Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows


Poniżej przedstawiono niektóre typowe błędy aktywacji w systemie Windows 10 wraz z możliwymi sposobami ich naprawy.

Jeśli dokonano bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 10 i Twój komputer nie został aktywowany, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu Windows 10. Wprowadziliśmy usprawnienia w zakresie aktywacji i rozwiązywania problemów powodujących błędy aktywacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dbania o aktualność systemu Windows, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.


BłądZnaczenie i sposób naprawy
0x803f7001, 0x800704cF

Ten błąd oznacza, że na komputerze nie znaleziono ważnej licencji systemu Windows.

Do aktywowania systemu Windows konieczne będzie użycie ważnego klucza produktu. Klucz produktu powinien się znajdować w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows, w opakowaniu dostarczonym wraz z komputerem, lub na Certyfikacie Autentyczności (COA) dołączonym z tyłu lub na spodzie komputera.

Jeśli masz ważny klucz produktu, możesz go użyć do aktywowania systemu Windows: 

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja .
 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź klucz produktu składający się z 25 znaków.
Jeśli wprowadzono istotne zmiany w sprzęcie urządzenia, takie jak wymiana płyty głównej, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją systemu Windows dostępne na stronie ustawień aktywacji. Może być wymagane przeprowadzenie procesu ponownej aktywacji.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Przyczyny wyświetlania tych błędów:

 • Wprowadzono klucz produktu, który nie umożliwia aktywowania systemu Windows. Wprowadź inny klucz produktu lub kup nowy klucz produktu.
 • Przeprowadzono uaktualnianie do systemu Windows 10, ale serwery aktywacji były zajęte. Po przeprowadzeniu uaktualnienia z aktywowanej kopii systemu Windows 7 lub Windows 8.1 kopia systemu Windows 10 zostanie automatycznie aktywowana. Możesz też poczekać chwilę, a następnie wybrać pozycję Aktywuj. Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
 • System został uaktualniony do wersji Windows 10  w ramach oferty bezpłatnego uaktualnienia, ale po ponownej instalacji system Windows 10 nie jest aktywowany. Twoja kopia systemu Windows 10 powinna zostać aktywowana automatycznie, o ile nie wprowadzono poważnych zmian sprzętowych w urządzeniu (takich jak wymiana płyty głównej). Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
0xC004F034
Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego klucza produktu lub klucza produktu innej wersji systemu Windows.

Wprowadź prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows 10 zainstalowanego na urządzeniu.

Jeśli na urządzeniu, które łączy się z serwerem usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service), jest zainstalowany system Windows, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji, aby uzyskać więcej informacji o sposobie aktywowania systemu Windows.
0xC004F210
Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu innej wersji systemu Windows niż wersja zainstalowana na danym urządzeniu. Ten błąd może także zostać wyświetlony, jeśli wcześniej uaktualniono system do wersji Windows 10, ale bieżąca wersja systemu Windows zainstalowana na urządzeniu nie odpowiada wersji Twojej licencji cyfrowej.

Możesz wpisać prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows zainstalowaną na urządzeniu lub ponownie zainstalować wersję systemu Windows 10 zgodną z Twoją licencją cyfrową.

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowany system Windows 10 (wersja 1607), narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może pomóc w zainstalowaniu prawidłowej wersji systemu Windows na urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.
0xC004E016, 0xC004F210
Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu innej wersji lub edycji systemu Windows. Na przykład nie możesz użyć klucza produktu systemu Windows 10 w wersji Enterprise do aktywowania systemu Windows 10 Home ani Windows 10 Core.

Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows zainstalowanego na urządzeniu lub kup nową kopię systemu Windows w Sklepie.
0xC004FC03
Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub ustawienia zapory uniemożliwiają ukończenie procesu aktywacji systemu Windows w trybie online.

Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj aktywować system Windows przez telefon.

Wpisz ciąg SLUI 04 w polu wyszukiwania na pasku zadań, wybierz pozycję SLUI 04, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować system Windows.
0xC004E028
Ten błąd może wystąpić w przypadku próby aktywacji na urządzeniu, które jest już w trakcie procesu aktywacji. Po zakończeniu pierwszego żądania urządzenie powinno być aktywowane.
0x8007267C
Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Jeśli serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny, Twoja kopia systemu Windows zostanie aktywowana automatycznie, gdy usługa będzie ponownie w trybie online.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Ten błąd może wystąpić, jeśli klucz produktu został już użyty na innym komputerze lub jest używany na większej liczbie komputerów, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, kup osobny klucz produktu dla każdego komputera w celu aktywowania na nim systemu Windows.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, możesz kupić system Windows w Sklepie Windows:

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja .
 2. Wybierz pozycję Przejdź do Sklepu, a następnie wykonaj instrukcje zakupu systemu Windows 10.

0xC004F00F
Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 10 Home lub Windows 10 Pro. Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.

0xC004C020
Ten błąd występuje, jeśli licencja zbiorcza (licencja zakupiona przez organizację od firmy Microsoft, umożliwiająca zainstalowanie systemu Windows na wielu komputerach) została użyta na większej liczbie komputerów, niż określono w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, może być konieczne aktywowanie systemu Windows na komputerze za pomocą innego klucza produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 10 Home lub Windows 10 Pro. Spróbuj wprowadzić klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.
 • Ten błąd może również wystąpić w przypadku próby aktywowania komputera w pracy bez połączenia z siecią firmową. Jeśli masz połączenie z siecią w pracy, ale ten błąd występuje, to może oznaczać, że trzeba zmienić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji. 
 • Jeśli w Twojej organizacji nie ma osoby zajmującej się pomocą techniczną, może być konieczne ponowne wprowadzenie klucza produktu:
  1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja .
  2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wpisz klucz produktu składający się z 25 znaków.
Wymagane uprawnienia administratora
 Może zostać wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie dokonanego wyboru.
0x80072F8F
Ten błąd może wystąpić, jeśli data i godzina na komputerze są nieprawidłowe lub system Windows nie może nawiązać połączenia z usługą aktywacji w trybie online, co uniemożliwia zweryfikowanie klucza produktu.

Aby sprawdzić datę i godzinę, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Czas i język > Data i godzina.

Aby sprawdzić połączenie internetowe:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg rozwiązywanie problemów z siecią, a następnie wybierz pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.
 2. Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby naprawić ewentualne problemy z siecią.
Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią nie znajdzie żadnych problemów z połączeniem sieciowym, spróbuj uruchomić ponownie komputer i zobacz, czy w ten sposób uda się rozwiązać problem.

0xC004E003
Ten błąd może wystąpić po zainstalowaniu oprogramowania innej firmy, które zmieniło pliki systemowe. Do ukończenia aktywacji systemu Windows są potrzebne niektóre pliki systemowe. Można spróbować przywrócić pliki systemowe do stanu z określonego momentu w przeszłości. Wykonanie tej operacji nie wpływa na pliki osobiste i powoduje usunięcie oprogramowania, które zostało zainstalowane od tego momentu.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z sekcji dotyczącej sposobu przywracania systemu do określonego punktu przywracania w temacie Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.
0x80004005
Wybierz przycisk Start , pozycję Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie pozycję Rozwiązywanie problemów w celu uruchomienia narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania tego narzędzia, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

Jeśli to nie pomoże, spróbuj zresetować ustawienia komputera do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows 10.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10738 — ostatni przegląd: 16.12.2016 — zmiana: 8

Opinia