Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể dễ dàng dẫn hướng PowerPoint cho iPad với lối tắt bàn phím trên bàn phím bên ngoài. Nhanh chóng di chuyển giữa các khu vực và hoàn tất nhiệm vụ. Các lối tắt trong bài viết này tham chiếu tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ dành cho Mac hoặc iOS.

Lưu ý: 

  • Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

  • Để di chuyển điểm chèn đến các vùng khác nhau trong PowerPoint cho iPad (ví dụ: từ dải băng đến ngăn hình thu nhỏ, ví dụ), hãy đặt tiêu điểm lên một nút rồi nhấn Shift + Mũi tên Phải (tiến) hoặc Shift + Mũi tên Trái (lùi).

  • PowerPoint cho iPad là một ứng dụng dành cho thiết bị di động nên lối tắt bàn phím và dẫn hướng có thể khác trong PowerPoint 2016.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này hiển thị các lối tắt được sử dụng thường xuyên nhất trong PowerPoint cho iPad.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn một trang chiếu mới

Command+Shift+N

Xóa văn bản, đối tượng hoặc trang chiếu đã chọn

Del

Cắt nội dung đã chọn và sao chép nội dung vào bảng tạm

Command+X

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

Command+Z

Sao chép nội dung đã chọn vào bảng tạm

Command+C

Dán nội dung đã sao chép hoặc cắt

Command+V

Chọn tất cả văn bản

Command+A

In đậm nội dung đã chọn

Command+B

In nghiêng nội dung đã chọn

Command+I

Gạch dưới nội dung đã chọn

Command+U

Di chuyển một từ về bên trái

Shift+Option+Mũi tên Trái

Di chuyển một từ về bên phải

Shift+Option+Mũi tên Phải

Tạo một trang chiếu mới

Command+Shift+N

Dẫn hướng trong PowerPoint for iPad

PowerPoint for iPad sẽ mở ra với một danh sách lệnh theo chiều ngang. Để di chuyển qua các tùy chọn, nhấn Shift + Mũi tên Phải cho đến khi điểm chèn nằm trên hàng lệnh, sau đó nhấn phím Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái. Để chọn một trong số chúng, nhấn Command+Option+Phím cách.

Chuyển sang chế độ xem Trình chiếu

  1. Hãy đặt điểm chèn lên một nút.

  2. Nhấn Shift + Mũi tên Phải cho đến khi bạn nghe thấy "Phát Trình chiếu từ Trang chiếu Hiện tại", rồi bấm Command + Option + Phím cách. Điểm chèn nằm trên nút Kết thúc Trình chiếu.

Đi tới trang chiếu tiếp theo.

Đặt tiêu điểm lên một trang chiếu, rồi nhấn Phím cách

Thoát khỏi trình chiếu

Nhấn Esc.

Ẩn thanh công cụ Trình chiếu

Trượt nhanh ba ngón tay lên.

Di chuyển điểm chèn giữa chỗ dành sẵn và ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển sang phải một ký tự

Phím Mũi tên Phải

Di chuyển sang trái một ký tự

Phím Mũi tên Trái

Di chuyển sang phải một từ

Command+Mũi tên Phải

Di chuyển sang trái một từ

Command+Mũi tên Trái

Di chuyển lên một dòng

Phím Mũi tên Lên

Di chuyển xuống một dòng

Phím Mũi tên Xuống

Di chuyển đến đầu dòng

Command+Mũi tên Trái

Di chuyển đến cuối dòng

Command+Mũi tên Phải

Di chuyển đến đầu chỗ dành sẵn hoặc ghi chú

Command+Mũi tên Lên

Di chuyển đến cuối chỗ dành sẵn hoặc ghi chú

Command+End

Chọn nội dung

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn một ký tự bên phải

Shift+Mũi tên Phải

Chọn một ký tự bên trái

Shift+Mũi tên Trái

Di chuyển một từ về bên phải

Shift+Command+Mũi tên Phải

Di chuyển một từ về bên trái

Shift+Command+Mũi tên Trái

Chọn lên trên một dòng

Shift+Mũi tên Lên

Chọn xuống trên một dòng

Shift+Mũi tên Xuống

Chọn lên một đoạn văn

Shift+Command+Mũi tên Lên

Chọn xuống một đoạn văn

Shift+Command+Mũi tên Xuống

Chọn tất cả bên trong chỗ dành sẵn hoặc ghi chú

Command+A

Chọn từ vị trí hiện tại tới đầu dòng

Shift+Command+Mũi tên Trái

Chọn từ vị trí hiện tại tới cuối dòng

Shift+Command+Mũi tên Phải

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×