Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja JEŻELI umożliwia logiczne porównanie wartości z oczekiwanym wynikiem przez sprawdzenie, czy warunek jest spełniony, czy nie.

  • = JEŻELI (jakieś wyrażenie jest prawdziwe, to wykonaj określone działanie, a w przeciwnym razie wykonaj inne działanie)

Ale co zrobić, jeśli chcesz sprawdzić wiele warunków, z których wszystkie muszą mieć wartość Prawda lub Fałsz (ORAZ) bądź tylko jeden warunek powinien mieć wartość Prawda lub Fałsz (LUB) albo jeśli chcesz sprawdzić, czy warunek NIE spełnia kryteriów? Wszystkie 3 funkcje mogą być używane osobno, ale dużo częściej używa się ich razem z funkcjami JEŻELI.

Użyj funkcji JEŻELI wraz z funkcjami ORAZ, LUB i NIE, aby wykonać wiele obliczeń, czy warunki mają wartości Prawda, czy Fałsz.

Składnia

  • JEŻELI(ORAZ()) — JEŻELI(ORAZ(wartość_logiczna1; [wartość_logiczna2]; ...); wartość_jeżeli_prawda; [wartość_jeżeli_fałsz]))

  • JEŻELI(LUB()) — JEŻELI(LUB(wartość_logiczna1; [wartość_logiczna2]; ...); wartość_jeżeli_prawda; [wartość_jeżeli_fałsz]))

  • JEŻELI(NIE()) — JEŻELI(NIE(wartość_logiczna1); wartość_jeżeli_prawda; [wartość_jeżeli_fałsz]))

Nazwa argumentu

Opis

test_logiczny (wymagane)

Warunek, który ma zostać sprawdzony.

wartość_jeżeli_prawda (wymagane)

Wartość, która ma zostać zwrócona, jeśli wynik argumentu test_logiczny ma wartość PRAWDA.

wartość_jeżeli_fałsz (opcjonalne)

Wartość, która ma zostać zwrócona, jeśli wynik argumentu test_logiczny ma wartość FAŁSZ.

Oto informacje na temat indywidualnych struktur funkcji ORAZ, LUB i NIE. Po połączeniu każdej z nich z instrukcją JEŻELI wyglądają one następująco:

  • ORAZ — =JEŻELI(ORAZ(jakieś wyrażenie jest prawdziwe; jakieś inne wyrażenie jest prawdziwe); wartość jeśli prawda; wartość jeśli fałsz)

  • LUB — =JEŻELI(LUB(jakieś wyrażenie jest prawdziwe; jakieś inne wyrażenie jest prawdziwe); wartość jeśli prawda; wartość jeśli fałsz)

  • NIE — =JEŻELI(NIE(jakieś wyrażenie jest prawdziwe); wartość jeśli prawda; wartość jeśli fałsz)

Przykłady

Poniżej znajdują się przykłady często używanych zagnieżdżonych instrukcji JEŻELI(ORAZ()), JEŻELI(LUB()) i JEŻELI(NIE()). Funkcje ORAZ i LUB mogą obsługiwać do 255 odrębnych warunków, ale używanie więcej niż kilku warunków nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ skomplikowane, zagnieżdżone formuły są trudne do utworzenia, testowania i obsługiwania. Funkcja NIE przyjmuje tylko jeden warunek.

Przykłady użycia funkcji JEŻELI z funkcjami ORAZ, LUB i NIE do szacowania wartości liczbowych i tekstowych

Oto formuły zapisane zgodnie z ich logiką:

Formuła

Opis

=JEŻELI(ORAZ(A2>0;B2<100);PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A2 (25) jest większa niż 0 ORAZ wartość komórki B2 (75) jest mniejsza niż 100, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku oba warunki są spełnione, więc zwracana jest wartość PRAWDA.

=JEŻELI(ORAZ(A3="Czerwony";B3="Zielony");PRAWDA;FAŁSZ)

Jeśli wartość komórki A3 („Niebieski”) równa się „Czerwony” ORAZ wartość komórki B3 („Zielony”) równa się „Zielony”, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku tylko pierwszy warunek jest spełniony, więc jest zwracana wartość FAŁSZ.

=JEŻELI(LUB (A4>0;B4<50);PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A4 (25) jest większa niż 0 LUB wartość komórki B4 (75) jest mniejsza niż 50, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku tylko pierwszy warunek ma wartość PRAWDA, ale ponieważ funkcja LUB wymaga tylko jednego argumentu o wartości prawdziwej, formuła zwraca wartość PRAWDA.

=JEŻELI(LUB(A5="Czerwony";B5="Zielony");PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A5 („Niebieski”) równa się „Czerwony” LUB wartość komórki B5 („Zielony”) równa się „Zielony”, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku drugi argument ma wartość prawdziwą, więc formuła zwraca wartość PRAWDA.

=JEŻELI(NIE(A6>50);PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A6 (25) NIE jest większa niż 50, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku 25 nie jest większe niż 50, więc formuła zwraca wartość PRAWDA.

=JEŻELI(NIE(A7="Czerwony");PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A7 („Niebieski”) NIE równa się „Czerwony”, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ.

Zauważ, że we wszystkich powyższych przykładach za warunkami znajdują się nawiasy zamykające. Pozostałe argumenty prawda/fałsz są częścią zewnętrznej instrukcji JEŻELI. Zwracane w przykładach wartości PRAWDA/FAŁSZ możesz też zastąpić wartościami tekstowymi lub liczbowymi.

Oto kilka przykładów użycia funkcji ORAZ, LUB i NIE do obliczania dat.

Przykłady użycia funkcji JEŻELI z funkcjami ORAZ, LUB i NIE do szacowania dat

Oto formuły zapisane zgodnie z ich logiką:

Formuła

Opis

=JEŻELI(A2>B2;PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A2 jest większa niż wartość komórki B2, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku 03/12/14 jest większe niż 01/01/14, więc formuła zwraca wartość PRAWDA.

=JEŻELI(ORAZ(A3>B2;A3<C2);PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A3 jest większa niż wartość komórki B2 ORAZ wartość komórki A3 jest mniejsza niż wartość komórki C2, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku oba argumenty mają wartość prawdziwą, więc formuła zwraca wartość PRAWDA.

=JEŻELI(LUB(A4>B2;A4<B2+60);PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A4 jest większa niż wartość komórki B2 LUB wartość komórki A4 jest mniejsza niż wartość komórki B2 + 60, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku pierwszy argument ma wartość prawdziwą, ale drugi ma wartość fałszywą. Ponieważ funkcja LUB wymaga tylko jednego argumentu o wartości prawdziwej, formuła zwraca wartość PRAWDA. Jeśli użyjesz Kreatora Szacowanie formuły z karty Formuły, zobaczysz, w jaki sposób program Excel szacuje formułę.

=JEŻELI(NIE(A5>B2);PRAWDA;FAŁSZ)

JEŻELI wartość komórki A5 nie jest większa niż wartość komórki B2, zwróć wartość PRAWDA, w przeciwnym razie zwróć wartość FAŁSZ. W tym przypadku wartość komórki A5 jest większa niż wartość komórki B2, więc formuła zwraca wartość FAŁSZ.

Przykład Kreatora Szacowanie formuły

Używanie funkcji ORAZ, LUB i NIE z formatowaniem warunkowym

Możesz też użyć funkcji ORAZ, LUB i NIE do ustawienia kryteriów formatowania warunkowego z opcją formuły. W takim przypadku możesz pominąć funkcję JEŻELI i użyć samych funkcji ORAZ, LUB i NIE.

Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Nowa reguła. Następnie wybierz opcję „Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować”, wprowadź formułę i zastosuj wybrany format.

Formatowanie warunkowe > Okno dialogowe Edytowanie reguły wyświetlające metodę formuły

Korzystając z wcześniejszego przykładu z datami, oto jak wyglądałyby te formuły.

Przykłady użycia funkcji ORAZ, LUB i NIE jako testów formatowania warunkowego

Formuła

Opis

=A2>B2

Jeśli wartość komórki A2 jest większa niż wartość komórki B2, sformatuj komórkę, w przeciwnym razie nic nie rób.

=ORAZ(A3>B2;A3<C2)

Jeśli wartość komórki A3 jest większa niż wartość komórki B2 ORAZ wartość komórki A3 jest mniejsza niż wartość komórki C2, sformatuj komórkę, w przeciwnym razie nic nie rób.

=LUB(A4>B2;A4<B2+60)

Jeśli wartość komórki A4 jest większa niż wartość komórki B2 LUB wartość komórki A4 jest mniejsza niż wartość komórki B2 plus 60 (dni), sformatuj komórkę, w przeciwnym razie nic nie rób.

=NIE(A5>B2)

Jeśli wartość komórki A5 NIE jest większa niż wartość komórki B2, sformatuj komórkę, w przeciwnym razie nic nie rób. W tym przypadku wartość komórki A5 jest większa niż wartość komórki B2, więc wynik zwróci wartość FAŁSZ. Gdyby zmienić formułę na =NIE(B2>A5), zwróciłaby ona wartość PRAWDA, a komórka zostałaby sformatowana.

Uwaga: Typowym błędem jest wprowadzenie formuły do formatowania warunkowego bez znaku równości (=). W takim przypadku zobaczysz, że w oknie dialogowym Formatowanie warunkowe zostanie dodany znak równości i cudzysłów do formuły — ="LUB(A4>B2;A4<B2+60)",więc musisz usunąć cudzysłowy, zanim formuła zareaguje prawidłowo.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zobacz też

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Dowiedz się, jak używać funkcji zagnieżdżonych w formule

JEŻELI, funkcja

ORAZ

LUB

NIE

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Funkcje logiczne (informacje)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×