שלב 1: הגדרת רשימת הדיוור

רשימת הדיוור היא מקור הנתונים שלך. למידע נוסף, ראה מקורות הנתונים שבהם באפשרותך להשתמש למיזוג דואר.

עצות

 • אם אין לך רשימת דיוור, באפשרותך ליצור אחת במהלך מיזוג הדואר. אסוף את כל רשימות הכתובות והוסף אותן למקור הנתונים שלך.

 • אם אתה משתמש Excel בגיליון אלקטרוני, עצב את העמודה המכילה מספרי מיקוד בצורת טקסט כדי לשמור על כל האפסים, אם ישנם. לקבלת מידע נוסף, ראה עיצוב מספרים, תאריכים וערכים אחרים של מיזוג דואר ב- Excel.

 • אם ברצונך להשתמש באנשי הקשר שלך ב- Outlook, ודא ש- Outlook הוא תוכנית הדואר האלקטרוני המהווה ברירת מחדל.

במידת הצורך, הפעל בדיקה על אצוות בדיקה קטנה של מעטפות לפני שתבצע מיזוג דואר אמיתי.

 1. עבור אל קובץ > חדש > מסמך ריק.

 2. עבור אל דברי דואר ‏> מעטפות.

  הדפסת מעטפות

 3. בתיבה כתובת המשלוח, הקלד כתובת לדוגמה כדי לבדוק כיצד המעטפה תיראה כאשר היא תודפס.

 4. הקלד את כתובתך בתיבה כתובת השולח.

  תיבת כתובת השולח

 5. בחר אפשרויות > אפשרויות מעטפה ובצע את הפעולות הבאות:

  • בחר את הגודל המתאים למעטפה או בחר גודל מותאם אישית כדי לקבוע את הגודל.

   הכרטיסיה 'אפשרויות מעטפה' להגדרת גודל מעטפה וגופני כתובת

  • במידת הצורך, בחר גופן וציין את מיקום ההיסט הימני העליון עבור כתובת המשלוח וכתובת השולח.

 6. בכרטיסיה אפשרויות הדפסה, ודא ששיטת ההזנה הנכונה נבחרה, טען את המעטפה בהתאם לאיור, ולאחר מכן בחר אישור.

  דיאגרמת אפשרויות הזנה עבור מעטפות הזנה למדפסת

 7. בחר הדפסה, ולאחר מכן בחר כן כדי לשמור את כתובת השולח ככתובת ברירת המחדל.

 1. עבור אל דברי דואר > התחל מיזוג דואר > מעטפות.

  תפריט 'הפעל מיזוג דואר'

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה, סמן את האפשרויות הרצויות לך, ולאחר מכן בחר אישור.

 3. אם ברצונך להוסיף כתובת שולח או סמל למעטפה שלך, זה הזמן לעשות זאת.

 4. בחר קובץ > שמור.

 1. עבור אל דברי דואר >‏ בחר נמענים.

  הפקודה 'הקלד רשימה חדשה'

 2. בחר מקור נתונים. למידע נוסף, ראה מקורות הנתונים שבהם באפשרותך להשתמש למיזוג דואר.

 3. בחר קובץ > שמור.

אם עליך לערוך את רשימת הדיוור שלך, ראה מיזוג דואר: עריכת נמענים.

בלוק הכתובת הוא שדה מיזוג דואר שאתה ממקם במקום שבו ברצונך שהכתובות יופיעו על המעטפה. כדי לראות טוב יותר באיזה מקום מדובר, הקש CTRL+SHIFT+8 כדי להפעיל את סימוני הפיסקה (¶).

 1. מקם את הסמן במקום שבו ברצונך שבלוק הכתובת יופיע.

 2. עבור אל דברי דואר > בלוק כתובת ובחר תבנית. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת בלוק כתובת.

  אפשרויות בלוק כתובת

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, בחר תבנית עבור שם הנמען כפי שיופיע על המעטפה.

 4. אם תרצה, בחר הבא לחצן הרשומה הבאה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר או הקודם לחצן הרשומה הקודמת עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר כדי לעבור בין מספר רשומות במקור הנתונים שלך ולראות כיצד הן נראות.

 5. בחר אישור.

 6. עבור אל קובץ > שמור כדי לשמור את מסמך המיזוג.

אם חסר חלק כלשהו מהכתובת, ראה מיזוג דואר: התאם שדות כדי לפתור בעיה זו.

בצע בדיקת סופית לפני הדפסת המעטפות.

 1. בחר הבא לחצן הרשומה הבאה עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר או הקודם לחצן הרשומה הקודמת עבור תוצאות תצוגה מקדימה של מיזוג דואר כדי לעבור בין מספר רשומות במקור הנתונים שלך ולראות כיצד הן נראות.

 2. בחר סיים ומזג > הדפס מסמכים.

  צילום מסך של הכרטיסיה 'דברי דואר' ב- Word, המציג את הפקודה 'סיים ומזג' ואת האפשרויות שלה.

כאשר אתה שומר את מסמך המעטפה של מיזוג הדואר, הוא נשאר מחובר לרשימת הדיוור שלך לשימוש עתידי.

כדי לעשות שימוש חוזר במסמך מיזוג הדואר למעטפות, פתח את המסמך ובחר כן כאשר Word יציג לך הנחיה לשמור את החיבור. כדי לשנות כתובות במסמך מיזוג הדואר למעטפות, פתח את המסמך ובחר עריכת רשימת נמענים כדי למיין, לסנן ולבחור כתובות ספציפיות.

שלב 1: הגדרת רשימת הדיוור

רשימת הדיוור היא מקור הנתונים שלך. למידע נוסף, ראה מקורות הנתונים שבהם באפשרותך להשתמש למיזוג דואר.

עצות: 

 • אם אין לך רשימת דיוור, באפשרותך ליצור אחת במהלך מיזוג הדואר. אסוף את כל רשימות הכתובות והוסף אותן למקור הנתונים שלך.

 • אם אתה משתמש Excel בגיליון אלקטרוני, עצב את העמודה המכילה מספרי מיקוד בצורת טקסט כדי לשמור על כל האפסים, אם ישנם. לקבלת מידע נוסף, ראה עיצוב מספרים, תאריכים וערכים אחרים של מיזוג דואר ב- Excel.

 • אם ברצונך להשתמש באנשי הקשר שלך ב- Outlook, ודא ש- Outlook הוא תוכנית הדואר האלקטרוני המהווה ברירת מחדל.

  עצה: כדי להפוך את Outlook לתוכנית הדואר אלקטרוני המוגדרת כברירת מחדל, פתח את Apple Mail ועבור אל דואר > העדפות. עבור אל כללי ובחר Microsoft Outlook.

 1. עבור אל דברי דואר > התחל מיזוג דואר > מעטפות.

  בכרטיסיה 'דברי דואר', בחר 'מעטפות' מהרשימה 'הפעל מיזוג דואר'

 2. בתיבת הדו-שיח מעטפה,תחת כתובת השולח, בחר באחת האפשרויות.

 3. בתיבת הדו-שיח מעטפה, תחת אפשרויות הדפסה, בחר ‏אפשרויות הדפסה.

 4. בתיבת הדו-שיח ‏אפשרויות הדפסה, ברשימה גודל הנייר, בחר את האפשרות המתאימה לגודל המעטפה שלך.

  אם אף אחת מהאפשרויות אינה תואמת לגודל המעטפה שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 5. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בחר לרוחב > אישור.

 6. בחר אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מעטפה.

 7. עבור אל קובץ > שמור.

 1. בכרטיסיה דברי דואר, בחר את האפשרות בחירת נמענים.

  בכרטיסיה 'דברי דואר', האפשרות 'בחירת נמענים' מסומנת עם רשימה של אפשרויות

 2. בחר מקור נתונים. למידע נוסף, ראה מקורות הנתונים שבהם באפשרותך להשתמש למיזוג דואר.

 3. אם יש צורך בכך, ערוך את רשימת הנמענים. לקבלת מידע נוסף, ראה מיזוג דואר: עריכת נמענים.

 4. בחר קובץ > שמור.

 1. במסמך, בחר בתיבה גרור שדות לתוך תיבה זו או הקלד טקסט ולאחר מכן לחץ או הקש על הטקסט כדי להסיר אותו.

 2. עבור אל דברי דואר > הוסף שדה מיזוג, ולאחר מכן בחר בשדה שברצונך להוסיף.

  בכרטיסיה 'דברי דואר', האפשרות 'הוסף שדה מיזוג' מסומנת

 3. הוסף ועצב את השדות שברצונך לכלול במעטפה ובחר אישור.

 1. עבור אל דברי דואר > תצוגה מקדימה של תוצאות כדי לראות כיצד ייראו המעטפות.

  בכרטיסיה 'דברי דואר', האפשרות 'תצוגה מקדימה של תוצאות' מסומנת

  הערה: השתמש בחצים ימינה ושמאלה בכרטיסיה דברי דואר כדי לגלול לאורך כל מעטפה.

 2. כדי לבצע שינויי עיצוב נוספים, בחר שוב באפשרות תצוגה מקדימה של תוצאות כדי לערוך שדות מיזוג.

 3. לאחר שתסיים, עבור אל הכרטיסיה דברי דואר, בחר סיים ומזג > הדפס מסמכים כדי להשלים את מיזוג הדואר.

  בכרטיסיה 'דברי דואר', האפשרויות 'סיים ומזג' ו'הדפס מסמכים' מסומנות

  עצה: כדי לסקור ולעדכן כל מעטפה בנפרד לפני ההדפסה, עבור אל דברי דואר > סיים ומזג > עריכת מסמכים נפרדים. כשתסיים, עבור אל קובץ > הדפס כדי להדפיס את המעטפות.

שלב 1: הכנת המסמך הראשי

רשימת הדיוור היא מקור הנתונים שלך. למידע נוסף, ראה מקורות הנתונים שבהם באפשרותך להשתמש למיזוג דואר.

 1. עבור אל קובץ > מסמך ריק חדש.

 2. עבור אל תצוגה ‏> פריסת הדפסה.

 3. עבור אל כלים > מנהל מיזוג דואר.

 4. תחת 1. בחר סוג מסמך, בחר צור חדש > מעטפות.

 5. בתיבה כתובת השולח, הקלד כתובתך.

 6. תחת הגדרות הדפסה, ודא שנבחרו הגדרות ההדפסה הנכונות עבור המעטפות שלך.

 7. כשתסיים, בחר OK.

שלב 2: בחירת רשימת הדיוור

 1. עבור אל כלים > מנהל מיזוג דואר.

 2. תחת 2. בחר רשימת נמענים, בחר קבל רשימה, ולאחר מכן בחר את המקור של רשימת הדיוור.

 3. תחת ‎3. Insert Placeholders‎, בחר Contacts.

 4. גרור שם שדה מהרשימה אנשי קשר אל תיבת הכתובת של המעטפה.

 5. חזור על שלב 4 עבור כל השדות שברצונך שיופיעו במעטפות שלך.

 6. במסמך הראשי שלך, ערוך את תיבת הכתובת של המעטפה כדי להוסיף רווחים והחזרות גררה במיקומים הרצויים.

 7. כדי לסיים את יצירת המעטפות שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס באופן מיידי, ב- מנהל מיזוג דואר, תחת ‎6. השלם את המיזוג‎, בחר מזג למדפסת כפתור 'מיזוג למדפסת'.

  • כדי ליצור מסמך לשמירה, ב- מנהל מיזוג דואר, תחת ‎6. השלם את המיזוג‎, בחר מזג למסמך חדש כפתור לביצוע מיזוג דואר.

למידע נוסף

יש לך שאלה לגבי מיזוג דואר ב- Word שלא השבנו עליה כאן?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Word

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×