Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Poniższe sekcje dotyczą kont używanych do instalowania i aktywowania platformy Microsoft 365 lub nowszych wersji wersji bez subskrypcji, takich jak Office Home & Student lub Office Home & Business.

Aby otrzymać pomoc dotyczącą konfigurowania istniejących kont e-mail w aplikacji Outlook w celu uzyskania dostępu do wiadomości e-mail, kalendarza i kontaktów, zobacz Centrum pomocy aplikacji Outlook.

Konta — informacje

Dlaczego potrzebuję konta, aby zalogować się na platformie Microsoft 365 lub w pakiecie Office?

Musi wystąpić skojarzenie między Twoim kontem a produktem platformy Microsoft 365 lub pakietu Office, który został kupiony lub przypisany. Skojarzenie sprawdza, czy jesteś licencjonowanym właścicielem produktu. Po zalogowaniu się przy użyciu konta możesz wykonywać następujące czynności:

 • Instalowanie i aktywowanie pakietu Office   
  Do zainstalowania i aktywowania pakietu Microsoft 365 i pakietu Office w wersjach 2013 lub nowszych jest wymagany konto Microsoft lub konto służbowe.

 • Nawiązywanie połączenia z innymi usługami firmy   
  Microsoft Po skojarzeniu konta z produktem pakietu Office i w zależności od posiadanej wersji pakietu Office Twoje konto łączy Cię również z różnymi produktami i usługami firmy Microsoft, takimi jak Office Online lub OneDrive.

 • Ponowne instalowanie pakietu Office   
  Zaloguj się do portalu konta, aby pobrać i ponownie zainstalować platformę Microsoft 365 lub pakiet Office. Nie musisz ponownie wprowadzać klucza produktu.

 • Tworzenie i udostępnianie plików   
  Twórz, edytuj i udostępniaj wszystkie pliki zapisane w usłudze w chmurze, takiej jak OneDrive. Dzięki zapisywaniu w usłudze OneDrive Twoje pliki są zawsze przy Tobie. Po prostu zaloguj się z urządzenia, aby mieć dostęp do swoich plików.

 • Korzystanie z pakietu Office na wielu urządzeniach   
  Jeśli masz subskrypcjęMicrosoft 365, możesz również instalować aplikacje i korzystać z nich na więcej niż jednym urządzeniu.

Jaka jest różnica między kontem Microsoft a kontem służbowym i jak je uzyskać?

Co to jest konto Microsoft

Konto Microsoft to bezpłatne konto używane do uzyskiwania dostępu do wielu urządzeń i usług firmy Microsoft, takich jak internetowa usługa poczty e-mail Outlook.com (znana również jako hotmail.com, msn.com, live.com), aplikacje online, takie jak Word lub Excel dla sieci web, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Windows lub Microsoft Store. Jeśli korzystasz z dowolnej z tych usług, jest szansa, że już masz konto Microsoft. Konta Microsoft nazywały się kiedyś "Identyfikator Windows Live ID".

Podczas tworzenia konta Microsoft możesz użyć dowolnego adresu e-mail jako nazwy użytkownika, w tym adresów z Outlook.com, Yahoo! lub Gmail.

Jeśli używasz już adresu e-mail i hasła do logowania się do urządzeń i usług firmy Microsoft, takich jak wymienione powyżej, oznacza to, że masz już konto Microsoft. Jedną z zalet konta Microsoft jest posiadanie jednego hasła umożliwiającego logowanie się do wszystkich usług firmy Microsoft.

Konta Microsoft są najczęściej skojarzone z produktami pakietu Office dla użytkowników domowych.

Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft i sposobie zarządzania nimi, zobacz Pomoc dotycząca konta Microsoft.

Co to są konta służbowe

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft 365 w firmie lub szkole, ktoś taki jak administrator globalny prawdopodobnie przypisał Ci unikatową nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu się na to konto służbowe możesz uzyskać dostęp do poczty e-mail oraz innych zasobów internetowych w organizacji.

Konta służbowe są skojarzone z produktami usługi Microsoft 365 dla firm i zarządzane przez tego samego administratora, który jest odpowiedzialny za przypisywanie kont użytkowników i licencji pakietu Office osobom w organizacji.

Administratorzy szukający pomocy dotyczącej zarządzania kontami użytkowników powinni zapoznać się z materiałem Pojedyncze lub zbiorcze dodawanie użytkowników do usługi Office 365.

Czy muszę mieć konto w przypadku pakietu Office 2010 lub Office 2007?

W przypadku starszych wersji pakietu Office, takich jak Office 2010 lub Office 2007, konta nie są wymagane. W celu zainstalowania lub ponownego zainstalowania pakietu Office użyj dysku i klucza produktu dostarczonego z zakupionym produktem. Zobacz Instalowanie pakietu Office 2010 i Instalowanie pakietu Office 2007, aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania tych wersji.

Korzystanie z kont 

Jak mogę skojarzyć moje konto z platformą Microsoft 365 lub pakietem Office?

Logowanie się za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego na platformie Microsoft 365 lub w pakiecie Office to sposób, w jaki firma Microsoft weryfikuje, czy masz legalną licencję. Sposób kojarzenia konta zależy od produktu platformy Microsoft 365 lub pakietu Office i sposobu jego uzyskiwania.

Skojarzenie konta z licencją jest konieczne tylko w przypadku Microsoft 365 subskrypcji i wersji Office 2021 bez subskrypcji za pośrednictwem pakietu Office 2013. (Zobacz Czy potrzebuję konta, aby korzystać z pakietu Office 2010 lub Office 2007?)

Aby skojarzyć swoje konto z produktem, wybierz opcję, która najlepiej pasuje do sposobu uzyskania platformy Microsoft 365 lub pakietu Office.

Jeśli zakupiono platformę Microsoft 365 lub pakiet Office w sklepie detalicznym, prawdopodobnie został on dostarczony z opakowaniem zawierającym klucz. Podczas realizacji tego klucza zostanie wyświetlony monit o skorzystanie z istniejącego konta Microsoft lub utworzenie nowego konta. Jeśli zakupiono w sklepie internetowym, sprawdź potwierdzenie e-mail klucza produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby go zrealizować. Zobacz Realizowanie klucza produktu w celu aktywowania platformy Microsoft 365 lub pakietu Office.

Jeśli produkt został kupiony za pośrednictwem sklepu Microsoft Store online i zalogowano się w celu dokonania zakupu, konto, za pomocą których się zalogowano, jest kontem skojarzonym z pakietem Office. Jeśli próbujesz zainstalować aplikacje, ale nie możesz tego zrobić, być może po zakupie został pominięty krok realizacji. Zobacz Właśnie udało mi się kupić pakiet Office. Gdzie mam wprowadzić klucz produktu?

Jeśli ktoś udostępnił Ci swoją subskrypcję Microsoft 365 Family, być może wysłał ci wiadomość e-mail lub SMS. Gdy wszystko będzie gotowe do zainstalowania aplikacji, zostanie wyświetlony monit o użycie istniejącego konta Microsoft lub utworzenie nowego konta. Zobacz Tworzenie nowego konta Microsoft

Jeśli korzystasz z aplikacji w pracy lub w szkole, prawdopodobnie na początku przypisano Ci konto. Jest to konto, którego używasz do logowania się do microsoft365.com.

Jeśli zakupiono platformę Microsoft 365 lub pakiet Office, ale ktoś inny zainstalował go za Ciebie, a jego konto jest teraz skojarzone z produktem, a nie z Twoim, skontaktuj się z pomocą techniczną. Przygotuj dowód zakupu.

Jeśli pakiet Office został nabyty za pośrednictwem Twojej organizacji w ramach korzyści Program rabatowy w usłudze Microsoft Workplace(wcześniej znany jako Program użytkowania w domu) w celu używania go na komputerze PC z systemem Windows, nie potrzebujesz konta, aby uaktywnić pakiet Office. Musisz otrzymać klucz produktu, który trzeba wprowadzić po wyświetleniu monitu o aktywowanie pakietu Office. Zobacz Instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office za pośrednictwem programu rabatowego Microsoft Workplace.

Gdzie mogę zalogować się przy użyciu konta, aby móc zainstalować lub ponownie zainstalować aplikacje?

Jeśli masz istniejącą subskrypcję usługi Microsoft 365 lub korzystasz z usługi Microsoft 365 w pracy bądź szkole, zaloguj się w witrynie Office.com na konto skojarzone z tą subskrypcją. W tym miejscu możesz zainstalować lub ponownie zainstalować aplikacje.

Logowanie się w Office.com lub logowanie się do aplikacji klasycznych również oznacza, że możesz łatwo uzyskać dostęp do wszystkich plików przechowywanych w usługach w chmurze, takich jak OneDrive. Więcej informacji znajdziesz na stronie Logowanie się w pakiecie Office lub w usłudze Microsoft 365.

Jeśli po prostu szukasz instrukcji instalowania aplikacji, zobacz:

Porady: 

 • Niektóre organizacje zarządzają licencjami platformy Microsoft 365 lub pakietu Office i wszystkimi instalacjami dla swoich pracowników lub uczniów. Jeśli aplikacje nie są jeszcze zainstalowane na urządzeniu i nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się przy użyciu konta służbowego w Office.com, skontaktuj się z administratorem Microsoft 365 w organizacji.

 • Jeśli logujesz się za pomocą konta Microsoft i nie widzisz opcji instalowania pakietu Office, zobacz poniższą sekcję „Pakiet Office nie jest skojarzony z tym kontem”.

Jak zarządzać kontami organizacji

Administrator platformy Microsoft 365 jest odpowiedzialny za zarządzanie kontami w organizacji. Administratorzy, którzy muszą dodawać, usuwać lub aktualizować konta, mogą to zrobić, logując się przy użyciu poświadczeń administratora do Centrum Administracja Microsoft 365.

Zapomniane dane konta 

Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła

Konta Microsoft

Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła do konta Microsoft skojarzonego z pakietem Office, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Konta służbowe

Jeśli ktoś w organizacji przypisał Ci konto służbowe lub szkolne, przejdź do części Resetowanie hasła. Jeśli nie możesz zresetować hasła, skontaktuj się z administratorem, ponieważ mógł nie przyznać Ci uprawnień do zmiany hasła. Wszelkie inne zmiany (na przykład zmianę nazwy użytkownika) również musi wprowadzić administrator.

Jeśli jesteś administratorem, który zarządza kontami użytkowników w imieniu członków Twojej organizacji, zobacz Użytkownicy i hasła w platformie Microsoft 365 dla firm — Pomoc dla administratorów.

Moje hasło jest poprawne, ale nie działa

Istnieje kilka rzeczy, które możesz sprawdzić, jeśli wygląda na to, że Twoje hasło nie działa:

 • Sprawdź pisownię adresu e-mail i hasła.

 • Upewnij się, że nie jest włączone wpisywanie wyłącznie wielkich liter, ponieważ w haśle jest uwzględniana wielkość liter.

Jeśli nadal nie działa, wykonaj następujące czynności dla konta, z którym występują problemy:

Konta Microsoft

W przypadku kont Microsoft uzyskaj dodatkową pomoc na stronie Pomoc dotycząca konta Microsoft.

Konta służbowe

W przypadku kont służbowych musisz skontaktować się z administratorem IT organizacji.

Jeśli jesteś administratorem Microsoft 365, który zarządza kontami użytkowników poczty e-mail dla osób w Twojej organizacji (w tym dla siebie), zobacz Użytkownicy i hasła na platformie Microsoft 365 dla firm — Administracja Pomoc.

Moje konto Gmail, Yahoo! (lub inne) jest kontem Microsoft, ale nie działa

Konta, takie jak konto outlook.com, hotmail.com, live.com lub konto msn.com, są zarządzane przez firmę Microsoft i w związku z tym są już traktowane jako konta Microsoft. Oznacza to, że wszelkie zmiany wprowadzane na tych kontach są automatycznie wprowadzane za pośrednictwem wszystkich usług firmy Microsoft, takich jak XBox, Skype lub OneDrive.

Jeśli jednak konto Microsoft zostało utworzone przy użyciu istniejącego konta e-mail innej firmy, co oznacza, że jest to konto zarządzane przez dostawcę poczty e-mail innej firmy, takiego jak Gmail lub Yahoo!, wszelkie zmiany wprowadzone na tych kontach za pośrednictwem odpowiednich dostawców nie zostaną przeniesione do firmy Microsoft.

Na przykład podczas tworzenia konta Microsoft używano istniejącego konta Gmail, Yahoo! Mail Plus. W późniejszym terminie hasło zostało zaktualizowane na stronie ustawień usługi Gmail lub Yahoo! Mail Plus. Ponieważ te konta nie są zarządzane przez firmę Microsoft, żadne zmiany wprowadzone za pośrednictwem ustawień dostawcy konta nie są automatycznie rozszerzane na twoje konto Microsoft. Oznacza to, że hasło do konta Microsoft utworzone za pomocą konta Gmail lub Yahoo pozostaje tym samym hasłem, które zostało pierwotnie przypisane do konta Microsoft podczas tworzenia konta Microsoft.

Wszelkie zmiany, które chcesz wprowadzić na koncie Microsoft przy użyciu poczty e-mail innej firmy, takiej jak Gmail lub Yahoo! za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego konta Microsoft. W tym miejscu możesz zarządzać kontem Microsoft i aktualizować swoje imię i nazwisko, zdjęcie oraz ustawienia zabezpieczeń. W tym miejscu możesz również zarządzać wszystkimi subskrypcjami i produktami kupionymi za pośrednictwem Sklepu Microsoft. Zaloguj się na pulpicie nawigacyjnym konta Microsoft w witrynie account.microsoft.com.

Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Microsoft, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta, którego używam z pakietem Office.

Rozwiązywanie problemów z kontami 

Komunikat informujący o tym, że pakiet Office nie jest skojarzony z tym kontem

Aby uzyskać pomoc dotyczącą tego komunikatu, zobacz Komunikat o błędzie „Tutaj możesz zainstalować i ponownie zainstalować pakiet Office”.

Czy mogę zmienić nazwę mojego konta?

Konta Microsoft

Aby uzyskać informacje, jak zmienić nazwę swojego konta, zobacz Zmienianie nazwy konta Microsoft.

Aby zarządzać innymi aspektami konta Microsoft, zaloguj się w witrynie account.microsoft.com lub zobacz Konto Microsoft — Pomoc.

Konta służbowe

W przypadku kont służbowych skontaktuj się z administratorem.

Jeśli jesteś administratorem Microsoft 365, który zarządza kontami użytkowników w imieniu członków Twojej organizacji, zobacz Użytkownicy i hasła w platformie Microsoft 365 dla firm — Pomoc dla administratorów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×