Guidet support kan levere digitale løsninger til overfladeproblemer

Prøv guidet support

Tip!: Har du problemer med din Surface? Prøv at løse problemet med Diagnostisk Surface-værktøjspakke.

Foretag fejlfinding af dit Surface Type Cover eller tastatur Prøv følgende løsninger. 

Før du starter

Afmonter og genmonter Type Cover eller tastaturet 

Følgende instruktioner gælder ikke for Surface Laptop. Fjern din Surface, og fjern Coveret. Sørg for, at der ikke er snavs, beskadigelse eller andet, der kan forhindre en forbindelse. Sæt Coveret på igen, og sørg for, at alle magneterne rører ved den nederste kant på din Surface.

Kontrollere, om der er opdateringer, og genstart din Surface

Der kan være driveropdateringer til hardwaren, der er tilgængelige eller afventer en genstart. Opdatering af din Surface kan måske løse de problemer, du oplever. Hvis du vil søge efter opdateringer, skal du i Søg indtaste Søg efter opdateringer og derefter vælge den som Bedste match og derefter vælge Søg efter opdateringer. For oplysninger om andre måder at opdatere din Surface på, kan du se Download drivere og firmware til Surface

Når du har installeret de nødvendige opdateringer, skal du genstarte (luk ikke ned) din Surface. Vælg Start > Tænd/sluk > Genstart (or Opdater og genstart).
 

Hvis du stadig har problemer med dit Surface Type Cover eller tastatur, kan du prøve følgende fejlfindingstrin.

Identificer dit problem

Vælg dit problem for at se en mere detaljeret beskrivelse. Hvis det matcher dit problem, kan du prøve den anbefalede løsning.

 • Tastaturet eller Type Cover ser ud til at afbryde forbindelsen eller stoppe med at reagere tilfældigt.

 • Tastaturet eller Type Cover går frem og tilbage mellem at fungere og ikke at fungere.

Trin 1: Gennemtving en genstart på din Surface

Brug følgende metode til at tvinge en genstart. Find din Surface-model for at se specifikke instruktioner.

For Surface Laptop, Surface Go, Surface Studio, Surface Book 2-3, Surface Pro 5 eller nyere:

 1. Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil din Surface lukker ned og genstarter.

 2. Når Windows-logoet vises (ca. 20 sekunder), skal du derefter slippe tænd/sluk-knappen.

For Surface Pro 1-4, Surface Book 1, Surface 2-3, Surface RT:

 1. Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes (ca. 30 sekunder), og slip den derefter.

 2. Tryk på og hold lydstyrke op-knappen og tænd/sluk-knappen nede samtidigt, indtil skærmen slukkes (ca. 15 sekunder), og slip derefter begge.
  Surface-logoet vil blinke på skærmen, men du skal fortsat holde knapperne nede i mindst 15 sekunder.

 3. Når du slipper knapperne, skal du vente 10 sekunder.

 4. Tryk på og slip tænd/sluk-knappen for at tænde din Surface igen. Du bør kunne se Surface-logoet.

Trin 2: Bekræft tilslutningsmuligheder

Tryk på tasterne "Caps" og "Fn" på dit Surface Type Cover eller tastatur flere gange for at kontrollere og se, om LED'erne lyser.

Hvis LED-lysene lyser, kan dit problem stamme fra Windows og ikke selve enheden. Næste trin er at nulstille din Surface. Sådan gør du:

 1. Gå til Start, indtast nulstil i proceslinjen, og vælg derefter Nulstil denne pc som det bedste match.

 2. Vælg Nulstil denne pc > Behold mine filer > Cloud-download, og følg derefter resten af prompterne på skærmen.

Hvis LED'erne ikke lyser, kan der være et hardwareproblem. For at kontrollere dette skal du gøre følgende:

 1. Tænd din Surface, og vent 10 sekunder.

 2. Hold lydstyrkeknappen nede på samme tid, tryk og slip tænd/sluk-knappen.

 3. Microsoft-logoet vises på skærmen. Fortsæt med at holde lydstyrkeknappen nede. Slip knappen, når UEFI-skærmen vises.

 4. Tryk på tasterne for at se, om problemet stadig er til stede.

  1. Hvis tasterne fungerer korrekt: Problemet har at gøre med den software, der er installeret på din Surface. For flere oplysninger om geninstallation af Windows på Oprettelse og brug af et USB-genoprettelsesdrev til Surface.

  2. Hvis tasterne stadig ikke fungerer korrekt: Du skal indsende en serviceordre. Gå til trin 4.

Trin 4: Indsend en reparationsanmodning

Du kan bruge din Microsoft-konto til at anmode om en reparation eller erstatning for din Type Cover. 

 1. Gå til Enhedstjenester, og log på din Microsoft-konto.

 2. Vælg Oplysninger og support under den enhed, du vil sende en serviceanmodning til.

 3. I sektionen Enhedsdækning skal du vælge Påbegynd ordre og følge vejledningen for at fuldføre indsendelsesprocessen.

Bemærk, at enheden skal være registreret under din Microsoft-konto for at sende en reparationsanmodning. Du kan registrere din enhed, ved at gå til Enhedstjenester og vælge Registrer enhed øverst på siden.

 • Tastaturet synes at reagere langsommere, end du taster.

 • Tasteanslag i apps kommer lang tid efter, at du har trykket på tasten på det fysiske tastatur eller Type Cover.

 • Touchpad-klik eller -markørbevægelser er langsomme eller senere end din fysiske bevægelse

Hvis dit tastatur eller touchpad er langsom til at reagere, er det sandsynligvis, fordi din Surface har problemer med at behandle applikationer og tjenester på din enhed. Sørg for, at din Surface har tilstrækkelige ressourcer til at udføre indtastning eller flytte markøren.

Se hvordan du optimerer din Surface for ydeevne og andre tips ved at gå til Hvad skal jeg, hvis Surface kører langsomt.

Virkede dette? Test dit tastatur i en tilgængelig app som f.eks. Microsoft Sticky Notes eller Notepad.

 • Den tast, du trykker fysisk på, svarer ikke til det, der vises i den app, du bruger.

 • Når jeg trykker på et tal eller bogstav, vises et uventet bogstav, tal eller symbol på skærmen.

 • Kombination af Shift- og taltaster giver andre resultater, end du forventede.

Kontroller sprogindstillingerne for tastaturet

 1. Vælg knappen Start , og vælg derefter Indstillinger  > Tid og sprog  > Sprog .

 2. Sørg for, at det sprog, du bruger på tastaturet (tastaturets layoutsprog), svarer til det, du bruger på pc'en (skærmsproget). Tastatur-og skærmsproget skal matche for at få de bedste tasteresultater.

  Example: Hvis du bruger et engelsk amerikansk tastatur, skal skærmsproget være engelsk (USA).

 3. Når det er bekræftet, skal du vælge sprog, vælge Indstillinger, og sikre, at det korrekte tastaturlayout er tilføjet. Hvis du vil sikre dig, at dit sprog er tilgængeligt for Windows, skal du se listen over sprogpakker.

  Sådan tilføjer du et inputsprog og skifter mellem sprog.

Virkede dette? Test dit tastatur i en tilgængelig app som f.eks. Microsoft Sticky Notes eller Notepad. Hvis du stadig har problemer, er næste trin at tjekke dine indstillinger for øget tilgængelighed.

Tjek dine indstillinger for øget tilgængelighed

Hvis træge taster, filtertaster eller andre tastaturindstillinger ændres, kan de ændre den måde, hvorpå tastaturet fungerer. Hvis det er en utilsigtet ændring, kan det virke, som om dit tastatur ikke fungerer korrekt.

Hvis du vil kontrollere indstillingerne for øget tilgængelighed, skal du gøre et af følgende:

 • For Windows 11: Gå til Indstillinger > Adgang >Tastatur. (Tastaturet er placeret under afsnittet Interaktion). Når du vil justere indstillingerne, skal du blot ændre indstillingen til enten til eller fra.

 • For Windows 10: Gå til Indstillinger > Øget tilgængelighed > Tastatur . (Tastaturet er placeret under afsnittet Interaktion). For at justere indstillingerne, skal du blot skifte indstillingen til enten til eller fra.

Virkede dette? Test dit tastatur i en tilgængelig app som f.eks. Microsoft Sticky Notes eller Notepad. 

 • Funktionstasterne virker ikke, eller reagerer ikke som forventet, når de trykkes ned.

 • Medietasterne (dvs. lydstyrke op, lydstyrke ned osv.) reagerer ikke som forventet eller overhovedet ikke, når de trykkes ned.

 • Specialtasterne (dvs. lysstyrke, PrtScn, Start, PgUp osv.) fungerer ikke eller reagerer ikke som forventet.

Type Covers har genvejstaster til almindelige opgaver som søgning, afspilning af medier (lyd eller video) og meget mere. De taster, der vises på dit Type Cover, varierer afhængigt af modellen.

Tasterne på den øverste række af Typen Cover fungerer også som funktionstaster, når du holder Fn-tasten nede, mens du trykker på en tast på øverste række. Fn- tasten fungerer også i kombination med andre taster til at gøre visse ting. For en komplet liste over specialtasterne og hvad de gør, skal du seSådan bruger man Surface Type Cover.

Hvis du vil låse Fn-tasten op eller deaktivere den, skal du finde din Type Cover-model for at se specifikke instruktioner.

For Type Cover (første generation), Type Cover 2 og Type Cover til Surface Pro 3:

 1. Hold Fn-tasten ned og tryk på Caps-tasten for at låse funktionstasterne.

 2. Hold Fn-tasten nede, og tryk på Caps-tasten igen for at låse dem op.

For Surface 3 Type Cover, Type Cover for Surface Pro 4, Surface Go Signature Type Cover, Surface Pro Signature Type Cover, Surface Laptop og Surface Book: 

 1. Tryk på Fn-tasten for at låse funktionstasterne.

 2. Tryk på Fn-tasten igen for at låse dem op. Der vises et lys på Fn-tasterne, når tasterne er låst i funktionstilstand.
  Funktionstast

Virkede dette? Prøv specialtasterne igen. Sørg for, at du bruger en app, der understøtter funktionaliteten.

Ikke alle enheder har en funktion til baggrundsbelysning på tastaturet. Hvis dit Surface Type Cover eller tastatur har denne funktion, vil der være en -knap på tastaturet. Når du trykker på den, vil baggrundsbelysningen stige og falde i lysstyrke, herunder slukke.

 • Hvis du trykker på fingeraftrykslæseren på Windows-logonskærmen, resulterer det i en fejl eller en anden meddelelse som "Fingeraftryk genkendes ikke".

 • Når du trykker på fingeraftrykslæseren på Windows-logonskærmbilledet, er der ingen reaktion, og den ser ikke ud til at blive genkendt.

 • Fingeraftrykslæseren genkendes ikke under installationen af Windows Hello.

Fejlfinding af problemer med Windows Hello

Hvis du har problemer med fingeraftrykslæseren på dit Surface Pro 4 Type Cover med fingeraftryks-id, skal du se Fejlfinding af problemer med Windows Hello på Surface.

Surface Pro Type Cover med fingeraftryks-id fungerer sammen med alle Surface Pro-enheder, der kører Windows 10, med undtagelse af Surface Pro (1. Generation) og Surface Pro 2.

Du kan teste din fingeraftrykslæser ved at logge af Windows, gå til Start  > Profilbillede > Log af. Forsøg derefter at logge på igen ved hjælp af Windows Hello via fingeraftryk.

Hvis din Type Cover eller tastaturet har taster, der er beskadiget, revnet eller faldet af tastaturet, kan dette være en tast eller flere taster ─ det er sandsynligt, at du oplever en hardwarefejl, og du skal indsende en serviceanmodning.

Du kan bruge din Microsoft-konto til at anmode om en reparation eller erstatning for din Type Cover.

 1. Gå til Enhedstjenester, og log på din Microsoft-konto.

 2. Vælg Oplysninger og support under den enhed, du vil sende en serviceanmodning til.

 3. I sektionen Enhedsdækning skal du vælge Påbegynd ordre og følge vejledningen for at fuldføre indsendelsesprocessen.

Bemærk, at enheden skal være registreret under din Microsoft-konto for at sende en reparationsanmodning. Du kan registrere din enhed, ved at gå til Enhedstjenester og vælge Registrer enhed øverst på siden.

Har du brug for at installere drivere?

Hvis du har installeret et brugerdefineret eller rent Windows-billede og skal installere drivere til tastaturet, skal du installere den seneste driverpakke til din version af Windows manuelt. Følg trinene på Download drivere og firmware til Surface.

Har du stadig problemer?

Hvis disse trin ikke løser problemet, kan du sende en serviceordre til Microsoft for at få adgang til reparations- eller erstatningsmuligheder. Gå til Enhedstjeneste og reparation, registrer, og vælg herefter din Surface for at starte en serviceordre.

Knappen Service og reparer enhed

Relaterede emner

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×