Norėdami gauti išsamios informacijos apie funkciją, spustelėkite jos pavadinimą pirmame stulpelyje.

Pastaba: Versijos žymekliai nurodo „Excel“ versiją, kai atsirado kokia nors funkcija. Šios funkcijos negalimos ankstesnėse versijose. Pvz., versijos žymeklis 2013 nurodo, kad ši funkcija galima „Excel 2013“ ir visose vėlesnėse versijose.

Funkcija

Aprašas

Funkcija ACCRINT

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, sukauptas palūkanas

Funkcija ACCRINTM

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, sukauptas palūkanas

Funkcija AMORDEGRC

Grąžina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą, apskaičiuotą naudojant nusidėvėjimo koeficientą

Funkcija AMORLINC

Grąžina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą

Funkcija COUPDAYBS

Grąžina dienų skaičių nuo kupono laikotarpio pradžios iki apmokėjimo datos

Funkcija COUPDAYS

Grąžina kupono laikotarpio, į kurį įtraukta apmokėjimo data, dienų skaičių

Funkcija COUPDAYSNC

Grąžina dienų skaičių nuo apmokėjimo datos iki kitos kupono datos

Funkcija COUPNCD

Grąžina kitą kupono datą po apmokėjimo datos

Funkcija COUPNUM

Grąžina kuponų, kuriuos reikia apmokėti nuo apmokėjimo datos ir termino pabaigos datos, skaičių

Funkcija COUPPCD

Grąžina ankstesnę kupono datą, esančią prieš apmokėjimo datą

Funkcija CUMIPMT

Grąžina tarp dviejų laikotarpių išmokėtas sukauptas palūkanas

Funkcija CUMPRINC

Grąžina tarp dviejų laikotarpių susikaupusią paskolos sumą

Funkcija DB

Grąžina turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant fiksuotos mažėjančios reikšmės metodą

Funkcija DDB

Grąžina turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant dvigubą mažėjančios reikšmės metodą arba kitą jūsų nurodytą metodą

Funkcija DISC

Grąžina vertybinio popieriaus diskonto palūkanas

Funkcija DOLLARDE

Konvertuoja trupmena išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą dešimtainiu skaičiumi

Funkcija DOLLARFR

Konvertuoja dešimtainiu skaičiumi išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą trupmena

Funkcija DURATION

Grąžina metinę vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, kai palūkanos mokamos reguliariai

Funkcija EFFECT

Grąžina taikomą metinę palūkanų normą

Funkcija FV

Grąžina būsimą investicijos vertę

Funkcija FVSCHEDULE

Grąžina būsimą pradinės paskolos vertę po to, kai bus pritaikytos sudėtinių palūkanų normos

Funkcija INTRATE

Grąžina visiškai investuoto vertybinio popieriaus palūkanų normą

Funkcija IPMT

Grąžina nurodyto laikotarpio investicijos palūkanas

Funkcija IRR

Grąžina pinigų srautų sekos vidinę palūkanų normą

Funkcija ISPMT

Apskaičiuoja palūkanas, sumokėtas per nurodytą investicinį laikotarpį

Funkcija MDURATION

Grąžina Macauley modifikuotą vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, tariant, jog nominali jos vertė yra 100 EUR

Funkcija MIRR

Grąžina vidinę palūkanų normą, kai teigiamiems ir neigiamiems pinigų srautams taikomos skirtingos normos

Funkcija NOMINAL

Grąžina metinę nominalią palūkanų normą

Funkcija NPER

Grąžina investicijos laikotarpių skaičių

Funkcija NPV

Grąžina dabartinę grynąją investicijų vertę, apskaičiuotą remiantis periodinių pinigų srautų sekomis ir diskonto norma

Funkcija ODDFPRICE

Grąžina nominalią vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDFYIELD

Grąžina vertybinio popieriaus pelną, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLPRICE

Grąžina nominalią vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLYIELD

Grąžina pelną, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija PDURATION
„Excel 2013“

Grąžina laikotarpių, būtinų, kad investicijos pasiektų konkrečią reikšmę, skaičius

Funkcija PMT

Grąžina kasmetinės išmokos periodinį mokėjimą

Funkcija PPMT

Grąžina nurodyto laikotarpio paskolos mokėjimą už investiciją

Funkcija PRICE

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEDISC

Grąžina vertybinio popieriaus, kuriam taikomas diskontas, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEMAT

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PV

Grąžina dabartinę investicijos vertę

Funkcija RATE

Grąžina kasmetinės išmokos laikotarpio palūkanų normą

Funkcija RECEIVED

Grąžina sumą, kuri suėjus išpirkimo terminui buvo gauta už visiškai investuotus vertybinius popierius

Funkcija RRI
„Excel 2013“

Grąžina investicijų augimo palūkanų normos ekvivalentą.

Funkcija SLN

Grąžina tiesiogiai proporcingą vieno laikotarpio turto nusidėvėjimą

Funkcija SYD

Grąžina pagreitintą turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį

Funkcija TBILLEQ

Grąžina iždo vekselio vertę, kuri yra lygi obligacijos duodamam pelnui

Funkcija TBILLPRICE

Grąžina iždo vekselio 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija TBILLYIELD

Grąžina iždo vekselio pelną

Funkcija VDB

Grąžina turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį arba laikotarpio dalį, kuris apskaičiuojamas naudojant mažėjančios vertės metodą

Funkcija XIRR

Grąžina pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, vidinę palūkanų normą

Funkcija XNPV

Grąžina pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, dabartinę grynąją vertę

Funkcija YIELD

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, pelną

Funkcija YIELDDISC

Grąžina vertybinio popieriaus, pvz., iždo vekselio, kuriam taikomas diskontas, metinį pelną

Funkcija YIELDMAT

Grąžina vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, metinį pelną

Svarbu: Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×