Udostępnianie strony notatek lub całego notesu z poziomu aplikacji OneNote dla systemu Windows 10

Ważne: 

 • Ostatnio usunęliśmy możliwość udostępniania pojedynczych stron notatek. Poniżej podano informacje na temat wycofania tej funkcji i jej przyczyn technicznych. Nadal możesz udostępniać statyczne kopie lub pliki PDF dowolnych stron w notesach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Udostępnianie migawki notatek" lub "Udostępnianie pliku PDF notatek" w dalszej części tego artykułu.

 • Od 15 czerwca 2018 r. wszystkie udostępnione wcześniej linki do pojedynczych stron notatek automatycznie wygasły. Adresaci linków do stron udostępnionych nie będą już mogli wyświetlać tych stron, chyba że adresatowi udzielono dostępu do całego notesu zawierającego udostępnioną wcześniej stronę.
   


W aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 można udostępnić cały notes innym osobom i umożliwić każdemu z zaproszonych do notesu uczestników wyświetlanie lub pełne edytowanie notatek.

Jeśli notes jest przechowywany na osobistym koncie usługi OneDrive, możesz też udostępnić statyczną migawkę dowolnej pojedynczej strony notatek.
 

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Udostępnianie całego notesu

 1. W programie OneNote dla systemu Windows 10 otwórz notes, który chcesz udostępnić.

 2. W prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij.

  W prawym górnym roku okna programu OneNote znajduje się przycisk Udostępnij.

  Uwaga: Jeśli nie widać przycisku Udostępnij, być może korzystasz z programu OneNote 2016, a nie aplikacji OneNote dla systemu Windows 10. Poniżej opisano, jak udostępniać notesy za pomocą programu OneNote 2016.

 3. U góry otwartego okienka Wyślij link wybierz strzałkę obok, aby wybrać osoby, którym zapewnia dostęp link do udostępniania:

  • Każda osoba mająca link    tworzy link, za pomocą którego każda osoba może uzyskać dostęp do dokumentu lub folderu, nawet jeśli nie jest zalogowana do OneNote ani OneDrive. Skorzystaj z tej funkcji, aby udostępnić innym osobom w twojej firmie lub poza tą firmą. Ten link można również przesyłać dalej do wszystkich osób.

   Uwaga: Jeśli ta opcja nie jest dostępna, Twoja organizacja uniemożliwia Korzystanie z tej opcji.

  • Osoby w <organizacji>    link, za pomocą których mogą korzystać tylko osoby w Twojej organizacji, które są zalogowane. Ten link można również przesyłać dalej innym osobom, ale działa tylko dla osób w organizacji.

  • Osoby z istniejącym dostępem    — zwraca link, którego mogą używać osoby mające już dostęp do danego dokumentu lub folderu. Uprawnienia do danego elementu nie zmieniają się. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wysłać link do kogoś, kto ma już dostęp. 

  • Określone osoby    — powoduje utworzenie linku, za pomocą którego tylko określone przez Ciebie osoby mogą uzyskać dostęp do folderu lub dokumentu. Jeśli klikniesz tę opcję, wprowadź imiona i nazwiska lub adresy e-mail osób, którym chcesz udzielić dostępu do folderu lub dokumentu. Użyj tej funkcji, aby udostępnić tylko określonym osobom, które mogą być w Twojej organizacji lub poza nią. Osoby, których udostępniasz, nie mogą przesyłać tego linku dalej do innych osób. 

  Po wybraniu odpowiednich osób zaznacz lub wyczyść zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na edycję w zależności od tego, jakiego dostępu chcesz udzielić, a następnie kliknij pozycję Zastosuj.

 4. Wprowadź nazwę lub adres e-mail osób, którym chcesz udostępnić.

 5. Kliknij lub naciśnij pozycję Wyślij.

  Porada: Zamiast zapraszać inne osoby do udostępniania notesu, możesz utworzyć specjalny link do notesu, który możesz następnie skopiować i wkleić w wiadomości e-mail, w wiadomości SMS lub na stronie internetowej. W okienku Wyślij link kliknij pozycję Kopiuj link. Pamiętaj, że dostęp do tego linku jest kontrolowany przez zestaw dostępu do udostępniania u góry okienka Wyślij link.

 6. Nazwy autorów będą teraz wyświetlane obok udostępnionych notatek. Aby ukryć nazwiska autorów, na karcie Widok wybierz pozycję Ukryj autorów.

Zatrzymaj udostępnianie

 1. W OneNote dla Windows 10 otwórz notes, który jest udostępniany osobie, której nie chcesz już udostępniać.

 2. W prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij.

  W prawym górnym roku okna programu OneNote znajduje się przycisk Udostępnij.

  Uwaga: Jeśli nie widać przycisku Udostępnij, być może korzystasz z programu OneNote 2016, a nie aplikacji OneNote dla systemu Windows 10. Poniżej opisano, jak udostępniać notesy za pomocą programu OneNote 2016.

 3. Kliknij lub naciśnij ikonę wielokropka ( ... ), aby zarządzać dostępem uprawnień.

 4. Wybierz imię i nazwisko osoby, której nie chcesz już udostępniać, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Udostępnianie pojedynczej strony notatek

Ostatnio usunęliśmy możliwość udostępniania pojedynczych stron notatek z notesów osobistych przechowywanych w usłudze OneDrive. Poniżej podano informacje na temat wycofania tej funkcji i jej przyczyn technicznych.

Jeśli chcesz udostępnić kopię statyczną dowolnej strony w notesie, zobacz „Udostępnianie migawki strony notatek” w ostatniej sekcji tego artykułu.

Jak działała ta funkcja

Jeśli notes był przechowywany na osobistym koncie usługi OneDrive, wcześniej można było udostępnić pojedynczą stronę notatek, która mogła być wyświetlana przez inne osoby, ale nie mogła być przez nie edytowana. W tym celu program OneNote tworzył anonimowy link publiczny do wersji internetowej wybranej strony.

Niektórzy klienci korzystali z tej funkcji do udostępniania pojedynczych stron notatek rodzinie, znajomym, współpracownikom i współtwórcom z możliwością wyświetlania tylko do odczytu — bez udzielania innym dostępu do całego notesu, w którym dana strona była zapisana.

Dlaczego udostępnianie pojedynczych stron zostało na razie wyłączone

Klienci wielokrotnie prosili o umożliwienie udostępniania pojedynczych stron notatek ze wszystkich wersji programu OneNote na wszystkich platformach, takich jak systemy Windows, Mac, iOS i Android oraz sieć Web. Otrzymaliśmy też bardzo wiele opinii od klientów, którzy chcą mieć możliwość przydzielania uprawnień do pełnego edytowania pojedynczych stron, a także udostępniania pojedynczych stron z notesów przechowywanych na kontach w usłudze OneDrive dla Firm i programie SharePoint, a nie tylko na kontach osobistych w usłudze OneDrive.

Poprzednia implementacja udostępniania pojedynczych stron z notesów w osobistej usłudze OneDrive była naszą pierwszą próbą utworzenia większego zestawu funkcji. Jednak ten pierwszy krok nie spełnił w pełni potrzeb naszych klientów, a ponadto — w porównaniu do udostępniania całych notesów — poziom użycia ograniczonej funkcji udostępniania stron był bardzo niski. Ścieżka techniczna potrzebna do utworzenia pełnego środowiska udostępniania stron programu OneNote wymaga wycofania poprzedniej funkcji do czasu ukończenia kompleksowych prac nad ulepszeniami tej funkcji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z wycofaniem tej funkcji.

Uwaga: Jeśli chcesz przekazać ogólne uwagi dotyczące udostępniania notatek w programie OneNote, prześlij opinię bezpośrednio do naszego zespołu produktu. W aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 kliknij przycisk Ustawienia i inne Przycisk Ustawienia i inne opcje w prawym górnym rogu, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Opinia. Postępuj zgodnie z monitami, aby zapisać swoje komentarze i sugestie, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

Co się stanie z już udostępnionymi innym osobom linkami do stron?

Od 15 czerwca 2018 r. wszystkie udostępnione wcześniej linki do pojedynczych stron notatek automatycznie wygasły. Adresaci linków do stron udostępnionych nie będą już mogli wyświetlać tych stron, chyba że adresatowi udzielono dostępu do całego notesu zawierającego udostępnioną wcześniej stronę.
 

Właściciele notesów mogą przywrócić dostęp do wszelkich udostępnionych wcześniej stron, ponownie udostępniając osobom, z którymi współpracują, całe notesy. Ewentualnie można utworzyć oddzielny notes zawierający kopie tylko tych stron, które mają zostać udostępnione, a następnie zaprosić inne osoby do tego oddzielnego notesu.

Jeśli wolisz udostępnić kopię statyczną dowolnej strony w notesie, zobacz „Udostępnianie migawki strony notatek” w sekcji poniżej.

Udostępnianie migawki notatek

Aby wysłać kopię statyczną (lub zrzut ekranu) bieżącej strony w wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie OneNote dla systemu Windows 10 otwórz stronę, którą chcesz udostępnić.

 2. W prawym górnym rogu okna aplikacji kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij.

  W prawym górnym roku okna programu OneNote znajduje się przycisk Udostępnij.

  Uwaga: Jeśli nie widać przycisku Udostępnij, być może korzystasz z programu OneNote 2016, a nie aplikacji OneNote dla systemu Windows 10. Mimo że nie możesz udostępnić pojedynczej strony notatek w programie OneNote 2016, możesz wysłać notatki programu OneNote w wiadomości e-mail.

 3. U dołu okienka Wyślij link kliknij lub naciśnij pozycję Wyślij kopię strony.

Ważne: Jeśli później wprowadzisz zmiany w notatkach, żadne wcześniej wysłane innym osobom za pomocą tej opcji statyczne kopie notatek nie zostaną automatycznie zaktualizowane.

Udostępnianie notatek w formacie PDF

Aby wysłać kopię PDF bieżącej strony, wykonaj następujące czynności:

 1. Na dowolnej stronie w aplikacji OneNote dla Windows 10 kliknij lub naciśnij przycisk Ustawienia i inne Przycisk Ustawienia i inne opcje znajdujący się w prawym górnym rogu.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Drukuj, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Okno dialogowe Drukarka z wybraną opcją pojedynczej strony

  • W obszarze Drukarka wybierz pozycję Drukuj w formacie PDF firmy Microsoft.

  • W obszarze Orientacja wybierz, czy chcesz drukować w orientacji pionowej (wysoki na stronach ) lub poziomej (szerokich stron).

  • W obszarze Strony wybierz, czy chcesz wydrukować bieżącą stronę, bieżącą sekcję, czy bieżący notes.

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Drukuj , aby wydrukować notatki z wybranymi opcjami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×