Αλλαγή της ημερομηνίας γέννησης στον λογαριασμό σας Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Για τους περισσότερους χρήστες, στις περισσότερες περιοχές

  1. Εισέλθετε στη σελίδα Οι πληροφορίες σας στην τοποθεσία web του λογαριασμού σας Microsoft.
  2. Επιλέξτε Επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.
  3. Αλλάξτε την ημερομηνία γέννησής σας και επιλέξτε Αποθήκευση.

Για λογαριασμούς παιδιών, σε ορισμένες περιοχές

Αν η ημερομηνία γέννησης σε έναν λογαριασμό Microsoft δείχνει ότι ανήκει σε παιδί, πρέπει να γίνουν διαφορετικές ενέργειες σε χώρες ή περιοχές όπως οι Η.Π.Α. και η Κορέα και σε άλλες περιοχές που διαθέτουν κανονισμούς για τη δραστηριότητα των παιδιών στο Internet.

Είμαι γονέας και προσπαθώ να αλλάξω την ημερομηνία γέννησης του παιδιού μου

  1. Χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό γονέα της Microsoft, εισέλθετε στη σελίδα της Οικογένειάς σας στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft.
  2. Επιλέξτε Διαχείριση των πληροφοριών προφίλ του παιδιού μου.
  3. Για τον λογαριασμό παιδιού που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε Επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών αυτού του παιδιού και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σημείωση: Αν η ημερομηνία γέννησης του παιδιού σας είναι εσφαλμένη και έχει καταχωρηθεί ως ενήλικας, πρέπει να εισέλθει και να την ενημερώσει ακολουθώντας τα βήματα για τον λογαριασμό ενήλικα.


Για βοήθεια με την επαλήθευση της ηλικίας, ανατρέξτε στο θέμα Επαλήθευση ηλικίας και γονική συγκατάθεση.