Grafieken

Een trendlijn of lijn met zwevend gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Een trendlijn of lijn met zwevend gemiddelde aan een grafiek toevoegen

Voeg een trendlijn toe aan de grafiek om visuele gegevenstrends weer te geven.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Opmerking: Deze stappen zijn van toepassing Office 2013 en nieuwere versies. Zoekt u Office stappen voor 2010?

Een trendlijn toevoegen

 1. Selecteer een grafiek.

 2. Selecteer + rechtsboven van de grafiek.

 3. Selecteer Trendlijn.

  Opmerking: Excel geeft de optie Trendlijn alleen weer als u een grafiek selecteert met meer dan één gegevensreeks zonder een gegevensreeks te selecteren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Trendlijn toevoegen opties voor gegevensreeksen die u wilt gebruiken en klik op OK.

Een trendlijn opmaken

 1. Klik ergens in de grafiek.

 2. Selecteer op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie de optie trendlijn in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik op Selectie opmaken.

 4. Selecteer in het deelvenster Trendlijn opmaken een trendlijnoptie om de trendlijn te kiezen die u voor de grafiek wilt gebruiken. Het opmaken van een trendlijn is een statistische manier om gegevens te
  meten: alternatieve tekst

 5. Stel een waarde in de velden Vooruit enAchteruit in om uw gegevens in de toekomst te projecteert.

Een bewegende gemiddelde lijn toevoegen

U kunt de trendlijn opmaken tot een bewegende gemiddelde lijn.

 1. Klik ergens in de grafiek.

 2. Selecteer op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie de optie trendlijn in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik op Selectie opmaken.

 4. Selecteer in het deelvenster Trendlijn opmaken onder Trendlijnoptiesde optie Moving Average. Geef indien nodig de punten op.

  Opmerking: Het aantal punten in een trendlijn met een bewegend gemiddelde is gelijk aan het totale aantal punten in de reeks, kleiner dan het aantal dat u voor de periode opgeeft.

Een trend of een bewegende gemiddelde lijn toevoegen aan een grafiek in Office 2010

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of voortschrijdend gemiddelde wilt toevoegen. U kunt ook het volgende doen om de gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   alternatieve tekst

 2. Opmerking: Als u een diagram met meer dan een gegevensreeks selecteert en u geen gegevensreeks selecteert, wordt het dialoogvenster Trendlijn toevoegen weergegeven in Excel. Klik in de vervolgkeuzelijst op de gegevensreeks die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 3. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Analyse, op Trendlijn.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Klik op een vooraf gedefinieerde trendlijn die u wilt gebruiken.

   Opmerking: De trendlijn wordt dan toegepast zonder dat u specifieke opties kunt selecteren.

  2. Klik op Meer opties voor trendlijnen en klik vervolgens in de categorie Opties voor trendlijn, onder Type trend/regressie, op het type trendlijn dat u wilt gebruiken.

  Type

  Beschrijving

  Lineair

  Een lineaire trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  Lineair

  waarbij m de richtingscoëfficiënt is en b het snijpunt.

  Logaritmisch

  Een logaritmische trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  Logaritmisch

  waarbij c en b constanten zijn en ln de natuurlijke logaritmische functie is.

  Polynoom

  Een polynomiale of curvilineaire trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  Polynoom

  waarbij b en c1.. c6 constanten zijn.

  Macht

  Een machtstrendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  Aan/uit

  waarbij c en b constanten zijn.

  Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

  Exponentieel

  Een exponentiële trendlijn waarvoor deze vergelijking wordt gebruikt om de best passende lijn door de punten te berekenen volgens de kleinste-kwadratenmethode:

  Exponentieel

  waarbij c en b constanten zijn en e het grondtal van de natuurlijke logaritme is.

  Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de gegevens negatieve waarden of nulwaarden bevatten.

  Zwevend gemiddelde

  Een trendlijn voor een zwevend gemiddelde die met behulp van de volgende vergelijking wordt bepaald: MovingAverage

  Opmerking: Het aantal punten op een trendlijn voor eenzwevend gemiddelde komt overeen met het totale aantal punten in de reeks minus het aantal dat u opgeeft voor de periode.

  R-kwadraatswaarde

  Een trendlijn waarmee aan de hand van de volgende vergelijking een R-kwadraatswaarde wordt weergegeven in een diagram:

  RSquaredValue

  Deze optie voor trendlijnen is beschikbaar op het tabblad Opties van het dialoogvenster Trendlijn toevoegen of Trendlijn opmaken.

  Opmerking: De R-kwadraatswaarde die u met een trendlijn kunt weergeven, is geen aangepaste R-kwadraatswaarde. Voor logaritmische, machts- en exponentiële trendlijnen wordt een model voor getransformeerde regressie gebruikt in Excel.

  • Als u Polynoom selecteert, voert u in het vak Graad de hoogste macht voor de onafhankelijke variabele in.

  • Als u Zwevend gemiddelde selecteert, voert u in het vak Periode het aantal perioden in waarover het zwevend gemiddelde moet worden berekend.

  • Als u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt voor dit voortschrijdend gemiddelde uitgegaan van de volgorde van de x-waarden die in de grafiek zijn uitgezet. Daarom kunt u het beste eerst de x-waarden sorteren voordat u een voortschrijdend gemiddelde toevoegt.

  • Als u een trendlijn toevoegt aan een lijn-, kolom-, vlak- of staafdiagram, wordt de trendlijn berekend op basis van de aanname dat de x-waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort zijn. Deze aanname wordt gehanteerd ongeacht of de x-waarden bestaan uit cijfers of tekst. Als u een trendlijn wilt baseren op numerieke x-waarden, moet u een spreidingsdiagram gebruiken.

  • Excel wijst automatisch een naam toe aan de trendlijn, maar deze kunt u wijzigen. Ga in het dialoogvenster Trendlijn opmaken naar de categorie Opties voor trendlijn, klik onder Trendlijnnaam op Aangepast en typ vervolgens een naam in het vak Aangepast.

Tips: 

 • U kunt ook een voortschrijdend gemiddelde maken, zodat schommelingen in de gegevens minder worden en het patroon of de trend duidelijker wordt.

 • Als u een diagram of gegevensreeks zo wijzigt dat deze de bijbehorende trendlijn niet meer kan ondersteunen, bijvoorbeeld door het diagramtype te wijzigen in een 3D-diagram of door de weergave van een draaigrafiekrapport of gekoppeld draaitabelrapport te wijzigen, wordt de trendlijn niet meer weergegeven in het diagram.

 • Voor lijngegevens zonder een diagram kunt u Automatisch doorvoeren of een van de statistische functies, zoals GROEI() of TREND(), gebruiken om gegevens te maken voor best passende lineaire of exponentiële lijnen.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   alternatieve tekst

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Als u de kleur, stijl of schaduwopties voor de trendlijn wilt wijzigen, klikt u op de categorie Lijnkleur, Lijnstijl of Schaduw en selecteert u de gewenste opties.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   alternatieve tekst

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Om het aantal perioden op te geven dat u wilt opnemen in een prognose, klikt u onder Prognose op een getal in de vakken bij Vooruit of Terug.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   alternatieve tekst

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Schakel het selectievakje Snijpunt instellen = in en typ vervolgens in het bijbehorende invoervakde waarde die overeenkomt met het punt op de verticale as (waardeas) waar de trendlijn de as snijdt.

  Opmerking: U kunt dit alleen wanneer u een exponentiële, lineaire of polynomiale trendlijn gebruikt.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt wijzigen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen.

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   alternatieve tekst

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Als u de vergelijking voor de trendlijn wilt weergeven in het diagram, schakelt u het selectievakje Vergelijking in grafiek weergeven in.

  Opmerking: U kunt geen trendlijnvergelijkingen weergeven voor een voortschrijdend gemiddelde.

Tip: De trendlijnvergelijking wordt afgerond om deze beter leesbaar te maken. U kunt echter het aantal cijfers voor een geselecteerd trendlijnlabel wijzigen in het vak Decimalen op het tabblad Getal van het dialoogvenster Trendlijnlabel opmaken. (Tabblad Opmaak, groep Huidige selectie,knop Selectie opmaken).

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn waarvoor u de R-kwadraatswaarde wilt weergeven. U kunt ook het volgende doen om de trendlijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   alternatieve tekst

 2. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Meer opties voor trendlijnen.

  De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

 3. Selecteer R-kwadraat in grafiek weergeven op het tabblad Opties voor trendlijn.

Opmerking: U kunt geen R-kwadraatswaarde weergeven voor een voortschrijdend gemiddelde.

 1. Klik in een niet-gestapeld, 2D-, vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, aandelen-, spreidings- of bellendiagram op de trendlijn die u wilt verwijderen. U kunt ook het volgende doen om de lijn te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   alternatieve tekst

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Ga op het tabblad Indeling naar de groep Analyse, klik op Trendlijn en klik vervolgens op Geen.

   De groep Analyse op het tabblad Opmaak (hulpmiddelen voor grafieken)

  2. Druk op Delete.

Tip: U kunt ook een trendlijn verwijderen direct nadat u deze aan de grafiek hebt toevoegen door op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken op de werkbalk Snelle toegang te klikken of door op Ctrl+Z te drukken.

Een trendlijn toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks aan wie u een trendlijn wilt toevoegen en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp. 

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

  Tabblad Grafiekontwerp

 3. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Grafiekelement toevoegenen klik vervolgens op Trendlijn.

  alternatieve tekst

 4. Kies een trendlijnoptie of klik op Meer trendlijnopties.

  alternatieve tekst

  U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Exponentieel

  • Lineair

  • Logaritmisch

  • Polynoom

  • Aan/uit

  • Zwevend gemiddelde

  U kunt uw trendlijn ook een naam geven en prognoseopties kiezen.

Een trendlijn verwijderen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek met de trendlijn en klik vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

  Tabblad Grafiekontwerp

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen,klik op Trendlijnen klik vervolgens op Geen.

  alternatieve tekst

  U kunt ook op de trendlijn klikken en op Delete drukken.

Belangrijk: Vanaf Excel versie 2005 heeft Excel de manier aangepast waarop de R2-waarde wordt berekend voor lineaire trendlijnen in grafieken waarin de onderschepping van de trendlijn is ingesteld op nul (0). Met deze aanpassing worden berekeningen gecorrigeerd die onjuiste R2-waarden opleveren en wordt de R2-berekening uitgelijnd met de functie LIJNLIJNEN. Hierdoor worden mogelijk verschillende R2-waarden weergegeven in grafieken die eerder in eerdere versies Excel zijn gemaakt. Zie Wijzigingen in interne berekeningen van lineaire trendlijnen in een grafiek voor meer informatie. 

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Opties voor trendlijnen in Office

Stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek

Elementen van een grafiek opmaken

Gegevenslabels toevoegen aan een grafiek

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×