Spis treści
×

Przełączenie na subskrypcję usługi Microsoft 365, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, jest bardzo łatwe. Jeśli na przykład masz usługę Microsoft 365 Personal i chcesz udostępniać aplikacje pakietu Office oraz korzyści z subskrypcji innym osobom w gospodarstwie domowym, przełącz na usługę Microsoft 365 Family.

Jak przełączać się miedzy planami subskrypcji

Jak to działa:

 1. Przy użyciu tego samego konta Microsoft, którego używasz na potrzeby bieżącej subskrypcji, kupujesz subskrypcję usługi Microsoft 365, z której chcesz się przełączyć.

 2. Pozostałe dni bieżącej subskrypcji są automatycznie dodawane do nowej subskrypcji.

 3. W zależności od tego, na który plan się przełączasz, niektóre korzyści mogą zostać dodane lub usunięte (takie jak udostępnianie i funkcje premium aplikacji Bezpieczeństwo rodzinne).

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniżej Często zadawane pytania.

 Oto przykład

Przechodzenie z platformy Microsoft 365 Personal do platformy Microsoft 365 Family:

Bieżąca subskrypcja: Pozostało 6 miesięcy w subskrypcji usługi Microsoft 365 Personal.

Nowa subskrypcja: Kupujesz 12-miesięczną subskrypcję usługi Microsoft 365 Family, korzystając z tego samego konta Microsoft, którego używasz dla subskrypcji usługi Microsoft 365 Personal.

Wynik: Istniejąca subskrypcja zostanie natychmiast przekonwertowana na usługę Microsoft 365 Family i zostanie odnowiona za 18 miesięcy, a nie 12.  Zalety usługi Microsoft 365 Family, takie jak udostępnianie i bezpieczeństwo rodzinne, są dostępne natychmiast po dokonaniu tej zmiany.

Przechodzenie z platformy Microsoft 365 Family do platformy Microsoft 365 Personal:

Bieżąca subskrypcja: Pozostało 6 miesięcy subskrypcji usługi Microsoft 365 Family.

Nowa subskrypcja: Kupujesz 12-miesięczną subskrypcję usługi Microsoft 365 Personal, korzystając z tego samego konta Microsoft, którego używasz dla subskrypcji usługi Microsoft 365 Family.

Wynik: Twoja subskrypcja zostanie natychmiast przekonwertowana na usługę Microsoft 365 Personal i zostanie odnowiona za 18 miesięcy, a nie 12. Wszelkie zalety usługi Microsoft 365 Family, takie jak udostępnianie i bezpieczeństwo rodzinne, nie są już dostępne po dokonaniu tej zmiany.

Jakich zmian należy oczekiwać

Oto zmiany, które nastąpią po przejściu do usługi Microsoft 365 Family

Nadal będziesz mieć te same korzyści oraz kilka innych:

 • Swoją subskrypcję możesz udostępnić nawet 5 innym osobom

 • Ty i maksymalnie 5 innych osób możecie zainstalować aplikacje pakietu Office w wersji Premium na wszystkich swoich urządzeniach. Każda osoba może zalogować się do pakietu Office na 5 urządzeniach naraz.

 • Ty i maksymalnie 5 innych osób otrzymujecie 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze usługi OneDrive na osobę.

 • Ty i maksymalnie 5 innych osób uzyskujecie 60 minut na rozmowy przez Skype miesięcznie.

 • Funkcje Premium bezpieczeństwa rodzinnego

Przełącz na usługę Microsoft 365 Family

Przed przejściem do usługi Microsoft 365 Familysprawdź ceny.

Przełącz się na platformę Microsoft 365 Family

Wolę płatność miesięczną

Oto zmiany, które nastąpią po przejściu do usługi Microsoft 365 Personal

Nadal będziesz mieć takie same korzyści jak w przypadku platformy Microsoft 365 Family, z wyjątkiem następujących, które nie są dołączone do usługi Microsoft 365 Personal:

 • Udostępnianie swojej subskrypcji nawet 5 innym osobom.   

Dlatego przed przełączeniem, zatrzymaj udostępnianie subskrypcji i powiadom wszystkie osoby, którym udostępniasz, że jeśli nie kupią własnej subskrypcji platformy Microsoft 365 lub nie udostępnią innej osobie, nie będą już mieć następujących korzyści:

 • Aplikacji pakietu Office w wersji Premium

 • 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive (wrócą do bezpłatnego planu limitu 5 GB)

 • 60 bezpłatnych minut na rozmowy przez Skype

Przełącz na usługę Microsoft 365 Personal

Przed przejściem do usługi Microsoft 365 Personalsprawdź ceny.

Przełącz się na platformę Microsoft 365 Personal

Wolę płatność miesięczną

Często zadawane pytania

Jak przełączyć na usługę Microsoft 365 Personal po wygaśnięciu bezpłatnej wersji próbnej usługi Microsoft 365 Family?

Zalecane jest zalogowanie się na stronie Usługi i subskrypcje przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z Twoją subskrypcją, zaznaczenie pozycji Wyłącz rozliczanie cykliczne przed wygaśnięciem wersji próbnej, a następnie przełączenie na usługę Microsoft 365 Personal.

Czy mogę skorzystać z nowego klucza produktu w celu przełączenia planów?

Tak, jeśli nowy klucz produktu pakietu Office został zakupiony od sprzedawcy detalicznego, przejdź na stronę Office.com/setup i zaloguj się przy użyciu tego samego konta, które jest używane dla bieżącej subskrypcji. Po wprowadzeniu nowego klucza produktu będą widoczne opcje przełączenia planu.

Czy po przełączeniu planów będzie konieczna ponowna instalacja pakietu Office?

Nie, przełączanie planów nie wpływa na aplikacje pakietu Office i nie trzeba ich ponownie instalować.

Czy mogę przełączyć się na subskrypcję dla firm?

Tak, możesz uaktualnić subskrypcję usługi Microsoft 365 Family do subskrypcji dla firm. Aby dowiedzieć się jak, zobacz Rozszerzanie subskrypcji Microsoft 365 Family do subskrypcji dla firm.

Jak mogę przełączyć się na stawkę z rabatem oferowaną przez program użytkowania w domu mojego pracodawcy?

Jeśli masz już usługę Microsoft 365 Family lub Microsoft 365 Personal, nadal możesz skorzystać z tego rabatu. W przypadku zakupu za pośrednictwem oferty pracodawcy do istniejącej subskrypcji jest dodawany dodatkowy czas, a stawka z rabatem zacznie obowiązywać od corocznej daty odnowienia istniejącej subskrypcji. Upewnij się, że w procesie zakupu zostało podane konto Microsoft skojarzone z bieżącą subskrypcją usługi Office 365.

Nie potrzebuję już subskrypcji. Jak przełączyć się na zakup jednorazowy pakietu Office?

 1. Zaloguj się na stronie Usługi i subskrypcje przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z Twoją subskrypcją, a następnie zaznacz pozycję Wyłącz rozliczanie cykliczne.

 2. Po wygaśnięciu subskrypcji dokonaj jednorazowego zakupu pakietu Office. Sprawdź ceny.

 3. Po sfinalizowaniu zakupu otwórz dowolną aplikację pakietu Office i przełącz licencję pakietu Office, aby rozpocząć korzystanie z pakietu Office w ramach jednorazowego zakupu.

Jak mogę zmienić adres e-mail skojarzony z nowym planem?

Najlepszym sposobem jest rozpoczęcie nowego planu przy użyciu innego adresu e-mail. Aby zmienić adres e-mail dla bieżącej subskrypcji, musisz skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie kont i rozliczeń.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×