Grafieken

Een trendlijn of lijn met zwevend gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Een trendlijn of gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voeg een trend lijn aan een grafiek toe om visuele gegevens trends weer te geven.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking: Deze stappen zijn van toepassing op Office 2013 en nieuwere versies. Zoekt u Office 2010-stappen?

Een trendlijn toevoegen

 1. Selecteer een grafiek.

 2. Selecteer + rechtsboven van de grafiek.

 3. Selecteer Trendlijn.

  Opmerking: De optie trend lijn wordt alleen weer gegeven als u een grafiek met meer dan één gegevens reeks selecteert, zonder een gegevens reeks te selecteren.

 4. Selecteer in het dialoog venster trend lijn toevoegen de gewenste opties voor de gegevens reeks en klik op OK.

Een trend lijn opmaken

 1. Klik ergens in de grafiek.

 2. Selecteer op het tabblad opmaak in de groep huidige selectie de optie trend lijn in de vervolg keuzelijst.

 3. Klik op Selectie opmaken.

 4. Selecteer in het deel venster trend lijn opmaken een trend lijn optie om de gewenste trend lijn voor de grafiek te kiezen. Het opmaken van een trend lijn is een statistische methode voor
  het meten van gegevens: Trendlijnen

 5. Stel een waarde in de velden vooruit en achteruit in om de gegevens in de toekomst te projecteren.

Een lijn met zwevend gemiddelde toevoegen

U kunt de trend lijn op een lijn met zwevend gemiddelde opmaken.

 1. Klik ergens in de grafiek.

 2. Selecteer op het tabblad opmaak in de groep huidige selectie de optie trend lijn in de vervolg keuzelijst.

 3. Klik op Selectie opmaken.

 4. Selecteer in het deel venster trend lijn opmaken onder Opties voor trend lijnde optie zwevend gemiddelde. Geef zo nodig de punten op.

  Opmerking: Het aantal punten in een trend lijn met zwevend gemiddelde is gelijk aan het totale aantal punten in de reeks min het getal dat u voor de periode opgeeft.

Een trend lijn of lijn met zwevend gemiddelde toevoegen aan een grafiek in Office 2010

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of voortschrijdend gemiddelde wilt toevoegen. U kunt ook het volgende doen om de gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Opmerking: Als u een diagram met meer dan een gegevensreeks selecteert en u geen gegevensreeks selecteert, wordt het dialoogvenster Trendlijn toevoegen weergegeven in Excel. Klik in de vervolgkeuzelijst op de gegevensreeks die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Analyse, op Trendlijn.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Klik op een vooraf gedefinieerde trendlijn die u wilt gebruiken.

   Opmerking: De trendlijn wordt dan toegepast zonder dat u specifieke opties kunt selecteren.

  2. Klik op Meer opties voor trendlijnen en klik vervolgens in de categorie Opties voor trendlijn, onder Type trend/regressie, op het type trendlijn dat u wilt gebruiken.

  Type

  Beschrijving

  Lineair

  Een lineaire trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  vergelijking

  waarbij m de richtingscoëfficiënt is en b het snijpunt.

  Logaritmisch

  Een logaritmische trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  vergelijking

  waarbij c en b constanten zijn en ln de natuurlijke logaritmische functie is.

  Polynoom

  Een polynomiale of curvilineaire trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  vergelijking

  waarin b en Variabele constanten zijn.

  Macht

  Een machtstrendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  vergelijking

  waarbij c en b constanten zijn.

  Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

  Exponentieel

  Een exponentiële trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  vergelijking

  waarbij c en b constanten zijn en e het grondtal van de natuurlijke logaritme is.

  Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

  Zwevend gemiddelde

  Een trendlijn voor een zwevend gemiddelde die met behulp van de volgende vergelijking wordt bepaald: vergelijking

  Opmerking: Het aantal punten op een trendlijn voor eenzwevend gemiddelde komt overeen met het totale aantal punten in de reeks minus het aantal dat u opgeeft voor de periode.

  R-kwadraatswaarde

  Een trendlijn waarmee aan de hand van de volgende vergelijking een R-kwadraatswaarde wordt weergegeven in een diagram:

  vergelijking

  Deze optie voor trendlijnen is beschikbaar op het tabblad Opties van het dialoogvenster Trendlijn toevoegen of Trendlijn opmaken.

  Opmerking: De R-kwadraatswaarde die u met een trendlijn kunt weergeven, is geen aangepaste R-kwadraatswaarde. Voor logaritmische, machts- en exponentiële trendlijnen wordt een model voor getransformeerde regressie gebruikt in Excel.

  • Als u Polynoom selecteert, voert u in het vak Graad de hoogste macht voor de onafhankelijke variabele in.

  • Als u Zwevend gemiddelde selecteert, voert u in het vak Periode het aantal perioden in waarover het zwevend gemiddelde moet worden berekend.

  • Als u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt voor dit voortschrijdend gemiddelde uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Daarom kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt.

  • Als u een trendlijn toevoegt aan een lijn-, kolom-, vlak- of staafdiagram, wordt de trendlijn berekend op basis van de aanname dat de x-waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort zijn. Deze aanname wordt gehanteerd ongeacht of de x-waarden bestaan uit cijfers of tekst. Als u een trendlijn wilt baseren op numerieke x-waarden, moet u een spreidingsdiagram gebruiken.

  • Excel wijst automatisch een naam toe aan de trendlijn, maar deze kunt u wijzigen. Ga in het dialoogvenster Trendlijn opmaken naar de categorie Opties voor trendlijn, klik onder Trendlijnnaam op Aangepast en typ vervolgens een naam in het vak Aangepast.

Tips: 

 • U kunt ook een voortschrijdend gemiddelde maken, zodat schommelingen in de gegevens minder worden en het patroon of de trend duidelijker wordt.

 • Als u een diagram of gegevensreeks zo wijzigt dat deze de bijbehorende trendlijn niet meer kan ondersteunen, bijvoorbeeld door het diagramtype te wijzigen in een 3D-diagram of door de weergave van een draaigrafiekrapport of gekoppeld draaitabelrapport te wijzigen, wordt de trendlijn niet meer weergegeven in het diagram.

 • Voor lijngegevens zonder een diagram kunt u Automatisch doorvoeren of een van de statistische functies, zoals GROEI() of TREND(), gebruiken om gegevens te maken voor best passende lineaire of exponentiële lijnen.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Als u de kleur, stijl of schaduwopties voor de trendlijn wilt wijzigen, klikt u op de categorie Lijnkleur, Lijnstijl of Schaduw en selecteert u de gewenste opties.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Om het aantal perioden op te geven dat u wilt opnemen in een prognose, klikt u onder Prognose op een getal in de vakken bij Vooruit of Terug.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Schakel het selectievakje Snijpunt instellen = in en typ vervolgens in het bijbehorende invoervakde waarde die overeenkomt met het punt op de verticale as (waardeas) waar de trendlijn de as snijdt.

  Opmerking: U kunt dit alleen wanneer u een exponentiële, lineaire of polynomiale trendlijn gebruikt.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Als u de vergelijking voor de trendlijn wilt weergeven in het diagram, schakelt u het selectievakje Vergelijking in grafiek weergeven in.

  Opmerking: U kunt geen trendlijnvergelijkingen weergeven voor een voortschrijdend gemiddelde.

Tip: De vergelijking van de trend lijn wordt afgerond om deze beter leesbaar te maken. U kunt echter het aantal cijfers voor een geselecteerde trend lijn label wijzigen in het vak aantal decimalen op het tabblad getal van het dialoog venster trend lijn label opmaken . (Tabbladopmaak , groep huidige selectie , knop Selectie opmaken ).

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn waarvoor u de R-kwadraatswaarde wilt weergeven. U kunt ook het volgende doen om de trendlijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Selecteer R-kwadraat in grafiek weergeven op het tabblad Opties voor trendlijn.

Opmerking: U kunt geen R-kwadraatswaarde weergeven voor een voortschrijdend gemiddelde.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt verwijderen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Geen.

   De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

  2. Druk op Delete.

Tip: U kunt een trend lijn ook direct verwijderen nadat u deze hebt toegevoegd aan de grafiek door te klikken op Knop Ongedaan maken ongedaan makenop de werk balk snelle toegang of door op CTRL + Z te drukken.

Een trendlijn toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevens reeks waaraan u een trend lijn wilt toevoegen en klik vervolgens op het tabblad grafiek ontwerp

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

  Het tabblad grafiek ontwerp

 3. Klik op het tabblad grafiek ontwerp op grafiek element toevoegenen klik vervolgens op trend lijn.

  Een trendlijn toevoegen

 4. Kies een trend lijn optie of klik op meer opties voor trend lijn.

  Opties voor trend lijn

  U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Exponentieel

  • Lineair

  • Logaritmisch

  • Polynoom

  • Macht

  • Zwevend gemiddelde

  U kunt uw trend lijn ook een naam geven en prognose opties kiezen.

Een trendlijn verwijderen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek met de trend lijn en klik vervolgens op het tabblad grafiek ontwerp .

  Het tabblad grafiek ontwerp

 3. Klik op grafiek element toevoegen, klik op trend lijnen klik vervolgens op geen.

  Trandline verwijderen

  U kunt ook op de trendlijn klikken en op Delete drukken.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Opties voor trend lijn in Office

Een grafiek maken van begin tot eind

Elementen van een grafiek opmaken

Gegevenslabels toevoegen aan een grafiek

Een abonnement om optimaal van je tijd te gebruik te maken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×