Oprava chýb lokality Windows Update

Čo tento interaktívny pomocník robí?

Tento interaktívny pomocník uvádza postupné kroky na vyriešenie problémov pri inštalácii aktualizácií. Uvádzame niektoré bežne zobrazované kódy chýb: 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422, 0x80070020. Tieto kroky by mali pomôcť so všetkými chybami, nie iba s uvedenými.

Ako to funguje?

Prevedieme vás sériou krokov na riešenie problémov, aby ste mohli aktualizovať systém Windows. Postupujte podľa uvedeného poradia.

V ktorej verzii systému Windows sa zobrazila chyba?
Ak nepoznáte verziu, pozrite si časť Ktorú verziu operačného systému Windows používam?
V ktorej verzii systému Windows sa zobrazila chyba?
Ak nepoznáte verziu, pozrite si časť Ktorú verziu operačného systému Windows používam?
Spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou (Odstránené)
Najskôr spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou, aby ste overili, či je príčinou problém so sieťou. 
 1. Kliknite na položku http://aka.ms/diag_networking10, čím sa prevezme súbor diagcab, a potom kliknite v kontextovom okne na položku Open (Otvoriť).
 2. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) na zistenie problémov so sieťou.
 3. Ak chcete diagnostikovať a vyriešiť problém so sieťou, postupujte podľa krokov sprievodcu.
 4. Znova skúste spustiť lokalitu Windows Update.

Pomohlo to vyriešiť váš problém?

Spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou
Postup:

 1. Stlačte kláves s logom systému Windows, zadajte výraz Network problems (Problémy so sieťou) a potom zo zoznamu vyberte položku Identifikovať a opraviť problémy so sieťou
 2. Ak chcete diagnostikovať a vyriešiť problémy so sieťou, postupujte podľa krokov sprievodcu.
 3. Znova spustite lokalitu Windows Update.
Pomohlo to vyriešiť problém?  
Spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou
Postup:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu siete v oblasti oznámení a potom vyberte položku Riešenie problémov. 
 2. Ak chcete diagnostikovať a vyriešiť problémy so sieťou, postupujte podľa krokov sprievodcu.
 3. Znova spustite lokalitu Windows Update.

Pomohlo to vyriešiť problém?
Spustite poradcu pri riešení problémov v lokalite Windows Update
Postup:

 1. Prevezmite si nástroj Windows Update Troubleshooter (Poradca pri riešení problémov v lokalite Windows Update) a potom vyberte v kontextovom okne položku Open (Otvoriť) alebo Save (Uložiť).
 2. Vyberte položku Next (Ďalej) a problémy s lokalitou Windows Update vyhľadajte a vyriešte podľa krokov sprievodcu.

Pomohlo to vyriešiť problém?

Spustite poradcu pri riešení problémov v lokalite Windows Update
Postup:

 1. Prevezmite si nástroj Windows Update Troubleshooter (Poradca pri riešení problémov v lokalite Windows Update) a potom vyberte v kontextovom okne položku Open (Otvoriť) alebo Save (Uložiť).
 2. Vyberte položku Next (Ďalej) a problémy s lokalitou Windows Update vyhľadajte a vyriešte podľa krokov sprievodcu.

Pomohlo to vyriešiť problém?

Spustite poradcu pri riešení problémov v lokalite Windows Update
Postup:

 1. Prevezmite si nástroj Windows Update Troubleshooter (Poradca pri riešení problémov v lokalite Windows Update) a potom vyberte v kontextovom okne položku Open (Otvoriť) alebo Save (Uložiť).
 2. Vyberte položku Next (Ďalej) a problémy s lokalitou Windows Update vyhľadajte a vyriešte podľa krokov sprievodcu.

Pomohlo to vyriešiť problém?

Spustite príkaz DISM
 1. Otvorte príkazový riadok s právami správcu. Vykonáte to tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na tlačidlo s logom Windows a potom vyberiete položku Príkazový riadok (správca).  Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na položku Allow (Povoliť) alebo Yes (Áno).
 2. Zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves Enter.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 3. DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
 4. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter.
  sfc /scannow
 5. Zatvorte príkazový riadok a znova spustite lokalitu Windows Update.

Pomohlo to vyriešiť problém?
Obnovenie alebo preinštalovanie systému Windows
Ak žiadny z predchádzajúcich krokov nevyriešil problém, musíte obnoviť alebo preinštalovať systém Windows. Pozrite si časť Možnosti obnovenia vo Windowse 10.

Pomohlo to vyriešiť problém?
Problém je vyriešený
Sme radi, že váš problém s lokalitou Windows Update sa vyriešil.
Stále máte problémy?

Ľutujeme, že váš problém nie je možné vyriešiť pomocou tohto sprievodcu. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na Answer Desk.

Obnovenie alebo preinštalovanie systému Windows
Ak žiadny z predchádzajúcich krokov nevyriešil problém, musíte obnoviť alebo preinštalovať systém Windows. Pozrite si časť Obnovenie, vynulovanie alebo obnovenie výrobných nastavení PC.

Pomohlo to vyriešiť problém?
Obnovenie alebo preinštalovanie systému Windows
Ak žiadny z predchádzajúcich krokov nevyriešil problém, musíte obnoviť alebo preinštalovať systém Windows. Pozrite si časť Aké sú možnosti obnovenia systému vo Windowse

Pomohlo to vyriešiť problém?
Spustite príkaz DISM
 1. Otvorte príkazový riadok s právami správcu. Vykonáte to tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na tlačidlo s logom Windows a potom vyberiete položku Príkazový riadok (správca).  Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na položku Allow (Povoliť) alebo Yes (Áno).
 2. Zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves Enter.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 3. DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
 4. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter.
  sfc /scannow
 5. Zatvorte príkazový riadok a znova spustite lokalitu Windows Update.

Pomohlo to vyriešiť problém?
Prevezmite najnovší KB

Postup:

 1. Prejdite na stránku histórie aktualizácií.
 2. Vyhľadajte najnovší aktualizačný KB pre vašu verziu systému Windows 10 – je obyčajne na začiatku zoznamu – a napíšte si číslo KB alebo si ho skopírujte.
 3. Prejdite na lokalitu služby Microsoft Update a vyhľadajte číslo KB.
 4. Vyberte prepojenie na prevzatie a potom vyberte položku Download (Prezviať). Po vyzvaní vyberte položku Save (Uložiť).
 5. Po dokončení prevzatia spustite aktualizáciu výberom položky Open (Otvoriť).

Pomohlo to vyriešiť problém?
Vlastnosti

ID článku: 10164 – Posledná kontrola: 16. 12. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky