Få hjelp med feil ved Windows-aktivering


Følgende er noen av de mest vanlige aktiveringsfeilene i Windows 10, sammen med noen mulige løsninger på problemene.

Hvis du oppgraderte til Windows 10 kostnadsfritt og PC-en ikke er aktivert, kontrollerer du at du kjører den nyeste versjonen av Windows 10. Vi har forbedret aktivering og feilsøking av aktiveringsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan holde Windows oppdatert, kan du se Vanlige spørsmål om Windows Update.


FeilHva den betyr, og hvordan du retter den
0x803f7001, 0x800704cF

Denne feilen betyr at vi ikke fant en gyldig Windows-lisens for PC-en.

Du må ha en gyldig produktnøkkel for å kunne aktivere Windows. Produktnøkkelen skal være i e-postbekreftelsen du mottok etter at du kjøpte Windows, i esken som fulgte med i emballasjen PC-en ble levert i, eller på ekthetsgarantien som er festet på baksiden eller undersiden av PC-en.

Hvis du har en gyldig produktnøkkel, bruker du den til å aktivere Windows:

 1. Velg Start -knappen, og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .
 2. Velg Endre produktnøkkel, og skriv deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn.
Hvis du har gjort en stor endring i enhetens maskinvare, for eksempel byttet ut hovedkortet, kjører du feilsøkingsprogrammet for Windows-aktivering som er plassert på siden for aktiveringsinnstillinger. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å gå gjennom prosessen for ny aktivering.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Noen mulige årsaker til at du ser disse feilmeldingene:

 • Du har skrevet inn en produktnøkkel som ikke kan brukes til å aktivere Windows. Skriv inn en annen produktnøkkel eller kjøpe en ny produktnøkkel.
 • Du oppgraderte til Windows 10, men aktiveringsserverne var opptatt. Hvis du oppgraderte fra et aktivert eksemplar av Windows 7 eller Windows 8.1, aktiveres eksemplaret av Windows 10 automatisk. Du kan også vente en stund og deretter velge Aktiver. Hvis du fortsatt har problemer med aktivering, kan du kontakte kundestøtte.
 • Du oppgraderte til Windows 10 ved hjelp av tilbudet om gratis oppgradering, men Windows 10 aktiveres ikke etter en ny installasjon. Eksemplaret ditt av Windows 10 skal aktiveres automatisk så lenge du ikke har gjort noen betydelige maskinvareendringer i enheten (for eksempel byttet hovedkort). Hvis du fortsatt har problemer med aktivering, kan du kontakte kundestøtte.
0xC004F034
Du kan få denne feilmeldingen hvis du har skrevet inn en ugyldig produktnøkkel eller en produktnøkkel for en annen versjon av Windows.

Skriv inn en gyldig produktnøkkel som samsvarer med versjonen og utgaven av Windows 10 som er installert på enheten.

Hvis Windows er installert på en enhet som er koblet til en KMS-server (Key Management Service), kan du kontakte brukerstøtten hos organisasjonen din for å få mer informasjon om hvordan du aktiverer Windows.
0xC004F210
Denne feilmeldingen kan vises hvis du har oppgitt en produktnøkkel for en annen utgave av Windows enn den utgaven som er installert på enheten din. Du kan også få denne feilmeldingen hvis du tidligere har oppgradert til Windows 10, men den utgaven av Windows som er installert på enheten din nå, ikke samsvarer med den utgaven den digitale lisensen din gjelder for.

Du kan enten oppgi en gyldig produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows som er installert på enheten, eller installere utgaven av Windows 10 som dekkes av den digitale rettigheten, på nytt.

Hvis mobilen kjører Windows 10 (versjon 1607), kan feilsøkingsprogrammet for aktivering hjelpe deg å installere den riktige utgaven av Windows på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke feilsøking for aktivering.
0xC004E016, 0xC004F210
Denne feilmeldingen kan vises hvis du har oppgitt en produktnøkkel for en annen versjon eller utgave av Windows. Du kan for eksempel ikke bruke en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows 10 til å aktivere Windows 10 Home eller Windows 10 Core.

Angi en produktnøkkel som samsvarer med versjonen og utgaven av Windows som er installert på enheten, eller kjøp et nytt eksemplar av Windows fra Store.
0xC004FC03
Denne feilmeldingen vises kanskje hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, eller hvis brannmurinnstillingene hindrer Windows i å fullføre aktiveringsprosessen på nettet.

Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og at brannmuren ikke blokkerer aktiveringen av Windows. Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve å aktivere Windows via telefon.

Skriv inn SLUI 04 i søkeboksen på oppgavelinjen, velg SLUI 04, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å aktivere Windows.
0xC004E028
Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du prøver å aktivere en enhet som allerede er i ferd med å aktiveres. Enheten bør bli aktivert etter at den første forespørselen er fullført.
0x8007267C
Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du ikke er koblet til Internett, eller hvis aktiveringsserveren er midlertidig utilgjengelig. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og at brannmuren ikke blokkerer aktiveringen av Windows.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Hvis aktiveringsserveren er midlertidig utilgjengelig, blir eksemplaret av Windows automatisk aktivert når tjenesten er tilgjengelig igjen.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Denne feilmeldingen vises kanskje hvis produktnøkkelen allerede har blitt brukt på en annen PC, eller hvis den blir brukt på flere PC-er enn det som tillates i lisensvilkårene for Microsoft-programvare. For å løse dette problemet må du kjøpe en produktnøkkel for hver av PC-ene dine for å aktivere Windows på dem.

Hvis du bruker Windows 10, kan du kjøpe Windows fra Windows Store:

 1. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .
 2. Velg Gå til Store, og følg deretter instruksjonene for å kjøpe Windows 10.

0xC004F00F
Denne feilmeldingen kan vises hvis du har brukt en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows til å aktivere Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Skriv inn en produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows du har på enheten din.

0xC004C020
Denne feilen oppstår når en volumlisens (en lisens en organisasjon har kjøpt fra Microsoft for å installere Windows på flere PC-er) har blitt brukt på flere PC-er enn det som tillates av lisensvilkårene for Microsoft-programvaren. For å løse problemet må du kanskje bruke en annen produktnøkkel til å aktivere Windows på PC-en din. Kontakt brukerstøtten for organisasjonen din for å få mer informasjon.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Denne feilmeldingen kan vises hvis du har brukt en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows til å aktivere Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Prøv å skrive inn en produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows du har på enheten din.
 • Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du prøver å aktivere jobb-PC-en, men ikke er koblet til arbeidsplassens nettverk. Hvis du er koblet til arbeidsplassens nettverk, og fortsatt får feilen, må du kanskje endre nettverksinnstillingene. Kontakt brukerstøtten for organisasjonen din for å få mer informasjon. 
 • Hvis organisasjonen din ikke har en støtteperson, må du kanskje angi produktnøkkelen på nytt:
  1. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .
  2. Velg Endre produktnøkkel, og skriv deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn.
Administratortillatelse kreves
 Du kan bli bedt om å oppgi et administratorpassord eller om å bekrefte valget.
0x80072F8F
Denne feilmeldingen vises kanskje hvis PC-ens dato og klokkeslett er ugyldig, eller hvis Windows har problemer med å koble til den elektroniske aktiveringstjenesten og ikke kan bekrefte produktnøkkelen din.

For å bekrefte dato og klokkeslett velger du Start -knappen og deretter Innstillinger  > Klokkeslett og språk > Dato og klokkeslett.

Slik kontroller du Internett-forbindelsen:

 1. Skriv inn Nettverksfeilsøking i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg deretter Identifiser og reparer nettverksproblemer.
 2. Følg instruksjonene for å løse eventuelle problemer med nettverket.
Hvis feilsøkingen for nettverk ikke fant problemer med nettverkstilkoblingen, kan du prøve å starte PC-en på nytt for å se om det løser problemet.

0xC004E003
Denne feilmeldingen vises kanskje etter at du har installert tredjepartsprogramvare som endret systemfiler. Det kreves bestemte systemfiler for å fullføre Windows-aktiveringen. Du kan forsøke å gjenopprette systemfilene til et tidligere tidspunkt. Dermed fjernes programvare du installerte etter det tidspunktet, uten at det påvirker de personlige filene dine.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen om gjenoppretting fra et systemgjenopprettingspunkt i Gjenopprettingsalternativer i Windows 10.
0x80004005
Velg Start -knappen og deretter Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering , og velg deretter Feilsøking for å kjøre feilsøkingsprogrammet for aktivering. Du finner nærmere informasjon om feilsøkingsprogrammet i Bruke feilsøking for aktivering.

Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje tilbakestille PC-en din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den aktuelle delen i Gjenopprettingsalternativer i Windows 10
.
Egenskaper

Artikkel-ID: 10738 – Forrige gjennomgang: 16. des. 2016 – Revisjon: 9

Tilbakemelding