Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cập nhật gần nhất: 10/04/2019

SỰ CỐ

Trình soạn thảo Visual Basic mới đã được giới thiệu trong Excel for Mac vào Tháng Mười 2017. Đi đôi với trình soạn thảo VB mới này là sự cố với việc tạo khai báo đối tượng bằng cách chọn từ menu thả xuống ở đầu cửa sổ mã.

Nếu bạn bấm vào danh sách thả xuống ở bên trái và chọn một mục từ danh sách, bạn sẽ nhận được một số mã cho sự kiện đã chọn trong danh sách thả xuống ở bên phải. Bạn có thể lựa chọn thêm từ danh sách thả xuống ở bên phải để tạo mã bổ sung để xử lý sự kiện đã chọn.

Trình soạn thảo VBE hiển thị danh sách thả xuống vùng chọn đối tượng

Thay vào đó lại xảy ra lỗi không được tạo mã.

Lỗi Microsoft Visual Basic: Biến sử dụng loại tự động hóa không được Visual Basic hỗ trợ.

TRẠNG THÁI: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chọn một trong các giải pháp thay thế dưới đây cho sự cố này:

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 1

Bạn có thể thực hiện bước tương tự trên máy tính chạy Excel for Windows, rồi sao chép mã sang Excel for Mac.

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 2

Bạn có thể đi đến MSDN, rồi tìm cú pháp cho sự kiện bạn muốn sử dụng và nhập mã theo cách thủ công vào dự án VBA của bạn. Bài viết này mô tả các sự kiện "sổ làm việc" Microsoft Excel - Sự kiện Sổ làm việc.

GIẢI PHÁP THAY THẾ SỐ 3

Sao chép mã sự kiện thích hợp từ các mẫu bên dưới, rồi dán vào dự án VBA của bạn. Đối với từng sự kiện, hãy đảm bảo sao chép toàn bộ từ "Private Sub..." đến hết "End Sub".

Workbook_Activate phụ riêng tư (
) Kết thúc phụ

Workbook_AddinInstall phụ riêng tư (
) Kết thúc phụ

Workbook_AddinUninstall phụ riêng tư (
) Kết thúc phụ

Workbook_AfterRemoteChange phụ riêng tư (
) Kết thúc phụ

Workbook_AfterSave phụ riêng tư (thành công của ByVal
là boolean) Kết thúc phụ

Workbook_BeforeClose phụ riêng tư (hủy bỏ dưới
dạng boolean) Kết thúc phụ

Workbook_BeforePrint phụ riêng tư (hủy bỏ dưới
dạng boolean) Kết thúc phụ

Workbook_BeforeRemoteChange phụ riêng tư (
) Kết thúc phụ

Workbook_BeforeSave phụ riêng tư (ByVal SaveAsUI là boolean, hủy bỏ dưới
dạng boolean) Kết thúc phụ

Workbook_Deactivate phụ riêng tư (
) Kết thúc phụ

Workbook_NewChart phụ riêng tư (ByVal ch như biểu
đồ) Kết thúc phụ

Workbook_NewSheet phụ riêng tư (ByVal sh như đối
tượng) Kết thúc phụ

Workbook_Open phụ riêng tư (
) Kết thúc phụ

Workbook_PivotTableCloseConnection phụ riêng tư (mục tiêu ByVal là PivotTable)
Kết thúc phụ

Workbook_PivotTableOpenConnection phụ riêng tư (mục tiêu ByVal là PivotTable)
Kết thúc phụ

Workbook_RowsetComplete phụ riêng tư (ByVal mô tả như chuỗi, tờ ByVal như chuỗi, thành công của ByVal là boolean)
Kết thúc phụ

Workbook_SheetActivate phụ riêng tư (ByVal sh như đối
tượng) Kết thúc phụ

Workbook_SheetBeforeDelete phụ riêng tư (ByVal sh như đối
tượng) Kết thúc phụ

Workbook_SheetBeforeDoubleClick phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal là phạm vi,
hủy bỏ dưới dạng boolean) Kết thúc phụ

Workbook_SheetBeforeRightClick phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal là phạm vi,
hủy bỏ dưới dạng boolean) Kết thúc phụ

Workbook_SheetCalculate phụ riêng tư (ByVal sh như đối
tượng) Kết thúc phụ

Workbook_SheetChange phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal
là phạm vi) Kết thúc phụ

Workbook_SheetDeactivate phụ riêng tư (ByVal sh như đối
tượng) Kết thúc phụ

Workbook_SheetFollowHyperlink phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal
như siêu kết nối) Kết thúc phụ

Workbook_SheetPivotTableAfterValueChange phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, ByVal TargetPivotTable là PivotTable, ByVal TargetRange as
Range) Kết thúc phụ

Workbook_SheetPivotTableBeforeAllocateChanges phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, ByVal TargetPivotTable là PivotTable, ByVal ValueChangeStart as Long, ByVal ValueChangeEnd as Long, Cancel as
boolean) Kết thúc phụ

Workbook_SheetPivotTableBeforeCommitChanges phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, ByVal TargetPivotTable là PivotTable, ByVal ValueChangeStart as Long, ByVal ValueChangeEnd as Long, Cancel as
boolean) Kết thúc phụ

Workbook_SheetPivotTableBeforeDiscardChanges phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, ByVal TargetPivotTable là PivotTable, ByVal ValueChangeStart as Long, ByVal ValueChangeEnd as
Long) Kết thúc phụ

Workbook_SheetPivotTableChangeSync phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal là
pivottable) Kết thúc phụ

Workbook_SheetPivotTableUpdate phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal là
pivottable) Kết thúc phụ

Workbook_SheetSelectionChange phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal
là phạm vi) Kết thúc phụ

Workbook_SheetTableUpdate phụ riêng tư (ByVal sh như đối tượng, mục tiêu ByVal là
tableobject) Kết thúc phụ

Workbook_Sync phụ riêng tư (ByVal SyncEventType dưới dạng Office. MsoSyncEventType)
Kết thúc phụ

Workbook_WindowActivate phụ riêng tư (không áp dưới dạng cửa
sổ) Kết thúc phụ

Workbook_WindowDeactivate phụ riêng tư (không áp dưới dạng cửa
sổ) Kết thúc phụ

Workbook_WindowResize phụ riêng tư (không áp dưới dạng cửa
sổ) Kết thúc phụ

Trang tính Private Sub_Activate()

End Sub

Trang tính Private Sub_BeforeDelete()

End Sub

Trang tính Private Sub_BeforeDoubleClick(ByVal dưới dạng Phạm vi, Huỷ bỏ dưới dạng Boolean)

End Sub

Trang tính Private_BeforeRightClick(ByVal dưới dạng Phạm vi, Huỷ bỏ dưới dạng Boolean)

End Sub

Trang tính Private Sub_Calculate()

End Sub

Trang tính Private Sub_Change(ByVal dưới dạng Phạm vi)

End Sub

Trang tính Private Sub_Deactivate()

End Sub

Trang tính Private Sub_FollowHyperlink(ByVal dưới dạng Siêu kết nối)

End Sub

Trang tính Private Sub_LensGalleryRenderComplete()

End Sub

Trang tính Private Sub_PivotTableAfterValueChange(ByVal TargetPivotTable dưới dạng PivotTable, ByVal TargetRange dưới dạng Phạm vi)

End Sub

Trang tính Private Sub_PivotTableBeforeAllocateChanges(ByVal TargetPivotTable dưới dạng PivotTable, ByVal ValueChangeStart dưới dạng Dài, ByVal ValueChangeEnd dưới dạng Dài, Huỷ bỏ dưới dạng Boolean)

End Sub

Trang tính Private Sub_PivotTableBeforeCommitChanges(ByVal TargetPivotTable dưới dạng PivotTable, ByVal ValueChangeStart dưới dạng Dài, ByVal ValueChangeEnd dưới dạng Dài, Huỷ bỏ dưới dạng Boolean)

End Sub

Trang tính Private Sub_PivotTableBeforeDiscardChanges(ByVal TargetPivotTable dưới dạng PivotTable, ByVal ValueChangeStart dưới dạng Dài, ByVal ValueChangeEnd dưới dạng Dài)

End Sub

Trang tính Private Sub_PivotTableChangeSync(ByVal dưới dạng PivotTable)

End Sub

Trang tính Private Sub_PivotTableUpdate(ByVal dưới dạng PivotTable)

End Sub

Trang tính Private Sub_SelectionChange(ByVal dưới dạng Phạm vi)

End Sub

Trang tính Private Sub_TableUpdate(ByVal Target dưới dạng TableObject)

End Sub

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức, bản cập nhật mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Excel và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Công nghệ Excel

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như những người dùng Excel khác.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Excel

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi đang lắng nghe.

Cung cấp phản hồi

Xem Thêm

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong Excel for Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×