới để gia đình có thể lập kế hoạch trước. Dữ liệu bài tập của mỗi học sinh là riêng tư và chỉ được chia sẻ với phụ huynh/người giám hộ của họ.

Tóm tắt bài tập hàng tuần

Bật hoặc tắt email của cha mẹ/người giám hộ

  1. Để bật email của cha mẹ/người giám hộ, hãy điều hướng đến nhóm lớp của bạn và chọn Bài tập > Bài tập Cài đặt.

  2. Chuyển cài đặt email của Cha mẹ/người giám hộ thành .

Để tắt email hàng tuần cho lớp này, hãy quay lại Cài đặt Bài tập và chuyển nút bật tắt sang Không.

Chọn Bài tập Cài đặt trong tab Bài tập.

Chủ đề liên quan

Điều chỉnh mức độ Cài đặt cho nhóm lớp của bạn

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×