Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Επισύναψη αρχείων ή εισαγωγή εικόνων στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Είναι εύκολο να επισυνάψετε εικόνες, αρχεία, επαφές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πολλά άλλα στοιχεία στα μηνύματα του Outlook. Το Outlook παρακολουθεί τα έγγραφα στα οποία εργαστήκατε πρόσφατα, είτε είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας είτε στο OneDrive (μόνο στο cloud). Και ανεξάρτητα από το πού είναι αποθηκευμένα, το Outlook σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε γρήγορα εάν θέλετε να στείλετε το έγγραφο ως παραδοσιακό συνημμένο ή να το αποστείλετε στο OneDrive και να κοινοποιήσετε μια σύνδεση προς το αρχείο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε δικαιώματα για οποιοδήποτε αρχείο αποστέλλεται από το OneDrive, που να επιτρέπουν στους παραλήπτες να το βλέπουν και να το επεξεργάζονται, ή να το κοινοποιούν σε άλλους.

Για να επιλύσετε προβλήματα επισύναψης αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Επίλυση προβλημάτων σχετικά με τα συνημμένα.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Το Outlook παρακολουθεί τα αρχεία στα οποία έχετε εργαστεί πρόσφατα και τα προτείνει κάθε φορά που θέλετε να επισυνάψετε ένα αρχείο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένοι τύποι αρχείων αποκλείονται από αποστολή ή λήψη. Ανατρέξτε στο θέμα Αποκλεισμένα συνημμένα στο Outlook για την πλήρη λίστα.

 1. Σε ένα νέο μήνυμα, μια απάντηση ή ένα προωθημένο μήνυμα, επιλέξτε Επισύναψη αρχείου από την κορδέλα Μήνυμα ή την κορδέλα Εισαγωγή.

 2. Επιλέξτε το αρχείο σας από μία από τις ακόλουθες θέσεις:

  • Πρόσφατα στοιχεία
   Τα 12 πιο πρόσφατα αρχεία στα οποία έχετε εργαστεί θα εμφανίζονται εδώ. Αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι στον υπολογιστή σας, στο OneDrive, στο SharePoint ή σε άλλη online βιβλιοθήκη εγγράφων. Επιλέξτε ένα αρχείο για να το επισυνάψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Αναζήτηση θέσεων Web
   Συμπεριλαμβάνονται θέσεις στο OneDrive, το SharePoint ή άλλες θέσεις, όπως μια βιβλιοθήκη εγγράφων ομάδας στην οποία έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο παρελθόν. Επιλέξτε μία από τις θέσεις για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το συνημμένο σας.

  • Αναζήτηση σε αυτόν τον υπολογιστή
   Ανοίγει ένα παράθυρο εξερεύνησης αρχείων, όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας.

 3. Εάν επιλέξετε ένα αρχείο στον τοπικό υπολογιστή ή τη βιβλιοθήκη εγγράφων ομάδας, ένα αντίγραφο του αρχείου επισυνάπτεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιλογή ενός αρχείου από το OneDrive ή το SharePoint, ωστόσο, προσφέρει επιπλέον επιλογές δικαιωμάτων και πληροφορίες. 

 4. Αποστολή σύνδεσης ή αποστολή αντιγράφου Στέλνοντας μια σύνδεση προς το αρχείο στο OneDrive ή το SharePoint, το μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει μικρό. Εάν επιλέξετε να στείλετε ένα αντίγραφο του αρχείου, ολόκληρο το αρχείο επισυνάπτεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως θα συνέβαινε εάν επιλέγατε το αρχείο από τον υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε να στείλετε μια σύνδεση προς το αρχείο, μπορείτε επίσης να ορίσετε τα δικαιώματα στο αρχείο.

 5. Από προεπιλογή, εάν βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον εργασίας, όλα τα άτομα στον οργανισμό σας μπορούν να επεξεργαστούν το συνδεδεμένο αρχείο. Για να αλλάξετε αυτά τα δικαιώματα, επιλέξτε το βέλος στη δεξιά πλευρά του ονόματος του συνημμένου για να εμφανίσετε ένα αναπτυσσόμενο μενού με διάφορες επιλογές δικαιωμάτων.

  • Δυνατότητα επεξεργασίας από τον οργανισμό: εφόσον θέλετε όλοι στον οργανισμό σας να έχουν δυνατότητα τροποποίησης του αρχείου.

  • Δυνατότητα προβολής από τον οργανισμό: εφόσον θέλετε όλοι στον οργανισμό σας να έχουν δυνατότητα ανάγνωσης, αλλά όχι τροποποίησης, του αρχείου.

  • Οι παραλήπτες έχουν δικαίωμα επεξεργασίας: εφόσον θέλετε μόνο οι παραλήπτες του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να έχουν δυνατότητα τροποποίησης του αρχείου.

  • Οι παραλήπτες έχουν δικαίωμα προβολής: εφόσον θέλετε μόνο οι παραλήπτες του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να έχουν δυνατότητα ανάγνωσης, αλλά όχι τροποποίησης, του αρχείου.

   Οι επιλογές αλλαγής δικαιωμάτων περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας από τους παραλήπτες και τη δυνατότητα προβολής από τους παραλήπτες.

 6. Εάν το Outlook εντοπίσει ότι οι παραλήπτες σας δεν θα μπορούν να προβάλλουν το αρχείο, για παράδειγμα, εάν είναι αποθηκευμένο σε μια τοποθεσία του SharePoint προσβάσιμη μόνο από εσάς, θα δείτε ένα μήνυμα προειδοποίησης, ακριβώς κάτω από το εικονίδιο και το όνομα του αρχείου. Επιλέξτε Επισύναψη αντιγράφου για να αλλάξετε το συνημμένο από ένα συνδεδεμένο αρχείο σε ένα αντίγραφο του αρχείου.

  Σημείωση: Εάν επισυνάψετε ένα αρχείο ως αντίγραφο, τυχόν αλλαγές που κάνει ο παραλήπτης δεν θα συγχρονιστούν με την έκδοση του αρχείου στο OneDrive ή στο SharePoint.

Προειδοποίηση σχετικά με τα ξεχασμένα συνημμένα 

Εάν αναφέρετε ένα συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αλλά δεν το συμπεριλάβετε πριν από την αποστολή του μηνύματος, το Outlook θα εμφανίσει μια προειδοποίηση σχετικά με το συνημμένο που ξεχάσατε. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποφασίσετε να προσθέσετε ένα συνημμένο ή να στείλετε το μήνυμα χωρίς ένα. 

Εικόνα του παραθύρου διαλόγου "Υπενθύμιση επισύναψης".

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για κείμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι μορφοποιημένο στα Αγγλικά (Η.Π.Α.) και είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για το Outlook. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια Ισπανική έκδοση του Outlook και τα εργαλεία διόρθωσης για τα Αγγλικά (ΗΠΑ), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μορφή κειμένου στα Αγγλικά (ΗΠΑ). Εάν αναφέρετε ένα συνημμένο σε αυτό το μήνυμα, αλλά δεν επισυνάψετε ένα, το Outlook θα εμφανίσει μια προειδοποίηση σχετικά με το συνημμένο που ξεχάσατε.  

Όταν επισυνάπτετε ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και όχι σε μια θέση στο Internet, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποστείλετε το έγγραφο στο OneDrive πριν να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή του συνημμένου διευκολύνει τη συνεργασία. Διασφαλίζετε ότι όλοι συνεργάζονται στην ίδια (και την πιο ενημερωμένη) έκδοση του αρχείου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να το στείλετε στο OneDrive, εάν το αρχείο είναι πολύ μεγάλο για να κοινοποιηθεί ως κλασικό συνημμένο.

 1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείου > Αναζήτηση σε αυτόν τον υπολογιστή, και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε.

 2. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κάτω βέλος για το συνημμένο.

 3. Επιλέξτε Αποστολή στο OneDrive, και στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση που θέλετε για το αρχείο.

  Οι επιλογές αποστολής στο OneDrive περιλαμβάνουν τις βιβλιοθήκες του OneDrive και των εγγράφων ομάδας

  Σημείωση: Μπορεί να δείτε επιλογές όπως τη θέση στο OneDrive για τον εταιρικό λογαριασμό σας, τη θέση στο OneDrive για τον προσωπικό σας λογαριασμό και τις βιβλιοθήκες εγγράφων για τις διάφορες ομάδες στις οποίες ανήκετε.

 4. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε ξανά το κάτω βέλος για το συνημμένο.

 5. Επιλέξτε Αλλαγή δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Δυνατότητα επεξεργασίας από τον οργανισμό: εφόσον θέλετε όλοι στον οργανισμό σας να έχουν δυνατότητα τροποποίησης του αρχείου.

  • Δυνατότητα προβολής από τον οργανισμό: εφόσον θέλετε όλοι στον οργανισμό σας να έχουν δυνατότητα ανάγνωσης, αλλά όχι τροποποίησης, του αρχείου.

  • Οι παραλήπτες έχουν δικαίωμα επεξεργασίας: εφόσον θέλετε μόνο οι παραλήπτες του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να έχουν δυνατότητα τροποποίησης του αρχείου.

  • Οι παραλήπτες έχουν δικαίωμα προβολής: εφόσον θέλετε μόνο οι παραλήπτες του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας να έχουν δυνατότητα ανάγνωσης, αλλά όχι τροποποίησης, του αρχείου.

  Οι επιλογές αλλαγής δικαιωμάτων περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας από τους παραλήπτες και τη δυνατότητα προβολής από τους παραλήπτες.

Κατά την αποστολή εικόνων, μπορείτε να επισυνάψετε την εικόνα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εισαγάγετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος. Για να εισαγάγετε μια εικόνα ώστε να εμφανίζεται στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε την εικόνα στο μήνυμά σας.

 2. Στην κορδέλα, επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνες.

 3. Περιηγηθείτε στον υπολογιστή ή στις θέσεις των online αρχείων για την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε. Επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, σύρετε τις λαβές σε μία από τις τέσσερις γωνίες προς το κέντρο της εικόνας ή μακριά από το κέντρο.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μεγέθους εικόνων στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

 1. Σε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε Επισύναψη στοιχείου.

 2. Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Επαγγελματική κάρτα
   Επιλέξτε μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα από τη λίστα επαφών σας.

  • Ημερολόγιο
   Επιλέξτε Εύρος ημερομηνιών, Λεπτομέρειες και τις άλλες επιλογές που θέλετε.

  • Στοιχείο του Outlook
   Επιλέξτε ένα ή περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιονδήποτε φάκελο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επισυνάψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Το Outlook αποκλείει ορισμένους τύπους αρχείων από αποστολή ή λήψη. Ανατρέξτε στο θέμα Αποκλεισμένα συνημμένα στο Outlook για την πλήρη λίστα.

 1. Σε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Επισύναψη αρχείου από την κορδέλα.

 2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

Προειδοποίηση σχετικά με τα ξεχασμένα συνημμένα 

Εάν αναφέρετε ένα συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αλλά δεν το συμπεριλάβετε πριν από την αποστολή του μηνύματος, το Outlook θα εμφανίσει μια προειδοποίηση σχετικά με το συνημμένο που ξεχάσατε. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποφασίσετε να προσθέσετε ένα συνημμένο ή να στείλετε το μήνυμα χωρίς ένα. 

Εικόνα του παραθύρου διαλόγου "Υπενθύμιση επισύναψης".

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για κείμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι μορφοποιημένο στα Αγγλικά (Η.Π.Α.) και είναι ανεξάρτητο από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για το Outlook. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια Ισπανική έκδοση του Outlook και τα εργαλεία διόρθωσης για τα Αγγλικά (ΗΠΑ), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μορφή κειμένου στα Αγγλικά (ΗΠΑ). Εάν αναφέρετε ένα συνημμένο σε αυτό το μήνυμα, αλλά δεν επισυνάψετε ένα, το Outlook θα εμφανίσει μια προειδοποίηση σχετικά με το συνημμένο που ξεχάσατε.  

Κατά την αποστολή εικόνων, μπορείτε να επισυνάψετε την εικόνα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εισαγάγετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος. Για να εισαγάγετε μια εικόνα ώστε να εμφανίζεται στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε την εικόνα στο μήνυμά σας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνες.

 3. Περιηγηθείτε στον υπολογιστή ή στις θέσεις των online αρχείων για την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε. Επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, σύρετε τις λαβές σε μία από τις τέσσερις γωνίες προς το κέντρο της εικόνας ή μακριά από το κέντρο.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μεγέθους εικόνων στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

 1. Σε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε Επισύναψη στοιχείου.

 2. Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Επαγγελματική κάρτα
   Επιλέξτε μια ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα από τη λίστα επαφών σας.

  • Ημερολόγιο
   Επιλέξτε Εύρος ημερομηνιών, Λεπτομέρειες και τις άλλες επιλογές που θέλετε.

  • Στοιχείο του Outlook
   Επιλέξτε ένα ή περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιονδήποτε φάκελο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επισυνάψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

 1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα ή, για ένα υπάρχον μήνυμα, κάντε κλικ στις επιλογές Απάντηση, Απάντηση σε όλους ή Προώθηση.

 2. Στο παράθυρο μηνυμάτων, στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείου.

  Εντολή "Επισύναψη αρχείου" στην Κορδέλα

 3. Αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Σημείωση: Κατά τη σύνταξη μηνύματος, μπορείτε επίσης να επισυνάψετε αρχεία χρησιμοποιώντας τις εντολές στην καρτέλα Εισαγωγή στην ομάδα Συμπερίληψη ή να σύρετε τα αρχεία από φακέλους στον υπολογιστή σας και να τα αποθέσετε στο παράθυρο μηνύματος.

Κατά την αποστολή εικόνων, μπορείτε να επισυνάψετε την εικόνα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εισαγάγετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος. Για να εισαγάγετε μια εικόνα ώστε να εμφανίζεται στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε την εικόνα στο μήνυμά σας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνες.

 3. Περιηγηθείτε στον υπολογιστή ή στις θέσεις των online αρχείων για την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε. Επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, σύρετε τις λαβές σε μία από τις τέσσερις γωνίες προς το κέντρο της εικόνας ή μακριά από το κέντρο.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μεγέθους εικόνων στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Μπορείτε να επισυνάψετε στοιχεία του Outlook, όπως άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εργασίες, επαφές ή στοιχεία ημερολογίου, σε ένα μήνυμα. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να προωθήσετε πολλά στοιχεία ή μηνύματα.

 1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα ή, για ένα υπάρχον μήνυμα, κάντε κλικ στις επιλογές Απάντηση, Απάντηση σε όλους ή Προώθηση.

 2. Στο παράθυρο μηνυμάτων, στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη στοιχείου.

  Εντολή "Επισύναψη στοιχείου" στην Κορδέλα

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Επαγγελματική κάρτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες επαγγελματικές κάρτες. Επιλέξτε μια επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Για να επιλέξετε πολλές επαφές, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl ενώ ταυτόχρονα κάνετε κλικ σε κάθε επαφή.

  • Επιλέξτε το στοιχείο Ημερολόγιο. Επιλέξτε το ημερολόγιο, την περιοχή ημερομηνιών και τις λεπτομέρειες που θέλετε να συμπεριλάβετε. Για επιλογές Για προχωρημένους, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να προσθέσετε το ημερολόγιο στο μήνυμα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχείο του Outlook. Περιηγηθείτε στη λίστα φακέλων για να βρείτε τον φάκελο που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να επισυνάψετε. Στην περιοχή Στοιχεία, κάντε κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

   Εντολή "Επισύναψη στοιχείου του Outlook" στην Κορδέλα

Σημείωση: Κατά τη σύνταξη μηνύματος, μπορείτε επίσης να επισυνάψετε αρχεία χρησιμοποιώντας τις εντολές στην καρτέλα Εισαγωγή στην ομάδα Συμπερίληψη. Ή να μετακινήσετε αρχεία από φακέλους στον υπολογιστή σας στο παράθυρο του μηνύματος, χρησιμοποιώντας μια λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης.

Σημαντικό: ΤοOffice 2007 δεν υποστηρίζεται πλέον. Κάντε αναβάθμιση σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και συνεχίστε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Τι θα θέλατε να κάνετε;

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μήνυμα αλληλογραφίας.

 2. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη αρχείου.

  Επισύναψη αρχείου

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή, αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  Προειδοποίηση για μη ασφαλές συνημμένο

Περισσότερες πληροφορίες

 • Εάν δεν βλέπετε το αρχείο που θέλετε στον σωστό φάκελο, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Όλα τα αρχεία (*.*) στο πλαίσιο Αρχεία τύπου και ότι η Εξερεύνηση των Windows έχει ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζονται οι επεκτάσεις των ονομάτων αρχείων.

 • Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε ένα αρχείο από την καρτέλα Εισαγωγή του νέου μηνύματος.

 • Από προεπιλογή, το Outlook αποκλείει ενδεχομένως μη ασφαλή συνημμένα (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων .bat, .exe, .vbs και .js) που μπορεί να περιέχουν ιούς. Εάν επισυνάψετε ένα τέτοιο αρχείο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να στείλετε ένα συνημμένο που ενδεχομένως να μην είναι ασφαλές. Εάν απαντήσετε Ναι, το Outlook θα στείλει το συνημμένο. Εάν απαντήσετε Όχι, θα μπορείτε να καταργήσετε το συνημμένο που ενδεχομένως να μην είναι ασφαλές.

 • Μπορείτε να επισυνάψετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, επιλέγοντας τα αρχεία και σύροντάς τα από έναν φάκελο στον υπολογιστή σας σε ένα ανοιχτό μήνυμα στο Outlook.

Κατά την αποστολή εικόνων, μπορείτε να επισυνάψετε την εικόνα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εισαγάγετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος. Για να εισαγάγετε μια εικόνα ώστε να εμφανίζεται στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε την εικόνα στο μήνυμά σας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Εικόνες.

 3. Περιηγηθείτε στον υπολογιστή ή στις θέσεις των online αρχείων για την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε. Επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, σύρετε τις λαβές σε μία από τις τέσσερις γωνίες προς το κέντρο της εικόνας ή μακριά από το κέντρο.

  Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μεγέθους εικόνων στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μήνυμα αλληλογραφίας.

 2. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Επισύναψη στοιχείου.

  Εικόνα

 3. Στη λίστα Διερεύνηση σε, κάντε κλικ στον φάκελο που περιέχει το στοιχείο που θέλετε να επισυνάψετε.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε και μετά, κάντε κλικ στο ΟΚ.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε ένα στοιχείο από την καρτέλα Εισαγωγή του νέου μηνύματος.

Η θέση εμφάνισης των συνημμένων στο μήνυμά σας εξαρτάται από τη μορφή στην οποία συντάσσεται το μήνυμα.

 • Εάν η μορφή του μηνύματος είναι HTML ή απλού κειμένου, τα συνημμένα εμφανίζονται στο πλαίσιο συνημμένων, κάτω από τη γραμμή Θέμα.

  Γραμμή συνημμένων

 • Εάν η μορφή του μηνύματος είναι εμπλουτισμένο κείμενο, τα συνημμένα εμφανίζονται στο κύριο σώμα του μηνύματος. Παρόλο που το αρχείο φαίνεται να έχει ενσωματωθεί στο μήνυμα, συνεχίζει να αποτελεί ένα ξεχωριστό συνημμένο.

  Συνημμένο στο κύριο σώμα του μηνύματος

Η μορφή σύνταξης ενός μηνύματος υποδεικνύεται στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του μηνύματος.

Μήνυμα

Το Outlook δεν θέτει περιορισμούς μεγέθους στα συνημμένα. Ωστόσο, οι περισσότεροι διαχειριστές διακομιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσίες παροχής Internet (ISP) ορίζουν όρια στο συνολικό μέγεθος μηνυμάτων, που είναι το άθροισμα όλων των συνημμένων, μαζί με το περιεχόμενο του ίδιου του μηνύματος. Συνήθως, οι υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου παροχών προσφέρουν περισσότερο χώρο αποθήκευσης των αρχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιτρέπουν μεγαλύτερα μηνύματα από τις υπηρεσίες τυπικού επιπέδου παροχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος μηνυμάτων, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) ή τον διαχειριστή του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οργανισμό σας.

Εάν επισυνάπτετε ένα πολύ μεγάλο αρχείο, πρέπει πρώτα να συμπιέσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα .zip. Αυτόματα συμπιέζονται τα αρχεία του Outlook που είναι αποθηκευμένα στις προεπιλεγμένες μορφές Open XML με τις ακόλουθες επεκτάσεις: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx και .ppsx.

Εάν τα αρχεία που επισυνάπτετε είναι συμπιεσμένα ενώ δεν θέλετε να είναι, ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί ένα βοηθητικό πρόγραμμα .zip στο Outlook ως πρόσθετο COM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το είδος πρόσθετου, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα.

 2. Στη λίστα Διαχείριση, επιλέξτε Πρόσθετα COM και, στη συνέχεια, Μετάβαση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου πρόσθετα COM , καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα του πρόσθετου, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Αναζητήστε απαντήσεις ή υποβάλετε μια ερώτηση στην Κοινότητα του Microsoft Office.

 1. Γιατί δεν μπορώ να επισυνάψω ένα αρχείο; Το Outlook αναφέρει ότι το αρχείο δεν είναι ασφαλές. Το Outlook αποκλείει πολλούς τύπους αρχείων που έχουν τη δυνατότητα να εξαπλώσουν ιούς υπολογιστών. Για να στείλετε ένα αρχείο το οποίο το Outlook προσδιορίζει ως μη ασφαλές, πρώτα συμπιέστε το αρχείο σε μορφή .zip και, στη συνέχεια, επισυνάψτε το συμπιεσμένο αρχείο. Για να συμπιέσετε ένα αρχείο σε μορφή .zip, μεταβείτε στον φάκελο στον υπολογιστή σας ή στο cloud που περιέχει το αρχείο, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέξτε Αποστολή σε συμπιεσμένο φάκελο (μορφή zip). Στη συνέχεια, θα πρέπει να μπορείτε να στείλετε το συμπιεσμένο αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποκλεισμένα συνημμένα στο Outlook.

 2. Γιατί τα συνημμένα μου εμφανίζονται προς τα επάνω στο σώμα του μηνύματος και όχι κάτω από τη γραμμή θέματος; Το Outlook σάς επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τρεις μορφές: HTML, απλό κείμενο και εμπλουτισμένο κείμενο. Εάν χρησιμοποιείτε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), όποια αρχεία επισυνάψετε θα εμφανίζονται στο σώμα του μηνύματος. Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή μορφής μηνύματος για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής της μορφής του μηνύματος σε HTML ή απλό κείμενο. Μπορείτε να ελέγξετε τη μορφή των μηνυμάτων σας, κοιτάζοντας τη γραμμή τίτλου του μηνύματος.

  Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου
 3. Η επιλογή "Εισαγωγή" > "Εικόνες" είναι απενεργοποιημένη. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε εικόνες από την καρτέλα "Εισαγωγή" στην κορδέλα, το μήνυμά σας πιθανότατα είναι σε μορφή απλού κειμένου. Αλλάξτε τη μορφή του μηνύματος σε HTML ή εμπλουτισμένο κείμενο για να εισαγάγετε εικόνες. Μπορείτε να ελέγξετε τη μορφή των μηνυμάτων σας, κοιτάζοντας τη γραμμή τίτλου του μηνύματος.

  Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε μορφή απλού κειμένου

Σχετικά θέματα

Επισύναψη αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμβάντα ημερολογίου στο Outlook.com ή στο Outlook στο web

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση

Ρωτήστε την κοινότητα >

Λήψη υποστήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×