Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Før du følger feilsøkingsforslagene i denne artikkelen, må du først se etter og installere eventuelle tilgjengelige Office-oppdateringer for datamaskinen. 

Kategoriene som vises nedenfor, er for brukere av OneNote-skrivebordsprogrammet i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er forskjellen mellom OneNote-versjonene?

Hvis du har problemer med å se nylige endringer når du bruker OneNote på flere enheter, eller hvis notatblokken viser en synkroniseringsfeil, kan du prøve følgende:

 • Kontroller at datamaskinen eller enheten har god Internett-tilkobling. En pålitelig tilkobling sikrer at notater kan synkroniseres raskt og vellykket på tvers av enheter.

 • Hvis notatblokken er lagret på OneDrive, kan du se statussiden vår for tjenestetilstand for eventuelle avbrudd. Hvis OneDrive har problemer, kan OneNote også bli påvirket.

 • Hvis notatblokken er lagret på SharePoint, må du kontakte systemansvarlig for å rapportere, bekrefte og feilsøke eventuelle problemer.

Advarsel!: Selv om det ikke anbefales å feilsøke synkroniseringsproblemer, anbefales det ikke å logge på eller av OneNote (eller fjerne og installere appen på nytt), da dette kan føre til tap av data.

Hvis notatblokken som har et synkroniseringsproblem, er lagret på OneDrive eller i nyere versjoner av SharePoint, kan du prøve å åpne notatblokken i nettleseren på www.onenote.com. Dette kan hjelpe deg med å finne ut om det er et problem med en bestemt PC eller enhet, eller om noe annet skjer i bakgrunnen.

Gjør følgende: 

 1. Velg Fil i OneNote-skrivebordsprogrammet.

 2. Høyreklikk nettadressen som vises rett under navnet på den berørte notatblokken, på Informasjon-fanen, og klikk deretter Kopier.

 3. Velg adresseboksen i nettleseren, og trykk deretter CTRL+V på tastaturet for å lime inn den kopierte nettadressen.

 4. Trykk ENTER for å åpne notatblokken i OneNote for nettet.

Obs!: Avhengig av størrelsen på notatblokken og typen Internett-tilkobling du bruker, kan det ta litt tid å laste inn og synkronisere alt notatblokkinnholdet.

Hvis du kan åpne og vise notatblokken i nettleseren, kan du kontrollere innholdet for de nyeste endringene. Hvis du fremdeles ser en eldre versjon av notatene, må du kontrollere at PC-en eller enheten som de nyeste notatblokkendringene ble gjort på, kunne fullføre synkroniseringen av notatene fullstendig.

Gjør følgende: 

 1. Åpne OneNote-skrivebordsprogrammet på PC-en eller enheten der du sist redigerte den nyeste versjonen av notatblokken. 

 2. Velg fil - > informasjon > vis synkroniseringsstatus.

 3. Se etter eventuelle feilkoder og meldinger som vises for notatblokken, i dialogboksen Synkronisering av delt notatblokk som åpnes, og se deretter i listen over feilkoder andre steder i denne artikkelen for å få samsvarende resultater og anbefalte trinn. 

Obs!: Noen feilkoder kan vise en «Få hjelp»-knapp ved siden av feilen. Velg knappen for å åpne en feilsøkingsartikkel som er spesifikk for denne feilen, og følg deretter de anbefalte trinnene. 

I enkelte situasjoner kan lukking og gjenåpning av den berørte notatblokken bidra til å tilbakestille synkroniseringstilkoblingen mellom OneNote-appen og OneNote-tjenesten.

Advarsel!: Før du lukker og åpner notatblokker som ikke er fullstendig synkronisert på tvers av alle enhetene dine, må du sørge for at du kopierer og sikkerhetskopierer eventuelle usynkroniserte notater på den opprinnelige PC-en eller enheten.

Hvis du vil lukke og åpne en notatblokk på nytt, gjør du følgende:

 1. Velg Fil i OneNote-skrivebordsprogrammet.

 2. Høyreklikk nettadressen som vises under navnet på den berørte notatblokken, på Informasjon-fanen, og velg deretter Kopier.

 3. Velg Innstillinger-knappen ved siden av navnet på den berørte notatblokken, og velg deretter Lukk.

 4. Velg adresseboksen i nettleseren, og trykk deretter CTRL+V for å lime inn den kopierte nettadressen.

 5. Når notatblokken åpnes iOneNote for nettet, velger du Åpne i skrivebordsprogrammet på båndet for å åpne notatblokken på nytt i OneNote-skrivebordsprogrammet.

Noen ganger kan det hende at den delte notatblokken synkroniseres normalt, bortsett fra én av inndelingene eller sidene. Du kan kontrollere dette ved å gjøre følgende:

 1. Velg Fil > informasjon > Vis synkroniseringsstatus i oneNote-skrivebordsprogrammet.

 2. Velg et notatblokkikon med et gult trekantvarselikon over i dialogboksen For synkronisering av delt notatblokk som åpnes, for å se navnet på en inndeling som forårsaker synkroniseringsproblemer.

 3. Velg Synkroniser nå-knappen ved siden av notatblokken som inneholder inndelingen.

Noen ganger kan det hende at enkelt notatblokkinndelinger ikke synkroniseres slik de skal. Hvis du har én enkelt inndeling der sidene ikke synkroniseres med resten av en ellers oppdatert notatblokk, kan du prøve følgende midlertidige løsning:

 1. Opprett en ny inndeling i samme notatblokk i OneNote-skrivebordsprogrammet. 

 2. Kopier (men ikke flytt) alle sidene fra den gamle inndelingen til den nye som du nettopp opprettet. Du kan gjøre dette ved å høyreklikke på hver side og deretter velge Flytt eller Kopier.

 3. Når alle sidene er kopiert til den nye inndelingen, trykker du skift + F9 for å synkronisere notatblokken manuelt. Hvis det vises en fremdriftslinje, venter du til den er fullført.

Hvis du følger fremgangsmåten og sidene synkroniseres i den nye inndelingen du opprettet, kan du slette den gamle inndelingen og fortsette å arbeide i den nye. Etter at den gamle delen er slettet, kan du gi den nye delen samme navn som den du slettet.

Hvis disse trinnene ikke fungerer, kan synkroniseringsfeil eller problemer med inndelinger også skyldes en skadet inndeling som er plassert i Papirkurv for notatblokk. Hvis du ikke lenger vil ha denne inndelingen, kan du slette den fra papirkurven for å stoppe feilen:

 1. Velg Logg-fanen i OneNote-notatblokken, og velg deretter papirkurven for notatblokken.

 2. Høyreklikk på delen (eller siden), og velg Flytt eller kopier.

 3. Du kan også kopiere og lime inn sidene eller innholdet i inndelingen på en annen side eller inndeling. Når det er gjort, kan du slette den opprinnelige inndelingen eller siden.

Meldinger om versjonskonflikt vises vanligvis hvis du og en annen bruker prøver å redigere den samme delen av en side, for eksempel endre det samme notatavsnittet samtidig. Når dette skjer, oppretter OneNote flere kopier av siden for å unngå tap av data, og det vises en feilmelding på den gule informasjonslinjen. Du vil se et ikon på en side som har konflikten.

Du kan løse flettekonflikter ved å gjøre følgende:

 1. Velg den gule informasjonslinjen øverst på siden for å vise en side som viser de motstridende endringene (uthevet i rødt).

 2. Kopier informasjon fra siden med feilmeldingen om flettekonflikten, og lim inn endringene på hovedsiden om nødvendig.

 3. Når du er ferdig med å innlemme endringer, sletter du konfliktsiden ved å høyreklikke på sidefanen og deretter velge Slett på hurtigmenyen.

Feilmeldinger om at serveren er opptatt vises vanligvis når notatblokkene er lagret i SharePoint, SharePoint Online eller OneDrive for Business. Selv om de kan virke som synkroniseringsfeil, er de fleste faktisk godkjenningsfeil som kan løses ved å følge én av disse metodene:

 • Logge av og logge på OneNote.

 • Lukk notatblokken og åpne den på nytt.

 • Kontroller at du har tilgang til notatblokken viaOneNote for nettet (på www.onenote.com), SharePoint eller SharePoint Online.

Enkelte feilmeldinger, som for eksempel 0xE00015E0, angir at det ikke er nok plass på enheten eller i notatblokken til å synkronisere en inndeling. Dette kan være forårsaket av store sikkerhetskopifiler. Du kan optimalisere eller slette eksisterende sikkerhetskopier av notatblokken for å løse disse synkroniseringsproblemene.

Optimalisere en OneNote-notatblokk

 1. Velg Fil -> alternativer i OneNote.

 2. Velg Lagre & sikkerhetskopi i dialogboksen Alternativer.

 3. Velg Optimaliser alle filer nå. Det kan ta litt tid å optimalisere filene.

Du kan også justere alternativet Antall sikkerhetskopier som skal beholdes i samme Lagre og sikkerhetskopiere-plassering til et lavere antall for å spare plass.

Slette eksisterende sikkerhetskopier

 1. Åpne Filutforsker.

 2. Skriv inn % localappdata % i navigasjonsfeltet i øvre del av vinduet, og trykk på ENTER.

 3. Åpne Microsoft-mappen, og åpne deretter OneNote-mappen.

 4. Åpne 16.0-mappen , og åpne deretter sikkerhetskopimappen .

 5. Slett filene eller mappene du ikke lenger vil lagre i Sikkerhetskopi-mappen.

Hvis du får en av disse feilmeldingene, bør du følge trinnene i denne artikkelen:

Her er noen av de vanligste «tjenesten er ikke tilgjengelig»-feilmeldingene du kan oppleve, sammen med koblinger til feilsøkingsartikler om disse feilene:

Feilplasserte inndelinger vises i en notatblokk når OneNote prøver å synkronisere endringer til en notatblokkinndeling, men ikke finner inndelingsfilen. Du kan løse problemet ved å slette delen fra notatblokken eller flytte den til en annen notatblokk. Du finner mer informasjon i følgende artikkel:

Løse feilplasserte deler i OneNote

Hvis du har OneNote-notatblokker i SharePoint, vil du se at de vanligvis lagres i dokumentbiblioteker. Hvis SharePoint-biblioteket du bruker har visse egenskaper aktivert, kan de gi synkroniseringsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese følgende artikler:

Synkroniseringsproblemer i samarbeidsområdet kan oppstå hvis et antall elever prøver å redigere den samme sideplasseringen samtidig, eller hvis et stort filvedlegg blir lagt til på den redigerte siden. Det finnes noen anbefalte fremgangsmåter du kan følge for å unngå disse synkroniseringsproblemene:

 • Dele elevene i små grupper med opptil seks elever.

 • Opprette en egen «delfane» for hver gruppe med elever. Hvis det er for eksempel er fire grupper med seks elever i hver, oppretter du fire grupper.

 • La hver elev opprette sin egen side, eller la hver av dem redigere på forskjellige steder på siden.

 • Unngå å legge til store filvedlegg.

Anbefalte fremgangsmåter for å synkronisere OneNote-notatblokker

Vårt støtteteam har en liste med råd som kan hjelpe deg å unngå synkroniseringsfeil i fremtiden.

Se anbefalte fremgangsmåter for å synkronisere notater i OneNote for mer informasjon.

Diagnoseverktøy for OneNote

Du kan også bruke Diagnoseverktøyet for OneNote til å samle diagnostisk informasjon om den installerte versjonen av OneNote 2016 for Windows, og deretter sende informasjonen sikkert til Microsoft for feilsøking.

Obs!: Diagnoseverktøyet i OneNote er for øyeblikket bare tilgjengelig på engelsk. Vi vil oppdatere denne siden når flere språk blir tilgjengelige.

Valgene nedenfor er for brukere av OneNote på macOS. 

Hvis notatblokken som ikke synkroniseres, er lagret på OneDrive eller i nyere versjoner av SharePoint, kan du prøve å åpne notatblokken iOneNote for nettet (på www.onenote.com). Dette kan hjelpe deg med å avgjøre om problemet er forårsaket av serveren eller OneNote.

 1. Velg Notatblokker > notatblokker > Kopier kobling til notatblokk på verktøylinjen i OneNote for Mac.

 2. Velg i adresseboksen i nettleseren, og trykk kommando + V for å lime inn den kopierte nettadressen.

 3. Trykk ENTER for å laste inn notatblokken i OneNote for nettet.

Hvis du kan åpne notatblokken iOneNote for nettet og endringene vises, kan problemet skyldes OneNote for Mac. Ved å lukke og åpne notatblokken på nytt, slettes og tilbakestilles vanligvis koblingen. Følg disse trinnene:

 1. Velg Notatblokker > Notatblokker > Lukk notatblokken på menylinjen i OneNote for Mac.

 2. Bytt tilbake til notatblokken iOneNote for nettet i nettleseren, og velg deretter Åpne i OneNote på båndet.

Viktig!: Avhengig av størrelsen på notatblokken og typen Internett-tilkobling du bruker, kan det ta litt tid å synkronisere alt notatblokkinnholdet over til OneNote for Mac.

Hvis du ikke kan åpne og vise notatblokken i OneNote for nettet, er kilden til synkroniseringsproblemet sannsynligvis med serveren. Hvis notatblokken er lagret i OneDrive, bør du kontrollere Tjenestestatus-siden for eventuelle registrerte forstyrrelser eller driftsbrudd. Hvis notatblokken er lagret i SharePoint, må du kontakte administrator for å rapportere og feilsøke problemet.

Hvis du kan åpne og vise notatblokken i OneNote for nettet, men ikke kan se endringene, har ikke informasjonen blitt synkronisert ennå. Du kan se synkroniseringsstatus for en bestemt feil ved å gjøre følgende:

 1. Velg Vis notatblokker-knappen Vis Notatblokker-knappen for å se en liste over notatblokkene.

 2. Flytt musepekeren over varselstrekanten som vises ved siden av navnet på alle notatblokker i listen, og noter deretter feilkoden som vises i verktøytipset. Du kan finne ytterligere dokumentasjon om kjente feil andre steder i denne artikkelen, eller du kan bla til slutten av denne siden for mer informasjon om hvordan du kontakter OneNote-produktteamet for hjelp med udokumenterte problemer.

Hvis du får en feilmelding når OneNote prøver å synkronisere, for eksempel «kan ikke synkronisere < navn på inndeling > eller < navn på notatblokk >», eller et feilikon vises ved siden av notatblokknavnet, kan du prøve følgende trinn for å løse problemet:

 1. Velg Vis notatblokker-knappen for å se en liste over notatblokkene.

  Vis notatblokkliste

 2. Velg navnet på notatblokken med synkroniseringsproblemer for å åpne den.

 3. Opprett en ny inndeling i samme notatblokk.

 4. Kopier (men ikke flytt) alle sidene fra den gamle inndelingen til den nye du nettopp opprettet.

 5. Når alle sidene er kopiert til den nye inndelingen, velger du Fil > Synkroniser alle notatblokker.

Sjekk om det også er problemer med å synkronisere notatene du kopierte, eller om det bare er den opprinnelige inndelingen som fortsatt er berørt.

Hvis disse trinnene ikke fungerer, kan det være at synkroniseringsfeilene er forårsaket av eventuelle skadede notater i Slettede notater. Hvis du er sikker på at du ikke lenger trenger slike notater, kan du slette dem fra papirkurven for å stoppe feilene:

 1. Velg Notatblokker-fanen i OneNote-notatblokken som har synkroniseringsproblemer, velg Slettede notater, og velg deretter Vis slettede notater.

  Notatblokker > Slettede notater > Vise slettede notater

 2. Kontrollklikk navnet på notatet for hvert element i denne visningen, og velg deretter Gjenopprett til.

 3. Velg notatblokken du vil gjenopprette de slettede notatene til, og velg deretter Gjenopprett.

 4. Når et notat er kopiert til en annen notatblokk, kan du slette det opprinnelige notatet i Visningen Slettede notater ved å kontrollklikke navnet på notatet og velge Slett permanent.

Meldinger om versjonskonflikt vises vanligvis hvis du og en annen bruker prøver å redigere den samme delen av en side, for eksempel endre det samme notatavsnittet samtidig. Når dette skjer, oppretter OneNote flere kopier av siden for å unngå tap av data, og det vises en feilmelding på den gule informasjonslinjen. Du vil se et ikon på hvilken alle sider som har en konflikt.

Du kan løse flettekonflikter ved å gjøre følgende:

 1. Gå til siden med flettekonfliktfeilen, velg hvor som helst på siden, og velg deretter Rediger > Merk alt på menylinjen.

 2. Trykk på Kommando+C på tastaturet for å kopiere det merkede området.

 3. Gå til hovedversjonen av siden, velg hvor du vil tilføye informasjonen, og trykk deretter på KOMMANDO+V for å lime inn det kopierte innholdet.

 4. Når du er ferdig med å se gjennom synkroniseringskonflikter og har gjort nødvendige endringer, kan du slette siden med feilene ved å velge Slett versjon-knappen på den gule informasjonslinjen.

Feilmeldinger om at serveren er opptatt vises vanligvis når notatblokkene er lagret i SharePoint, SharePoint Online eller OneDrive for Business. Selv om de kan virke som synkroniseringsfeil, er de fleste faktisk godkjenningsfeil som kan løses ved å følge én av disse metodene:

 • Logg av OneNote, og logg deretter på igjen. Velg OneNote >Logg av på menylinjen. Når du har logget av, velger du OneNote > Logg på.

 • Lukk notatblokken og åpne den på nytt. Velg Fil > Lukk denne notatblokken på menylinjen. Hvis du vil åpne notatblokken på nytt, velger du Fil > Åpne nylig brukte, og deretter velger du notatblokken du vil åpne på nytt.

Alternativt kan du kontrollere at du har tilgang til notatblokken via OneNote på nettet. Gjør følgende:

 1. Velg Notatblokker > notatblokker > Kopier kobling til notatblokk på menylinjen.

 2. Velg adresseboksen i nettleseren, og trykk deretter kommando+V for å lime inn den kopierte nettadressen.

 3. Trykk ENTER for å laste inn notatblokken i OneNote for nettet.

Hvis du kan åpne notatblokken iOneNote for nettet og de siste endringene vises, kan problemet skyldes Mac-versjonen av OneNote. Ved å lukke og åpne notatblokken på nytt, slettes og tilbakestilles vanligvis koblingen.

Feilplasserte inndelinger vises i en notatblokk når OneNote prøver å synkronisere endringer til en notatinndeling, men ikke finner inndelingsfilen. Du kan løse problemet ved å slette inndelingen fra notatblokken eller flytte den til en annen notatblokk.

Slik flytter du en feilplassert inndeling til en annen notatblokk:

 1. Kontroll-klikk navnet på den feilplasserte inndelingen, og velg deretter Flytt inndeling til.

 2. Velg notatblokken du vil flytte inndelingen til, og velg deretter Flytt.

Slik sletter du en feilplassert inndeling fra notatblokken:

 • Kontroll-klikk navnet på inndelingen du vil slette, og velg deretter Slett inndeling.

Forsiktig!: Inndelinger som slettes, kan ikke angres. Når du sletter en inndeling, sletter du også permanent alle sidene den inneholder. Hvis du ikke er sikker på at du ønsker å slette, kan du i stedet prøve å flytte den feilplasserte inndelingen til en annen del av notatblokken.

Hvis du har OneNote-notatblokker i SharePoint, vil du se at de vanligvis lagres i dokumentbiblioteker. Hvis SharePoint-biblioteket du bruker har visse egenskaper aktivert, kan de gi synkroniseringsfeil.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:

Synkroniseringsproblemer i samarbeidsområdet kan oppstå hvis flere elever prøver å redigere den samme sideplasseringen samtidig, eller hvis et stort filvedlegg blir lagt til på den redigerte siden.

Her er noen anbefalte fremgangsmåter du kan følge for å unngå disse synkroniseringsproblemene:

 • Dele elevene i små grupper med opptil seks elever.

 • Opprett en egen inndeling for hver gruppe med elever. Hvis det for eksempel er fire grupper med seks elever i hver, oppretter du fire grupper.

 • La hver elev opprette sin egen side, eller la hver av dem redigere på forskjellige steder på siden.

 • Unngå å legge til store filvedlegg.

Her er noen av de andre synkroniseringsfeilene du kanskje vil oppleve:

0xE0000021: Trenger passord for å synkronisere OneNote

Kontroller først at du har den nyeste versjonen av OneNote installert fra Mac App Store.

 1. Velg Hjelp > Se etter Oppdateringer.

  Se etter oppdateringer

 2. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, velger du Oppdater eller Oppdater alle.

  Microsoft Automatiske oppdateringer
  Oppdater alle automatiske oppdateringer for Microsoft

 3. OneNote skal oppdateres automatisk.

Prøv deretter å tilbakestille iCloud-nøkkelringen i macOS

 1. Velg InnstillingerNøkkelringtilgang-menyen.

 2. Velg Tilbakestill standardnøkkelringene mine.

 3. Avslutt Nøkkelringtilgang, og logg deg av Mac-en fra Apple-menyen.  Når du har logget på igjen, lagrer du det gjeldende påloggingspassordet i en nøkkelring.

 4. Åpne OneNote, og prøv å synkronisere notatblokken. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn navnet og passordet for Microsoft-kontoen.

0xE000002E: Løse feilen 0xE000002E (Ikke synkronisert med Store) i OneNote

OneNote må oppdateres, men dette kan ikke gjøres automatisk. Dette er vanligvis et midlertidig problem som bør løses automatisk neste gang en full synkronisering utføres. Hvis du ikke vil vente på den neste automatiske synkroniseringen, kan du fremtvinge en full synkronisering av alle åpne notatblokker ved å trykke på SKIFT+Kommando+S mens OneNote for Mac kjører.

0xE40105F9: Løse 0xE40105F9 feilen (Klientbygg støttes ikke) i OneNote

Denne feilen kan løses ved å oppdatere OneNote for Mac til den nyeste oppdateringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere for automatiske oppdateringer for Office for Mac.

0xE000005E: Løse feilen 0xE000005E (ReferencedRevisionNotFound) i OneNote

Dette er vanligvis et midlertidig problem som skal løses automatisk neste gang en full synkronisering utføres. Hvis du ikke vil vente på den neste automatiske synkroniseringen, kan du fremtvinge en full synkronisering av alle åpne notatblokker ved å trykke på SKIFT+Kommando+S mens OneNote for Mac kjører.

Rapporter synkroniseringsproblemet i OneNote til OneNote-teamet

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre synkroniseringsopplevelsen i OneNote. For å hjelpe oss med å identifisere og løse nye problemer raskere inviterer vi deg til å utforske følgende alternativer:

 • Ta kontakt med kundestøtteagentene fra OneNote på Windows-appen via hjelp > kundestøtte. Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig for bestemte kvalifiserte brukere, avhengig av rollen/organisasjonen din.

 • Hjelp oss med å forbedre denne opplevelsen og sende diagnoseinformasjon ved å rapportere problemet via hjelp> tilbakemelding. Obs! Vi kan ikke svare via denne kanalen.

 • Få hjelp fra fellesskapet i OneNote-foraene på Microsoft Answers.

Takk!

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×