Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Trợ giúp dành cho trình quản lý ảnh 2010 sẵn dùng trên máy tính của bạn chứ không phải trên Office.com. Bạn có thể thay đổi thiết đặt tìm kiếm trợ giúp mặc định trong cửa sổ trợ giúp để sử dụng trợ giúp ngoại tuyến:

  1. Trong trình quản lý ảnh, nhấn F1.

  2. Trong cửa sổ trợ giúp, chọn mũi tên thả xuống bên cạnh Tìm kiếmvà trong nội dung từ phần máy tính này , hãy chọn Trợ giúp 2010.

    Cửa sổ trợ giúp Trình quản lý Ảnh, hiển thị tùy chọn Trợ giúp 2010
  3. Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm các chủ đề cụ thể.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×