Indholdsfortegnelse
×

Det kan være, at du foretrækker at få vist nulværdier i en celle, eller du bruger måske et regneark, der overholder et sæt formatstandarder, der kræver, at du skjuler nulværdier. Du kan få vist eller skjule nulværdier på flere måder.

Din browser understøtter ikke video.

Nogle gange vil du måske ikke have, at nulværdier (0) vises i dine regneark. Nogle gange har du brug for, at de bliver set. Uanset om dine formatstandarder eller præferencer angiver, at nuller skal vises eller skjules, er der flere måder at få det til at ske på.

Skjul eller vis alle nulværdier i et regneark

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 2. Under Visningsindstillinger for dette regneark skal du markere et regneark. Gør et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) i celler.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) som tomme celler.

Skjule nulværdier i markerede celler

Disse trin skjuler nulværdier i markerede celler ved at bruge et talformat. De skjulte værdier vises kun på formellinjen og udskrives ikke. Hvis en værdi i en af cellerne ændres til en værdi, der er forskellig fra nul, vises værdien i cellen, og værdiens format vil være lig med det generelle talformat.

 1. Markér de celler, der indeholder de nulværdier (0), der skal skjules.

 2. Du kan trykke på Ctrl+1, eller du kan klikke på Formatér > Formatér celler > på fanen Startside.

  Formatér celler under fanen Hjem

 3. Klik på Tal > Brugerdefineret.

 4. Skriv 0;-0;;@ i feltet Type, og klik derefter på OK.

Hvis du vil vise skjulte værdier:

 1. Markér cellerne med skjulte nuller.

 2. Du kan trykke på Ctrl+1, eller du kan klikke på Formatér > Formatér celler på fanen Startside.

 3. Klik på Tal > Generelt for at anvende standardtalformatet, og klik derefter på OK.

Skjul nulværdier, der returneres af en formel

 1. Markér den celle, der indeholder nulværdien (0).

 2. Under fanen Startside skal du klikke på pilen ud for Betinget formatering > Fremhæv celleregler lig med.

 3. Skriv 0 i boksen til venstre.

 4. Markér Brugerdefineret format i boksen til højre.

 5. Klik på fanen Skrifttype i boksen Formatér celler.

 6. Vælg hvid i feltet Farve, og klik herefter på OK.

Vise nuller som tomme værdier eller streger

Brug funktionen HVIS til at udføre dette.

Data i cellerne A2 og A3 i et Excel-regneark

Brug en formel som den følgende til at returnere en tom celle, når værdien er nul:

 • =HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Sådan kan du læse formlen. Hvis 0 er resultatet af (A2-A3), skal du ikke vise 0 – vise ingenting (angivet med dobbelte anførselstegn ""). Hvis det ikke er sandt, vises resultatet af A2-A3. Hvis du ikke vil have cellerne tomme, men vil have vist noget andet end 0, skal du sætte en bindestreg "-" eller et andet tegn mellem de dobbelte anførselstegn.

Skjule nulværdier i en pivottabelrapport

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Analysér, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og gør et af følgende:

  • Skift visningen af fejl    Markér afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Format. I feltet skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  • Skift visningen af tomme celler    Markér afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i feltet den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Øverst på siden

Nogle gange vil du måske ikke have, at nulværdier (0) vises i dine regneark. Nogle gange har du brug for, at de bliver set. Uanset om dine formatstandarder eller præferencer angiver, at nuller skal vises eller skjules, er der flere måder at få det til at ske på.

Få vist eller skjul alle nulværdier i et regneark

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

 2. Under Visningsindstillinger for dette regneark skal du markere et regneark. Gør et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) i celler.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier som tomme celler.

Brug et talformat til at skjule nulværdier i udvalgte celler

Følg denne fremgangsmåde for at skjule nulværdier i udvalgte celler. Hvis værdien i en af cellerne ændres til en værdi, der ikke er nul, vil formatet for værdien ligne det almindelige talformat.

 1. Markér de celler, der indeholder de nulværdier (0), der skal skjules.

 2. Du kan bruge Ctrl+1 eller klikke på Formatér > Formatér celler på fanen Startside.

 3. Klik på Brugerdefineret på listen Kategori.

 4. Skriv 0;-0;;@ i feltet Type

Bemærkninger!: 

 • De skjulte værdier vises kun på formellinjen – eller i cellen hvis du redigerer i cellen – og udskrives ikke.

 • Hvis du vil have vist skjulte værdier igen, skal du markere cellerne og derefter pege på Ctrl+1 eller pege på Formater og klikke på Formater celler i gruppen Celler under fanen Startside. Klik på Generelt på listen Kategori for at anvende standardtalformatet. Hvis du vil have vist en dato eller et klokkeslæt igen, skal du vælge det relevante dato- og tidsformat under fanen Tal.

Brug et betinget format til at skjule nulværdier, der returneres af en formel

 1. Markér den celle, der indeholder nulværdien (0).

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografi under fanen Startside, peg på Fremhæv celleregler , og klik derefter på Lig med.

 3. Skriv 0 i boksen til venstre.

 4. Markér Brugerdefineret format i boksen til højre.

 5. Klik på fanen Skrifttype i dialogboksen Formatér celler.

 6. Vælg hvid i boksen Farve.

Brug en formel til at få vist nuller som blanktegn eller tankestreger

Brug HVIS-funktionen for at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivelse (resultat)

=A2-A3

Andet tal trækkes fra den første (0)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tom celle, når værdien er nul (tom celle)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tankestreg, når værdien er nul (-)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, under Funktionen HVIS.

Skjule nulværdier i en pivottabelrapport

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Indstillinger for pivottabel under fanen Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og gør et af følgende:

  Skift visningen af fejl     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Format. I feltet skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  Skift visningen af tomme celler     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i feltet den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Øverst på siden

Nogle gange vil du måske ikke have, at nulværdier (0) vises i dine regneark. Nogle gange har du brug for, at de bliver set. Uanset om dine formatstandarder eller præferencer angiver, at nuller skal vises eller skjules, er der flere måder at få det til at ske på.

Få vist eller skjul alle nulværdier i et regneark

 1. Klik på Microsoft Office, Office-knapfladeklik på Excel ,og klik derefter på kategorien Avanceret.

 2. Under Visningsindstillinger for dette regneark skal du markere et regneark. Gør et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier (0) i celler.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis et nul i celler, der har nulværdi for at få vist nulværdier som tomme celler.

Brug et talformat til at skjule nulværdier i udvalgte celler

Følg denne fremgangsmåde for at skjule nulværdier i udvalgte celler. Hvis værdien i en af cellerne ændres til en værdi, der ikke er nul, vil formatet for værdien ligne det almindelige talformat.

 1. Markér de celler, der indeholder de nulværdier (0), der skal skjules.

 2. Du kan trykke på Ctrl+1 eller klikke på Formatér > Formatér celler i gruppen Celler på fanen Startside.

 3. Klik på Brugerdefineret på listen Kategori.

 4. Skriv 0;-0;;@ i feltet Type

Bemærkninger!: 

 • De skjulte værdier vises kun på formellinjen Knapflade – eller i cellen, hvis du redigerer i cellen – og udskrives ikke.

 • Hvis du vil have vist skjulte værdier igen, skal du markere cellerne, og derefter pege på Formater og klikke på Formater celler i gruppen Celler under fanen Startside. Klik på Generelt på listen Kategori for at anvende standardtalformatet. Hvis du vil have vist en dato eller et klokkeslæt igen, skal du vælge det relevante dato- og tidsformat under fanen Tal.

Brug et betinget format til at skjule nulværdier, der returneres af en formel

 1. Markér den celle, der indeholder nulværdien (0).

 2. Under fanen Startside skal du i gruppen Typografier klikke på pilen ud for Betinget formatering > Fremhæv celleregler > Lig med.

 3. Skriv 0 i boksen til venstre.

 4. Markér Brugerdefineret format i boksen til højre.

 5. Klik på fanen Skrifttype i dialogboksen Formatér celler.

 6. Vælg hvid i boksen Farve.

Brug en formel til at få vist nuller som blanktegn eller tankestreger

Brug HVIS-funktionen for at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 1. Markér eksemplet i denne artikel.

Vigtigt!: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

Markere et eksempel i Hjælp

 1. Tryk på Ctrl+C.

 2. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark i Excel.

 3. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

Vigtigt!: Hvis eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 1. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på CTRL+` (accent grave) eller på fanen Formler> gruppen Formelrevision > Vis formler.

Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dine behov.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivelse (resultat)

=A2-A3

Andet tal trækkes fra den første (0)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tom celle, når værdien er nul (tom celle)

=HVIS(A2-A3=0,"",A2-A3)

Returnerer en tankestreg, når værdien er nul (-)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion, under Funktionen HVIS.

Skjule nulværdier i en pivottabelrapport

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på pilen ud for Indstillinger i gruppen Indstillinger for pivottabel under fanen Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger.

 3. Klik på fanen Layout og format, og gør et af følgende:

  Skift visningen af fejl     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved fejlværdier under Format. I feltet skal du skrive den værdi, du vil have vist i stedet for fejl. Hvis fejl skal vises som tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet.

  Skift visningen af tomme celler     Markér afkrydsningsfeltet Vis ved tomme celler. Skriv i feltet den værdi, der skal vises i tomme celler. Hvis du vil have vist tomme celler, skal du slette eventuelle tegn i feltet. Hvis du vil have vist nuller, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Se også

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×