Gdy zaczniesz wpisywać w polach Do, DW i UDW w programie Outlook, będą wyświetlane sugestie na podstawie wprowadzonego tekstu. Te sugestie są podzielone na dwie kategorie: Ostatnie osoby i Inne sugestie. Imiona i nazwiska oraz adresy, które są wyświetlane w obszarze Ostatnie osoby, są przechowywane na liście Autouzupełniania. Imiona i nazwiska oraz adresy, które są wyświetlane w obszarze Inne sugestie są generowane w ramach usługi Microsoft 365 przy użyciu informacji indeksowanych na podstawie poprzednich komunikatów nadawcy. 

Ta lista Autouzupełniania w programie Outlook jest tworzona przez zapisywanie imion i nazwisk oraz adresów użytych wcześniej podczas wysyłania wiadomości. Na liście Ostatnie osoby będą wyświetlane maksymalnie dwie sugestie, a w sekcji Inne sugestie będą wyświetlane maksymalnie trzy sugestie. Możesz usunąć adres z listy Ostatnie osoby lub wyłączyć funkcję Lista Autouzupełniania, aby całkowicie usunąć sekcję Ostatnie osoby

Używanie sugestii z listy Autouzupełniania i obszaru Ostatnie osoby

Domyślnie lista Autouzupełniania jest włączona. Gdy zaczniesz wpisywać imię lub nazwisko w polu Do, DW lub UDW, lista Autouzupełniania sugeruje maksymalnie dwa pasujące imiona i nazwiska lub adresy w sekcji Ostatnie osoby.

Na przykład po wpisaniu znaku „b” w jednym z pól adresatów na liście pojawiają się wszystkie pasujące nazwy. Lista Ostatnie osoby jest przeszukiwana według imienia, a lista Inne sugestie jest przeszukiwana według imienia, nazwiska i adresu e-mail. Lista będzie zawężana wraz z każdym wpisanym znakiem. Jeśli więc zaczniesz wpisywać „Ko”, wtedy lista Autouzupełniania dodatkowo uściśli wyniki i wyświetli tylko osobę Beata Kowalska na liście Ostatnie osoby oraz Dominika Kowalczyk w obszarze Inne sugestie.

Na liście Autouzupełniania są pokazywane sugestie dotyczące adresowania.

W miarę wysyłania wiadomości do kolejnych osób lista Autouzupełniania jest uzupełniana o dodatkowych adresatów wiadomości.

Usuwanie sugerowanych adresatów, których zawiera lista Autouzupełniania

Możesz usunąć co najmniej jeden wpis z listy Ostatnie osoby. Jeśli jednak umieścisz wskaźnik myszy na wpisie, zobaczysz znak X z prawej strony wpisu dla danej osoby. Kliknij ten znak X, aby usunąć imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby z listy Autouzupełniania. Nie spowoduje to usunięcia osoby z folderu Kontakty ani z innej książki adresowej.

Klawiszy strzałek możesz także użyć do poruszania się po liście, a gdy dotrzesz do nazwiska osoby, którą chcesz usunąć, możesz nacisnąć klawisz Delete.

Usunięta nazwa adresata nie będzie wyświetlana na liście lista Autouzupełniania, o ile nie wybierzesz jej celowo z listy kontaktów lub nie wpiszesz adresu ręcznie. Wykonanie jednej z tych czynności spowoduje ponowne dodanie adresu do listy lista Autouzupełniania. Jeśli chcesz trwale usunąć adresata z listy kontaktów, zobacz usuwanie kontaktu.

Uwaga: Nie można usunąć wpisów z listy Inne sugestie ani wyłączyć tej listy.

Wyłączanie listy Autouzupełniania

Jeśli nie chcesz już wyświetlać sugestii Ostatnie osoby, możesz wyłączyć listę Autouzupełniania.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

  Wybierz kartę plik.

 2. W obszarze Wysyłanie wiadomości wyczyść pole wyboru Używaj listy funkcji Autouzupełnianie do sugerowania nazw podczas wpisywania tekstu w wierszach Do, DW i UDW.

  Wybierz kolejno pozycje Plik, Opcje, Poczta, a następnie w sekcji Wysyłanie wiadomości wyczyść pole wyboru Lista Autouzupełniania.

Uwaga: Nie można wyłączyć listy Inne sugestie.

Czyszczenie wszystkich wpisów z listy Autouzupełniania

Możesz wyczyścić wszystkie wpisy, które zawiera lista Autouzupełniania, bez wyłączania Autouzupełniania.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Poczta.

 2. W sekcji Wysyłanie wiadomości wybierz pozycję Opróżnij listę Autouzupełniania.

  Wybierz kolejno pozycje Plik, Opcje, Poczta, a następnie w sekcji Wysyłanie wiadomości wybierz przycisk Opróżnij listę Autouzupełniania.

 3. Wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić zamiar wyczyszczenia listy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×