Αλλάξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου για τον λογαριασμό Microsoft

Με τον λογαριασμό Microsoft μπορείτε να διαχειρίζεστε υπηρεσίες και συνδρομές της Microsoft, όπως το Xbox Live, το Outlook.com, το OneDrive, το Skype και τα Windows 10, από τον ίδιο λογαριασμό. 

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 10 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμούς τηλεφώνου στον λογαριασμό Microsoft. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αριθμοί τηλεφώνου που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας Microsoft ονομάζονται ψευδώνυμα και χρησιμοποιούν τις ίδιες επαφές, τον ίδιο online χώρο αποθήκευσης, τις ίδιες συνδρομές και τις ίδιες ρυθμίσεις λογαριασμού. Κάθε ψευδώνυμο σάς επιτρέπει να εισέρχεστε σε όλες τις συσκευές Windows 10 και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό Microsoft.

Τα ψευδώνυμά σας μοιράζονται τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το καθένα από αυτά. Το κύριο ψευδώνυμό σας θα είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε στον λογαριασμό σας, το όνομα χρήστη που θα εμφανίζεται στις συσκευές Windows 10 και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεστε στους παραλήπτες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στους αριθμούς τηλεφώνου (ψευδώνυμα) που έχετε συσχετίσει με τον λογαριασμό σας Microsoft. Ακολουθούν μερικές αιτίες για τις οποίες μπορεί να θελήσετε να κάνετε αλλαγές:

 • Θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό τηλεφώνου.

 • Θέλετε να χρησιμοποιείτε μια διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου για είσοδο.

 • Θέλετε να εμφανίζεται ένα διαφορετικό όνομα χρήστη στις συσκευές σας με Windows 10.

 • Θέλετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να μπορείτε να τη δίνετε σε άλλες εταιρείες ή άλλα άτομα και η οποία να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είσοδο στον λογαριασμό σας ή για πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

 • Κατά την είσοδο, λάβατε το μήνυμα "Ποιον λογαριασμό θέλετε να χρησιμοποιήσετε".

Σημειώσεις: 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου για τον λογαριασμό σας Microsoft. Επιλέξτε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας.

Για να προσθέσετε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν νέο αριθμό τηλεφώνου ως ψευδώνυμο:

 1. Εισέλθετε στη σελίδα Διαχείριση του τρόπου εισόδου σας στη Microsoft με τον λογαριασμό Microsoft. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα εισόδου στον λογαριασμό Microsoft, μεταβείτε στο θέμα Βοήθεια για τον λογαριασμό Microsoft.

  Σημείωση: Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft ή έναν κωδικό που θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στις πληροφορίες ασφάλειας του λογαριασμού σας. Παρέχοντάς μας αυτές τις πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς.  

 2. Στην ενότητα Ψευδώνυμα λογαριασμού, επιλέξτε είτε Προσθήκη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτεΠροσθήκη αριθμού τηλεφώνου.

 3. Αν επιλέξατε Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου, μεταβείτε στο βήμα 5. Αν επιλέξατε Προσθήκη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε:

  • Μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Δημιουργία νέας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσθήκη της ως ψευδώνυμο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

  • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανήκει στη Microsoft (όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @gmail.com ή @yahoo.com). Επιλέξτε Προσθήκη μιας υπάρχουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ψευδώνυμο λογαριασμού Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη ψευδώνυμου.

 4. Αφού προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος του λογαριασμού:

  1. Επιλέξτε Επαλήθευση δίπλα στο νέο ψευδώνυμο. Θα σταλεί μήνυμα στον λογαριασμό προς επαλήθευση.

  2. Αφού λάβετε το μήνυμα, επιλέξτε τη σύνδεση που περιλαμβάνεται σε αυτό για να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος του λογαριασμού.

 5. Αν επιλέξετε Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα.

  2. Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  3. Όταν προσθέσετε έναν νέο αριθμό τηλεφώνου, θα στείλουμε ένα μήνυμα κειμένου σε αυτόν τον αριθμό για σκοπούς επαλήθευσης. Εισαγάγετε τον κωδικό από το μήνυμα κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

Για να εισέρχεστε στον λογαριασμό σας Microsoft, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε καταχωρήσει ως όνομα χρήστη. Αν θέλετε να εισέρχεστε με συγκεκριμένα στοιχεία ή να αλλάξετε τα στοιχεία με τα οποία εισέρχεστε, η διαδικασία είναι η εξής:

 1. Εισέλθετε στη σελίδα Διαχείριση του τρόπου εισόδου σας στη Microsoft με τον λογαριασμό Microsoft. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα εισόδου στον λογαριασμό Microsoft, μεταβείτε στο θέμα Βοήθεια για τον λογαριασμό Microsoft.

  Σημείωση: Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft ή έναν κωδικό που θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στις πληροφορίες ασφάλειας του λογαριασμού σας. Παρέχοντάς μας αυτές τις πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς.  

 2. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο βήμα 6. Αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο βήμα 3.

 3. Αν επιλέξατε Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου, μεταβείτε στο βήμα 5. Αν επιλέξατε Προσθήκη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε:

  • Μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Δημιουργία νέας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσθήκη της ως ψευδώνυμο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

  • Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανήκει στη Microsoft (όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @gmail.com ή @yahoo.com). Επιλέξτε Προσθήκη μιας υφιστάμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ψευδώνυμο για τον Λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη ψευδώνυμου.

 4. ​​​​​Αφού προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος του λογαριασμού:

  1. Επιλέξτε Επαλήθευση δίπλα από το νέο ψευδώνυμο. Θα σταλεί μήνυμα στον λογαριασμό προς επαλήθευση.

  2. Αφού λάβετε το μήνυμα, επιλέξτε τη σύνδεση που περιλαμβάνεται σε αυτό για να επιβεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος του λογαριασμού.

 5. Αν επιλέξετε Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα.

  2. Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  3. Όταν προσθέσετε έναν νέο αριθμό τηλεφώνου, θα στείλουμε ένα μήνυμα κειμένου σε αυτόν τον αριθμό για σκοπούς επαλήθευσης. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που περιλαμβάνεται στο μήνυμα κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 6. Στην περιοχή Προτιμήσεις εισόδου, επιλέξτε Αλλαγή προτιμήσεων εισόδου.

 7. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα ψευδώνυμα που θέλετε να χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε ή καταργήστε τα πλαίσια ελέγχου για τα ψευδώνυμα που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη που εμφανίζεται στις συσκευές σας με Windows 10, όπως το Xbox ή το Surface, αλλάξτε το κύριο ψευδώνυμό σας.

Σημείωση: Αν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του ονόματός σας για τον λογαριασμό Microsoft, ακολουθήστε τα βήματα στη σελίδα Τρόπος αλλαγής του εμφανιζόμενου ονόματος του λογαριασμού Microsoft.

 1. Εισέλθετε στη σελίδα Διαχείριση του τρόπου εισόδου σας στη Microsoft με τον λογαριασμό Microsoft. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα εισόδου στον λογαριασμό Microsoft, μεταβείτε στο θέμα Βοήθεια για τον λογαριασμό Microsoft.

  Σημείωση: Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft ή έναν κωδικό που θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στις πληροφορίες ασφάλειας του λογαριασμού σας. Παρέχοντάς μας αυτές τις πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς.  

 2. Επιλέξτε Τα στοιχεία σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση του τρόπου εισόδου στη Microsoft.

 3. Στην ενότητα Ψευδώνυμα λογαριασμού, επιλέξτε Ορισμός ως κύριου δίπλα στο ψευδώνυμο που θέλετε να εμφανίζεται στις συσκευές με Windows 10.

Απλώς και μόνο επειδή δεν χρησιμοποιείτε πλέον έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό τηλεφώνου δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργήσετε αυτό το στοιχείο από τη λίστα με τα ψευδώνυμά σας. Ωστόσο, αν θέλετε να το καταργήσετε, δείτε πώς θα το κάνετε.

Προειδοποίηση: 

 • Αν καταργήσετε ένα ψευδώνυμο που αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν τομέα της Microsoft (όπως @hotmail.com, @live.com, @outlook.com ή @msn.com), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα διαγραφεί μόνιμα από τα συστήματά μας και δεν θα μπορείτε πλέον να τη χρησιμοποιείτε για να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτε να τη μεταφέρετε σε άλλο λογαριασμό. Επιπλέον, η Microsoft δεν επαναχρησιμοποιεί διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεγονός που σημαίνει ότι το ψευδώνυμο δεν μπορεί να ανακτηθεί αργότερα.

 • ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ – Πριν να διαγράψετε ένα ψευδώνυμο, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα εξής:

 • Αν θέλετε να καταργήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν τομέα εκτός της Microsoft (όπως @gmail.com), τότε αυτή γίνεται συνήθως άμεσα διαθέσιμη και μπορεί να προστεθεί ως ψευδώνυμο σε έναν άλλο λογαριασμό Microsoft. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η κατάργηση δεν προκαλεί τη διαγραφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από όλα τα συστήματά μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ελέγχετε τα προσωπικά δεδομένα σας, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.

 • Αποθηκεύστε τυχόν πληροφορίες που θέλετε από αυτό το ψευδώνυμο πριν το καταργήσετε. 

 • Στην περίπτωση κατάργησης ενός κύριου ψευδώνυμου, για να μπορέσετε να το καταργήσετε, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε ένα άλλο κύριο ψευδώνυμο. Κανένα στοιχείο που είναι συσχετισμένο με ένα διαγραμμένο ψευδώνυμο δεν θα μεταφερθεί στο νέο κύριο ψευδώνυμό σας. Επομένως, αν χρησιμοποιείτε τον κύριο λογαριασμό για να εισέρχεστε σε τυχόν άλλες υπηρεσίες της Microsoft, δεν θα μπορείτε να εισέλθετε σε καμία από αυτές μετά τη διαγραφή του λογαριασμού.

 1. Εισέλθετε στη σελίδα Διαχείριση του τρόπου εισόδου σας στη Microsoft με τον λογαριασμό Microsoft. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα εισόδου στον λογαριασμό Microsoft, μεταβείτε στο θέμα Βοήθεια για τον λογαριασμό Microsoft.

  Σημείωση: Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft ή έναν κωδικό που θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στις πληροφορίες ασφάλειας του λογαριασμού σας. Παρέχοντάς μας αυτές τις πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς. 

 2. Επιλέξτε Τα στοιχεία σαςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση του τρόπου εισόδου στη Microsoft.

 3. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια επαληθευμένη επιλογή την οποία μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε. Αν έχετε μόνο μία επιλογή και σκοπεύετε να την καταργήσετε, προσθέστε έναν νέο αριθμό τηλεφώνου ή μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Στην ενότητα Ψευδώνυμα λογαριασμού, επιλέξτε Κατάργηση δίπλα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καταργήσετε.

Αν λάβατε το μήνυμα "Ποιον λογαριασμό θέλετε να χρησιμοποιήσετε;" κατά την είσοδό σας, αυτό σημαίνει ότι έχετε δύο λογαριασμούς στη Microsoft που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ειδοποίηση οθόνης που σας ζητά να επιλέξετε τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Θέλω να χρησιμοποιώ άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου για είσοδο" σε αυτήν τη σελίδα ώστε να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε στον λογαριασμό Microsoft. Αν το κάνετε αυτό, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα συνδέεστε στον λογαριασμό σας, αλλά δεν θα επηρεαστούν τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό.

 • Τα ψευδώνυμα δεν μπορούν να μετακινηθούν από έναν λογαριασμό Microsoft σε έναν άλλο.

 • Αν καταργήσετε το ψευδώνυμό σας από τον λογαριασμό στον οποίο βρίσκεται σήμερα, θα διαγραφεί από τα συστήματά μας και δεν θα μπορείτε να το ανακτήσετε, επομένως, δεν θα μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιήσετε για την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Η Microsoft δεν επαναχρησιμοποιεί τα ψευδώνυμα μετά τη διαγραφή τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι ξανά διαθέσιμο ως ψευδώνυμο ή νέος λογαριασμός ούτε για εσάς ούτε για οποιοδήποτε άλλο χρήστη στο μέλλον.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×