Související témata
×
Sdílení a spoluvytváření
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Sdílení a spoluvytváření

Zamknutí nebo odemknutí určitých oblastí zamknutého listu

Ochrana listu ve výchozím nastavení uzamkne všechny buňky, takže žádné z nich nelze upravovat. Pokud chcete povolit úpravy některých buněk a nechat ostatní buňky zamčené, je možné odemknout všechny buňky. Před zamknutím listu můžete zamknout jenom určité buňky a oblasti a volitelně povolit určitým uživatelům úpravy jenom v určitých oblastech zamknutého listu.

Zamknutí pouze konkrétních buněk a oblastí v zamknutém listu

Postupujte takto:

 1. Je-li list zamknut, proveďte následující:

  1. Na kartě Revize vyberte Odemknout list (ve skupině Zamknout).

   Odemknout list

   Pokud chcete list změnit na Odemknout list při zamknutém listu, vyberte Zamknout list.

  2. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo pro zrušení ochrany listu.

 2. Vyberte celý list tak, že vyberete Vybrat vše.

  tlačítko Vybrat vše

 3. Na kartě Domů vyberte ikonu pro otevření automaticky otevírané nabídky Nastavení písma. Můžete taky stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+1.

  Ikona pro otevření dialogového okna Formát buněk

 4. V dialogovém okně Formát buněk vyberte kartu Zámek , zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a pak vyberte OK.

  Snímek obrazovky s polem Uzamčeno na kartě Zámek

  Tím odemknete všechny buňky zamykaného listu. Teď můžete zvolit jenom ty buňky, které chcete zamknout.

 5. Na listu vyberte jenom buňky, které chcete zamknout.

 6. Znovu otevřete místní okno Formát buněk (Ctrl+Shift+F).

 7. Tentokrát na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamčeno a pak vyberte OK.

 8. Na kartě Revize vyberte Zamknout list.

  Zamknout list

 9. V seznamu Povolit všem uživatelům tohoto listu vyberte prvky, které mají uživatelé měnit.

  Další informace o prvcích listu

  Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka

  Akce uživatelů, jíž bude zabráněno

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé možnosti v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Použijete-li podmíněné formátování před uzamknutím listu a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování i nadále měnit.

  Formátovat sloupce

  Použití libovolného příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (Formát > domů).

  Formátovat řádky

  Použití libovolného z příkazů pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (Home > Format).

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů, a to i do odemčených buněk

  Odstranit sloupce

  Odstranění sloupců

  Pokud je možnost Odstranit sloupce zamknutá a Vložit sloupce není také chráněná, může uživatel vložit sloupce, které nemůže odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstranění řádků

  Pokud je možnost Odstranit řádky zamknutá a možnost Vložit řádky není také chráněná, může uživatel vložit řádky, které nemůže odstranit.

  Seřadit

  Použití některého z příkazů pro řazení dat (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat)

  Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít automatický filtr

  Použití šipek rozevíracího seznamu ke změně filtru pro oblasti, jsou-li použity automatické filtry

  Uživatelé nemohou použít ani odebrat automatické filtry z uzamčeného listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změna rozložení, aktualizace nebo jiná úprava sestav kontingenčních tabulek, nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Provádění změn v grafických objektech, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před zamknutím listu neodemkli. Pokud má například list tlačítko, na kterém se spouští makro, můžete kliknutím na tlačítko makro spustit, ale nemůžete ho odstranit.

  • Provádění všech změn, například formátování, ve vloženého grafu Graf se dál aktualizuje, když změníte zdrojová data.

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

  Prvky listu s grafem

  Zaškrtnutí políčka

  Akce, které uživatelé nebudou moci provádět

  Obsah

  Provádění změn položek, které jsou součástí grafu, jako jsou datové řady, osy a legendy. Graf dál odráží změny provedené ve zdrojových datech.

  Objekty

  Provádění změn v grafických objektech  (včetně obrazců, textových polí a ovládacích prvků) , které jste před uzamknutím listu neodemkli

 10. Do pole Heslo k odemknutí listu zadejte heslo pro list, vyberte OK a potom heslo potvrďte opětovným zadáním.

  • Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moct všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté prvky.

  • Zvolte heslo, které si snadno zapamatujete, protože pokud heslo zapomenete, nebudete mít k zamknutým prvkům v listu přístup.

Odemknutí oblastí buněk v zamknutém listu uživatelům pro úpravu

Abyste mohli udělit konkrétním uživatelům oprávnění k úpravám oblastí v zamknutém listu, musí v počítači běžet systém Microsoft Windows XP nebo novější a počítač musí být součástí domény. Místo použití oprávnění, která vyžadují doménu, můžete taky zadat heslo pro oblast.

 1. Vyberte list, který chcete zamknout.

 2. Vyberte Zkontrolovat > Povolit úpravy oblastí.

  Povolit uživatelům úpravy oblastí

  Tento příkaz je k dispozici pouze v případě, že není list zamknut.

 3. V dialogovém okně Povolit uživatelům úpravy oblastí proveďte jednu z následujících věcí:

  • Pokud chcete přidat novou upravitelnou oblast, vyberte Nový.

  • Pokud chcete upravit existující upravitelnou oblast, vyberte ji v poli Rozsahy odemknuté heslem, když je list zamknutý , a pak vyberte Změnit.

  • Pokud chcete odstranit upravitelnou oblast, vyberte ji v poli Rozsahy odemknuté heslem, když je list zamknutý , a pak vyberte Odstranit.

 4. Do textového pole Název zadejte název oblasti, kterou chcete odemknout.

 5. Do textového pole Odkazované buňky zadejte symbol rovná se (=) a potom zadejte odkaz oblasti, kterou chcete odemknout.

  Můžete také vybrat tlačítko Sbalit dialogové okno , vybrat oblast na listu a potom znovu vybrat tlačítko Sbalit dialog , abyste se vrátili do dialogového okna.

 6. Chcete-li používat heslo pro přístup, zadejte heslo pro povolení přístupu k oblasti do pole Heslo oblasti.

  Zadání hesla je volitelné pro případ, že chcete používat přístupová oprávnění. Používání hesla vám umožní zobrazit přihlašovací údaje každého oprávněného uživatele, který danou oblast upravuje.

 7. Přístupová oprávnění zobrazíte tak, že vyberete Oprávnění a pak vyberete Přidat.

 8. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru (příklady) zadejte jména uživatelů, kteří mají mít možnost oblasti upravovat.

  Pokud chcete zjistit, jak se mají zadávat uživatelská jména, vyberte příklady. Pokud chcete ověřit správnost názvů, vyberte Zkontrolovat jména.

 9. Vyberte OK.

 10. Pokud chcete určit typ oprávnění pro vybraného uživatele, zaškrtněte v poli Oprávnění políčka Povolit nebo Odepřít nebo jejich zaškrtnutí zrušte a pak vyberte Použít.

 11. Dvakrát vyberte OK .

  Pokud se zobrazí výzva pro zadání hesla, napište dříve zadané heslo.

 12. V dialogovém okně Povolit uživatelům úpravy oblastí vyberte Zamknout list.

 13. V seznamu Akce povolené všem uživatelům listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům povolit provádění změn.

  Další informace o prvcích listu

  Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka

  Akce uživatelů, jíž bude zabráněno

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé možnosti v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Použijete-li podmíněné formátování před uzamknutím listu a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování i nadále měnit.

  Formátovat sloupce

  Použití libovolného příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (Formát > Domů)

  Formátovat řádky

  Použití libovolného z příkazů pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (Home > Format).

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů, a to i do odemčených buněk

  Odstranit sloupce

  Odstranění sloupců

  Pokud je možnost Odstranit sloupce zamknutá a Vložit sloupce není také chráněná, může uživatel vložit sloupce, které nemůže odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstranění řádků

  Pokud je možnost Odstranit řádky zamknutá a možnost Vložit řádky není také chráněná, může uživatel vložit řádky, které nemůže odstranit.

  Seřadit

  Použití některého z příkazů pro řazení dat (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat)

  Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít automatický filtr

  Použití šipek rozevíracího seznamu ke změně filtru pro oblasti, jsou-li použity automatické filtry

  Uživatelé nemohou použít ani odebrat automatické filtry z uzamčeného listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změna rozložení, aktualizace nebo jiná úprava sestav kontingenčních tabulek, nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Provádění změn v grafických objektech, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před zamknutím listu neodemkli. Pokud má například list tlačítko, na kterém se spouští makro, můžete kliknutím na tlačítko makro spustit, ale nemůžete ho odstranit.

  • Provádění všech změn, například formátování, ve vloženého grafu Graf se dál aktualizuje, když změníte zdrojová data.

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

  Prvky listu s grafem

  Zaškrtnutí políčka

  Akce, které uživatelé nebudou moci provádět

  Obsah

  Provádění změn položek, které jsou součástí grafu, jako jsou datové řady, osy a legendy. Graf dál odráží změny provedené ve zdrojových datech.

  Objekty

  Provádění změn v grafických objektech  (včetně obrazců, textových polí a ovládacích prvků) , které jste před uzamknutím listu neodemkli

 14. Do pole Heslo k odemknutí listu zadejte heslo, vyberte OK a potom heslo potvrďte opětovným zadáním.

 • Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moci všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté prvky.

 • Ujistěte se, že jste zvolili heslo, které si zapamatujete. Pokud heslo ztratíte, nebudete mít přístup k zamknutým prvkům na listu.

 • Pokud je buňka součástí víc než jedné oblasti, můžou ji upravovat uživatelé, kteří mají oprávnění k úpravám některé z těchto oblastí.

 • Pokud se uživatel pokusí upravit více buněk najednou a má oprávnění upravovat některé, ale ne všechny tyto buňky, zobrazí se mu výzva k úpravě buněk po jednom.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Ochrana sešitu

Zamknutí listu

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×