Đăng xuất khỏi Windows

Chọn nút bắt đầu , sau đó ở bên trái của menu bắt đầu, hãy chọn biểu tượng tài khoản (hoặc ảnh), rồi chọn đăngxuất. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×