Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du trenger ikke kalkulator for å finne svar på enkle matematisk oppgaver. Du kan notere matematiske formler under et møte, en konferanse eller en klasse, og OneNote kan umiddelbart beregne resultatene for deg.

 1. Skriv inn formelen du vil beregne. Skriv for eksempel inn 95+83+416 for å beregne summen av tallene 95, 83 og 416, eller SQRT(15) for å beregne kvadratroten av 15.

 2. Etter formelen, uten å skrive et mellomrom, skriver du inn et likhetstegn (=), og deretter trykker du på mellomromstasten. Svaret vises etter likhetstegnet.

  Tips!: 

  • Ikke bruk mellomrom i formelen. Skriv inn tallene, operatorene og funksjonene som én enkelt, kontinuerlig tekststreng.

  • Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i funksjonskodene. For eksempel ROT(3)=, rot(3)= eller Rot(3)= gir alle samme svar.

  • Hvis du vil sette gå til en ny linje etter svaret, trykker du ENTER (i stedet for MELLOMROM) etter likhetstegnet.

Hvis du bare vil beholde svarene i notatene, kan du slette likhetstegnet når svaret er beregnet. Svaret forblir i notatene.

Eksempler på enkle beregninger

Nedenfor finner du noen få eksempler på matematiske uttrykk som OneNote kan beregne.

 • Gjennomsnittlig månedssalg av et produkt.    Hvi den totale inntekten per år for eksempel er kr. 2 150 000, skriver du inn kr 2150000/12= og trykker deretter MELLOMROM.

 • Totale kostnader for månedlige avdrag.    Skriv for eksempel inn 48*kr1299,90= og trykk deretter MELLOMROM for å beregne kostnadene for 48 månedlige avdrag med kr 1 299,90 per avdrag.

 • Sinus av en vinkel på 30 grader.    Skriv for eksempel inn sin(30)= og trykk MELLOMROM.

 • Mer fullstendige matematiske formler.    Skriv for eksempel inn (6+7) / (4*sqrt(3))= og trykk deretter MELLOMROM for å beregne svaret på (6+7) dividert på (4 multiplisert med kvadratroten av 3).

Aritmetiske operatorer som støttes

Du kan bruke operatorene nedenfor i formlene.

Operator

Betydning

Eksempel

+ (plusstegn)

Addisjon

3+3

- Hva er det? (minustegn)

Subtraksjon
Negasjon

3-1
-1

* (stjerne)

Multiplikasjon

3*3

X (stor eller liten bokstav)

Multiplikasjon

3x3

/ (skråstrek)

Divisjon

3/3

% (prosenttegn)

Prosent

20 %

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering

3^2

Det er ikke noe å (utropstegn)

Fakultetberegning

5!

Matematiske funksjoner og trigonometrifunksjoner som støttes

Du kan bruke matematiske funksjoner og trigonometrifunksjoner i tabellen nedenfor i formlene.

Obs!:  Hvis du vil beregne en funksjon, skriver du inn koden (for eksempel SQRT for kvadratrot) umiddelbart etterfulgt av et tall, en vinkel eller variabler i parenteser, som vist i syntakskolonnen.

Funksjon

Beskrivelse

Syntaks

ABS

Returnerer absoluttverdien til et tall

ABS(tall)

ACOS

Returnerer arcus cosinus til et tall

ARCCOS(tall)

ASIN

Returnerer arcus sinus til et tall

ARCSIN(tall)

ATAN

Returnerer arcus tangens til et tall

ARCTAN(tall)

COS

Returnerer cosinus til et tall

COS(tall)

GR

Konverterer en vinkel (i radianer) til grader

GR(vinkel)

LN

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall

LN(tall)

LOG

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall

LOG(tall)

LOG2

Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et tall

LOG2(tall)

LOG10

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall

LOG10(tall)

MOD

Returnerer resten av en divisjon

(tall)MOD(tall)

PI

Returnerer verdien av π som en konstant

PI

PHI

Returnerer verdien av Φ (det gylne snitt)

PHI

PMT

Beregner låneavdrag basert på en konstant rentesats, et konstant antall avdrag og nåverdi av totalbeløpet

PMT(rente;antall_avdrag;nåverdi)

RAD

Konverterer en vinkel (i grader) til radianer

RAD(vinkel)

SIN

Returnerer sinus til en gitt vinkel

SIN(vinkel)

ROT

Returnerer en positiv kvadratrot

ROT(tall)

TAN

Returnerer tangens for et tall

TAN(tall)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×