Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ của bạn. Tài khoản cục bộ của bạn cho phép bạn đăng nhập ngoại tuyến vào thiết bị của mình, nhưng nó không liên kết với các thiết bị khác của bạn. Để có trải nghiệm hoàn hảo hơn, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để truy nhập các dịch vụ như Outlook, Skype và OneDrive trên bất cứ thiết bị nào của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu Windows 11, cách dễ nhất để lấy lại quyền truy nhập vào tài khoản của bạn là đặt lại mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn

Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ cho Windows 11

Nếu bạn đã thêm câu hỏi bảo mật khi thiết lập tài khoản cục bộ của mình Windows 11 thì bạn có thể trả lời các câu hỏi bảo mật để đăng nhập lại.

Sau khi nhập mật khẩu không đúng:

 1. Chọn liên kết Đặt lại mật khẩu trên màn hình đăng nhập. Nếu bạn sử dụng mã PIN để thay thế, hãy xem Sự cố đăng nhập bằng mã PIN. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị nơi làm việc được kết nối mạng, bạn có thể không thấy tùy chọn đặt lại mật khẩu hoặc mã PIN. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ người quản trị của bạn.

 2. Trả lời câu hỏi bảo mật của bạn.

 3. Nhập mật khẩu mới.

 4. Đăng nhập như thường lệ bằng mật khẩu mới.

Làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ của bạn. Tài khoản cục bộ của bạn cho phép bạn đăng nhập ngoại tuyến vào thiết bị của mình, nhưng nó không liên kết với các thiết bị khác của bạn. Để có trải nghiệm hoàn hảo hơn, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để truy nhập các dịch vụ như Outlook, Skype và OneDrive trên bất cứ thiết bị nào của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu Windows 10, cách dễ nhất để lấy lại tài khoản của bạn là đặt lại mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn

Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ cho Windows 10, phiên bản 1803 trở lên

Nếu bạn đã thêm câu hỏi bảo mật khi thiết lập tài khoản cục bộ của mình cho Windows 10 thì tối thiểu bạn đang sử dụng phiên bản 1803 và bạn có thể trả lời các câu hỏi bảo mật để đăng nhập lại.

Sau khi nhập mật khẩu không đúng:

 1. Chọn liên kết Đặt lại mật khẩu trên màn hình đăng nhập. Nếu bạn sử dụng mã PIN để thay thế, hãy xem Sự cố đăng nhập bằng mã PIN. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị nơi làm việc được kết nối mạng, bạn có thể không thấy tùy chọn đặt lại mật khẩu hoặc mã PIN. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ người quản trị của bạn.

 2. Trả lời câu hỏi bảo mật của bạn.

 3. Nhập mật khẩu mới.

 4. Đăng nhập như thường lệ bằng mật khẩu mới.

Đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ cho Windows 10, trước phiên bản 1803

Đối với các phiên bản Windows 10 cũ hơn 1803, không thể đặt lại mật khẩu tài khoản cục bộ do không có câu hỏi bảo mật. Bạn có thể đặt lại thiết bị của mình để chọn mật khẩu mới. Tuy nhiên, tùy chọn này sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu, chương trình và cài đặt của bạn. Nếu bạn đã sao lưu tệp của mình, bạn sẽ có thể khôi phục các tệp đã xóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tùy chọn khôi phục trong Windows

Để đặt lại thiết bị của bạn, có nghĩa là sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu, chương trình và cài đặt:

 1. Nhấn phím Shift trong khi chọn nút Nguồn và > Lại ở góc dưới bên phải màn hình.

 2. Trên màn hình Chọn tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Đặt lại PC này.

 3. Chọn Xóa mọi nội dung.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×