Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku i najlepsze rozwiązania dotyczące Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych. Gdy Twoje dokumenty są dostępne, możesz odblokować swoją zawartość dla wszystkich i osób o różnych możliwościach: mogą odczytywać Twoją zawartość i pracować z plikami. Dowiesz się na przykład, jak dodawać tekst alternatywny do obrazów, aby osoby korzystające z czytników zawartości ekranu mogły odsłuchać wszystko, czego obraz się znajduje. Dowiesz się także, jak używać kolorów i stylów, aby zmaksymalizować inkluzywność dokumentów Word, zanim udostępnisz je innym osobom.

Ulotka z ogłoszeniem spotkania zespołu ds. badań poza siedzibą 9 czerwca. Obraz zawiera zdjęcie i adres miejsca konferencji.

Word wiele funkcji, które ułatwiają osobom o różnym sprawności odczytywanie i tworzenie dokumentów. Word udostępnia również sprawdzanie ułatwień dostępu, które umożliwia znajdowanie elementów, które mogą powodować problemy dla osób niepełnosprawnych.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu, zobacz Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacji Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych na microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w psłudze Office 2019

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć niewystarczający kontrast kolorów, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również poszukać w dokumencie tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby sprawdzić, czy kolejność nagłówków jest logiczna, pochylij wizualnie spis treści dokumentu.

Możesz także kliknąć każdy nagłówek i zastosować do niego wbudowany styl nagłówka.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również pochylić tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w dokumentach programu Word w programie Microsoft 365:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobisz to przez kilka przemyślanych i zaznaczonych wyrazów. Nie należy powtarzać otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani używać fraz odwołująjących się do obrazów, takich jak, "grafika z" lub "obraz z".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby czytniki zawartości ekranu odczytywały tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy go nie widzą.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Menu Edytuj tekst alternatywny dla obrazów w programie Word dla 32-godzinnego programu Word

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny dla obrazów w programie Word dla 32-win

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Możesz również wybrać pozycję Generuj opis, aby usługi inteligentne oparte na chmurze firmy Microsoft tworzyły opis dla Ciebie. Po upływie tego czasu zostanie wyświetlony wynik w polu wprowadzania tekstu. Pamiętaj, aby usunąć wszelkie dodane Word, na przykład "Opis wygenerowany z dużą pewnością".

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów w programie Word dla 32-godzinnego programu Word

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny dla kształtów w programie Word dla 32-win

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Menu Edytuj tekst alternatywny dla wykresów w programie Word dla win32

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny dla wykresów w programie Word dla 32-win

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Uaacyjnianie elementów wizualnych

Obiekty dekoracyjne są interesujące wizualnie, ale nie mają żadnych informacji (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że są dekoracyjne, dzięki czemu będą wiedzieć, że nie przeocają żadnych ważnych informacji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację i wybierz edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Okienko Tekst alternatywny dla elementów dekoracyjnych programu Word dla 32-bitowego systemu Windows

Porada: W przypadku eksportowania dokumentu jako pliku PDF wszystkie elementy wizualne oznaczone jako dekoracyjne są zachowywane, otagując je jako artefakty.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w psłudze Office 2019

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w dokumentach programu Word w programie Office 2019:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobisz to przez kilka przemyślanych i zaznaczonych wyrazów. Nie należy powtarzać otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani używać fraz odwołująjących się do obrazów, takich jak, "grafika z" lub "obraz z".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby czytniki zawartości ekranu odczytywały tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy go nie widzą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz obraz i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Menu Edytuj tekst alternatywny dla obrazów w programie Word dla 32-godzinnego programu Word

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny dla obrazów w programie Word dla 32-win

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

  Porada: Możesz również wybrać pozycję Generuj opis, aby usługi inteligentne oparte na chmurze firmy Microsoft tworzyły opis dla Ciebie. Po upływie tego czasu zostanie wyświetlony wynik w polu wprowadzania tekstu. Pamiętaj, aby usunąć wszelkie dodane Word, na przykład "Opis wygenerowany z dużą pewnością".

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz kształt lub grafikę SmartArt i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów w programie Word dla 32-godzinnego programu Word

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały kształt lub grafikę SmartArt, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny dla kształtów w programie Word dla 32-win

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wykres i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Menu Edytuj tekst alternatywny dla wykresów w programie Word dla win32

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać wykres i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko Tekst alternatywny dla wykresów w programie Word dla 32-win

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Uaacyjnianie elementów wizualnych

Obiekty dekoracyjne są interesujące wizualnie, ale nie mają żadnych informacji (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że są dekoracyjne, dzięki czemu będą wiedzieć, że nie przeocają żadnych ważnych informacji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Okienko Tekst alternatywny dla elementów dekoracyjnych programu Word dla 32-bitowego systemu Windows

Porada: W przypadku eksportowania dokumentu jako pliku PDF wszystkie elementy wizualne oznaczone jako dekoracyjne są zachowywane, otagując je jako artefakty.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w dokumentach programu Word w programie Office 2016:

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obiekt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Obszar Tekst alternatywny w okienku Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 2. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Układ i właściwości, a następnie pozycję Tekst alternatywny.

 3. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Link. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okna dialogowe Wstawianie hiperlinku i Tekst etykietki ekranowej.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w nagłówek.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu nagłówka

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Przycisk Punktory w programie Word. (Punktory).

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Przycisk Numerowanie w programie Word. (Numerowanie).

 4. Wpisz kolejne kroki.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie na karcie Narzędzia główne wybierz menu Ustawienia Przycisk Kolor czcionki w programie Word. (Kolor czcionki) i wybierz pozycję Automatycznie.

  Menu Kolor czcionki w programie Word.
 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj dokument i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. To narzędzie sprawdza teraz dokumenty pod kątem koloru tekstu względem tła koloru stron, teł komórek tabel, wyróżnienia, koloru wypełnienia pól tekstowych, cieniowania akapitów, wypełnienia kształtów i grafik SmartArt, nagłówków i stopek oraz linków.

 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, aby Zielony znacznik wyboru programu Excel oznaczał "porażkę", a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj symbol znacznika wyboru, a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj znak Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. X.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Na karcie Narzędzia główne zaznacz tekst.

 2. W prawym dolnym rogu grupy Akapit wybierz przycisk Ustawienia akapitu.

  Przycisk Ustawienia akapitu w programie Word.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z wyświetloną kartą Wcięcia i odstępy.

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Menu wcięć i odstępów w programie Word.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

  Opcje stylu tabeli w programie Word.
 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zobacz też

Komputery Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć przypadki brakującego tekstu alternatywnego, skorzystaj z narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych na microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na tekście bądź obrazach zawierających hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć niewystarczający kontrast kolorów, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również poszukać w dokumencie tekstu, który jest trudno odczytać bądź odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby sprawdzić, czy kolejność nagłówków jest logiczna, pochylij wizualnie spis treści dokumentu.

Możesz także kliknąć każdy nagłówek i zastosować do niego wbudowany styl nagłówka.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w wiadomości e-mail informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby mieć pewność, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych.

Możesz również pochylić tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w dokumentach programu Word w programie Microsoft 365:

Uwagi: 

 • W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 • Aby włączyć opcję klikania prawym przyciskiem na komputerze Mac, włącz opcję Kliknięcie pomocnicze w Preferencjach systemowych.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i przeznaczenie obrazu są przekazane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótkie zdanie lub dwa — w większości przypadków zrobisz to przez kilka przemyślanych i zaznaczonych wyrazów. Nie należy powtarzać otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego ani używać fraz odwołująjących się do obrazów, takich jak, "grafika z" lub "obraz z".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby czytniki zawartości ekranu odczytywały opis dla użytkowników, którzy nie widzą obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz obraz i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie obrazu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Opcja Tekst alternatywny w menu kontekstowym w programie Word

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać zawartość i kontekst obrazu.

  Okienko Tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz kształt lub grafikę SmartArt i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie kształtu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Opcja tekstu alternatywnego w menu kontekstowym do dodawania tekstu alternatywnego do kształtu

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać zawartość i kontekst kształtu lub grafiki SmartArt.

  Okienko Tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wykres i naciśnij przycisk Tekst alternatywny na karcie wstążki Formatowanie.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz edytuj tekst alternatywny.

  Porada: Aby otworzyć właściwe menu, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, który znajduje się wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać zawartość i kontekst wykresu.

  Okienko Tekst alternatywny w programie Word

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Uaacyjnianie elementów wizualnych

Obiekty dekoracyjne są interesujące wizualnie, ale nie mają żadnych informacji (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że są dekoracyjne, dzięki czemu będą wiedzieć, że nie przeocają żadnych ważnych informacji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne. Pole wprowadzania tekstu jest wyszarowane.

  Pole wyboru Dekoracyjny zaznaczone w okienku Tekst alternatywny

Porada: W przypadku eksportowania dokumentu jako pliku PDF wszystkie elementy wizualne oznaczone jako dekoracyjne są zachowywane, otagując je jako artefakty.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Word dokumentach.

Uwaga:  W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj grafikę SmartArt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Układ i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

  Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okna dialogowe Wstawianie hiperlinku i Tekst etykietki ekranowej.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W grupie Akapit wybierz przycisk Punktory.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Numerowanie.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Menu wyboru koloru czcionki w programie Word dla komputerów Mac
 • Za pomocą narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu przeanalizuj dokument i znajdź przypadki niewystarczająco kontrastowych kolorów. To narzędzie sprawdza teraz dokumenty pod kątem koloru tekstu względem tła koloru stron, teł komórek tabel, wyróżnienia, koloru wypełnienia pól tekstowych, cieniowania akapitów, wypełnienia kształtów i grafik SmartArt, nagłówków i stopek oraz linków.

 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, aby Zielony znacznik wyboru programu Excel oznaczał "porażkę", a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj symbol znacznika wyboru, a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj znak Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. X.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz pozycję Interlinia i odstępy między akapitami > Opcje interlinii.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z wyświetloną kartą Wcięcia i odstępy.

 4. W obszarze Odstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Projekt tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zobacz też

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacji Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 11 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Używanie odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Naciśnij polecenie Link.

 5. Zaznaczony tekst zostanie pokazany w polu WYŚWIETLANIE. Jest to tekst hiperlinku. Możesz go zmienić w razie potrzeby.

 6. Aby dodać hiperlink, w polu ADRES wpisz adres URL.

 7. Naciśnij przycisk Gotowe w górnej części ekranu.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Polecenie Link z adresem URL i tekstem do wyświetlenia

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij polecenie Style.

 4. Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Polecenie Style z wybraną opcją Nagłówek 1

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij polecenie Punktory.

 4. Wybierz odpowiednią opcję punktora.

 5. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Polecenie Punktory z opcjami formatowania

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij polecenie Numerowanie.

 4. Wybierz odpowiednią opcję numerowania.

 5. Wpisz kolejne kroki.

Rozwinięte polecenie Numerowanie z opcjami formatowania

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie koloru Automatyczny dla czcionek
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, aby Zielony znacznik wyboru programu Excel oznaczał "porażkę", a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj symbol znacznika wyboru, a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj znak Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. X.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się na końcu paska narzędzi przycisk Więcej.

 3. Naciśnij pozycję Formatowanie akapitu > Interlinia .

 4. Wybierz odpowiednią opcję odstępów.

Polecenie Interlinia z opcjami formatowania i wybraną opcją 1,15

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie > Tabela.

 3. Naciśnij polecenie Opcje stylu.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

 5. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Rozwinięte polecenie Opcje stylu z wybraną edytą elekcją Wiersz nagłówka

Zobacz też

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacji Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Użytkownikom z dysleksją tekst wyświetlany na stronie „miesza się” (jeden wiersz zlewa się z drugim). Wyrazy są często postrzegane przez nich jako scalone lub zniekształcone.

Dla dyslektyków i osób niedowidzących należy ograniczyć ilość materiału do przeczytania. Pomocne może na przykład okazać się zastosowanie znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri. Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia. Stosuj duże odstępy między zdaniami i akapitami.

Używanie odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w Word dokumentach.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby czytniki zawartości ekranu odczytywały tekst opisujący obraz użytkownikom, którzy tego obrazu nie widzą.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę obrazów.

 3. Przewiń w dół do opcji Tekst alternatywny, a następnie naciśnij ją.

 4. Wpisz opis. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Word for Android picture alt text dialog box

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzi.

 3. Przewiń w dół do opcji Tekst alternatywny, a następnie naciśnij ją.

 4. Wpisz opis. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę tabel.

 3. Przewiń w dół do opcji Tekst alternatywny, a następnie naciśnij ją.

 4. Wpisz opis. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Przewiń w dół do opcji Link, naciśnij ją, a następnie naciśnij pozycję Wstaw link.

 5. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. Możesz go zmienić w razie potrzeby.

 6. Aby dodać hiperlink, w polu Adres wpisz adres URL.

 7. U góry ekranu naciśnij pozycję Zastosuj.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Polecenie Link z tekstem do wyświetlenia i adresem

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Style, a następnie naciśnij ją.

 4. Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Menu stylów nagłówków w programie Word dla systemu Android

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Punktory, a następnie naciśnij ją.

 4. Wybierz odpowiednią opcję punktora.

 5. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Word for Android bulleted lists menu

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Numerowanie, a następnie naciśnij ją.

 4. Wybierz odpowiednią opcję numerowania.

 5. Wpisz każdy element na liście numerowane.

Menu listy uporządkowane w aplikacji Word dla systemu Android

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Menu koloru czcionki w programie Word dla systemu Android
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, aby Zielony znacznik wyboru programu Excel oznaczał "porażkę", a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj symbol znacznika wyboru, a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj znak Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. X.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę narzędzia.

 3. Przewiń w dół do opcji Formatowanie akapitu, a następnie naciśnij ją.

 4. Wybierz odpowiednią opcję odstępów.

Menu formatowania akapitu w aplikacji Word dla systemu Android

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdujący się po prawej stronie paska narzędzi przycisk Więcej Strzałka w górę tabel.

 3. Przewiń w dół do opcji Opcje stylu, a następnie naciśnij ją.

 4. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Jeśli jest zaznaczona opcja, jest ona wyszarzona.

 5. W tabeli wpisz nagłówki poszczególnych kolumn.

Menu opcji stylu tabeli w programie Word dla systemu Android

Zobacz też

System Windows dla urządzeń przenośnych: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacji Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć tekstu „Kliknij tutaj”, zamieść w linku pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafiki, tabel, kształtów i innych elementów wizualnych.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych, takich jak grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, obrazy połączone, rysunki odręczne i klipy wideo.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Uaacyjnianie elementów wizualnych

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów. Pamiętaj, aby nie przekazywać informacji tylko przy użyciu koloru. Dodaj tekst, który duplikuje znaczenie koloru lub innych elementów odbieranych za pomocą zmysłów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Tekst dokumentów powinien być możliwy do odczytania w trybie dużego kontrastu, dzięki czemu będzie czytelny dla wszystkich — w tym dla osób z wadami wzroku.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie większych rozmiarów czcionek (co najmniej 18 pkt), czcionek bezszeryfowych i wystarczających odstępów.

Osoby z dysleksją mogą mieć wrażenie poruszania się wyrazów na stronie lub „zlewania się” tekstu (dwa wiersze tekstu nakładające się na siebie). Tekst może również wydawać się scalony lub zniekształcony w inny sposób.

Oto przykładowe możliwości, które pozwalają zmniejszyć utrudnienia w odczytywaniu tekstu:

 • Używaj znanych czcionek bezszeryfowych, takich jak Arial lub Calibri.

 • Unikaj tekstu pisanego w całości wielkimi literami i nadmiernego stosowania kursywy lub podkreślenia.

 • Stosuj wystarczające odstępy między wierszami i akapitami.

 • Stosuj wyrównywanie akapitów do lewej strony zamiast ich justowania. Pozwoli to uniknąć dużych odstępów między wyrazami. Duże odstępy mogą przyczyniać się do powstawania wizualnego efektu pasma biegnącego przez akapit.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby zachować kolejność tabulacji i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie dokumentów, umieść nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie nagłówków kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych i tabel w Word dokumentach.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo oprócz tekstu alternatywnego należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia, grafiki i zrzuty ekranu, aby czytniki zawartości ekranu odczytały opis obrazu.

 1. Zaznacz obraz w dokumencie.

 2. Aby otworzyć menu Obraz, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. W menu Obraz przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny i naciśnij ją.

 4. Wpisz tekst alternatywny w polu tekstowym opis. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz postaraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność obrazu. Gdy skończysz, naciśnij pozycję Gotowe.

Okno dialogowe Tekst alternatywny w aplikacji Word Mobile

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Jeśli dodasz tekst alternatywny do kształtów wbudowanych lub składających się na grafikę SmartArt albo innych kształtów, mogą one służyć do przekazywania informacji wizualnych, które są niedostępne dla czytników zawartości ekranu.

 1. Zaznacz kształt w dokumencie.

 2. Aby otworzyć menu Kształt, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. W menu Kształt przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny i naciśnij ją.

 4. Wpisz tekst alternatywny w polu tekstowym opis. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz postaraj się przedstawić zawartość i funkcjonalność kształtu. Gdy skończysz, naciśnij pozycję Gotowe.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodaj tekst alternatywny do tabel, aby krótko poinformować użytkowników korzystających z czytników zawartości ekranu o zawartości tych tabel.

 1. Naciśnij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Aby otworzyć menu Tabela, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. W menu Tabela przewiń w dół do pozycji Tekst alternatywny i naciśnij ją.

 4. Wpisz tekst alternatywny w polu tekstowym opis. Zachowaj zwięzłość i najpierw dodaj najważniejsze informacje oraz postaraj się krótko podsumować zawartość tabeli. Gdy skończysz, naciśnij pozycję Gotowe.

Uaacyjnianie elementów wizualnych

Obiekty dekoracyjne są interesujące wizualnie, ale nie mają żadnych informacji (na przykład stylistyczne obramowania). Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że są dekoracyjne, dzięki czemu będą wiedzieć, że nie przeocają żadnych ważnych informacji.

 1. Wybierz wizualizację w dokumencie.

 2. Aby otworzyć menu, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do przycisku Tekst alternatywny i naciśnij go.

 4. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Dodaj opisowy hiperlink do tekstu, aby poinformować użytkowników o zawartości linku.

 1. Zaznacz fragment tekstu, do którego chcesz dodać hiperlink.

 2. Przewiń pasek narzędzi w prawo, aż znajdziesz przycisk Link (Ikona przycisku linku w aplikacji Word Mobile) i naciśnij go.

 3. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst do wyświetlenia. Jest to tekst hiperlinku. W razie potrzeby możesz go zmienić.

  Porada: Unikaj stosowania tekstu „Kliknij tutaj” lub podobnych fraz, niezawierających opisu. Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, możesz go użyć jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

 4. Aby dodać hiperlink, w polu Adres wpisz adres URL.

 5. U góry ekranu naciśnij pozycję Wstaw.

Okno dialogowe tekstu linku w aplikacji Word Mobile

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Aby ulepszyć formatowanie tekstu, wybierz prostą czcionkę bezszeryfową, zastosuj większy rozmiar czcionki, wyrównaj tekst do lewej strony i unikaj nadmiernego używania drukowanych liter i kursywy.

 1. Zaznacz fragment tekstu, który chcesz sformatować.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. W menu Narzędzia główne możesz na przykład wybrać czcionkę o większym rozmiarze i czcionkę bezszeryfową. Możesz także użyć innych opcji formatowania, takich jak pogrubienie, w celu wyróżnienia tekstu.

Zrzut ekranu przedstawiający menu formatowania tekstu w aplikacji Word Mobile.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu w trybie dużego kontrastu, użyj dla kolorów czcionek ustawienia Automatycznie.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. Na opcji Kolor czcionki opcji naciśnij strzałkę w prawo.

 4. Naciśnij pozycję Automatycznie.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Kolor czcionki z wybraną opcją Automatycznie.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Utwórz konspekt dokumentu za pomocą wbudowanych stylów nagłówków na potrzeby czytników zawartości ekranu. Czytniki zawartości ekranu nie interpretują fragmentu tekstu, w którym użyto dużej, pogrubionej czcionki, jako nagłówka, o ile nie zastosowano stylów wbudowanych.

 1. Zaznacz tekst nagłówka.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Style i naciśnij ją.

 4. Naciśnij odpowiedni styl nagłówka, taki jak Nagłówek 1.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Style w aplikacji Word Mobile z wybraną opcją Nagłówek 1.

Używanie list punktowanych

Jeśli jest to możliwe, podziel tekst na pozycje punktowane, aby poprawić czytelność i ułatwić dostęp.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do dokumentu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Punktory i naciśnij ją.

 4. Naciśnij styl punktora, którego chcesz użyć.

 5. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Dodaj kropkę lub średnik na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Punktory umożliwiające wybranie stylu punktora w aplikacji Word Mobile.

Stosowanie list uporządkowanych

Jeśli jest to możliwe, używaj list numerowanych, ponieważ są one bardziej czytelne niż ciągły blok tekstu.

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę do dokumentu, lub zaznacz fragment tekstu, który chcesz uwzględnić na liście.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Numerowanie i naciśnij ją.

 4. Naciśnij styl numeracji, którego chcesz użyć.

 5. W razie potrzeby wpisz elementy listy.

  Porada: Dodaj kropkę lub średnik na końcu każdego elementu listy, aby wymusić wstrzymanie odczytywania przez czytniki zawartości ekranu.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Numerowanie w aplikacji Word Mobile z wybranym stylem numeracji.

Stosowanie odpowiednich odstępów w tekście

Aby poprawić czytelność, zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz fragment tekstu.

 2. Aby otworzyć menu Narzędzia główne, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. Przewiń w dół do pozycji Formatowanie akapitu i naciśnij ją.

 4. Naciśnij pozycję Interlinia i wybierz opcję odstępów, której chcesz użyć.

Zrzut ekranu przedstawiający menu aplikacji Word Mobile umożliwiające wybranie wartości interlinii.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodaj nagłówki do tabeli, aby ułatwić czytnikom zawartości ekranu śledzenie kolumn i wierszy.

 1. Umieść kursor w obrębie pierwszego wiersza tabeli.

 2. Aby otworzyć menu Tabela, naciśnij przycisk Więcej (...).

 3. W menu Tabela naciśnij pozycję Wstaw.

 4. Naciśnij pozycję Wstaw powyżej.

 5. Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij strzałkę w lewo w nagłówku menu Wstawianie.

 6. W menu Tabela przewiń w dół do pozycji Opcje stylu i naciśnij ją.

 7. Wybierz pozycję Wiersz nagłówka.

 8. Wróć do tabeli i wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Opcje stylu z wybraną opcją Wiersz nagłówka.

Zobacz też

Office Online: najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia dokumentów Word dla sieci Web z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Word dla sieci Web z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel.

Aby znaleźć brakujący tekst alternatywny, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie dokument.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Kolor nie powinien być jedynym środkiem przekazywania informacji.

Aby znaleźć przypadki takiego użycia koloru, pobieżnie przejrzyj dokument.

Osoby niewidome, niedowidzące lub nierozróżniające kolorów mogą nie zrozumieć znaczenia poszczególnych kolorów.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć za mało kontrastowych kolorów, poszukaj w dokumencie tekstu, który jest trudno odczytać lub odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość dokumentu i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Stosowanie wbudowanych nagłówków i stylów.

Aby znaleźć nagłówki, w których nie zastosowano wbudowanych stylów, przejrzyj dokument w poszukiwaniu tekstu sformatowanego jak nagłówek. Zaznacz ten tekst, a następnie spójrz na kartę Narzędzia główne na wstążce i sprawdź, czy użyto stylu nagłówka.

Aby zachować kolejność tabuł i ułatwić czytnikom zawartości ekranu odczytywanie dokumentów, ujmij nagłówki w logicznej kolejności i użyj wbudowanych narzędzi do formatowania w programie Word dla sieci Web.

Na przykład uporządkuj nagłówki w określonej, logicznej kolejności. Stosuj kolejno style Nagłówek 1, Nagłówek 2, a następnie Nagłówek 3, a nie Nagłówek 3, Nagłówek 1, a następnie Nagłówek 2. Ponadto podziel zawarte w dokumentach informacje na małe fragmenty. Najlepiej, jeśli pod każdym nagłówkiem znajdzie się tylko kilka akapitów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

Używanie list punktowanych

Stosowanie list uporządkowanych

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych, scalonych komórek ani tabel zagnieżdżonych.

Możesz również pochylić tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Stosowanie nagłówków tabel

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i tabel

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i tabel w dokumentach Word dla sieci Web dokumentów.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu Opis i pozostawianie pola Tytuł pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Wybierz pozycję Obraz > tekst alternatywny. Z prawej strony ekranu zostanie otwarte okienko Formatowanie obrazu.

 3. Wpisz tekst alternatywny w polu Opis.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okienko Formatowanie tekstu alternatywnego obrazu w programie Word dla sieci Web.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Wybierz pozycję Tabela > tekst alternatywny. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny. Może być konieczne wybranie przycisku ..., aby wyświetlić opcję Tekst alternatywny. 

 3. Wpisz tekst alternatywny w polu Opis i wybierz przycisk OK.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Okno dialogowe Tekst alternatywny tabeli w programie Word dla sieci Web.

Tworzenie hiperlinków, tekstu i tabel z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują, jak ułatwić dostęp do hiperlinków, tekstu i tabel Word dla sieci Web dokumentach.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać hiperlink, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Link. Zaznaczony tekst pojawi się w polu Tekst wyświetlany. Jest to tekst hiperlinku.

 3. W razie potrzeby zmień tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wprowadź docelowy adres hiperlinku i wybierz pozycję Wstaw.

  Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Okno dialogowe wstawiania linku w programie Word dla sieci Web.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia > Przycisk Kolor czcionki w programie Word dla sieci Web. (Kolor czcionki) > automatycznie.

  Menu wyboru koloru czcionki w aplikacji Word Online
 • Skorzystaj z narzędzia Analizator kontrastu kolorów — bezpłatnej aplikacji umożliwiającej analizę kolorów i kontrastu, która pozwala niemal natychmiast wyświetlać wyniki.

Stosowanie łatwo dostępnego formatu tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Dodaj podkreślenie do tekstu hiperlinku oznaczonego kolorami. Dzięki temu osoby, które nie rozróżniają kolorów, będą wiedziały, że tekst zawiera link, nawet jeśli nie zobaczą koloru.

 • Dodaj kształty, jeśli użyto koloru w celu oznaczenia stanu. Na przykład dodaj symbol znacznika wyboru, aby Zielony znacznik wyboru programu Excel oznaczał "porażkę", a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj symbol znacznika wyboru, a jeśli kolor czerwony oznacza "porażkę", dodaj znak Zrzut ekranu przedstawiający czerwoną ramkę zawierającą wielką literę X. X.

Uwaga: Aby uzyskać inne sugestie, zapoznaj się z następującymi zasobami: usability.gov i Ułatwienia dostępu w sieci Web dla użytkowników nierozróżniających kolorów.

Stosowanie wbudowanych stylów nagłówków

 1. Zaznacz tekst nagłówka, a następnie wybierz kartę Narzędzia główne.

 2. Wybierz przycisk Style, a następnie wybierz styl nagłówka, na przykład Nagłówek 1 lub Nagłówek 2.

Menu Style tekstu w aplikacji Word Online

Używanie list punktowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Przycisk Punktory w aplikacji Word dla sieci Web. (Punktory), a następnie wybierz styl punktora, którego chcesz użyć.

 4. Wpisz każdy punkt listy punktowanej.

Menu punktorów aplikacji Word Online

Stosowanie list uporządkowanych

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w dokumencie.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. Wybierz przycisk Przycisk Numerowanie w aplikacji Word dla sieci Web. (Numerowanie), a następnie wybierz styl listy, którego chcesz użyć.

 4. Wpisz kolejne kroki.

Menu numerowania aplikacji Word Online

Używanie odstępów w tekście

Zwiększ lub zmniejsz odstępy między zdaniami i akapitami.

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kartę Narzędzia główne.

 3. W prawym dolnym rogu grupy Akapit wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe.

  Przycisk Opcje akapitu w programie Word dla sieci Web.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z opcjami Ogólne, Wcięciai Odstępy.

 4. W obszarzeOdstępy wybierz odpowiednie opcje odstępów i wybierz przycisk OK.

Okno dialogowe opcje akapitu w programie Word dla sieci Web.

Stosowanie nagłówków tabel

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Wybierz pozycję Projekt tabeli > wiersz nagłówka.

  Opcja Wiersz nagłówka tabeli zaznaczona w programie Word dla sieci Web.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zobacz też

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×