Τρόπος αλλαγής μιας ημερομηνίας γέννησης σε έναν λογαριασμό Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Για τους περισσότερους χρήστες, στις περισσότερες περιοχές

  1. Εισέλθετε στη σελίδα Οι πληροφορίες σας στην τοποθεσία web του λογαριασμού σας Microsoft.
  2. Επιλέξτε Επεξεργασία ημερομηνίας γέννησης.
  3. Αλλάξτε την ημερομηνία γέννησής σας και επιλέξτε Αποθήκευση.

Για γονείς, που προσπαθούν να αλλάξουν την ημερομηνία γέννησης ενός παιδιού

Αν το παιδί σας έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία (13 έτη στις περισσότερες περιοχές), θα πρέπει να πραγματοποιήσει είσοδο και να ενημερώσει την ημερομηνία γέννησής του ακολουθώντας τα βήματα για έναν λογαριασμό ενήλικα. Αν δεν έχει συμπληρώσει αυτήν την ηλικία, μπορείτε να το κάνετε εσείς για λογαριασμό του. Σημείωση: Αν η ημερομηνία γέννησής του εμφανίζει εσφαλμένα ότι έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία, πρέπει να την ενημερώσει σαν να ήταν η σωστή ηλικία του ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα για έναν λογαριασμό ενήλικα.

  1. Χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό γονέα της Microsoft, εισέλθετε στον λογαριασμό σας στην τοποθεσία account.microsoft.com/family.
  2. Επιλέξτε Διαχείριση των πληροφοριών προφίλ του παιδιού μου στο κάτω μέρος της σελίδας Η οικογένειά σας.
  3. Στη σελίδα Διαχείριση δικαιωμάτων του λογαριασμού του παιδιού που θέλετε να αλλάξετε, στα δεξιά, επιλέξτε Επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών αυτού του παιδιού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για βοήθεια με την επαλήθευση της ηλικίας, ανατρέξτε στο θέμα Γονική συγκατάθεση και λογαριασμοί παιδιών της Microsoft.