Odhlášení z Windows

Platí pro: Windows 10

  • Vyberte tlačítko Start   a potom na levé straně nabídky Start zvolte ikonu Účty (nebo obrázek) a pak vyberte Odhlásit se.

    Ikona s názvem účtu na obrazovce Start