Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Werk overal vanaf elk apparaat met Microsoft 365

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om overal te werken met de nieuwste functies en updates.

Nu upgraden
Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik OneNote toetsenbord en een schermlezer om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u kopieën kunt maken van specifieke notities, zoals één pagina of sectie van een notitieblok, en deze kunt delen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een notitieblok opslaan in OneDrive

Als u een notitieblok wilt delen, moet u het opslaan in OneDrive.

Een nieuw notitieblok opslaan in OneDrive

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt dat u wilt delen, moet u het rechtstreeks opslaan in OneDrive.

 1. Druk op Alt+F. Met Verteller hoort u: 'Menu Bestand'. Met JAWS hoort u: 'Backstage-weergave. Tabblad Bestandsgegevens."

 2. Druk op N. Met Verteller hoort u: 'Geselecteerd. 'Tabblad Nieuw.' Met JAWS hoort u: 'Nieuw tabblad'.

 3. Als u de besparingslocatie wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets en gebruikt u de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de OneDrive hoort.

 4. Als u het nieuwe notitieblok een naam wilt geven, drukt u op de Tab-toets. U hoort: 'Geef een naam op voor het notitieblok.' Typ de naam van het nieuwe notitieblok.

 5. Druk op Enter om het notitieblok te maken. Met Verteller hoort u: 'Microsoft OneNote dialog. Knop Personen uitnodigen.' Met JAWS hoort u: 'Uw notitieblok is gemaakt. Would you like to share it with other people?'

 6. Als u het nieuwe notitieblok met andere personen wilt delen, drukt u op Enter.

U komt nu op het tabblad Delen, waar u de personen kunt kiezen met wie u de notities wilt delen. Zie Een notitieblok delen voor meer informatie over het delen van uw notitieblok.

Een notitieblok verplaatsen naar OneDrive

Als u een notitieblok hebt dat u wilt delen, maar dat nog niet is opgeslagen in OneDrive, kunt u het alsnog verplaatsen naar OneDrive.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt verplaatsen, geopend is.

 2. Als u het notitieblok wilt verplaatsen naar OneDrive, drukt u op Alt+F en drukt u vervolgens op H. Met Verteller hoort u: 'Geselecteerd. Tabbladitem delen.' In JAWS hoort u: 'Share tab.'

 3. Als u een locatie wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets en gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de OneDrive hoort.

 4. Als u de naam van het notitieblok wilt wijzigen voordat u het op OneDrive, drukt u op de Tab-toets. U hoort: 'Geef een naam op voor het notitieblok.' Typ een nieuwe naam.

 5. Druk op Enter om het notitieblok te verplaatsen. Het notitieblok wordt opgeslagen in OneDrive. U hoort de voortgang van de synchronisatie. Als synchroniseren met OneDrive lukt, hoort u met Verteller: 'Microsoft OneNote dialog. Knop OK' en met JAWS hoort u: 'Uw notitieblok wordt nu gesynchroniseerd naar de nieuwe locatie'. Druk op Enter.

U kunt nu de personen kiezen met wie u de notities wilt delen. Zie Een notitieblok delen voor meer informatie over het delen van uw notitieblok.

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend.

 2. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op Alt+F en drukt u vervolgens op H. Met Verteller hoort u: 'Geselecteerd. Tabbladitem delen.' Bij JAWS hoort u: 'Bestand. Tabblad Delen.'

 3. Als u personen wilt uitnodigen om samen te werken via e-mail, drukt u op S. U hoort: 'Tabblad Delen met personen.'

 4. Als u de personen wilt selecteren die u wilt uitnodigen, drukt u op Y, 1. U hoort: 'Typ een naam van een contactpersoon.' Typ de namen of e-mailadressen van de personen die u wilt uitnodigen.

 5. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw notitieblok kunnen bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen kunnen bekijken, drukt u op Alt+H en drukt u vervolgens op Y, 4 en vervolgens op pijl-omlaag. U hoort: “Can view”. Druk op Enter om deze te selecteren.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Delen' hoort en druk op Enter om het notitieblok te delen.

Een deel van uw notities delen

Soms wilt u niet alle inhoud van een notitieblok delen, maar alleen een bepaalde pagina of sectie. Dit kan door de pagina of sectie die u wilt delen naar een locatie in OneDrive te exporteren.

 1. Zorg ervoor dat de pagina of sectie die u wilt delen actief is. U kunt alleen de huidige pagina of sectie in uw notitieblok exporteren.

 2. Druk op Alt+F, S. Met Verteller hoort u: 'Geselecteerd. Tabblad Exporteren.' Met JAWS hoort u: 'Backstage-weergave. File. Export tab.'

 3. Geef aan wat u wilt exporteren:

  • Als u de huidige pagina wilt exporteren als een OneNote-bestand (*.one), drukt u op P, O. U hoort: 'Dialoogvenster Opslaan als'. Als u wilt opslaan in andere indelingen, drukt u op P, drukt u op de Tab-toets en gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste notatie hoort.

  • Als u de huidige sectie wilt exporteren als een OneNote-bestand (*één), drukt u op S, O. U hoort: 'Dialoogvenster Opslaan als'. Als u wilt opslaan in andere indelingen, drukt u op S, drukt u vervolgens op de Tab-toets en gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de gewenste notatie hoort.

  Opmerking: U kunt uw notities naar een andere indeling exporteren: Word-document (*.docx of *.doc), PDF (*.pdf), XPS-Indeling (*.xps) of webpagina (*.mht).

 4. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, typt u een bestandsnaam en drukt u op Enter om het bestand onder de nieuwe naam op te slaan.

 5. U kunt het opgeslagen document nu delen met andere personen. Als u meer wilt weten over het delen van OneDrive-bestanden met anderen, raadpleegt u het gedeelte Share items using a context menu (Items delen via een snelmenu) in Basic tasks using a screen reader with OneDrive (Basistaken met een schermlezer in OneDrive).

De auteur, datum en tijd van een update weergeven

Wijzigingen die afkomstig zijn van een van de auteurs van een gedeeld notitieblok worden automatisch bijgewerkt in OneDrive. Wanneer u uw notities gaat wijzigen, kunt u kijken wie iets heeft aangepast en wanneer.

 1. Gebruik in de bewerkbare tekst de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door uw notities te bladeren. De schermlezer leest de items voor terwijl u bladert.

 2. Als u wilt controleren wie een wijziging wanneer heeft aangebracht, drukt u op Shift+F10 en vervolgens op Shift+Tab. U hoort de naam van de auteur, evenals de datum en tijd van de wijziging.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. U kunt ook kopieën maken van bepaalde notities, zoals een specifieke pagina van een notitieblok, en deze vervolgens delen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor sneltoetsen gaat u naar Sneltoetsen in OneNote.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in OneNote voor Mac.

 2. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op F6 totdat u 'Knop Opnieuw typen' hoort.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: Knop Personen uitnodigen voor notitieblok'.

 4. Als u personen wilt uitnodigen om samen te werken via e-mail, drukt u op de spatiebalk. U hoort: “Type names or email addresses, edit text, blank.”

 5. Typ de namen of e-mailadressen van de personen die u wilt uitnodigen.

  Als dit de eerste keer is dat u een notitieblok deelt, wordt mogelijk een pop-up weergegeven waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen tot uw contactpersonen.

 6. Druk op Tab. U hoort: "Include a message (Optional)". Als u een bericht wilt toevoegen aan uw uitnodiging, kunt u het nu schrijven.

 7. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw notitieblok kunnen bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen kunnen bekijken, drukt u op de Tab-toets en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het selectievakje Kan bewerken uit te schakelen.

 8. Druk op Tab. U hoort : “Share button”. Druk op Control+Option+spatiebalk om het notitieblok te delen.

Een deel van uw notities delen

Soms wilt u alleen een specifieke pagina in uw notities delen. Als u dat wilt doen, kunt u de pagina als een e-mailbericht verzenden of bijvoegen als een PDF-bestand.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is. U kunt alleen de huidige pagina in uw notitieblok exporteren.

 2. Druk op F6 totdat u 'Knop Opnieuw typen' hoort.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Menuknop Delen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: Knop Personen uitnodigen voor notitieblok'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Pagina verzenden'.

 5. Druk op de spatiebalk. U hoort: 'Bericht... knop.'

  • Als u de pagina per e-mail wilt verzenden, drukt u op de spatiebalk. Er wordt een nieuw berichtvenster geopend in de Mail-app, waarin de inhoud van de pagina al is geplakt (inclusief de opmaak). U hoeft alleen nog het e-mailadres en onderwerp op te geven voordat u de pagina verzendt.

  • Als u de pagina per e-mail als PDF-bijlage wilt verzenden, drukt u op de Tab-toets en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een nieuw berichtvenster geopend in de Mail-app, met de pagina bijgevoegd als PDF-bestand. U hoeft alleen nog het e-mailadres en onderwerp op te geven voordat u de PDF verzendt.

Auteursgegevens verbergen

Standaard worden in OneNote voor Mac de initialen van andere auteurs naast het tekstgebied weergegeven en worden deze door VoiceOver in de leesmodus opgelezen.

 1. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 2. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Weergave, tabblad' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Auteurs verbergen, uitgeschakeld, selectievakje'. Druk op Control+Option+spatiebalk als u de instelling wilt inschakelen.

 4. Als u wilt terugkeren naar het paginapapier, drukt u op tab totdat u het volgende hoort: 'Paginapapier, punt'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een e-mailaccount aan uw telefoon hebt toegevoegd.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt, slaat OneNote voor iOS dit automatisch op in OneDrive. U hoeft dus slechts het notitieblok te selecteren dat u wilt delen en personen uit te nodigen om eraan te werken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in de weergave Secties.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Personen uitnodigen voor notitieblok' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.Swipe naar rechts totdat u 'Knop Personen uitnodigen voor notitieblok' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstveld Namen of e-mailadressen typen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als dit de eerste keer is dat u een notitieblok deelt, wordt mogelijk een pop-up weergegeven waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen tot uw contactpersonen.

 5. Typ het e-mailadres van degene die u wilt uitnodigen. Als OneNote toegang heeft tot uw contactpersonen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven terwijl u een adres typt.

 6. Tik met 4 vingers in de onderste helft van het scherm. U hoort 'Terug'. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Standaard kunnen uitgenodigde personen uw notitieblok bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen mogen bekijken, swipet u naar rechts totdat u 'Kan bewerken, knop Schakelen, aan' hoort. Dubbeltik op het scherm om de instelling uit te schakelen.

 7. Swipe naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een e-mailbericht naar uw samenwerker gestuurd met een uitnodiging om samen te werken aan het notitieblok.

 8. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om terug te keren naar de weergave Secties.

Een pagina via e-mail verzenden

Als u maar één pagina in uw notitieblok aan anderen wilt tonen, kunt u deze als een PDF-bijlage via e-mail verzenden.

 1. Open de notitieblokpagina die u via e-mail wilt verzenden.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Acties op de pagina' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Pagina e-mailen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstveld Aan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Typ het e-mailadres van de ontvanger. Als OneNote toegang heeft tot uw contactpersonen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven terwijl u een adres typt.

  Het onderwerpveld wordt automatisch gevuld met de titel van de pagina.

 6. Tik met 4 vingers in de onderste helft van het scherm. U hoort 'Terug'. Dubbeltik op het scherm.

 7. Tik met 4 vingers in de bovenste helft van het scherm. U hoort 'Knop Annuleren'.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het e-mailbericht wordt verzonden, het menu wordt gesloten en u gaat terug naar de paginaweergave.

Auteursgegevens verbergen

Standaard worden in OneNote voor iOS de initialen van andere auteurs naast het tekstgebied weergegeven en worden deze door VoiceOver in de leesmodus opgelezen.

 1. In de lijstweergave met notitieblokken in OneNote voor iOS swipet u naar links totdat u 'Knop Instellingen' hoort. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Als u niet in de lijstweergave met notitieblokken staat, tikt u met vier vingers in de bovenste helft van het scherm. In VoiceOver wordt voorgelezen waarnaar u terugkeert, gevolgd door 'Knop Vorige'. Dubbeltik op het scherm als u één niveau terug wilt gaan. De knop Vorige behoudt de focus, dus u kunt net zolang blijven dubbeltikken totdat u 'Knop Instellingen' hoort.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Auteurs verbergen, knop Schakelen, uit' hoort. Dubbeltik om de instelling in te schakelen.

 4. Swipe naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. U hoort 'Knop Sluiten'. Dubbeltik op het scherm om terug te keren naar de weergave op het hoogste niveau.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om uw notitieblokken (via OneDrive) en pagina’s te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok, wordt dit door OneNote voor Android automatisch opgeslagen in OneDrive. Als u de OneDrive-app op uw telefoon hebt staan, kunt u hiermee het hele notitieblok delen.

Opmerking: Als u een werk- of schoolaccount gebruikt, kunnen de stappen enigszins afwijken.

 1. Nadat u in OneNote het notitieblok hebt gemaakt dat u wilt delen, opent u de OneDrive-app.

 2. Als u in OneDrive door bestanden en mappen wilt bladeren, swipet u naar rechts of links totdat u de naam van het gewenste item hoort. OneNote-bestanden worden aangekondigd als: 'Notebook, <naam van notitieblok>'. Dubbeltik op het scherm om een item te openen.

 3. Als u bij het gewenste notitieblok bent, swipet u naar rechts. U hoort: 'File commands button'. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Share' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Delen wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Personen uitnodigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Bewerken, personen toevoegen om mee te delen, vak bewerken'.

 6. Typ het e-mailadres van de persoon die u wilt uitnodigen met uw schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger op het toetsenbord totdat u 'Klaar' hoort en tilt u deze op (en dubbeltikt u zo nodig op het scherm).

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 7. Standaard kunnen uitgenodigde personen uw notitieblok bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen mogen bekijken, swipet u naar rechts totdat u 'Checked, Allow editing, checkbox' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de instelling uit te schakelen.

 8. Swipe naar links totdat u 'Send' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een e-mailbericht naar uw samenwerker gestuurd met een uitnodiging om samen te werken aan het notitieblok. Het menu Delen wordt gesloten.

Een pagina via e-mail verzenden

Als u maar één pagina in uw notitieblok aan anderen wilt laten zien, kunt u deze als bijlage via Outlook voor Android verzenden.

 1. Open in OneNote de pagina van het notitieblok die u per e-mail wilt verzenden.

 2. Swipe naar links totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share page' hoort en dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Delen als wordt geopend.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de pagina als een PDF-bijlage wilt delen in een e-mail, swipet u naar rechts totdat u 'PDF' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de pagina wilt delen als tekst zonder tekst in de hoofdtekst van het bericht, swipet u naar rechts totdat u 'Tekst zonder tekst' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Swipe naar rechts totdat u 'Outlook' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Erwordt een nieuw bericht geopend in Outlook voor Android met de focus in het veld Aan. U hoort: 'Bewerken, Veld Aan, e-mailadres geadresseerden invoeren, vak bewerken'.

 5. Typ het e-mailadres van de geadresseerde met behulp van het schermtoetsenbord.

  Opmerking: In het veld Onderwerp wordt automatisch de titel van de pagina weergegeven.

 6. Om het e-mailbericht te verzenden, swipet u naar links totdat u 'Send' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Zie E-mail maken en verzenden in Basistaken met een schermlezer met e-mail in Outlookvoor meer informatie over het opstellen en verzenden van een e-mail in Outlook voor Android.

 7. De e-mail wordt verzonden, Outlook wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de paginaweergave in OneNote.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor Windows 10 toetsenbord en een schermlezer om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u kopieën van specifieke notities maakt en deelt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt, slaat OneNote voor Windows 10 dit automatisch op in OneDrive. U hoeft dus slechts het notitieblok te selecteren dat u wilt delen en personen uit te nodigen om eraan te werken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in de bewerkingsmodus.

 2. Als u een notitieblok wilt openen, drukt u op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen.

 3. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar het notitieblok te gaan dat u wilt openen. Wanneer u het juiste notitieblok hebt gevonden, drukt u op Esc. Het notitieblok wordt geopend.

 4. Druk op Alt+H om het notitieblok te delen. U hoort: 'Tabblad Start'. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Delen'. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het tabblad Delen wordt geopend. U hoort: 'Een kopie verzenden'.

 5. Druk op Tab. U hoort: 'Typ e-mailadressen'.

 6. Typ het e-mailadres van degene die u wilt uitnodigen.

 7. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw presentatie kunnen bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen kunnen weergeven, drukt u op de Tab-toets. U hoort: 'Kan bewerken'. Druk tweemaal op de pijl-omlaag. U hoort: “Can view”. Druk vervolgens op Enter.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Delen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om het notitieblok te delen.

 9. Als u wilt stoppen met het delen van het notitieblok met iemand, drukt u op het tabblad Delen op de Tab-toets totdat u een naam hebt van een van de samenwerkers. Gebruik vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de persoon te gaan met wie u wilt stoppen met delen. Druk op de spatiebalk en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Delen stoppen'. Druk op de spatiebalk om het delen te stoppen.

Een pagina delen

Soms wilt u alleen een specifieke gedeelte van uw notities delen. Als u dat wilt doen, kunt u een koppeling voor delen van een pagina in een notitieblok maken.

Opmerking: Als u een werk- of schoolaccount hebt, kan het zijn dat u pagina's niet kunt delen. Gebruik in dat geval een Microsoft-account.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is. U kunt alleen een koppeling voor delen maken voor de huidige pagina in uw notitieblok.

 2. Als u een specifieke pagina wilt openen, drukt u op Ctrl+Shift+G om sectienavigatie te openen. Druk op tab totdat u de naam van een sectie hoort. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de sectie te gaan die u wilt delen.

 3. Druk op Ctrl+Alt+G om paginanavigatie te openen. U hoort de naam van een pagina. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de pagina te gaan die u wilt delen. Wanneer u de gewenste pagina hebt gevonden, drukt u op de spatiebalk om de pagina te openen in de bewerkingsmodus.

 4. Druk op Alt+H om de pagina te delen. U hoort: 'Tabblad Start'. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Delen'. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het tabblad Delen wordt geopend. U hoort: 'Een kopie verzenden'.

 5. Als u een koppeling voor delen naar de pagina wilt maken, drukt u op de Tab-toets en gebruikt u vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Deze pagina' en de paginatitel hoort. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 6. Druk op Tab. U hoort: “Create button.” Druk op de spatiebalk om de koppeling te maken.

 7. Als u de koppeling wilt kopiëren, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Kopiëren'. Druk op de spatiebalk om te kopiëren.

  Opmerking: Personen die de koppeling ontvangen, kunnen de pagina alleen weergeven.

 8. Als u wilt stoppen met het delen van de pagina, drukt u op het tabblad Delen op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Iedereen met de koppeling kan de pagina bekijken'. Druk op de spatiebalk. U hoort: “Stop sharing button.” Druk op de spatiebalk om te selecteren.

Een kopie per e-mail verzenden

Met OneNote voor Windows 10 kunt u gemakkelijk een kopie van uw notities e-mailen.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is in de bewerkingsmodus.

 2. Druk op Alt+H om een kopie van de pagina te verzenden. U hoort: 'Tabblad Start'. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Delen'. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het tabblad Delen wordt geopend. U hoort: 'Een kopie verzenden'.

 3. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. U hoort het volgende in Verteller: “Share window.” Met JAWS hoort u: 'Share, app list'.

 4. Als u de kopie per e-mail wilt verzenden, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'E-mail' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren.

 5. De Mail voor Windows 10-app wordt geopend met de focus in het veld Aan, waarin u de e-mailadressen kunt typen van de mensen aan wie u de kopie wilt verzenden. Raadpleeg Een schermlezer gebruiken om een nieuw e-mailbericht te schrijven en te verzenden in Mail voor Windows 10 voor meer informatie over het verzenden van een e-mailbericht met een schermlezer.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik Webversie van OneNote toetsenbord en een schermlezer om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan om Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote in uw webbrowser wordt uitgevoerd, verschillen de sneltoetsen van de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, wordt geopend in Webversie van OneNote.

 2. Druk op Ctrl+F6 totdat u de naam van het geselecteerde linttabblad hoort.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Delen, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Delen wordt geopend.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Personen in uw organisatie met deze koppeling kunnen bewerken'. Als u wilt wijzigen voor wie de koppeling die u wilt delen werkt of als de geadresseerde het gedeelde notitieblok kan bewerken, drukt u op Enter. U hoort: 'Koppelingsinstellingen'. Als u de koppeling naar een bepaalde gebruiker of bepaalde gebruikers wilt beperken, drukt u op de pijl-omhoog totdat u de beste optie hoort en drukt u op Enter om de selectie te bevestigen. Als u de koppeling naar een weergavekoppeling wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ingeschakeld, selectievakje bewerken toestaan' hoort en drukt u op Enter.

  Als u de nieuwe koppelingsinstellingen wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toepassen' hoort en drukt u op Enter.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Voer een naam of e-mailadres in'. Typ de namen of e-mailadressen van de mensen die u wilt uitnodigen, gescheiden door komma's.

 6. Druk op Tab. U hoort: 'Voer hier uw optionele bericht in'. Als u een bericht aan uw uitnodiging wilt toevoegen, kunt u het nu schrijven.

 7. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Verzenden' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Druk op Esc om het dialoogvenster Delen te sluiten.

Aanwezigheid van medewerkers controleren

Webversie van OneNote kunt u controleren of anderen tegelijkertijd aan het notitieblok werken.

 1. Druk tijdens het weergeven van een gedeeld notitieblok in Webversie van OneNote op Ctrl+F6 totdat u de naam van het geselecteerde linttabblad hoort.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Feedback geven aan Microsoft, knop' hoort. Druk vervolgens nog een keer op de Tab-toets om erachter te komen of uw medeauteurs het notitieblok momenteel bekijken.

  • Als een samenwerker het notitieblok bekijkt, hoort u hun naam, gevolgd door 'Is ook hier'. Als u op Enter drukt, leest de schermlezer welk deel uw medeauteur weergeeft, bijvoorbeeld 'Deze pagina'.

  • Als niemand anders het notitieblok bekijkt, hoort u: 'U bent hier nu alleen.'

 3. Als u wilt terugkeren naar het tekstgedeelte van uw notitieblok, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Bewerkbaar gebied, bewerken' hoort.

Tip: Als u auteursgegevens naast het tekstgebied wilt weergeven, drukt u op Ctrl+F6 totdat u de naam van het geselecteerde linttabblad hoort en drukt u vervolgens op W. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Item weergeven'. Druk op S om de auteurgegevens weer te geven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×