Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows

Dotyczy: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Ten artykuł pomoże Ci rozwiązywać typowe błędy aktywacji systemu Windows.
 

Jeśli występują problemy z aktywowaniem systemu Windows 10, wykonaj następujące czynności, aby naprawić błędy aktywacji:
 
 1. Upewnij się, że urządzenie jest aktualne i ma zainstalowany system Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej. Aby to zrobić, w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz winver, a następnie wybierz opcję Winver. Zostanie wyświetlona wersja i kompilacja systemu Windows.
  Nie masz systemu Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej? Dowiedz się, jak zaktualizować urządzenie — przejdź do strony z informacjami o aktualizowaniu systemu Windows 10.
 2. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją, które potrafi usunąć proste błędy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższy temat Próbowanie zastosowania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.
 3. Jeśli nadal pojawia się błąd, sprawdź listę kodów błędów poniżej i postępuj zgodnie z sugerowanymi procedurami rozwiązywania.
 4. Upewnij się, że dane błędu nie uległy zmianie. Czasami po uruchomieniu narzędzia do rozwiązywania problemów lub podjęciu próby aktywacji kod błędu i komunikat o błędzie się zmieniają. W razie zmiany kodu błędu wyszukaj poniżej nowy kod i postępuj zgodnie z zalecaną procedurą.

Nie masz jeszcze systemu Windows 10? Zobacz Aktywacja systemu Windows 7 lub Windows 8.1.

Próbowanie zastosowania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją


Jeśli używasz systemu Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej, narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows, jeśli w ostatnim czasie została wprowadzona istotna zmiana sprzętowa (np. wymiana płyty głównej) albo system Windows został ponownie zainstalowany. 

Aby użyć tej opcji, musisz być administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

Naprawianie typowych błędów


Poniżej przedstawiono niektóre typowe błędy aktywacji z możliwymi rozwiązaniami w przypadku systemu Windows 10.

Jeśli dokonano bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 10 i Twoje urządzenie nie zostało aktywowane, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu Windows 10. Ta wersja zawiera usprawnienia w zakresie aktywacji i rozwiązywania problemów powodujących błędy aktywacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dbania o aktualność systemu Windows, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.
 
 
Błąd Znaczenie i sposób naprawy

System Windows zgłosił zmianę sprzętu urządzenia.

0xC004F211

Licencja systemu Windows jest skojarzona ze sprzętem urządzenia. Jeśli wprowadzisz znaczące zmiany sprzętowe, np. wymieniasz płytę główną, system Windows nie znajdzie pasującej licencji po następnym uruchomieniu urządzenia. Jeśli system Windows był preinstalowany na urządzeniu, a wprowadzono zmiany, takie jak wymiana płyty głównej, będziesz potrzebować nowej licencji.

Aby kupić nową licencję systemu Windows, wybierz przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Przejdź do Microsoft Store.  

Jeśli masz klucz produktu systemu Windows, który był używany na urządzeniu przed zmianą sprzętową, wprowadź go, wybierając kolejno przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie opcję Zmień klucz produktu

Ponadto Microsoft udostępnia ścieżkę wyjątku umożliwiającą przeniesienie licencji systemu Windows po zmianie sprzętowej. Musisz się zalogować na tym samym koncie Microsoft, jak ustawione przed zmianą sprzętu, i użyć ścieżki wyjątku.  

Aby przejść do ścieżki wyjątku, naciśnij przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja  i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie może rozwiązać problemu, zobaczysz link do ponownej aktywacji po zmianie sprzętowej. Naciśnij je, aby przejść ścieżkę wyjątku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows 10 po zmianie sprzętowej

Klucz produktu użyty na tym urządzeniu nie działa z tą wersją systemu Windows. Konieczny może być kontakt ze sklepem lub firmą, gdzie kupiono system Windows. Być może musisz wprowadzić inny klucz produktu lub przejść do sklepu Microsoft Store w celu zakupu oryginalnego systemu Windows.

0xC004F212 

Podczas ponownego instalowania systemu Windows 10 przy użyciu licencji cyfrowej zobaczysz monit o wybór wersji do zainstalowania. Jeśli wybierzesz wersję inną niż ta, na której używanie masz licencję, może zostać wyświetlony ten błąd.  

Jeśli sądzisz, że masz zainstalowaną błędną wersję, wybierz przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie pozycję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów wykryje prawidłową cyfrową licencję systemu Windows 10 dla wersji, która nie jest obecnie zainstalowana, poinformuje Cię o tym oraz pokaże, jak zainstalować prawidłową wersję. 

System Windows zgłosił, że nie znaleziono klucza produktu na urządzeniu. 

0xC004F213

Licencja systemu Windows jest skojarzona ze sprzętem urządzenia. Jeśli wprowadzisz znaczące zmiany sprzętowe, np. wymieniasz płytę główną, system Windows nie znajdzie pasującej licencji po następnym uruchomieniu urządzenia. Jeśli system Windows był preinstalowany na urządzeniu, a wprowadzono zmiany, takie jak wymiana płyty głównej, będziesz potrzebować nowej licencji.

Aby kupić nową licencję systemu Windows, wybierz przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Przejdź do Microsoft Store.  

Jeśli masz klucz produktu systemu Windows, który był używany na urządzeniu przed zmianą sprzętową, wprowadź go, wybierając kolejno przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie opcję Zmień klucz produktu

Ponadto Microsoft udostępnia ścieżkę wyjątku umożliwiającą przeniesienie licencji systemu Windows po zmianie sprzętowej. Musisz się zalogować na tym samym koncie Microsoft, jak ustawione przed zmianą sprzętu, i użyć ścieżki wyjątku.  

Aby przejść do ścieżki wyjątku, naciśnij przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja  i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie może rozwiązać problemu, zobaczysz link do ponownej aktywacji po zmianie sprzętowej. Naciśnij je, aby przejść ścieżkę wyjątku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows 10 po zmianie sprzętowej

Ostrzeżenie „Licencja systemu Windows wkrótce wygaśnie”

Może to nastąpić, jeśli masz zainstalowanego klienta objętego licencją zbiorczą. Klienci systemu Windows 10 Pro z licencją zbiorczą to rozwiązanie używane przez duże organizacje, które wdrażają system Windows 10 na setkach lub tysiącach komputerów.

W takiej sytuacji aktywacją zwykle zarządza organizacja i trzeba poprosić o pomoc administratora systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązanie problemów z wygasaniem licencji systemu Windows.

0x803f7001 

Jeśli pojawia się kod błędu 0x803F7001, oznacza to, że nie można znaleźć ważnej licencji na system Windows 10 w celu aktywowania systemu Windows na Twoim urządzeniu. Oto instrukcja aktywacji systemu Windows:

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja .
 2. Jeśli masz ważny klucz produktu, wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź 25-znakowy klucz produktu. Jeśli nie masz ważny klucz produktu, wybierz pozycję Przejdź do Microsoft Store i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kupić cyfrową licencję dla systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z kodem błędu 0x803F7001, zobacz Naprawianie błędu aktywacji systemu Windows 10 0x803F7001.

0x800704cF

Ten błąd oznacza, że na urządzeniu nie znaleziono ważnej licencji systemu Windows.

Do aktywowania systemu Windows konieczne będzie użycie ważnego klucza produktu. Klucz produktu powinien się znajdować w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows, w opakowaniu dostarczonym wraz z urządzeniem lub na Certyfikacie Autentyczności (COA) dołączonym z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Jeśli masz ważny klucz produktu, możesz go użyć do aktywowania systemu Windows: 
 
 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja .
 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź klucz produktu składający się z 25 znaków.
 
Jeśli wprowadzono istotne zmiany w sprzęcie urządzenia, takie jak wymiana płyty głównej, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją systemu Windows dostępne na stronie ustawień aktywacji. Może być wymagane przeprowadzenie procesu ponownej aktywacji.
 
 
0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Przyczyny wyświetlania tych błędów:
 
 • Wprowadzono klucz produktu, który nie umożliwia aktywowania systemu Windows. Wprowadź inny klucz produktu lub kup nowy klucz produktu.
 • Przeprowadzono uaktualnianie do systemu Windows 10, ale serwery aktywacji były zajęte. Po przeprowadzeniu uaktualnienia z aktywowanej kopii systemu Windows 7 lub Windows 8.1 kopia systemu Windows 10 zostanie automatycznie aktywowana. Możesz też poczekać chwilę, a następnie wybrać pozycję Aktywuj. Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
 • System został uaktualniony do wersji Windows 10 w ramach oferty bezpłatnego uaktualnienia, ale po ponownej instalacji system Windows 10 nie jest aktywowany. Twoja kopia systemu Windows 10 powinna zostać aktywowana automatycznie, o ile nie wprowadzono poważnych zmian sprzętowych w urządzeniu (takich jak wymiana płyty głównej). Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
 
0xC004C003

Wyświetlanie tego błędu może wynikać z faktu, że wprowadzony klucz produktu systemu Windows 10 jest nie prawidłowy. Klucze produktu są unikatowe — przypisywane do określonego użytkownika w celu zainstalowania na jednym urządzeniu. Jeśli klucz został użyty (lub próbowano go użyć) na wielu urządzeniach, zostanie oznaczony jako nieprawidłowy. W celu aktywacji systemu Windows należy podać inny klucz systemu Windows, unikatowy dla urządzenia.   

Jeśli urządzenie zakupiono u odsprzedawcy systemu Windows 10 i oczekiwano, że dołączony klucz będzie prawidłowy, należy skontaktować się z sprzedawcą. Jeśli zakupiono urządzenie z preinstalowanym systemem Windows 10, a ten błąd aktywacji jest wyświetlany podczas włączania po raz pierwszy, skontaktuj się z producentem urządzenia. 

Jeśli procesy na urządzeniu przebiegają inaczej niż opisano powyżej, wypróbuj następujące rozwiązania: 

 • Uruchom narzędzie rozwiązywania problemów z aktywacją systemu Windows 10: naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja  > Rozwiązywanie problemów

 • Sprawdź, czy masz papierową kopię 25-znakowego kodu produktu systemu Windows, którą można by wpisać w celu aktywowania systemu Windows 10. 

 • Jeśli urządzenie było niedawno naprawiane w niezależnym serwisie, skontaktuj się z nim i zapytaj, czy po naprawie jest wymagany nowy klucz licencji na system Windows 10. 

 • Jeśli urządzenie jest nowe i nigdy nie był aktywowane, skontaktuj się z producentem urządzenia. 

0xC004F034
Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego klucza produktu lub klucza produktu innej wersji systemu Windows.
 
Wprowadź prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows 10 zainstalowanego na urządzeniu.
 
Jeśli na urządzeniu, które łączy się z serwerem usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service), jest zainstalowany system Windows, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji, aby uzyskać więcej informacji o sposobie aktywowania systemu Windows.
0xC004F210
Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu innej wersji systemu Windows niż wersja zainstalowana na danym urządzeniu. Ten błąd może także zostać wyświetlony, jeśli wcześniej uaktualniono system do wersji Windows 10, ale bieżąca wersja systemu Windows zainstalowana na urządzeniu nie odpowiada wersji Twojej licencji cyfrowej.
 
Możesz wpisać prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows zainstalowaną na urządzeniu lub ponownie zainstalować wersję systemu Windows 10 zgodną z Twoją licencją cyfrową.
 
Jeśli na urządzeniu jest zainstalowany system Windows 10 (wersja 1607 lub nowsza), narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może pomóc w zainstalowaniu prawidłowej wersji systemu Windows na urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.
0xC004E016, 0xC004F210
Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu innej wersji lub edycji systemu Windows. Na przykład nie możesz użyć klucza produktu systemu Windows 10 w wersji Enterprise do aktywowania systemu Windows 10 Home ani Windows 10 Core.
 
Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows zainstalowanego na urządzeniu lub kup nową kopię systemu Windows w Microsoft Store.
0xC004FC03
Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub ustawienia zapory uniemożliwiają ukończenie procesu aktywacji systemu Windows w trybie online.
 
Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj aktywować system Windows przez telefon.
 
Wpisz ciąg SLUI 04 w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz pozycję SLUI 04, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować system Windows.
 

 

0xC004E028 Ten błąd może wystąpić w przypadku próby aktywacji na urządzeniu, które jest już w trakcie procesu aktywacji. Po zakończeniu pierwszego żądania urządzenie powinno być aktywowane.
0x8007267C Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014 Jeśli serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny, Twoja kopia systemu Windows zostanie aktywowana automatycznie, gdy usługa będzie ponownie w trybie online.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Ten błąd może wystąpić, jeśli klucz produktu został już użyty na innym urządzeniu lub jest używany na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, kup osobny klucz produktu dla każdego urządzenia w celu aktywowania na nim systemu Windows.
 
Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, możesz kupić system Windows w Microsoft Store:
 
 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja .
 2. Wybierz pozycję Przejdź do Microsoft Store, a następnie wykonaj instrukcje zakupu systemu Windows 10.
 
0xC004F00F
Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 10 Home lub Windows 10 Pro. Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.
 
0xC004C020
Ten błąd występuje, jeśli licencja zbiorcza (licencja zakupiona przez organizację od firmy Microsoft, umożliwiająca zainstalowanie systemu Windows na wielu urządzeniach) została użyta na większej liczbie urządzeń, niż określono w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, może być konieczne aktywowanie systemu Windows na urządzeniu za pomocą innego klucza produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 10 Home lub Windows 10 Pro. Spróbuj wprowadzić klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.
 • Ten błąd może również wystąpić w przypadku próby aktywowania urządzenia w pracy bez połączenia z siecią firmową. Jeśli masz połączenie z siecią w pracy, ale ten błąd występuje, to może oznaczać, że trzeba zmienić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji. 
 • Jeśli w Twojej organizacji nie ma osoby zajmującej się pomocą techniczną, może być konieczne ponowne wprowadzenie klucza produktu:
 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja
 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wpisz klucz produktu składający się z 25 znaków.
Wymagane uprawnienia administratora
 Może zostać wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie dokonanego wyboru.
0x80072F8F
Ten błąd może wystąpić, jeśli data i godzina na urządzeniu są nieprawidłowe lub system Windows nie może nawiązać połączenia z usługą aktywacji w trybie online, co uniemożliwia zweryfikowanie klucza produktu.
 
Aby sprawdzić datę i godzinę, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Czas i język > Data i godzina.
 
Aby sprawdzić połączenie internetowe:
 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg rozwiązywanie problemów z siecią, a następnie wybierz pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.
 2. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby naprawić ewentualne problemy z siecią.
Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią nie znajdzie żadnych problemów z połączeniem sieciowym, spróbuj uruchomić ponownie urządzenie i zobacz, czy w ten sposób uda się rozwiązać problem.
 
0xC004E003
Ten błąd może wystąpić po zainstalowaniu oprogramowania innej firmy, które zmieniło pliki systemowe. Do ukończenia aktywacji systemu Windows są potrzebne niektóre pliki systemowe. Można spróbować przywrócić pliki systemowe do stanu z określonego momentu w przeszłości. Wykonanie tej operacji nie wpływa na pliki osobiste i powoduje usunięcie oprogramowania, które zostało zainstalowane od tego momentu.
 
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z sekcji dotyczącej sposobu przywracania systemu do określonego punktu przywracania w temacie Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.
0x80004005
Wybierz przycisk Start , pozycję Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie pozycję Rozwiązywanie problemów w celu uruchomienia narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tego narzędzia, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.
 
Jeśli to nie pomoże, spróbuj zresetować ustawienia urządzenia do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.
0x87e10bc6
Wystąpił błąd serwera aktywacji lub usługi licencjonowania. Poczekaj kilka minut, a następnie spróbuj wykonać następujące czynności odzyskiwania licencji systemu Windows 10 Pro: naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją.
 
Po zakończeniu rozwiązywania problemów wybierz Przejdź do Microsoft Store, aby uruchomić aplikację Microsoft Store. Jeśli aplikacja Microsoft Store pokazuje, że wystąpił problem, wybierz pozycję Spróbuj ponownie. Po kilku minutach powinien pojawić się komunikat z podziękowaniem za aktywowanie oryginalnego systemu Windows, a następnie inny komunikat pokazujący, że system Windows został aktywowany.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tego narzędzia, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.
0x80070652

Ten błąd może wystąpić, jeśli na komputerze brakuje składników aktualizacji lub są one uszkodzone. Ten błąd może również wystąpić z powodu słabego połączenia sieciowego, z którego korzysta system.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update umożliwia sprawdzenia uszkodzonych lub brakujących aktualizacji lub składników. Narzędzie do rozwiązywania problemów pomoże ustalić i, w niektórych przypadkach, rozwiązać problem.

Należy także sprawdzić jakość połączenia z Internetem.

Wszystkie pozostałe kody błędów Przejdź do pomocy systemu Windows, wprowadź kod błędu w polu Wyszukiwanie pomocy u góry z prawej strony, a następnie uruchom wyszukiwanie. Przejrzyj dokładnie wyniki wyszukiwania i wypróbuj tylko te rozwiązania, które mają zastosowanie do Twojej sytuacji.