Τρόπος αλλαγής μιας ημερομηνίας γέννησης σε έναν λογαριασμό Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Ο τρόπος με τον οποίο κάνετε ενημέρωση του λογαριασμού σας Microsoft εξαρτάται από το αν είστε:

 • ενήλικας
 • παιδί άνω της νόμιμης ηλικίας (13 στις περισσότερες περιοχές)
 • παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών

Οι γονείς ή οποιοσδήποτε ενήλικας με άδεια για τη διαχείριση του λογαριασμού ενός παιδιού δεν θα βλέπει μια επιλογή για την ενημέρωση της ημερομηνίας γέννησης ενός παιδιού, αν η ημερομηνία γέννησης υποδεικνύει ότι το παιδί είναι ήδη πάνω από τη νόμιμη ηλικία. Για να ενημερώσετε την ημερομηνία γέννησης για αυτόν τον λογαριασμό, το παιδί πρέπει να εισέλθει χρησιμοποιώντας τον δικό του λογαριασμό και να ακολουθήσει τα βήματα για λογαριασμούς ενηλίκων και λογαριασμούς για παιδιά άνω των 13 ετών.

Λογαριασμοί ενηλίκων και λογαριασμοί για παιδιά άνω των 13 ετών


Αν προσπαθείτε να αλλάξετε την ημερομηνία γέννησης για ένα παιδί άνω των 13 ετών, το παιδί πρέπει να εισέλθει χρησιμοποιώντας τον δικό του λογαριασμό.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com καιεισέλθετε με τον λογαριασμό Microsoft.
 2. Από την περιοχή περιήγησης στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Οι πληροφορίες σας.
 3. Στη σελίδα οι πληροφορίες σας, επιλέξτε Επεξεργασία ημερομηνίας γέννησης. 
  Επειδή αποκτάτε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας.
 4. Κάντε τις αλλαγές σας και επιλέξτε Αποθήκευση.

Λογαριασμοί για παιδιά κάτω των 13 ετών


Μόνο ένας γονέας ή ένας άλλος ενήλικας με άδεια για τη διαχείριση αυτού του παιδικού λογαριασμού μπορεί να ενημερώσει την ημερομηνία γέννησης για τον λογαριασμό ενός παιδιού κάτω των 13 ετών.

 1. Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Microsoft γονέα, εισέλθετε στον λογαριασμό σας στην τοποθεσία family.microsoft.com.
 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα Η οικογένειά σας, επιλέξτε Διαχείριση των πληροφοριών προφίλ του παιδιού μου.
 3. Στη σελίδα Διαχείριση δικαιωμάτων του λογαριασμού του παιδιού που θέλετε να αλλάξετε, στα δεξιά, επιλέξτε Επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών αυτού του παιδιού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για βοήθεια με την επαλήθευση της ηλικίας, ανατρέξτε στο θέμα Γονική συγκατάθεση και λογαριασμοί παιδιών της Microsoft.