Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thiết bị này đã đến ngày kết thúc dịch vụ dựa trên Chính sách vòng đời vi chương trình và trình điều khiển Surface đồng thời sẽ không nhận được các bản cập nhật trình điều khiển và vi chương trình mới hơn nữa.

Để Surface Pro 2 luôn hoạt động tốt nhất, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt bản cập nhật Surface mới nhất.

Cách tải bản cập nhật

Các bản cập nhật Surface được phát hành theo giai đoạn—không phải mọi thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu trước đây bạn chưa nhận được các bản cập nhật, bạn có thể tự cập nhật bằng cách làm theo các bước tại Tải xuống các trình điều khiển và vi chương trình cho Surface

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra tình trạng của trình điều khiển Surface và chương trình cơ sở bằng ứng dụng Surface.

Mở ứng dụng Surface

 1. Trong ứng dụng Surface, bung rộng phần Trợ giúp và hỗ trợ để kiểm tra trạng thái cập nhật.

 2. Nếu có bản cập nhật, hãy chọn nút Kiểm tra bản cập nhật để mở Windows Update, rồi cài đặt các bản cập nhật khả dụng. 

Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Surface, bạn có thể tải xuống ứng dụng Surface từ Microsoft Store. Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy chọn Bắt đầu và nhập Surface trong Tìm kiếm. Sau đó, chọn ứng dụng   từ danh sách kết quả

Lưu ý: 

 • Bạn không thể gỡ cài đặt hay hoàn nguyên bản cập nhật vi chương trình về phiên bản cũ hơn.

 • Khi cài đặt bản cập nhật mới nhất, bạn cũng sẽ nhận được mọi nội dung cập nhật trước đó nếu thiết bị Surface chưa có được. Surface sẽ chỉ tải xuống và cài đặt những bản cập nhật áp dụng cho mình.

 • Sau khi cài đặt bản cập nhật, hãy khởi động lại thiết bị để hoàn thành quá trình cài đặt. Để khởi động lại thiết bị, hãy chọn Bắt đầu, rồi chọn Nguồn > Khởi động lại.

Các bản sửa lỗi và cải tiến trong các bản cập nhật

Bản cập nhật tháng 2 năm 2016

Bản cập nhật sau sẽ được gửi dưới dạng nhiều bản cập nhật khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình:

 • Cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 24/02/2016

 • Bản cập nhật trình điều khiển Intel Corporation cho Intel® HD Graphics Family

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, hãy kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật Vi chương trình Bộ tập hợp Hệ thống Surface Pro (v2.4.450.0) loại bỏ các trường hợp trong đó thiết bị đánh thức ngẫu nhiên.

 • Bản cập nhật trình điều khiển Surface Cover Audio (phiên bản 2.0.306.0) cải thiện độ ổn định cho hệ thống khi tháo nắp.

 • Bản cập nhật trình điều khiển ACPI-Compliant Phương pháp Kiểm soát Pin của Microsoft Surface (v1.2.0.2) đảm bảo cài đặt trình điều khiển surface chính xác.

 • Bản cập nhật trình điều khiển Intel® HD Graphics Family (phiên bản 20.19.15.4331) cải thiện hiệu chỉnh màu và độ ổn định cho hệ thống.

 • Bản cập nhật trình điều khiển Intel® Display Audio (v6.16.00.3189) hỗ trợ tính tương thích với trình điều khiển Gia đình Đồ họa HD được cập nhật.

Bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê là "Bản cập nhật trình điều khiển Intel Corporation cho Intel(R) HD Graphics Family" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, vui lòng kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật trình điều khiển gia đình HD Graphics (v10.18.15.4256) cải thiện hiệu suất đồ họa và độ ổn định trên Windows 10.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 23/07/2015" hoặc "Bản cập nhật Phần cứng Hệ thống – 23/07/2015" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, vui lòng kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật trình điều khiển gia đình HD Graphics (v10.18.15.4248) cải thiện hiệu suất đồ họa và độ ổn định trên Windows 10.

 • Bản cập nhật trình điều khiển Tích hợp Surface (phiên bản 2.0.304.0) khắc phục sự cố Surface tự thức dậy từ chế độ ngủ.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 19/05/2015" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, vui lòng kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật Surface Pro UEFI (v2.5.250.0) bao gồm các thay đổi cần thiết cho khả năng tương thích với trình điều khiển đồ họa được cập nhật.

 • Bản cập nhật trình điều khiển gia đình HD Graphics (v10.18.14.4170) cải thiện hiệu suất đồ họa và bao gồm hỗ trợ Miracast (màn hình không dây) tốt hơn.

 • Bản cập nhật trình điều khiển Display Audio (v6.16.00.3172) cải thiện trải nghiệm âm thanh và hỗ trợ tính tương thích với trình điều khiển đồ họa được cập nhật.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê là "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 15/01/2015" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, vui lòng kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bản cập nhật Surface Pro UEFI (phiên bản 2.05.0150) cải thiện trải nghiệm khởi động PXE với Bộ điều hợp Ethernet Surface 1 gigabit và tăng cường hơn nữa bảo mật hệ thống.

 • Bản cập nhật trình điều khiển HD Graphics Family (v10.18.14.4029) cải thiện độ ổn định và hiệu suất hiển thị, cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng bộ điều hợp Miracast và cải thiện khả năng tương thích với màn hình DisplayPort và chuỗi daisy.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê là "Bản cập nhật Phần cứng Hệ thống – ngày 8/7/2014" trong Lịch sử Windows Update.

Lưu ý: Khi các bản cập nhật Surface được cung cấp thông qua dịch vụ Windows Update, chúng sẽ được giao theo giai đoạn cho khách hàng của Surface. Do đó, không phải mọi Thiết bị Surface đều sẽ nhận được bản cập nhật cùng một lúc, nhưng bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả các thiết bị. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật, vui lòng kiểm tra Windows Update theo cách thủ công sau.

 • Bộ điều khiển Mạng Không dây (v14.69.24054.176) cho phép chức năng trên mạng không dây sử dụng SSID ẩn.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 10/06/2014" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

 • Surface Pro UEFI (v2.4.950.0) và Vi chương trình Bộ điều khiển Nhúng Surface Pro (v24.1.50.0) nâng cao tính ổn định cho hệ thống với các sản phẩm microSD, cải thiện khả năng tương thích với Power Cover và tăng độ tin cậy của chuyển đổi trạng thái ngủ. Bản cập nhật Surface Pro UEFI cũng cung cấp hỗ trợ khởi động PXE với Bộ điều hợp Surface Ethernet mới.

 • Bản cập nhật Bộ tập hợp Hệ thống Surface Pro (phiên bản 2.4.350.0) cải thiện chuyển đổi trạng thái giấc ngủ khi gắn Surface Cover.

 • Bản cập nhật Thiết bị Phụ kiện Surface (phiên bản 2.0.287.0) cải thiện chuyển đổi trạng thái ngủ khi gắn Surface Cover.

 • Bản cập nhật Vi chương trình Surface Power Cover (phiên bản 2.0.288.0) cải thiện độ tin cậy khi Vỏ bảo vệ nguồn được gắn vào Surface và gập lại phía sau Surface.

 • Bản cập nhật Hd Graphics Family (phiên bản 10.18.10.3496) cải thiện trải nghiệm màn hình không dây Miracast và cải thiện độ ổn định màn hình.

Các bản cập nhật sau đây sẽ được liệt kê dưới dạng "Bản cập nhật Vi chương trình Hệ thống – 11/03/2014" khi bạn xem lịch sử cập nhật của mình.

 • Surface Pro UEFI (phiên bản 2.04.0450) cải tiến

  khi sử dụng BitLocker để Surface Cover có thể cung cấp dữ liệu nhập mã PIN.

 • Bản cập nhật Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Touch Cover 2 (v2.0.262.0) cải thiện hỗ trợ nhiều ngón tay trên bàn chạm.

 • Bản cập nhật Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Type Cover 2 (v2.0.262.0) cải thiện hỗ trợ nhiều ngón tay trên bàn chạm.

 • Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Power Cover (phiên bản 2.0.268.0) cung cấp hỗ trợ cho Surface Power Cover.

 • Surface Cover Telemetry (v2.0.229.0) cải thiện độ ổn định và trải nghiệm cho Vỏ bảo vệ Surface.

 • Bộ điều khiển Mạng Không dây Marvell AVASTAR 350N (v14.69.24052.168) giải quyết các sự cố kết nối mạng không dây.

 • Thiết bị Kết hợp Không dây Marvell AVASTAR (v14.69.24052.168) cải thiện hỗ trợ Miracast.

 • Bộ điều hợp Radio Bluetooth®Marvell AVASTAR (v14.69.24052.168) được cập nhật như một phần của gói trình điều khiển bao gồm Bộ điều khiển Mạng Không dây Marvell và Thiết bị Tổ hợp Không dây Marvell. Không có bản cập nhật Bluetooth nào trong phiên bản trình điều khiển này.

 • Intel(R) Display Audio (v6.16.00.3135) cải thiện hỗ trợ Miracast.

 • Intel(R) HD Graphics Family (v10.18.10.3431) cải thiện hỗ trợ Miracast và cho phép chuỗi daisy của màn hình bằng cách sử dụng DisplayPort 1.2.

 • Thiết bị Âm thanh Intel WiDi (phiên bản 4.5.44.0) cải thiện hỗ trợ Miracast.

 • Pa-nen Hiển thị Surface (v1.0.2.0) cho phép điều chỉnh hiệu chỉnh màn hình Surface.

 • Vi chương trình Bộ điều khiển Nhúng Surface Pro (phiên bản 24.00.50)

  • Giải quyết sự cố Surface không chuyển sang chế độ ngủ đông.

  • Giải quyết sự cố trong đó phần trăm pin khả dụng được báo cáo không chính xác.

 • Vi chương trình Bộ tập hợp Hệ thống Surface Pro (phiên bản 2.04.0150)

  • Giải quyết sự cố Trong đó Surface sẽ đặt lại sau khi gắn và tháo Surface Cover lặp đi lặp lại.

  • Giải quyết sự cố Trong đó Bàn phím Trên Màn hình bất ngờ bật lên ngay cả khi Đã gắn Surface Cover.

  • Giải quyết sự cố không phát hiện Surface Cover sau khi thức dậy từ chế độ ngủ.

 • Bản cập nhật Surface Touch Cover 2 Thiết bị Cập nhật Vi chương trình (v2.0.228.0) cải thiện việc sử dụng bàn di chuột bằng hai ngón tay.

 • Bản cập nhật Thiết bị Cập nhật Vi chương trình Surface Type Cover 2 (v2.0.226.0) cải thiện việc sử dụng bàn di chuột bằng hai ngón tay.

 • Cập nhật vi chương trình UEFI, phiên bản 2.04.0350, để giải quyết hành vi khi Surface không thể chuyển sang chế độ ngủ trong khi rảnh, giảm thời lượng pin.

 • Tối ưu hóa hiệu suất cho Touch Cover 2 và Type Cover 2.

 • Cải thiện tuổi thọ pin.

 • Cải thiện hiệu suất và độ ổn định cho hệ thống.

 • Wi-Fi cải thiện hiệu suất mạng.

Các bước bổ sung cho Surface Pro 2

Chúng tôi đang lắng nghe và chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi muốn cho bạn biết về thông tin bổ sung và các bước có thể được yêu cầu sau khi cài đặt bản cập nhật mới nhất.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại Surface để hoàn tất bất kỳ phần còn lại nào của quá trình cài đặt. Để khởi động lại thiết bị, hãy chọn Bắt đầu, rồi chọn Nguồn > Khởi động lại. Nếu bạn vẫn cảm thấy thiết bị Surface không hoạt động đúng cách, hãy truy nhập trang trợ giúp cho thiết bị Surface, chọn cách bạn muốn nhận hỗ trợ, nhập nội dung bạn cần hỗ trợ, rồi làm theo trợ giúp hoặc bài viết được đề xuất.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×