Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U hebt geen rekenmachine nodig om de antwoorden op eenvoudige wiskundige problemen te vinden. U kunt wiskundige vergelijkingen noteren tijdens een vergadering, conferentie of les, en OneNote kan de resultaten direct voor u berekenen.

 1. Typ de vergelijking die u wilt uitrekenen. Typ bijvoorbeeld 95+83+416 om de som van de getallen 95, 83 en 416 te berekenen, of WORTEL(15) om de vierkantswortel van 15 te berekenen.

 2. Typ direct na de vergelijking, dus niet eerst een spatie typen, een gelijkteken (=) en druk vervolgens op de spatiebalk. Het antwoord wordt weergegeven na het gelijkteken (=).

  Tips: 

  • Gebruik geen spaties in de vergelijking. Typ de getallen, operators en functies als één onderbroken tekstreeks.

  • Functiecodes zijn niet hoofdlettergevoelig. Zo leveren WORTEL(3)=, wortel(3)= en Wortel(3)= hetzelfde antwoord op.

  • Als u na het antwoord een nieuwe regel wilt invoegen, drukt u na het isgelijkteken op Enter (in plaats van de spatiebalk).

Als u alleen het antwoord op de vragen in uw notities wilt, kunt u nadat het antwoord is uitgerekend, de vergelijking die eraan voorafgaat verwijderen. Het antwoord blijft in uw notities staan.

Voorbeelden van eenvoudige berekeningen

Hierna volgt een aantal voorbeelden van wiskundige expressies die OneNote kan berekenen.

 • De gemiddelde maandverkoop van een product.    Als de totaalomzet per jaar € 215.000 bedraagt, typt u €215.000/12= en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 • Totale kosten van maandelijkse termijnen.    Typ bijvoorbeeld 48*€129,99= en druk vervolgens op de spatiebalk om de kosten van 48 maandelijkse termijn van € 129,99 per maand te berekenen.

 • De sinus van een hoek van 30 graden.    Typ bijvoorbeeld sin(30)= en druk vervolgens op de spatiebalk.

 • Complexere wiskundige vergelijkingen.    Typ bijvoorbeeld (6+7) / (4*wortel(3))= en druk vervolgens op de spatiebalk om het antwoord op (6+7) gedeeld door (4 keer de vierkantswortel van 3) te berekenen.

Ondersteunde rekenkundige operators

U kunt de volgende operators in uw vergelijkingen gebruiken.

Operator

Betekenis

Voorbeeld

+ (plusteken)

Optellen

3+3

- (minteken)

Aftrekken
Negatief

3-1
-1

* (sterretje)

Vermenigvuldigen

3*3

X (hoofdletter of kleine letter)

Vermenigvuldigen

3x3

/ (slash)

Delen

3/3

% (procentteken)

Percentage

20%

^ (accent circonflexe)

Machtsverheffen

3^2

! (uitroepteken)

Faculteit berekenen

5!

Ondersteunde wiskundige en trigonometrische functies

Voor uw vergelijkingen kunt u de wiskundige en trigonometrische functies in de volgende tabel berekenen.

Opmerking:  Als u een functie wilt berekenen, typt u de code van de functie (bijvoorbeeld WORTEL voor vierkantswortel), onmiddellijk gevolg door het getal, de hoek of variabelen tussen haakjes, zoals u in de kolom Syntaxis kunt zien.

Functie

Beschrijving

Syntaxis

ABS

Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal

ABS(getal)

BOOGCOS

Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal

BOOGCOS(getal)

BOOGSIN

Geeft als resultaat de boogsinus van een getal

BOOGSIN(getal)

BOOGTAN

Geeft als resultaat de boogtangens van een getal

BOOGTAN(getal)

COS

Geeft als resultaat de cosinus van een getal

COS(getal)

GRADEN

Zet een hoek (in radialen) om in graden

GRADEN(hoek)

LN

Berekent de natuurlijke logaritme van een getal

LN(getal)

LOG

Berekent de natuurlijke logaritme van een getal

LOG(getal)

LOG2

Berekent de logaritme van een getal voor grondtal 2

LOG2(getal)

LOG10

Berekent de logaritme van een getal voor grondtal 10

LOG10(getal)

REST

Geeft als resultaat het restgetal van een deling

(getal)REST(getal)

PI

Geeft als resultaat de waarde van π als een constante

PI

PHI

Geef als resultaat de waarde van Φ (de gulden snede)

PHI

BET

Berekent een hypotheek op basis van een vast rentetarief, een constant aantal betalingen en de huidige waarde van het totaalbedrag

PMT(rente;aantal termijnen;hw)

RAD

Zet een hoek (in graden) om in radialen

RAD(hoek)

SIN

Berekent de sinus van de opgegeven hoek

SIN(hoek)

WORTEL

Berekent de positieve vierkantswortel van een getal

WORTEL(getal)

TAN

Geeft als resultaat de tangens van een getal

TAN(getal)

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×