Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Tastaturgenveje i OneNote til Windows 10

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje i OneNote til Windows 10. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene i OneNote til Windows 10.

Bemærkninger!: 

  • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

  • Kommandoer, som kræver, at du trykker på og slipper flere taster sammen, er markeret med et plustegn (+). Kommandoer, som kræver, at du trykker på flere taster i rækkefølge, er markeret med et komma (,).

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i OneNote til Windows 10.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte fokus på den aktuelle sektion.

Ctrl+Skift+G

Åbne genvejsmenuen

Skift+F10

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion

Ctrl+N

Åbne en notesbog

Ctrl+O

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned- eller Pil op-tasten for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Oprette en ny sektion

Ctrl+T

Oprette en ny side under den aktuelle sidefane på det samme niveau.

Ctrl+Alt+N

Oprette en ny underside under den aktuelle side

Ctrl+Alt+Shift+N

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden

F11

Sætte fokus på den aktuelle sidefane

Ctrl+Alt+G

Flytte eller kopiere den aktuelle side

Ctrl+Alt+M

Markere den aktuelle side

Ctrl+Skift+A

Hoppe til sidens titel og markere den

Ctrl+Shift+T

Åbne et søgefelt for at søge i alle aktuelle åbne notesbøger

Ctrl+E

Naviger i OneNote til Windows 10 udelukkende ved hjælp af tastaturet

Tabellen nedenfor viser de genveje, du kan bruge til at navigere med i OneNote til Windows 10.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte mellem fanelinjen, navigationsruden og sidelærredet

F6

Gå til båndet på en fane

Tasten Pil ned

Flytte mellem indstillingerne på et bånd

Venstre pil eller højre pil

Udføre den valgte kommando

Enter

Flytte mellem faner

Venstre pil eller højre pil

Flytte mellem elementerne på hovedmenulinjen

Tab eller Shift+Tab

Åbne båndet

Alt

Åbne fanen Startside

Alt+H

Åbne fanen Indsæt.

Alt+N

Åbne fanen Tegning

Alt+D

Åbne fanen Vis

Alt+W

Aktivér og brug skærmlæseren Oplæser

Hvis du vil aktivere Oplæser i Windows, skal du trykke på Windows-tasten + Enter. Du hører: "Vinduet Indstillinger for Oplæser".

Hvis du vil have mere at vide om genveje og kommandoer i Oplæser, skal du læse Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser.

Hvis du vil lukke Oplæser, skal du trykke på Caps Lock+Esc.

Tage og formatere noter

Skriv og rediger noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Fortryde den seneste handling

Ctrl+Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

Ctrl+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side. Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på Ctrl+A.

Ctrl+A

Klippe den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Gå til begyndelsen af linjen

Home

Gå til slutningen af linjen

End

Gå ét tegn til venstre

Venstre pil

Gå ét tegn til højre

Højre pil

Flyt et ord til venstre

Ctrl+Venstre pil

Flyt et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren

Tilbage

Slette tegnet til højre for markøren

Delete

Slette ét ord til venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ordet til højre for markøren

Ctrl+Delete

Indsætte et linjeskift uden at starte et nyt afsnit

Skift+Enter

Åbne genvejsmenuen for objektet, der er i fokus

Skift+F10 eller Menu

Udføre den handling, der foreslås i informationspanelet, hvis det vises øverst på siden.

Ctrl+Skift+W

Indsætte forfatterens navn og det sidste ændret tidsstempel

Ctrl+Skift+M

Formatere noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fremhæve den markerede tekst

Ctrl+Skift+H eller Ctrl+Alt+H

Indsætte et link

Ctrl+K

Kopiere formateringen på den markerede tekst (Formatpensel)

Ctrl+Skift+C

Indsætte formateringen på den markerede tekst (Formatpensel)

Ctrl+Skift+V

Åbne et link, når markøren er i linkteksten. Tryk på piletasterne for at flytte markøren til linkteksten.

Enter

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+B

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst

Ctrl+I

Anvende eller fjerne understregning fra den markerede tekst

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning fra den markerede tekst

Ctrl+bindestreg (-)

Anvende eller fjerne hævet skriftformat fra den markerede tekst

Ctrl+Skift+=

Anvende eller fjerne sænket skriftformat fra den markerede tekst

Ctrl+=

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit

Ctrl+punktum (.)

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst

Ctrl+skråstreg

Anvende typografien Overskrift 1 på den aktuelle note

Ctrl+Alt+1

Anvende typografien Overskrift 2 på den aktuelle note

Ctrl+Alt+2

Anvende typografien Overskrift 3 på den aktuelle note

Ctrl+Alt+3

Anvende typografien Overskrift 4 på den aktuelle note

Ctrl+Alt+4

Anvende typografien Overskrift 5 på den aktuelle note

Ctrl+Alt+5

Anvende typografien Overskrift 6 på den aktuelle note

Ctrl+Alt+6

Anvende typografien Normal på den aktuelle note og fjerne al formatering

Ctrl+Skift+N

Øge afsnitsindrykningen

Alt+Skift+Højre pil eller Tabulator (ved begyndelsen af en linje)

Mindske afsnitsindrykningen

Alt+Skift+Venstre pil eller Skift+Tabulator (ved begyndelsen af en linje)

Højrejustere det markerede afsnit

Ctrl+R

Venstrejustere det markerede afsnit

Ctrl+L

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen på den markerede tekst

Ctrl+Skift+<

Vise eller skjule regellinjer på den aktuelle side

Ctrl+Skift+R

Føje elementer til en side

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere et skærmklip til Udklipsholder (kræver opdateringen Windows 10 Creators)

Windows-tasten+Skift+S

Indsætte dags dato

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift

Skift+Enter

Starte en matematisk ligning eller konvertere den markerede tekst til en matematisk ligning

Alt+=

Oprette en tabel ved at tilføje en anden kolonne til allerede indsat tekst

Tabulator

Oprette en anden kolonne i en tabel med en enkelt række

Tabulator

Oprette en anden række i den sidste celle i en tabel

Enter

Oprette en række under den aktuelle række i en tabel

Ctrl+Enter

Oprette et andet afsnit i den samme celle i en tabel

Alt+Enter

Oprette en kolonne til højre for den aktuelle kolonne i en tabel

Ctrl+Alt+R

Oprette en række over den aktuelle række i en tabel (når markøren er i starten af en række, bortset fra første række)

Enter

Slette den aktuelle tomme række i en tabel (når markøren er i starten af rækken)

Delete (tryk to gange)

Marker noter og objekter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side. Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på Ctrl+A.

Ctrl+A

Markere fra den aktuelle markørposition og til slutningen af linjen

Skift+End

Markere hele linjen (når markøren er i starten af linjen)

Shift+Pil ned

Hoppe til sidens titel og markere den

Ctrl+Shift+T

Annullere den markerede disposition eller side

Esc

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit op

Alt+Skift+Pil op

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit ned

Alt+Skift+Pil ned

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til højre (øge indrykning)

Alt+Skift+Højre pil

Flytte det aktuelle afsnit eller flere markerede afsnit til venstre (reducere indrykning)

Alt+Skift+Venstre pil

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit

Ctrl+Skift+bindestreg (-)

Slette den markerede note eller det markerede objekt

Delete

Gå til begyndelsen af linjen

Home

Gå til slutningen af linjen

End

Gå ét tegn til venstre

Venstre pil

Gå ét tegn til højre

Højre pil

Gå tilbage til den sidst besøgte side

Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste besøgte side

Alt+Højre pil

Afspille den markerede lydoptagelse

Ctrl+Alt+P

Stoppe afspilningen af den markerede lydoptagelse

Ctrl+Alt+S

Starte en ny lydoptagelse

Ctrl+Alt+A

Springe 10 sekunder tilbage i den aktuelle lydoptagelse

Ctrl+Alt+Y

Springe 5 minutter tilbage i den aktuelle lydoptagelse

Ctrl+Alt+T

Springe 10 sekunder frem i den aktuelle lydoptagelse

Ctrl+Alt+U

Springe 5 minutter frem i den aktuelle lydoptagelse

Ctrl+Alt+I

Notemærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Anvende, markere eller fjerne mærket Opgaver

Ctrl+1

Anvende eller fjerne mærket Vigtigt!

Ctrl+2

Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål

Ctrl+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere

Ctrl+4

Anvende eller fjerne mærket Definition

Ctrl+5

Anvende eller fjerne mærket Fremhæv

Ctrl+6

Anvende eller fjerne mærket Kontakt

Ctrl+7

Anvende eller fjerne mærket Adresse

Ctrl+8

Anvende eller fjerne mærket Telefonnummer

Ctrl+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter

Ctrl+0

Brug dispositioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise hele niveau 1

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2

Alt+Skift+2

Udvide til niveau 3

Alt+Skift+3

Udvide til niveau 4

Alt+Skift+4

Udvide til niveau 5

Alt+Skift+5

Udvide til niveau 6

Alt+Skift+6

Udvide til niveau 7

Alt+Skift+7

Udvide til niveau 8

Alt+Skift+8

Udvide til niveau 9

Alt+Skift+9

Udvide alle niveauer

Alt+Skift+0

Øge indrykningen ét niveau

Tabulator

Reducere indrykningen ét niveau

Skift+Tabulator

Udvide en skjult disposition

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule en udvidet disposition

Alt+Skift+minustegn (–)

Angiv sprogindstillinger

Bemærk!: Hvis du vil ændre skriveretningen i dine noter, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i værktøjet Microsoft Office Sprogindstillinger.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre

Ctrl+Venstre skift

Indstille skriveretningen til højre mod venstre

Ctrl+Højre skift

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre

Tabulator

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre

Skift+Tabulator

Organiser og administrer din notesbog

Arbejd med sider og hurtige noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden

F11

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Udvide eller skjule fanerne i en sidegruppe

Ctrl+Skift+*

Skifte visningen hjælp til handicappede Designkontrol

Ctrl+Skift+F

Udskrive den aktuelle side

Ctrl+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion

Ctrl+N

Øge bredden på sidens fanelinje

Ctrl+Skift+[

Mindske bredden på sidens fanelinje

Ctrl+Skift+]

Oprette en nye side under den aktuelle sidefane på det samme niveau

Ctrl+Alt+N

Oprette en ny underside under den aktuelle side

Ctrl+Alt+Shift+N

Markere alle emner Hvis du vil udvide markeringen, skal du trykke på Ctrl+A.

Ctrl+A

Markere den aktuelle side

Ctrl+Alt+G

Flytte den markerede sidefane op

Alt+Skift+Pil op

Flytte den markerede sidefane ned

Alt+Skift+Pil ned

Flytte markøren til sidetitlen

Ctrl+Shift+T

Rulle op på den aktuelle side

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side

Ctrl+End

Gå til næste afsnit

Ctrl+Pil ned-tast

Gå til forrige afsnit

Ctrl+Pil op-tast

Gå til næste notebeholder

Alt+Pil ned

Gå til begyndelsen af linjen

Home

Gå til slutningen af linjen

End

Gå ét tegn til venstre

Venstre pil

Gå ét tegn til højre

Højre pil

Gå tilbage til den sidst besøgte side

Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste besøgte side

Alt+Højre pil

Zoome ind

Ctrl+Alt+plustegn (+ på numerisk tastatur) eller Ctrl+Alt+Skift+plustegn

Zoome ud

Ctrl+Alt+minustegn (– på numerisk tastatur) eller Ctrl+Alt+Skift+bindestreg (-)

Gem ændringer, og synkroniser notesbogen

Bemærk!: Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

Ctrl+S

Arbejd med notesbøger og sektioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn OneNote

Tryk på Windows-tasten, og skriv OneNote. Tryk på pil ned for at markere "OneNote, Microsoft Store-app", og tryk derefter på Enter.

Åbne en notesbog

Ctrl+O

Oprette en ny sektion

Ctrl+T

Gå til den næste sektion

Ctrl+Tabulator

Gå til den forrige sektion

Ctrl+Skift+Tabulator

Gå til den næste side i sektionen

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen

Ctrl+PgUp

Gå til den første side i sektionen

Alt+Home

Gå til den sidste side i sektionen

Alt+End

Flytte eller kopiere den aktuelle side

Ctrl+Alt+M

Sætte fokus på den aktuelle sidefane

Ctrl+Alt+G

Sætte fokus på den aktuelle sektionsfane

Ctrl+Skift+G

Skifte til en anden notesbog på navigationslinjen.

Ctrl+G, tryk derefter på Pil ned- eller Pil op-tasten for at vælge en anden notesbog, og tryk derefter på Enter

Åbne genvejsmenuen for den aktuelle sektion

Ctrl+Skift+G, Skift+F10

Søge i noterne

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne et søgefelt for at søge i alle aktuelle åbne notesbøger

Ctrl+E eller Ctrl+F

Se det næste resultat, mens der søges i alle notesbøger

Tasten Pil ned

Gå til det markerede resultat, mens der søges i alle notesbøger

Enter

Ændre søgeområde

CTRL+E, Tabulator, Tabulator, pil ned

Annullere Søg og vende tilbage til siden

Esc

Del noter

Dele noter med andre

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne ruden Del

Ctrl+Skift+E

Oprette et delingslink til den aktuelle side

Ctrl+Skift+E, Tabulator, Tabulator, Enter

Dele den aktuelle notesbog

Ctrl+Skift+E, Tabulator, pil ned, pil ned

Sende en kopi af siden via en anden app

Ctrl+Skift+E, Enter

Del noter med andre programmer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sende en kopi af den aktuelle side via en anden app

Ctrl+Skift+E, Enter

Synkronisere den aktuelle notesbog

Ctrl+S eller Skift+F9

Synkronisere alle notesbøger

F9

Markere den aktuelle side som læst eller ulæst

Ctrl+Q

Beskyt noter

Beskyt sektioner med en adgangskode

Hvis du vil

Skal du trykke på

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode

Ctrl+Alt+L

Toppen af siden

Se også

Lær at navigere i OneNote ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med OneNote

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×