Użyj funkcji NIE, należącej do funkcji logicznych, gdy chcesz się upewnić, że jedna wartość nie jest równa drugiej.

Przykład

Przykłady odwracania wartości argumentów za pomocą funkcji NIE.  Przykład: =NIE(1+1=2)

Funkcja NIE odwraca wartość swojego argumentu.

Typowym zastosowaniem funkcji NIE jest rozszerzenie użyteczności innych funkcji służących do wykonywania testów logicznych. Na przykład funkcja JEŻELI wykonuje test logiczny i zwraca jedną wartość, jeśli wynik testu ma wartość PRAWDA, a inną, jeśli wynikiem testu będzie FAŁSZ. Użycie funkcji NIE jako argumentu test_logiczny funkcji JEŻELI umożliwia testowanie wielu różnych warunków zamiast tylko jednego.

Składnia

NIE(logiczna)

W składni funkcji NIE występują następujące argumenty:

  • Logiczna    Argument wymagany. Wartość lub wyrażenie, które może przyjmować wartości PRAWDA lub FAŁSZ.

Uwagi

Jeśli argument logiczna ma wartość FAŁSZ, funkcja NIE zwraca wartość PRAWDA; jeśli argument logiczna ma wartość PRAWDA, funkcja NIE zwraca wartość FAŁSZ.

Przykłady

Oto kilka ogólnych przykładów użycia samej funkcji NIE, a także w połączeniu z funkcją JEŻELI, ORAZ i LUB.

Przykłady użycia funkcji NIE z funkcjami JEŻELI, ORAZ i LUB

Formuła

Opis

=NIE(A2>100)

Wartość z komórki A2 NIE jest większa od 100

=JEŻELI(ORAZ(NIE(A2>1);NIE(A2<100));A2;"Wartość jest spoza zakresu")

50 jest większe od 1 (PRAWDA) ORAZ 50 jest mniejsze od 100 (PRAWDA), dlatego funkcja NIE odwraca wartości obu argumentów na FAŁSZ. Funkcja ORAZ wymaga, aby oba argumenty były prawdziwe, dlatego zwraca wynik określony dla przypadku, w którym warunek nie jest spełniony.

=JEŻELI(LUB(NIE(A3<0);NIE(A3>50));A3;"Wartość jest spoza zakresu")

100 nie jest mniejsze od 0 (FAŁSZ) i 100 jest większe od 50 (PRAWDA), dlatego funkcja NIE odwraca wartości argumentów na PRAWDA/FAŁSZ. Funkcja LUB wymaga, aby tylko jeden argument był prawdziwy, dlatego zwraca wynik określony dla przypadku, w którym warunek jest spełniony.

Obliczanie prowizji od sprzedaży

Poniżej przedstawiono dość typowy scenariusz, w którym należy sprawdzić, czy sprzedawcy kwalifikują się do uzyskania premii, przy użyciu funkcji NIE w połączeniu z funkcjami JEŻELI i ORAZ.

Przykłady obliczania premii za sprzedaż za pomocą funkcji JEŻELI, ORAZ i NIE.  Formuła w komórce E14: =JEŻELI(ORAZ(NIE(B14<$B$7);NIE(C14<$B$5));B14*$B$8;0)
  • =JEŻELI(ORAZ(NIE(B14<$B$7);NIE(C14<$B$5));B14*$B$8;0)JEŻELI wartość łącznej sprzedaży NIE jest większa od wartości docelowej sprzedaży ORAZ wartość kont NIE jest mniejsza od wartości docelowej konta, pomnóż wartość łącznej sprzedaży przez % prowizji. W przeciwnym razie zwróć 0.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Tematy pokrewne

Klip wideo: zaawansowane funkcje JEŻELI
Dowiedz się, jak używać funkcji zagnieżdżonych w formule
JEŻELI
ORAZ
LUB
Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać przerwanych formuł
Wykrywanie błędów w formułach przy użyciu funkcji sprawdzania błędów
Skróty klawiaturowe w programie Excel
Funkcje logiczne (informacje)
Excel (alfabetycznie)
Excel (według kategorii)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×