Powiązane tematy
×

Zobacz omówienie zaangażowania cyfrowego w całej organizacji za pomocą rozwiązania Insights — edukacja (wersja Premium). Wyświetl pulpit nawigacyjny zaangażowania cyfrowego, aby skupić się na kluczowych metrykach nauki uczniów w aplikacji Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych, takich jak obecność na spotkaniach klasowych, statusy ukończenia zadań i spotykanie się z kolegami i koleżankami z klasy oraz nauczycielami. 

Ważne: Insights — edukacja (wersja Premium) to płatne uaktualnienie, które zapewnia liderom edukacyjnym wgląd w dane usługi Education Insights na poziomie organizacji. Aby podwyższyć poziom instytucji do usługi Insights — edukacja (wersja Premium), skontaktuj się z menedżerem konta Microsoft lub wypełnij ten formularz

Pulpit nawigacyjny zaangażowania cyfrowego

Twoje dane zaangażowania cyfrowego mogą odzwierciedlać różne poziomy instytucji edukacyjnej: okręg, szkoła lub poziom ocen, w zależności od uprawnień.

Z poziomu pulpitu nawigacyjnego, możesz:

 • Wyświetlanie i zmienianie wyświetlanego poziomu instytucji

  • Użyj listy rozwijanej, aby w razie potrzeby wybrać inny poziom

 • Liczba uczniów spoza instytucji wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym w danym widoku zależy od wybranej hierarchii

 • Wyszukiwanie oddzielnego ucznia

 • Eksportowanie danych

Wyświetlanie danych z określonego przedziału czasowego

Filtr czasu: wybierz Przycisk przedstawiający znak w kształcie litery V, aby otworzyć listę rozwijaną dodatkowych opcji przedziału czasu.

 • Wybierz pozycję Zakres niestandardowy, aby wprowadzić własne daty dla przedziału czasu wynoszącego do 60 dni. Przedziały czasu mogą zaczynać się nawet od początku roku akademickiego, zgodnie z ustaleniem SDS.

Uwaga: Dane procentowe są obliczane tylko dla uczniów na liście uczestników na ostatni dzień dowolnego wybranego przedziału czasu. Jeśli nie ma żadnych danych listy uczestników dla wybranego przedziału czasu, domyślny przedział czasu może odpowiednio ulec zmianie.

cyfrowy raport zaangażowania

Selektor poziomów organizacji na pulpicie nawigacyjnym cyfrowego zaangażowania

Menu rozwijane z godzinami, które można wybrać, aby wyświetlić dane

Odczytywanie danych

Po wybraniu ram czasowych i żądanego poziomu organizacji możesz wyświetlić następujące dane:

 • Aktywne dni: Liczba dni aktywności z łącznej liczby dni w wybranych ramach czasowych. 

 • Uczestnictwo w spotkaniu: Czas spędzany na spotkaniach klasowych

 • Przekazane zadania: Procent zadań, które zostały przekazane 

 • Działania komunikacyjne: Liczba dokonanych wpisów

Szczegółowe dane dotyczące obecności na spotkaniu po najechaniu kursorem

Porady dotyczące pulpitu nawigacyjnego  

Sumy i średnie danych

Jeśli wyświetlasz dane dotyczące określonych uczniów, obliczenia będą podsumowaniem aktywności każdego ucznia. W przypadku wyświetlania danych dotyczących szkół, ocen lub zajęć będą widoczne średnie wszystkich uczniów.

Zobacz więcej szczegółów na temat punktu danych 

Wybierz określony punkt danych w ramach danej kategorii, aby wyświetlić więcej szczegółów. Jeśli na przykład pulpit nawigacyjny jest filtrowany w celu wyświetlenia danych w podziale na poszczególnych uczniów, w kategorii Uczestnictwo w spotkaniu możesz wybrać punkt danych 5 godz. 30 min — wyświetlenie łącznego uczestnictwa w spotkaniach dla wybranego zakresu czasowego — w przypadku uczestniczenia w spotkaniach przez jednego ucznia i uzyskać więcej szczegółów, np. w ilu spotkaniach uczestniczył, z jakich dni pochodzą te dane oraz średni czas trwania spotkania. 

Szczegółowe dane na temat spotkania po najechaniu kursorem

Dowiedz się więcej

Dane dotyczące pakietu roboczego w usłudze Insights — edukacja (wersja Premium)

Uzyskaj usługę Insights — edukacja (wersja Premium) w mojej organizacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×