MS13-052: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép thực thi mã từ xa trên hệ thống máy khách nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted bằng cách sử dụng trình duyệt web có thể chạy XAML (Xbap).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-052. Bạn có thể xem bản tin bảo mật hoàn toàn bằng một trong các website sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=296809

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thông tin về chuyển các lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Khoá chuyển đổi dòng lệnh 2844699 cho Microsoft .NET Framework gói cập nhật bảo mật

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu hệ thống khởi động lại sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được Cập Nhật được khoá hoặc sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

19:47

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:09

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:09

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:09

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:09

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

20:07

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

20:08

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:08

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

19:37

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:37

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

19:37

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

19:37

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:48

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:47

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:03

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

06-Jul-2012

19:45

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

06-Jul-2012

19:45

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

06-Jul-2012

19:45

Mscorlib.dll

2.0.50727.6407

4,554,752

22-Apr-2013

22:08

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

06-Jul-2012

19:45

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

06-Jul-2012

19:45

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

06-Jul-2012

19:45

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

06-Jul-2012

19:45

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

06-Jul-2012

19:45

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:45

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:45

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

06-Jul-2012

19:45

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

06-Jul-2012

19:45

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

06-Jul-2012

19:45

Mscordacwks.dll

2.0.50727.6407

990,360

22-Apr-2013

22:08

Mscorwks.dll

2.0.50727.6407

5,940,888

22-Apr-2013

22:08

SOS.dll

2.0.50727.6407

389,768

22-Apr-2013

22:08

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

20:00

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

09-Oct-2012

02:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

09-Oct-2012

02:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

09-Oct-2012

02:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

19:57

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

19:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

09-Oct-2012

02:40

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:59

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

20:02

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:01

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

20:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

20:02

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:06

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:05

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

06-Jul-2012

19:53

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

06-Jul-2012

19:53

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

06-Jul-2012

19:54

Mscorlib.dll

2.0.50727.7025

4,554,752

22-Apr-2013

22:07

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

06-Jul-2012

19:55

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

06-Jul-2012

19:55

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

06-Jul-2012

19:55

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

06-Jul-2012

19:55

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

06-Jul-2012

19:55

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:55

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:55

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

06-Jul-2012

19:55

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

06-Jul-2012

19:55

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

06-Jul-2012

19:55

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7025

990,360

22-Apr-2013

22:07

Mscorwks.dll

2.0.50727.7025

5,941,912

22-Apr-2013

22:07

SOS.dll

2.0.50727.7025

389,768

22-Apr-2013

22:07

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

06-Jul-2012

20:12

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

06-Jul-2012

20:12

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

06-Jul-2012

20:13

Mscorlib.dll

2.0.50727.6407

4,571,136

22-Apr-2013

22:08

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

06-Jul-2012

20:14

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

06-Jul-2012

20:14

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

06-Jul-2012

20:14

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

06-Jul-2012

20:14

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

06-Jul-2012

20:14

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

20:14

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

20:14

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

06-Jul-2012

20:14

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

06-Jul-2012

20:14

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

06-Jul-2012

20:14

Mscordacwks.dll

2.0.50727.6407

1,756,824

22-Apr-2013

22:08

Mscorwks.dll

2.0.50727.6407

10,004,120

22-Apr-2013

22:08

SOS.dll

2.0.50727.6407

486,024

22-Apr-2013

22:08

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

20:22

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:45

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:44

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

28-Sep-2012

21:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:42

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

28-Sep-2012

21:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:44

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

28-Sep-2012

21:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

19:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

19:46

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

28-Sep-2012

21:41

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:46

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

19:47

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:46

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

19:47

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

19:46

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:48

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:47

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:03

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

06-Jul-2012

19:45

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

06-Jul-2012

19:45

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

06-Jul-2012

19:45

Mscorlib.dll

2.0.50727.6407

4,554,752

22-Apr-2013

22:08

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

06-Jul-2012

19:45

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

06-Jul-2012

19:45

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

06-Jul-2012

19:45

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

06-Jul-2012

19:45

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

06-Jul-2012

19:45

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:45

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:45

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

06-Jul-2012

19:45

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

06-Jul-2012

19:45

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

06-Jul-2012

19:45

Mscordacwks.dll

2.0.50727.6407

990,360

22-Apr-2013

22:08

Mscorwks.dll

2.0.50727.6407

5,940,888

22-Apr-2013

22:08

SOS.dll

2.0.50727.6407

389,768

22-Apr-2013

22:08

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

06-Jul-2012

19:54

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

06-Jul-2012

19:54

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

06-Jul-2012

19:54

Mscorlib.dll

2.0.50727.7025

4,571,136

22-Apr-2013

22:07

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

06-Jul-2012

19:55

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

06-Jul-2012

19:55

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

06-Jul-2012

19:55

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

06-Jul-2012

19:55

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

06-Jul-2012

19:55

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:55

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:55

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

06-Jul-2012

19:55

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

06-Jul-2012

19:55

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

06-Jul-2012

19:56

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7025

1,756,824

22-Apr-2013

22:07

Mscorwks.dll

2.0.50727.7025

10,003,608

22-Apr-2013

22:07

SOS.dll

2.0.50727.7025

486,024

22-Apr-2013

22:07

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

20:01

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:03

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

20:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

20:07

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

20:07

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

04-Oct-2012

20:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

04-Oct-2012

20:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

04-Oct-2012

20:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

04-Oct-2012

20:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

04-Oct-2012

20:58

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:13

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:12

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

Mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

06-Jul-2012

19:53

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

06-Jul-2012

19:53

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

06-Jul-2012

19:54

Mscorlib.dll

2.0.50727.7025

4,554,752

22-Apr-2013

22:07

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

06-Jul-2012

19:55

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

06-Jul-2012

19:55

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

06-Jul-2012

19:55

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

06-Jul-2012

19:55

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

06-Jul-2012

19:55

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:55

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

06-Jul-2012

19:55

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

06-Jul-2012

19:55

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

06-Jul-2012

19:55

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

06-Jul-2012

19:55

Mscordacwks.dll

2.0.50727.7025

990,360

22-Apr-2013

22:07

Mscorwks.dll

2.0.50727.7025

5,941,912

22-Apr-2013

22:07

SOS.dll

2.0.50727.7025

389,768

22-Apr-2013

22:07Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows 8

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×