Zobrazovanie na bezdrôtovej obrazovke s technológiou Miracast

Miracast je bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje zobrazovanie obrazovky PC na televízore, projektore a ďalších prehrávačoch streamovaných médií, ktoré podporujú technológiu Miracast. Môžete to využiť na to, aby ostatní videli, čo robíte na PC, na prezentovanie prezentácie, prípadne na hranie obľúbenej hry na väčšej obrazovke.

Príprava zariadení

Ak máte PC so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a bezdrôtová obrazovka podporuje technológiu Miracast, môžete pridať bezdrôtovú obrazovku do PC na dokončenie pripojenia a začať premietanie.

Ak ste však PC inovovali zo staršej verzie Windowsu, musíte skontrolovať, či podporuje technológiu Miracast a umožňuje premietanie. Ak obrazovka, na ktorej chcete premietať, nepodporuje technológiu Miracast, musíte ju najskôr nastaviť pridaním dodatočného hardvéru.
 
Príprava inovovaného PC na premietanie
Nastavenie obrazovky, ktorá ešte nepodporuje technológiu Miracast


Pridanie obrazovky na dokončenie pripojenia

Keď sú PC a obrazovka pripravené na premietanie, musíte do svojho PC pridať bezdrôtovú obrazovku. Obe zariadenia musia byť vo vzájomnom dosahu, čo zvyčajne znamená, že sa nachádzajú v tej istej miestnosti.

Pridanie bezdrôtovej obrazovky do PC

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Zariadenia.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Premietať a potom na možnosť Pridať bezdrôtovú obrazovku.
 3. Vyberte bezdrôtovú obrazovku v zozname nájdených zariadení a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazovanie obrazovky na bezdrôtovej obrazovke

Po pridaní bezdrôtovej obrazovky do PC môžete na nej zobrazovať obrazovku svojho PC a meniť obsah zobrazovaný na jednotlivých obrazovkách.

Zobrazovanie obrazovky

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Zariadenia.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Premietať a potom ťuknite alebo kliknite na požadovanú bezdrôtovú obrazovku.

Výber obsahu zobrazovaného na jednotlivých obrazovkách

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Zariadenia.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Premietať a potom vyberte niektorú z týchto možností:
  • Iba obrazovka počítača. Všetko uvidíte vo svojom PC. (Ak ste pripojení k bezdrôtovému projektoru, zobrazí sa možnosť Odpojiť.)
  • Duplikovať. Na oboch obrazovkách sa zobrazí rovnaký obraz.
  • Rozšíriť. Celý obraz sa roztiahne na obe obrazovky a položky medzi nimi môžete presúvať myšou.
  • Iba druhá obrazovka. Všetko uvidíte na pripojenej obrazovke. Vaša druhá obrazovka bude prázdna.

Odpojenie od bezdrôtovej obrazovky

Ak PC premiestnite mimo dosahu bezdrôtovej obrazovky (napríklad do inej miestnosti) alebo ak ho prepnete do režimu spánku alebo dlhodobého spánku, tieto dve zariadenia sa odpoja. Bezdrôtovú obrazovku môžete odpojiť aj manuálne.

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Zariadenia.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Premietať a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odpojiť.

Riešenie problémov

Mnoho problémov možno vyriešiť inštaláciou najnovších ovládačov pre PC a najnovšieho firmvéru bezdrôtovej obrazovky alebo adaptéra Miracast. Ak chcete aktualizovať firmvér bezdrôtovej obrazovky alebo adaptéra, prejdite do sekcie Podpora na webovej lokalite výrobcu, vyhľadajte svoje zariadenie a podľa pokynov stiahnite a nainštalujte firmvér. Takisto môžete pozrieť vo Windows Obchode, či existuje aplikácia od výrobcu bezdrôtovej obrazovky alebo adaptéra Miracast na aktualizáciu firmvéru.

Tu je niekoľko ďalších krokov, ktoré môžete vyskúšať, v prípade pretrvávania problémov.

Ak bezdrôtovú obrazovku nemôžete pridať alebo sa k nej pripojiť
Ak je text na obrazovke rozmazaný alebo obraz je trhaný
Ak sa zvuk naďalej prehráva v PC


Vlastnosti

ID článku: 15053 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky