Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thiết bị này đã đến ngày kết thúc dịch vụ dựa trên Chính sách vòng đời vi chương trình và trình điều khiển Surface đồng thời sẽ không nhận được các bản cập nhật trình điều khiển và vi chương trình mới hơn nữa.

Để giữ cho Surface Pro (Thếhệ 1) hoạt động tốt nhất, hãy đảm bảo rằng bạn có các bản cập nhật Surface mới nhất.

Cách tải bản cập nhật

Các bản cập nhật Surface được phát hành theo giai đoạn—không phải mọi thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu trước đây bạn chưa nhận được các bản cập nhật, bạn có thể tự cập nhật bằng cách làm theo các bước tại Tải xuống các trình điều khiển và vi chương trình cho Surface

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng của trình điều khiển Surface và chương trình cơ sở bằng ứng dụng Surface.

Mở ứng dụng Surface

 1. Trong ứng dụng Surface, bung rộng phần Trợ giúp và hỗ trợ để kiểm tra trạng thái cập nhật.

 2. Nếu có bản cập nhật, hãy chọn nút Kiểm tra bản cập nhật để mở Windows Update, rồi cài đặt các bản cập nhật khả dụng. 

Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Surface, bạn có thể tải xuống ứng dụng Surface từ Microsoft Store. Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy chọn Bắt đầu và nhập Surface trong Tìm kiếm. Sau đó, chọn ứng dụng   từ danh sách kết quả

Lưu ý: 

 • Bạn không thể gỡ cài đặt hay hoàn nguyên bản cập nhật vi chương trình về phiên bản cũ hơn.

 • Khi cài đặt bản cập nhật mới nhất, bạn cũng sẽ nhận được mọi nội dung cập nhật trước đó nếu thiết bị Surface chưa có được. Surface sẽ chỉ tải xuống và cài đặt những bản cập nhật áp dụng cho mình.

 • Sau khi cài đặt bản cập nhật, hãy khởi động lại thiết bị để hoàn thành quá trình cài đặt. Để khởi động lại thiết bị, hãy chọn Bắt đầu, rồi chọn Nguồn > Khởi động lại.

Các bản sửa lỗi và cải tiến trong các bản cập nhật

Bản cập nhật tháng 2 năm 2016

Bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê là "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – ngày 24/02/2016" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật Vi chương trình Bộ tập hợp Hệ thống Surface Pro (v2.84.450.0) loại bỏ các trường hợp thiết bị đánh thức ngẫu nhiên.

 • Bản cập nhật trình điều khiển Surface Cover Audio (v1.0.360.0) cải thiện độ ổn định cho hệ thống khi tháo nắp.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống - 28/07/2015" hoặc "Bản cập nhật Phần cứng Hệ thống – 28/07/2015" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật trình điều khiển HD Graphics 4000 (v10.18.10.4252) cải thiện hiệu suất và độ ổn định của đồ họa trên Windows 10.

 • Bản cập nhật trình điều khiển Thiết bị Phụ kiện Surface (v1.0.358.0) khắc phục sự cố trong đó Surface tự thức dậy từ chế độ ngủ.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê là "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 15/01/2015" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật Surface Pro UEFI (phiên bản 1.7.50) tăng cường bảo mật hệ thống.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 12/08/2014" hoặc "Bản cập nhật Phần cứng Hệ thống – 12/08/2014" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bộ điều khiển Mạng Không dây và Bluetooth® (v14.69.24054.176) cải thiện độ ổn định cho kết nối mạng và cho phép chức năng trên mạng Wi-Fi sử dụng SSID ẩn.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê là "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – ngày 8/7/2014" trong Lịch sử Windows Update.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Vi chương trình Bộ tập hợp Hệ thống Surface Pro (pb2.84.0350) cải thiện tính năng quản lý pin khi lắp Surface Cover.

 • Surface Pro UEFI (v1.6.350) cung cấp hỗ trợ cho khởi động PXE với Bộ điều hợp Surface Ethernet mới.

 • Intel(R) HD Graphics 4000 (v10.18.10.3496) cải thiện trải nghiệm hiển thị không dây Miracast và cải thiện độ ổn định màn hình.

 • Intel(R) Display Audio (v6.16.00.3135) nâng cao khả năng tương thích và cải thiện trải nghiệm hiển thị cho màn hình DisplayPort.

 • Thiết bị Phụ kiện Surface (v1.0.338.0) cải thiện trải nghiệm khi sử dụng phụ kiện Surface.

 • Bản cập nhật Vi chương trình Surface Power Cover (phiên bản 1.0.339.0) cải thiện trải nghiệm khi sử dụng Surface Power Cover.

Bản cập nhật Windows 8.0

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Phần cứng Hệ thống – 11/03/2014" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

 • Bản cập nhật Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Type Cover 2 (v1.0.317.0) cải thiện hỗ trợ nhiều ngón tay trên bàn chạm.

 • Bản cập nhật Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Touch Cover 2 (phiên bản v1.0.317.0) cải thiện hỗ trợ nhiều ngón tay trên bàn chạm.

 • Bản cập nhật Vi chương trình Surface Power Cover (phiên bản 1.0.323.0) cung cấp hỗ trợ cho Surface Power Cover.

Bản cập nhật Windows 8.1

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 11/03/2014" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

 • Bộ điều khiển Mạng Không dây Marvell AVASTAR 350N (v14.69.24052.168) giải quyết các sự cố kết nối mạng không dây.

 • Thiết bị Kết hợp Không dây Marvell AVASTAR (v14.69.24052.168) cải thiện hỗ trợ Miracast.

 • Bộ điều hợp Radio Bluetooth Marvell AVASTAR (v14.69.24052.168) như một phần của gói trình điều khiển bao gồm Bộ điều khiển Mạng Không dây Marvell và Thiết bị Tổ hợp Không dây Marvell. Không có bản cập nhật Bluetooth nào trong phiên bản trình điều khiển này.

 • Bản cập nhật Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Type Cover 2 (v1.0.317.0) cải thiện hỗ trợ nhiều ngón tay trên bàn chạm.

 • Bản cập nhật Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Touch Cover 2 (phiên bản v1.0.317.0) cải thiện hỗ trợ nhiều ngón tay trên bàn chạm.

 • Bản cập nhật Vi chương trình Surface Power Cover (phiên bản 1.0.323.0) cung cấp hỗ trợ cho Surface Power Cover.

Bản cập nhật Windows 8.0 và 8.1

 • Vi chương trình Bộ điều khiển Nhúng Surface Pro (v9.00.50) giải quyết hành vi trong đó Surface sẽ đặt lại khi thức dậy từ chế độ ngủ.

 • Vi chương trình Bộ tập hợp Hệ thống Surface Pro (phiên bản 2.84.0150)

  • Giải quyết sự cố trong đó Surface sẽ đặt lại nếu Surface Cover được gắn và tháo rời nhiều lần.

  • Giải quyết sự cố Trong đó Bàn phím Trên Màn hình bất ngờ bật lên ngay cả khi Đã gắn Surface Cover.

  • Giải quyết sự cố không phát hiện Surface Cover sau khi thức dậy từ chế độ ngủ.

 • Surface Pro UEFI (v1.6.50) cải thiện trải nghiệm khi sử dụng Surface Cover trên Surface Pro.

Bản phát hành ngày 15 tháng 1

Bản cập nhật Windows 8.1

 • Vi chương trình Surface Type Cover 2

  • Các bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm sử dụng Surface Cover thế hệ thứ hai trên Surface Pro thế hệ đầu tiên chạy Windows 8.1, bao gồm hiệu suất bàn chạm và độ ổn định tổng thể của sản phẩm.

 • Vi chương trình Surface Touch Cover 2

  • Các bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm sử dụng Surface Cover thế hệ thứ hai trên Surface Pro thế hệ đầu tiên chạy Windows 8.1, bao gồm hiệu suất bàn chạm và độ ổn định tổng thể của sản phẩm.

 • Bản cập Wi-Fi và trình điều khiển Bluetooth phiên bản 14.69.24049.160 cải thiện chức năng Miracast và cải thiện độ ổn Wi-Fi ổn định.

Bản phát hành ngày 14 tháng 1

Bản cập nhật Windows 8.0

 • Surface Type Cover 2 Thiết bị Cập nhật Vi chương trình, phiên bản 1.0.279.0

  • Các bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm sử dụng Surface Cover thế hệ thứ hai trên Surface Pro thế hệ đầu tiên chạy Windows 8.0, bao gồm hiệu suất bàn di chuột và độ ổn định tổng thể của sản phẩm.

 • Surface Touch Cover 2 Thiết bị Cập nhật Vi chương trình, phiên bản 1.0.280.0

  • Các bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm sử dụng Surface Cover thế hệ thứ hai trên Surface Pro thế hệ đầu tiên chạy Windows 8.0, bao gồm hiệu suất bàn di chuột và độ ổn định tổng thể của sản phẩm.

Bản cập nhật Windows 8.0

 • Không có

Bản cập nhật Windows 8.1

 • Wi-Fi cập nhật trình điều khiển mới nhất (v14.69.24047.156) cải thiện trải nghiệm hiển thị không dây.

Bản cập nhật Windows 8.0

 • Cho phép sử dụng Touch Cover tiếng Nhật 2 và Vỏ bảo vệ kiêm Bàn phím 2.

Bản cập nhật Windows 8.1

 • Cập nhật lên trình điều khiển LifeCam giúp tăng độ trung thực của TrueColor.

 • Cập nhật lên trình điều Wi-Fi Bluetooth và Bluetooth cải thiện hiệu suất hiển thị không dây và nâng cao hiệu Wi-Fi mạng và ổn định.

Bản phát hành ngày 22 tháng 10

Không có bản cập nhật sản phẩm nào được phát hành cho Surface Pro vào ngày 22 tháng 10.

Bản phát hành ngày 08 tháng 10

Bản cập nhật Windows 8.0:

 • Không có bản cập nhật sản phẩm nào khác được phát hành cho Surface Pro chạy Windows 8.0.

Bản cập nhật Windows 8.1 Preview:

 • Di chuyển tất cả các trình điều khiển Windows 8.0 và vi chương trình hiện có sang Windows 8.1.

 • Các bản cập nhật tận dụng các cải tiến trong Windows 8.1 bao gồm cải tiến Wi-Fi và hiệu suất nâng cao cho Vỏ bảo vệ kiêm Bàn phím kiểu 2 và Surface Touch Cover 2.

Bản phát hành ngày 04 tháng 10

Để chuẩn bị cho việc phát hành Windows 8.1, các bản cập nhật này đã được phát hành cho Surface Pro chạy Windows 8.0:

 • Bản cập nhật vi chương trình UEFI.

 • Bản cập nhật vi chương trình System Aggregator.

 • Các bản cập nhật trình điều khiển thiết bị khác nhau để cải thiện trải nghiệm cập nhật Windows 8.1 và nâng cao việc sử dụng Type Cover 2 và Surface Touch Cover 2.

Lưu ý: Áp dụng các bản cập nhật này trước khi bạn cài đặt Windows 8.1.

Chỉ cập nhật Windows 8.0:

 • Bản cập nhật vi chương trình UEFI và Bộ tập hợp Hệ thống (SAM) tăng cường độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống, giảm mức tiêu thụ điện năng và nâng cao trải nghiệm cảm ứng với bàn di chuột trên Surface Type Cover và Surface Touch Cover.

 • Bản cập nhật trình điều khiển LifeCam cải thiện độ rõ cho thao tác ánh sáng yếu và cải thiện độ tin cậy khi chuyển đổi giữa camera tích hợp và camera bên ngoài.

 • Bản cập nhật vi chương trình UEFI cho phép tính năng khởi động PXE. Tính năng này chỉ khả dụng khi sử dụng Bộ điều hợp Surface Pro Ethernet do tích hợp UEFI cần thiết để thực hiện khởi động PXE.

 • Trình điều khiển Cài đặt Bàn di chuột cho bản cập nhật Surface Type Cover cho phép tương tác với ứng dụng Cài đặt Trackpad cho khách hàng Nhật Bản.

 • Cải thiện khả Wi-Fi kết nối và ổn định

 • Giải quyết sự cố với điều hướng cảm ứng trên màn hình trong menu khởi động UEFI.

 • Giải quyết một số sự cố về kết nối vỏ bảo vệ kiêm Bàn phím của Surface và Vỏ bảo vệ cảm ứng.

 • Hỗ trợ bàn phím 106/109 trên các thiết bị Surface Bắc Mỹ.

 • Giải quyết sự cố trong đó việc bật tắt chế độ máy bay sẽ tắt trình điều Wi-Fi máy bay.

 • Bản cập nhật trình điều khiển mức thấp cải thiện hiệu suất SSD trong khi khởi động.

 • Các bản sửa lỗi giúp Wi-Fi tin cậy cho phép chuyển vùng tốt hơn và cải thiện khả năng kết nối "Hạn chế".

 • Bật tính năng Windows To Go.

 • Cải thiện đồng bộ hóa phát hiện Bàn phím Trên Màn hình khi Surface Pro chuyển vào và ra khỏi chế độ ngủ.

Các bước bổ sung cho Surface Pro (Thếhệ 1)

Chúng tôi đang lắng nghe và chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi muốn cho bạn biết về thông tin bổ sung và các bước có thể được yêu cầu sau khi cài đặt bản cập nhật mới nhất.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại Surface để hoàn tất bất kỳ phần còn lại nào của quá trình cài đặt. Để khởi động lại thiết bị, hãy chọn Bắt đầu, rồi chọn Nguồn > Khởi động lại. Nếu bạn vẫn cảm thấy thiết bị Surface không hoạt động đúng cách, hãy truy nhập trang trợ giúp cho thiết bị Surface, chọn cách bạn muốn nhận hỗ trợ, nhập nội dung bạn cần hỗ trợ, rồi làm theo trợ giúp hoặc bài viết được đề xuất.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×